Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA DE LUCRU

1. Selectează din următoarea listă cuvintele care intră în sfera autorității judecătorești:

 TRIBUNAL, CONSIILIER LOCAL, BUGET, JUDECĂTOR, DEPUTAT,


PROCUROR, SALĂ DE JUDECATĂ, PARCHET, PRIMAR, PREFECT,
GREFIER, PRIM-MINISTRU.

2. Realizează corespondența între itemii din coloana A și itemii din coloana B:

A B
1. Se pronunță asupra constituționalității a. PROCURORUL
legilor.
b. CONSILIUL SUPERIOR AL
2. Este angajat al Parchetului. MAGISTRATURII ( C.S.M.)

3. Propune Președintelui României numirea c. JUDECĂTORUL


în funcție a judecătorilor și procurorilor.
d. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
4. Alături de procuror, are îndatorirea de a
promova supremața legii.

3.Completează în spațiile libere cuvintele potrivite, pentru a reda sensul următorului


fragment de text:

……………………………………. Propune Președintelui României numirea în funcție a……………………….


și ………………………………pentru o perioadă de ……….ani. De asemenea, această autoritate îndeplinește
rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii……………………………a acestora.
Magistrații au………………………..de a promova supremația legii și de a asigura respectarea …………....... și
libertăților fiecărui……………………….