Sunteți pe pagina 1din 2

Definiție - Perfuzia reprezintă introducerea pe cale parenterală picătură

cu picătură a unor substanţe medicamentoase pentru reechilibrarea


hidroelectrolitică şi volemică a organismului.
Scop - Introducerea de o manieră sigură și simplă a unei doze prescrise
de medicament
- Obţinerea unui efect terapeutic rapid
- Administrarea medicamentelor la care se urmăreşte efectul prelungit;
- Depurativ, diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor
toxici; Materiale necesare
- Medicamentul prescris (cu solvent dacă este necesar)
- Soluția perfuzabilă
– ser fiziologic, glucoză
- Materiale necesare pregătirii perfuziei
Pregătirea pacientului
- Se identifică pacientul şi se verifică prescripţia medicală.
- Se anunţă pacientul şi se explică tehnica, necesitatea şi importanţa ei, se
obţine consimțământul pacientului
Tehnica de execuţie - Se spală şi se dezinfectează mâinile, se îmbracă
mănuşile de protecţie.
- Se încarcă seringa cu medicamentul prescrisă
Administrarea medicamentului în soluţia de perfuzat înainte de montarea
perfuziei
✓ Se dezinfectează dopul flaconului / pungii cu soluţie perfuzabilă
✓ Se înţeapă dopul de cauciuc al pungii cu acul ataşat la seringă şi se
injectează medicamentul în pungă.
✓ Se roteşte/răstoarnă uşor punga pentru a amesteca medicamentul cu
soluţia perfuzabilă
✓ Se aplică o etichetă pe punga cu soluție perfuzabilă. Administrarea
medicamentului în soluţia de perfuzat după montarea perfuziei – în punga
suspendată în stativ
✓ Se închide clema/prestubul sistemului de perfuzie
✓ Se dezinfectează dopul pungii cu soluţie perfuzabilă
✓ Se înţeapă cu acul ataşat la seringă şi se injectează medicamentul în
pungă ✓ Se roteşte uşor punga pentru amestecarea medicamentului cu soluţia
de perfuzat
✓ Se deschide clema /prestubul şi se fixează ritmul de curgere conform
recomandărilor
✓ Se aplică o etichetă pe punga cu soluţie perfuzabilă. Administrarea
medicamentului în bolus după montarea perfuziei
✓ Se închide clema/prestubul sistemului de perfuzie
✓ Se dezinfectează tubul de latex al perfuzorului
✓ Se înţeapă tubul de latex cu acul ataşat la seringă şi se injectează
medicamentul
✓ Se retrage acul şi se fixează debitul de curgere al perfuziei Intervenţii
după tehnică
- Se supraveghează pacientul: funcţiile vitale şi se observă starea
generală, se verifică periodic debitul perfuziei
- Se colectează selectiv deşeurilor conform precauţilor universale
- Se notează tehnica în foaia de observaţii → data, ora administrării,
medicamentul adăugat, doza, soluţia perfuzabilă, ritmul de administrare
Incidente şi accidente - flebită, hematom - extravazarea medicamentului
în ţesutul subcutanat( necroza ţesutului dacă soluția este hipertonă)
supraîncărcarea inimii manifestată prin dispnee datorată unui ritm prea rapid, -
reacţii alergice, şoc anafilactic