Sunteți pe pagina 1din 158

Tekla Structures - Steel Detailing

Instrucţiuni de bază - Desene

Versiune 13.1
Decembrie 2007

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 1


Cuprins

2.1 Introducere.......................................................................................... 3
2.2 Numerotarea elementelor................................................................... 5
2.3 Etapele pentru crearea unui desen de ansamblu................................ 11
2.4 Salvarea desenelor.............................................................................. 50
2.5 Etapele pentru generarea desenelor pieselor unice........................... 51
2.6 Etapele pentru generarea desenelor de ansambu.............................. 54
2.7 Adăugarea obiectelor grafice.............................................................. 57
2.8 Mărirea, scurtarea, scindarea şi divizarea obiectelor grafice.............. 67
2.9 Etapele pentru crearea unui desen multiplu....................................... 69
2.10 Stocarea setărilor desenului................................................................ 72
2.11 Aplicarea unei noi setări a desenului unui desen existent.................. 73
2.12 Wizard.................................................................................................. 74
2.13 Lista de desene.................................................................................... 78
2.14 Revizia desenelor................................................................................. 85
2.15 Desenele asociative............................................................................. 87
2.16 Gestiunea modificărilor din model...................................................... 90
2.17 Clonarea desenelor.............................................................................. 96
2.18 Cotarea grinzilor curbe........................................................................ 99
2.19 Haşurarea............................................................................................ 100
2.20 Imprimarea desenelor......................................................................... 107
2.21 Formatul şi formatul tabelelor............................................................ 112
2.22 Editarea şabloanelor............................................................................ 121
2.23 Extrase................................................................................................. 122
2.24 Imprimarea extraselor......................................................................... 124
2.25 Unghiurile tăieturilor de ferăstrău....................................................... 125
2.26 Desenele care nu se mai pot deschide................................................ 125
2.27 Explicarea extensiilor fişierelor............................................................ 126
2.28 Anexă................................................................................................... 127

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 2


Tekla Structures - Steel Detailing 13.1
Instrucţiuni de bază - Desene

Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte din conţinutul prezentului manual nu poate fi
reprodusă sau transmisă fără permisiunea Construsoft Inc.
Construsoft Inc. nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciuna dintre consecinţele apărute în
urma folosirii programului Tekla Structures.

2.1 Introducere
Tekla Structures poate genera 5 tipuri de desene:
• desene de debitare (W = workshop/ single part drawings)
• desene de ansamblu (A = assambly drawings)
• planuri de montaj (G = general arrangemente drawings)
• desene multiple (M = multi drawings)
• desene ale planurilor de armare (C = cast unit)

Tipul de desen depinde de modulul pe care îl utilizaţi:


Steel Standard Precast Full Reinforced
Detailing design concrete Detailing Concrete
(STD) (SDE) detailing (FUD) Detailing
(PCD) (RCD)
Desene de * *
debitare
Desene de * *
ansamblu
Planuri de * * * * *
montaj
Desene * * *
multiple
Desene ale * *
planurilor de
armare

.
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 3
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 4
2.2 Numerotarea elementelor
Înainte de a genera desenele, tuturor pieselor din model trebuie să li se atribuie numere.
Selectaţi Tools > Numbering; puteţi opta între Full sau Modified.
• Full: Numerele sunt alocate tuturor pieselor şi ansamblurilor.
• Modified: Numerele sunt alocate tuturor pieselor şi ansamblurilor modificate, din
model. Piesele numerotate anterior şi ansamblurile care nu s-au modificat îşi păstrează
numerele!!
Modul de efectuare a numerotării poate fi setat în caseta de dialog Numbering Setup.
Pentru a deschide caseta de dialog, selectaţi Setup > Numbering.
Apare imaginea de mai jos.

În majoritatea cazurilor, setarea standard este potrivită.

Dacă numerotarea se efectuează cu funcţiile Numbering Full sau Numbering Modified,


Tekla Structures verifică toate piesele pentru a identifica eventualele modificări:
• Piesele existente îşi păstrează numărul (dacă nu au fost modificate)
• Piesele nou adăugate sunt comparate cu piesele existente:
• Piesele noi care sunt similare cu piesele existente primesc acelaşi număr
• Piesele noi care nu sunt numerotate primesc un nou număr

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 5


Renumber all Toate piesele primesc un număr nou
Re-use old Numerele care nu mai sunt utilizate (în urma modificărilor aduse
numbers modelului) sunt atribuite pieselor nou create
Check for Această opţiune permite ca o anumită piesă (de exemplu, o placă de
standard parts bază) să primească acelaşi număr în toate proiectele. Vezi şi
documentul „Use of Standard Parts” (Utilizarea pieselor standard)
New Numerele pieselor noi sunt comparate cu numerele pieselor existente
Modified După ce se efectuează modificările, numerele sunt comparate cu
numerele pieselor existente
Holes Stabileşte dacă dimensiunea şi numărul de găuri pot afecta
numerotarea
Part name Stabileşte dacă denumirea piesei poate afecta numerotarea
Beam orientation Stabileşte dacă orientarea grinzilor egale poate afecta numerotarea
Column Stabileşte dacă orientarea stâlpilor egali poate afecta numerotarea
orientation
Tolerance Piesele pot primi acelaşi număr, dacă diferenţele dintre ele sunt mai
mici decât setarea din acest câmp
Se recomandă să se folosească o dată funcţia Renumber all înainte de generarea
desenelor. Astfel, se evită pauzele în numerotare.

Fără Renumber All Cu Renumber All

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 6


Compare assemblies / parts (Compararea ansamblurilor / poziţiilor)

Folosind această comandă puteţi compara între ele două ansambluri (sau piese).
Selectaţi două piese din model pe care doriţi să le comparaţi. Apoi, daţi click pe Tools >
Compare > Parts.
Pentru a compara două ansambluri, selectaţi două piese din două ansambluri diferite. Apoi,
daţi click pe Tools > Compare > Assemblies.
Rezultatele se afişează pe bara de stare.

Atribuire numere

În Tekla Structures puteţi atribui numere de poziţie şi/sau numere de ansambluri. Această
funcţie este utilă deoarece clienţii, de exemplu, pot solicita anumite numere.
Exemplu Doriţi să atribuiţi un număr de ansamblu unui stâlp, de exemplu C400. Acest stâlp include
următoarele proprietăţi:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 7


Etape 1.Selectaţi un stâlp
2.Selectaţi Tools > Numbering > Assign number şi daţi click pe una dintre opţiuni; în acest
caz daţi click pe Assembly number:

3.Apare următoarea casetă de dialog:

Model nenumerotat Model numerotat


4.Introduceţi numărul pe care doriţi să-l atribuiţi şi daţi click pe <Assign>:

5.Selectaţi Inquire > Object şi selectaţi stâlpul; veţi vedea că numărul a fost atribuit şi că va
fi atribuit automat tuturor stâlpilor identici:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 8


Puteţi, de asemenea, modifica numărul unei piese fără ca acest lucru să afecteze celelalte
piese, chiar dacă sunt asemănătoare cu piesa al cărei număr îl schimbaţi. Pentru aceasta,
selectaţi butonul Selected objects only din caseta de dialog:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 9


Avertizare Atunci când atribuiţi dumneavoastră numerele, numărul de pornire trebuie întotdeauna setat
la valoarea 1. În caz contrar, numărul de pornire şi numărul de poziţie pe care îl atribuiţi, vor
fi mărite şi micşorate cu 1, vezi exemplul următor:

Vezi, de Pentru mai multe informaţii despre atribuirea numerelor, vezi Tekla Structures Online Help
asemenea (programul de asistenţă online al Tekla Structures).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 10


2.3 Etapele pentru crearea unui desen de ansamblu
Planul de montaj (GA drawings sau lazout plan) este utilizat pentru afişarea vederilor
modelului, inclusiv a planurilor de fundaţie şi a detaliilor modelului. Puteţi recunoaşte planul
de montaj după litera G din coloana Type (Tip). Litera G provine de la denumirea General
arrangement drawing.
Există două metode de a adăuga vederi ale modelului într-un desen de montaj:
• Una dintre ele este de a selecta vederi ale modelului înainte de a crea desenul,
• Se poate începe, de asemenea, cu un desen gol, vederile modelului adăugându-se
ulterior.

Desen de ansamblu cu vederea(-ile) modelului selectată(-e) anterior


1. În meniul derulant, selectaţi Drawing > General Arrangement drawing..., daţi click pe
icon-ul din stânga sau daţi click pe „3”; apare caseta de dialog Create general arrangement
drawing (Crearea desenului de ansamblu):

2. În imaginea de mai sus este selectată doar o vedere 3D wireframe. În caseta listă
Options, selectaţi All selected views to one drawing (Toate vederile selectate pentru un
desen).
3. Dacă apăsaţi butonul Drawing properties, proprietăţile desenului (de exemplu,
denumirea) pot fi setate. De exemplu, folosind butonul Grid, se va deschide o casetă de
sub-dialog în care puteţi activa/dezactiva afişarea sistemului de axe în vedere.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 11


4. Dacă bifaţi opţiunea Open drawing, desenul va fi deschis automat după creare.
5. La sfârşit, daţi click pe <Create>.
6. Tekla Structures crează desenul de ansamblu şi îl afişează.
7. Dacă doriţi să modificaţi proprietăţile desenului, selectaţi Properties > Drawing... sau daţi
dublu click pe desen (nu pe cadrul albastru, ci în afara acestuia).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 12


Copierea vederii modelului în desenul de ansamblu

1. Deschideţi un desen de ansamblu.


2. Poziţionaţi desenul lângă vederea 3D a modelului.
3. Daţi dublu click pe icon-ul Create view from model view. Va apărea caseta de dialog
View properties.
4. Selectaţi setarea 3D. Apoi, apăsaţi pe <Load>.
5. Daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.
6. Selectaţi vederea 3D a modelului; pe ecran va apărea:

7. În meniul derulant, selectaţi Edit > Place views; daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi
click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Place views astfel încât vederea să fie centrată în
desen.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 13


Etichetele Aveţi mai multe opţiuni pentru a controla crearea şi modul de prezentare a etichetelor vederii
desenului de desenului şi a informaţiilor pe care le conţin. Implicit, apar denumirea vederii şi scara vederii:
montaj

1. Daţi dublu click pe vedere într-un desen pentru a deschide caseta de dialog View
Properties:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 14


2. Daţi click pe tab-ul Label şi utilizaţi-l pentru a defini modul de prezentare a etichetei
vederii, pentru a defini conţinutul etichetei vederii, daţi click pe butoanele … de lângă
câmpurile text pentru a deschide caseta de dialog Mark contents:

3. Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 15


Translatarea vederilor
Aveţi mai multe opţiuni pentru a muta vederile:
1. Puteţi muta vederile într-un desen, vezi şi Move a view in a drawing (Mutarea unei
vederi într-un desen),
2. Puteţi muta vederile dintr-un desen în altul, vezi şi Move views to another drawing
(Mutarea vederilor într-un alt desen).

Translatarea unei vederi într-un desen


Metoda 1. Selectaţi vederea care urmează să fie mutată.
aproximativă
2. Ţineţi apăsată tasta <Shift> şi deplasaţi cursorul mouse-ului pe cadrul albastru al vederii,
apoi apăsaţi butonul stâng al mouse-ului.
3. Acum vederea poate fi mutată prin mişcarea mouse-ului.
4. După ce vederea ajunge în poziţia dorită, nu mai ţineţi apăsate butonul stâng al mouse-
ului şi tasta <Shift>.
Pentru ca vederea să nu ajungă într-o poziţie arbitrară atunci când este mutată, dezactivaţi
temporar iconu-rile Snap to reference lines / points şi Snap to geometry lines / points de
pe bara de instrumente Drawings: Snap settings.

Atunci când o vedere este redimensionată în loc să fie mutată, se evidenţiază un element de
deplasare; măriţi vederea (zoom in) şi observaţi următoarea imagine:

Metoda exactă 1. Selectaţi vederea care urmează să fie mutată.


2. Daţi click dreapta o dată.
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 16
3. Selectaţi Align vertically sau Align horizontally din meniul contextual.

4. Selectaţi două puncte (de exemplu, la intersecţia liniilor de axă).


5. Vederea va fi mutată.

Mutarea vederilor într-un alt desen


Puteţi muta vederile într-un alt desen din lista de desene. Mutarea vederilor desenelor într-
un alt desen:
1. Deschideţi desenul din caseta de dialog Drawings.
2. Selectaţi vederea desenului pe care doriţi să o mutaţi, daţi click dreapta şi selectaţi Move
to drawing (Mutare în desen) din meniul contextual.
3. Selectaţi desenul ţintă din lista desenelor.
4. Daţi click pe Move în caseta de dialog Move view to drawing.

5. Tekla Structures mută vederea în desenul ţintă şi crează referinţe între desenele sursă şi
ţintă.
Vezi, de Pentru mutarea vederilor secţiunilor şi ale detaliilor într-un alt desen, Move section- or
asemenea detail views from one to another drawing (Mutarea vederilor secţiunilor sau ale detaliilor
dintr-un desen în altul).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 17


Trei niveluri de editare a desenelor
Puteţi edita desenele pe trei niveluri:
Proprietăţile La nivelul cel mai ridicat puteţi modifica proprietăţile desenului, ceea ce duce la modificarea
desenului tuturor obiectelor din desen. De exemplu, proprietăţile planului de montaj.

De fiecare dată când este posibil, trebuie să modificaţi desenele


schimbându-le proprietăţile. Aceste modificări persistă şi atunci când
desenul este creat din nou, din cauza unei modificări a modelului, de
exemplu.

Proprietăţile Al doilea nivel este utilizat pentru editarea la nivelul vederii, unde puteţi modifica vederile
vederii selectate ale desenului. Acesta este reprezentat de cadrul albastru al vederii.
Proprietăţile Al treilea şi ultimul nivel este utilizat pentru editarea la nivelul obiectelor – modificarea
obiectelor obiectelor individuale dintr-un desen. Acest lucru înseamnă modificarea obiectelor precum
cotele, simbolurile, liniile pieselor, etichetele etc.

Reprezentarea şuruburilor în desenele de ansamblu


În desenele de ansamblu, în care se utilizează o scară foarte mică (de exemplu, 1:100), se
recomandă dezactivarea şuruburilor.
Astfel, desenele de ansamblu se vor deschide mai rapid şi veţi putea lucra mai rapid în
Drawing Editor (programul de editare a desenelor).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 18


Indicaţiile referitoare la piese în desenele de ansamblu

Etape 1. Selectaţi Drawing > General arrangement drawing... şi selectaţi vederile pe care doriţi
să le adăugaţi într-un desen de montaj.
2. Daţi click pe Drawing properties.

3. Încărcaţi setarea 3D, daţi click pe butonul <Part mark...>; apare următoarea casetă de
dialog:

4. Pentru toate piesele principale, poziţia ansamblului şi comentariul vor fi afişate în


indicaţiile piesei (part marks); pentru piesele secundare nu se vor afişa indicaţii.
5. Dacă doriţi să introduceţi indicaţii pentru piesele secundare puteţi utiliza notele asociative.
Deplasarea Puteţi deplasa punctul principal al unei linii de indicaţii în indicaţiile piesei şi indicaţiile
punctului referitoare la armătură:
principal al unei
linii de indicaţii • Selectaţi indicaţia referitoare la piesă sau la armătură.
• Selectaţi punctul principal şi deplasaţi-l în orice poziţie folosind butonul stâng al mouse-
ului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 19


Utilizarea indicaţiilor pieselor ca informaţii referitoare la orientare
Puteţi utiliza indicaţiile pieselor din desenele de montaj ca informaţii referitoare la orientare;
acestea indică direcţia pieselor şi a ansamblurilor.
Principalul avantaj este că poziţia etichetelor din desenele de debitare, precum şi din
planurile de ansamble, coincide cu poziţia din desenele de montaj.
Desen de Indicaţia piesei este amplasată pe partea elementului de rigidizare:
ansamblu

Desene de montaj Indicaţiile sunt amplasate de aceeaşi parte, indiferent de orientarea grinzilor:

Condiţie Utilizaţi opţiunea corectă pentru poziţia etichetelor:

1. Selectaţi Properties > General arrangement drawing... şi daţi click


pe butonul Part mark.

2. Selectaţi următorul tip de linie de indicaţie din caseta listă din tab-ul
General

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 20


Notele asociative
Puteţi utiliza în desene notele asociative ca repere suplimentare, de exemplu, ca repere ale
pieselor secundare. Notele se vor actualiza automat atunci când obiectul este modificat în
model.
Etape 1. Deschideţi un desen de montaj şi selectaţi Properties > Associative note...

2. Selectaţi setarea part_number din caseta listă.


3. Daţi click pe <Load> şi pe <OK>.
4. Daţi click dreapta şi selectaţi Associative note sau selectaţi Create > Associative note
> With headerline, Without headerline sau Along line din meniul derulant.
5. Selectaţi obiectul şi poziţia.
6. Se crează nota asociativă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 21


Crearea vederii unui detaliu
Există mai multe modalităţi de creare a vederii unui detaliu:
Crearea vederii unui detaliu
În meniul derulant, selectaţi Create > Detail view sau daţi click pe icon-ul de pe bara de
instrumente Drawings: View.
1. Selectaţi primul colţ al vederii detaliului.
2. Selectaţi al doilea colţ (diagonala).
3. Selectaţi poziţia simbolului detaliului.
4. Tekla Structures crează vederea detaliului şi adaugă un simbol al detaliului în vederea
iniţială:

Pentru modificarea proprietăţilor etichetelor, daţi dublu click pe simbolul detaliului:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 22


Modificarea numărului sau literei iniţiale pentru vederea detaliului:
• Daţi click pe Detail view.. în caseta de dialog Drawing Properties pentru a deschide
următoarea casetă de dialog.

• Modificaţi proprietăţile şi daţi click pe <Modify> şi pe <OK>.

Mutarea vederilor secţiunilor sau ale detaliilor dintr-un desen în altul


Atunci când mutaţi o vedere a secţiunii (sau a detaliului) într-un alt desen, desenul sursă şi
cel ţintă vor conţine referinţe unul la celălalt:
Vederea detaliului conţine o referinţă la desenul ţintă Vederea detaliului conţine o
G2. referinţă la desenul sursă G1.

Desenul G1 conţine vederea detaliului: Desenul ţintă G2:

Vezi, de Pentru mutarea vederilor secţiunilor şi ale detaliilor vezi Move views (Mutarea vederilor).
asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 23


Crearea vederii din model printr-o arie.
1. Deschideţi desenul în zona în care doriţi să-i adăugaţi o vedere a detaliului.
2. Daţi dublu click pe icon-ul Create view from model by area. Apare caseta de dialog
View properties.
3. Selectaţi setarea „detail”. Apoi apăsaţi pe <Load>.
4. Daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.
5. Definiţi o arie în jurul părţii inferioare a stâlpului la intersecţia axei A-2 (vezi imaginea). Se
crează o mică vedere în partea stângă inferioară a desenului.

6. Selectaţi Edit > Place views din meniul derulant, daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi
click dreapta şi selectaţi Place views.

Această opţiune funcţionează corect doar dacă detaliul corespunde


nivelului axei; dacă pentru un detaliu este necesar un nivel mai înalt, de
exemplu, +5000 mm, atunci este mai bine să se folosească opţiunea a
doua (vezi mai jos).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 24


Crearea vederii…
1. În Model Editor – programul de editare a modelului (închideţi desenul în cazul în care mai
este încă deschis) – selectaţi un simbol al unei componente, daţi click dreapta şi selectaţi
Create view > Connection basic view sau Create View > Part basic View.
2. Deschideţi desenul de ansamblu şi daţi dublu click pe icon-ul Create view from model
view.
3. Selectaţi setarea „detail” şi apăsaţi pe <Load>.
4. Daţi click pe vederea modelului.
5. Se amplasează o vedere a conexiunii în desenul de montaj (vezi imaginea de mai jos).

Avantajul acestei metode este că detaliile pot fi realizate din orice punct de
vedere.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 25


Plan fundaţii (Plan ancoraj)
Noţiuni generale Există mai multe metode de generare a planului fundaţiei:
• Un plan al ancorajelor cu o singură scară şi linii de axe întrerupte
• Un plan al ancorajelor cu două scări combinate şi fără linii de axe întrerupte; puteţi, de
asemenea, seta o scară separată pentru vederile detaliilor

Un plan de ancoraj cu o singură scară

Etape 1.Creaţi o vedere a modelului la nivelul plăcii de bază (perspectiva – dezactivată). Setaţi
valorile pentru adâncimea vederii în sus (Up) şi în jos (Down) (10 mm, respectiv 100 mm).
2. Selectaţi Drawing > General arrangement drawing şi selectaţi o vedere a modelului.
3. Selectaţi setarea dorită, de exemplu foundation-plan, bifaţi opţiunea Open drawing
(Deschiderea desenului) şi daţi click pe <Create>.
4. Se generează desenul planului fundaţiei, care va fi deschis ulterior.
5. Selectaţi Edit > Place views din meniul derulant din Drawing Editor, daţi click pe icon-ul
din stânga sau daţi click dreapta şi selectaţi Place views.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 26


În cazul în care vederea planului fundaţiei nu se potriveşte aşa cum trebuie în desen, se pot
face câteva ajustări:
Dimensiunea Mărirea dimensiunii desenului:
desenului este
prea mică
• Selectaţi proprietăţile desenului de montaj şi daţi click pe butonul <Layout>.

• Selectaţi dimensiunea dorită şi daţi click pe <Load> şi pe <Modify>.


Valoarea de În proprietăţile vederii, valorile pentru Xmin, Xmax, Ymin şi Ymax au fost setate la valoarea
mărire a liniilor mare (large).
de axă este prea
mare Selectaţi vederea şi deplasaţi punctele de prindere din planul interior al vederii (liniile
întrerupte) de-a lungul axelor x şi y ale vederii:

Bineînţeles, puteţi modifica valorile pentru Xmin, Xmax, Ymin şi Ymax şi în proprietăţile
vederii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 27


Liniile de axă nu Deschideţi proprietăţile vederii şi activaţi opţiunea Cut skew parts (Decuparea pieselor
sunt întrerupte înclinate) de pe tab-ul Attributes 2:
în locul de
amplasare a
profilurilor
înclinate
(contravântuiri).

Decupaje Contravântuirile sunt afişate (parţial), prin urmare sunt decupate inegal.
inegale
Deschideţi proprietăţile vederii, daţi click pe butonul <Filter> şi aplicaţi un filtru pentru
eliminarea contravântuirilor din vedere; vezi imaginea de mai jos:

Unele linii de Selectaţi vederea şi deplasaţi punctele de prindere din planul interior al vederii sau modificaţi
axă nu sunt valorile pentru Xmin, Xmax, Ymin şi Ymax în proprietăţile vederii.
afişate în desen

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 28


Axa nu se Pe axa 5 (Axis 5) a modelului nu sunt prezente profile. Într-un desen al planului de ancoraj,
decupează dacă implicit, aceste linii de axă nu vor fi decupate. Vezi imaginea de mai jos.
nu există
contact cu
profilele

Pentru ca liniile de axă să fie decupate, este necesar ca în model să fie amplasat un profil
pe acestea. În exemplul de mai jos, se amplasează un mic profil (Ø1, L:10mm), care să nu
atragă atenţia în desen. Automat, profilului i se va adăuga o etichetă pentru piesă, dar
aceasta poate fi înlăturată apoi cu uşurinţă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 29


Un plan de ancoraj cu două scări combinate
Etape 1. Creaţi o vedere a modelului la nivelul plăcii de bază. Selectaţi Drawing > General
arrangement drawing şi selectaţi o vedere a modelului.
2. Selectaţi setarea dorită, de exemplu foundation-plan.
3. Daţi click pe butonul <View> şi selectaţi tab-ul Anchor bolt plan.
4. Setaţi Yes pentru opţiunea Show as anchor bolt plan (Afişare ca plan al şuruburilor de
ancorare) din caseta listă şi introduceţi o scară pentru piesele mărite.

5. Faceţi setările necesare dacă doriţi să creaţi vederi ale detaliilor şi să introduceţi scara şi
daţi click pe <OK>
6. Creaţi şi deschideţi desenul.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 30


Notă importantă În cazul în care creaţi un plan de ancoraj cu două scări combinate, piesa din vedere care
reprezintă piesa mărită face trimitere la piesa din vederea iniţială.
În model Poziţia punctelor colorate în
galben şi violet ale stâlpului,
utilizate ca referinţă.

În desen

Vederea care reprezintă piesa mărită este poziţionată în


vederea iniţială.

Piesele din vederea originală pentru a se afişa în final doar vederea care include
sunt ascunse piesele mărite.
Veţi vedea că stâlpul este poziţionat corect pe axă deoarece punctele galben şi violet sunt în
poziţia corectă. În cazul în care ar fi poziţionate, de exemplu, în axa stâlpului:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 31


În model Poziţia punctelor galben şi violet
ale stâlpului.

În desen

Vederea care reprezintă piesa mărită


este poziţionată în vederea iniţială.

În model

Piesele din vederea originală pentru a se afişa în final doar vederea care include
sunt ascunse piesele mărite.

Poziţia vederii care include piesele mărite nu este corectă!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 32


Afişarea pieselor adiţionale într-un plan de ancoraj
Puteţi adăuga planului de ancoraj piese care nu fac de obicei parte dintr-un ansamblu de
stâlp, precum tije de ancorare sau plăci de poză. În următorul exemplu veţi face vizibile tijele
de ancorare şi plăcile de poză într-un plan de ancoraj.
1. Setaţi denumirea filtrului desenului de montaj. În acest caz, vom seta valoarea
SHOW_ON_ANCHORBOLTPLAN pentru variabila
XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER din Tools > Advanced
options > Drawing properties.
2. Selectaţi Properties > General arrangement drawing...
3. Apăsaţi pe butonul Filter… din caseta de dialog a proprietăţilor desenului de ansamblu.
4. Introduceţi CAST-PLATE în tab-ul Parts din caseta de dialog General - filter properties
şi ANCHOR în câmpul Name.

5. Salvaţi filtrul ca SHOW_ON_ANCHORBOLTPLAN. De acum, când creaţi un plan al


şuruburilor de ancorare, se afişează atât tijele de ancorare, cât şi plăcile de poză în desen.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 33


Cotarea automată
În cazul în care creaţi un plan de ancoraj cu două scări combinate, în care punctul de
referinţă al stâlpului nu se găseşte pe linia de axă, Tekla Structures efectuează cotarea
automată a punctului de referinţă în funcţie de liniile de axă. Dacă stâlpul este rotit faţă de
desen, se va cota automat şi unghiul de rotire.

Vezi, de Pentru mai multe informaţii despre cotarea automată a desenelor de montaj, vezi Help >
asemenea Learning Center > What’s New.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 34


Etichetele în vederile detaliilor
Puteţi seta modul de prezentare a vederilor, care include piesele mărite şi vederile detaliilor
înainte de a crea desenul:

Vederea detaliului Scara vederii piesei mărite


1. În Model Editor, selectaţi Properties > General arrangement drawing... pentru a
deschide caseta de dialog General arrangement drawing properties.
2. Daţi click pe Detail view... pentru a deschide caseta de dialog Detail properties.
3. În tab-ul View label puteţi seta eticheta vederii detaliului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 35


4. În tab-urile Detail boundary şi Detail mark puteţi seta vederile care includ piesele mărite:

Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Help > Learning Center > What’s New.
asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 36


Modificarea sistelului de axă în desene
Două butoane de selectare de pe bara de instrumente Drawings:Select vă permit să
selectaţi sistemul de axă sau linii de axă individuale în desene:

Daţi dublu click pe o axă sau pe o linie de axă pentru a-i modifica proprietăţile. Aceasta este
o opţiune utilă atunci când doriţi:
• să nu imprimaţi axele sau liniile de axă (pentru aceasta, utilizaţi culoarea de fundal a
desenului pentru liniile de axă şi text).
• să modificaţi tipul unei linii.
• să modificaţi o etichetă (font, dimensiune, cadru).
• să definiţi locaţia etichetei. Acum puteţi defini diferite locaţii pentru etichete la fiecare
capăt al unei axe sau al unei linii de axă.

Exemplu: Dacă aveţi un desen care conţine axe diferite, una pentru arhitect şi alta
pentru inginer, puteţi „ascunde” cu uşurinţă una dintre ele.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 37


Numai denumirea axei este vizibilă
Utilizaţi această opţiune pentru afişarea exclusivă a indicaţiilor aferente liniilor de axă,
ceea ce înseamnă că liniile de axă nu se afişează.

Dimensiunea cadrului etichetei axei


Acum puteţi defini dimensiunea cadrului pentru etichetele axei. Această funcţie este
utilă, de exemplu, atunci când doriţi ca toate cadrele etichetelor axei să fie de aceaşi
dimensiune, indiferent de numărul de cifre din cadru (una sau două). Astfel, axa
capătă o înfăţişare uniformă.
Pentru definirea dimensiunii cadrului etichetei axei utilizaţi variabila
XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH în Tools > Advanced
options > Drawing properties.
Valoarea implicită este zero, ceea ce
indică faptul că lăţimea cadrului
depinde de lăţimea etichetei.
Pentru a mări sau micşora lăţimea
cadrului, introduceţi valoarea dorită în
milimetri; în acest exemplu s-a folosit
valoarea 12:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 38


Editarea indicaţiilor aferente liniilor de axă
Dacă indicaţiile referitoare la două axe se suprapun, măriţi pur şi simplu liniile unei axe
pentru a-i deplasa indicaţiile:

Implicit, indicaţiile axelor se suprapun.

Modificarea lungimii unei linii de axă


contribuie la distingerea fiecărei
indicaţii.

De asemenea, indicaţiile liniilor de axă pot fi mutate:


• Setaţi bara de instrumente Drawings:Select astfel încât să selecteze doar linii de axă
• Acum selectaţi o linie de axă; punctele de prindere vor fi evidenţiate.
• Selectaţi un punct de prindere evidenţiat şi mutaţi-l în orice direcţie.

Situaţia standard: Indicaţiile liniilor de axă se suprapun.

Selectaţi o linie de axă; elementele de prindere vor fi evidenţiate.

Selectaţi un punct de prindere şi mutaţi-l pe verticală.

Selectaţi un punct de prindere şi mutaţi-l pe orizontală.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 39


Cotarea desenelor de montaj
Cotarea liniilor Manuală:
de axă
• Selectaţi Properties > Dimension
• Încărcaţi setarea „grid” şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.
• Selectaţi Create > Dimension > Grid. Daţi click pe vederea planului fundaţiei. Liniile de
axă vor fi cotate în direcţiile X şi Y.
Automată:
• Daţi click pe butonul Dimensioning... din caseta de dialog General arrangement drawing
properties pentru a deschide caseta de dialog General - dimensioning properties.
• Daţi click pe tab-ul Grid pentru a seta proprietăţile cotelor axei.

• Selectaţi din caseta listă opţiunile pentru crearea cotelor liniilor de axă şi/sau a cotelor
generale şi utilizaţi opţiunile pentru a controla poziţia de amplasare a cotelor orizontale şi
verticale ale liniilor de axă pe direcţiile orizontală şi verticală.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Help > Learning Center > What’s New.
asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 40


Cotarea tijelor de ancorare
Dacă utilizaţi tije de ancorare în timpul modelării aveţi posibilitatea de a crea automat cote în
desenele de montaj. Aceasta se realizează cu ajutorul cotării semiautomate de montaj.
Acest tip de cotare este special şi se utilizează exclusiv pentru desenele de montaj,
conţinând mai multe opţiuni de cotare:
• de determinare a punctelor şi pieselor cotate de Tekla Structures
• de stabilire a modalităţii prin care Tekla Structures combină cotele
• de utilizare a liniei de referinţă a piesei sau a liniei de axă a acesteia ca punct de cotă

Reţineţi că această metodă de cotare poate fi utilizată pentru tijele de


ancorare deoarece acestea sunt create ca profile; această opţiune nu
funcţionează pentru găurile de şuruburi!

Etape: • Deschideţi un desen de montaj (plan ancoraj)


• Selectaţi Properties > Dimension...
• Încărcaţi setarea pe care doriţi să o utilizaţi şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.
• Selectaţi Setup > Select filter... sau daţi click pe icon-ul din stânga şi încărcaţi setarea
anchorbar_filter.
• Selectaţi icon-ul Select drawing parts de pe bara de instrumente Drawings:Select

• Acum selectaţi tijele de ancorare din desen pe care doriţi să le cotaţi.


• Selectaţi Setup > GA dimensioning... şi introduceţi următoarele setări în caseta de
dialog:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 41


Câmp Descriere
Dimension Defineşte punctele pe care le utilizează Tekla Structures pentru cotare.
Opţiunea Intersection points (Puncte de intersecţie) crează cote pentru
punctele în care se intersectează două piese. Opţiunea Intersection and
reference points (Puncte de intersecţie şi de referinţă) creează cote
pentru punctele în care se intersectează două piese şi pentru punctele de
referinţă ale pieselor selectate.
Part Defineşte dacă Tekla Structures efectuează cotarea pentru toate piesele
selectate sau doar pentru piesele principale.
Combine Defineşte metoda Tekla Structures de combinare a cotelor, vezi şi Tekla
Structures Help (F1).
Uses Defineşte dacă Tekla Structures utilizează linia de referinţă sau linia de
centru ca punct de cotă.
• Daţi click pe <Apply> şi pe <OK>
• Daţi click dreapta şi alegeţi una dintre următoarele opţiuni: Dimension Parts X,
Dimension Parts Y sau Dimension Parts XY
Tijele de ancorare vor fi cotate automat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 42


Cotarea profilelor şi a găurilor

Cotarea profilelor şi a găurilor poate fi realizată folosind icon-urile de pe bara de


instrumente Dimension.

Cotă paralelă Adăugare punct de cotă

Cotă perpendiculară Eliminare punct de cotă

Cotă pe direcţia X Combinare linii de cotă

Cotă pe direcţia Y Asociere linii de cotă

Cotă „ortogonală” Anularea asocierii liniilor de cotă

Cotă liberă Înlăturare cerc punct de cotă

Cotă radială curbă Înlăturarea tuturor cercurilor punctelor de


cotă
Cotă unghiulară Eliminare norişor, simbol al modificării
informaţiilor
Cotă radială Eliminarea tuturor simbolurilor
modificărilor informaţiilor
Eliminare norişor pentru punctul de cotă

Eliminarea tuturor norişorilor pentru


punctele de cotă
Vezi, de Pentru mai multe informaţii despre cotare, vezi Tekla Structures (F1).
asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 43


Adăugarea/înlăturarea punctelor de cotă
Cu ajutorul combinaţiei butonul Shift + funcţia Add/remove dimension point, puteţi înlătura
cotele. Prin urmare, nu va mai trebui să comutaţi între cele două funcţii.

Schimbarea poziţiei cotelor exterioare


Atunci când măsuraţi cote scurte în Tekla Structures, iar poziţia textului de cotă este setată
în afara liniilor de cotă, puteţi selecta partea liniei de prelungire pe care să se amplaseze
textul de cotă.

Astfel, editarea desenelor este mai uşoară şi mai rapidă. Schimbarea poziţia cotelor
exterioare:
1. Daţi click pe Edit > Flip outside dimension.
2. Selectaţi cota.
Tekla Structures schimbă latura textului de cotă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 44


Cotele fixe
Se recomandă fixarea cotelor în desenele de ansamblu. Astfel, acestea nu-şi vor mai
schimba poziţia în desen atunci când, de exemplu, se adaugă o altă vedere. Acelaşi lucru
este valabil şi pentru indicaţii.
Etape 1. Creaţi toate cotele în desen.
2. Setaţi bara de instrumente Drawings:Select după cum urmează:

3. Selectaţi toate cotele.


4. Ţineţi apăsată tasta <Shift> şi daţi dublu click pe o cotă oarecare; va apărea următoarea
casetă de dialog:

5. Acum, daţi click pe butonul <Place> şi selectaţi Fixed în caseta listă.


6. Toate cotele sunt fixate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 45


Etichetele liniilor de cotă
Puteţi adăuga etichete liniilor de cotă. Etichetele de cotă sunt asociate în totalitate obiectelor
cărora le aparţin cotele şi sunt disponibile pentru toate tipurile de cote. Aceste informaţii
suplimentare din desene vor fi actualizate automat în urma tuturor modificărilor efectuate în
model.
Mod de utilizare Pentru adăugarea ca text a indicaţiilor asociative în etichetele de cotă:
• Daţi dublu click pe linia de cotă pentru a deschide caseta de dialog Dimension
properties.
• Apăsaţi butonul … din tab-ul Marks, situat lângă următorul câmp text al etichetei în care
doriţi să adăugaţi indicaţia asociativă. De exemplu, pentru a adăuga indicaţia asociativă
etichetei din partea superioară dreaptă, selectaţi butonul marcat în imaginea de mai jos.

• În caseta de dialog a proprietăţilor indicaţiei de cotă, selectaţi elementul dorit din lista
elementelor disponibile şi daţi click pe butonul <Add>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 46


• Daţi click pe <Modify>
• Tekla Structures adaugă indicaţia asociativă ca text în eticheta de cotă:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 47


Cote de nivel
În Tekla Structures puteţi utiliza cote de nivel şi aveţi mai multe opţiuni: prefixe, sufixe şi
unităţi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 48


Setarea unui punct de referinţă pentru elevaţii
Tekla Structures determină cotele de nivel din desene cu ajutorul unui punct de referinţă. Cu
aceste cote de nivel se poate opera manual în desene. Dacă aţi creat o cotă de nivel de
3610 mm într-un desen, puteţi introduce, de exemplu, un punct de referinţă de 200.
Rezultatul va fi o indicaţie de nivel de 3410 mm.

Modificarea 1. În Drawing Editor, deschideţi caseta de dialog Drawing properties şi daţi click pe butonul
punctului de View sau daţi dublu click pe o vedere şi selectaţi tab-ul Attributes 2.
referinţă
2. Selectaţi opţiunea Specified în caseta listă Datum point for elevations:

3. Introduceţi o valoare în câmpul Datum level.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 49


2.4 Salvarea desenelor
Noţiuni generale În caseta de dialog Options (Tools > Options) din Model Editor, este introdusă o valoare
pentru Autosave after creating every 100 drawings (Auto-salvare după crearea a 100 de
desene). Astfel, în timpul generării desenelor cu ajutorul programului Wizard, se crează un
fişier Autosave la fiecare 100 de desene.

Această funcţie se poate utiliza exclusiv pentru generarea desenelor cu ajutorul


programului Wizard, nu pentru editarea desenelor în Drawing Editor.
Salvarea Atunci când editaţi desene, trebuie să le salvaţi dând click pe icon.
desenelor
Acum se vor salva atât desenul (fişier *.dg), cât şi modelul (fişier *.db1 şi *.db2); aşadar,
salvaţi cu regularitate desenul!

Dacă aveţi probleme cu deschiderea unui desen, copiaţi variabila


set XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES=TRUE
din fişierul env_europe.ini (din directorul ..\environments\europe) în fişierul
user.ini (din directorul ..\nt\bin) astfel încât Tekla Structures să nu mai
şteargă fişierele *.dg.
Multe fişiere tip *.dg sunt stocate acum în directorul drawings; puteţi
soluţiona această problemă setând variabila la valoarea FALSE.
Acum deschideţi o dată modelul şi apoi închideţi-l; fişierele *.dg inutile sunt
şterse.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 50


2.5 Etapele pentru generarea desenelor pieselor unice
Etapa 1 • Numerotarea modelului: Selectaţi Tools > Numbering > Full. De regulă, numerotarea
modelului o singură dată este suficientă. După modificarea modelului, însă, numerotarea
trebuie repetată!
• Setaţi bara de instrumente Select switches astfel încât să fie activate doar icon-urile
Select parts şi button 2:

• Selectaţi plate_filter din caseta listă şi daţi click o dată în model (butonul stâng al mouse-
ului) pentru a bloca elementul plate_filter
• Selectaţi întregul model, selectaţi Edit > Select all objects. (Utilizarea filtrului pentru plăci
face ca doar plăcile să fie selectate)
Etapa 2 • Selectaţi Properties > Single-part drawing…
• Încărcaţi setarea plate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 51


• Daţi click pe <OK>.
• În meniul derulant, selectaţi Drawing > Single-part drawing, daţi click pe icon-ul din
stânga sau daţi click pe „1”; se vor genera desenele.
• Deschideţi lista desenelor folosind comanda Drawing > Drawinglist (sau icon-ul) şi
deschideţi un desen (dând dublu click pe acesta sau selectându-l şi apăsând butonul Open).
<Ctrl> + <Shift>

Pentru a deschide automat un desen după ce a fost creat (sau pentru a-l
actualiza), apăsaţi simultan tastele <Ctrl> şi <Shift>. Selectaţi Drawing >
Single-part drawing sau Assembly drawing din meniul derulant sau daţi
click dreapta şi selectaţi Drawing > Single-part drawing sau Assembly
drawing din meniul contextual.
Acum, Tekla Structures:
• Crează un desen sau actualizează un desen existent.
• Deschide automat un desen.

• Desenele de debitare (single+parts drawing) pot fi recunoscute în listă prin litera „W” din
coloana „Type”. Această literă provine de la Workshop drawing (desen în atelier).
• Selectaţi File > Close drawing > No. Deoarece desenul nu a fost modificat, nu este
necesar să îl salvăm.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 52


Exerciţiu
Selectaţi sau creaţi un filtru şi generaţi desene de debitare pentru toate piesele.
Până acum, am învăţat cum să creăm desene de debitare. Dar ceea ce este poate mai
important este să ştim să creăm setările corespunzătoare pentru desenele de debitare!
• Deschideţi desenul plăcii de bază de la punctul D-4 de pe axă.
• Selectaţi Properties > Drawing sau Properties... din meniul contextual; apare următoarea
casetă de dialog:

Acum pot fi modificate toate casete de sub-dialog. După ce se efectuează modificările


pentru casetele de sub-dialog, apăsaţi pe <Apply> şi pe <OK> înainte de închiderea
ferestrei. Apoi, în caseta principală de dialog, apăsaţi pe <Modify>. Puteţi observa acum
modificările apărute în desen în urma modificărilor setărilor.
Dacă efectuaţi manual modificări în desenele de debitare sau planurile de ansamble
(adăugare de cote etc.), iar desenele trebuie generate din nou, aceste modificări manuale
se vor pierde! Dacă acest desen trebuie generat din nou, folosindu-se setarea dorită, atunci
trebuie, mai întâi, să se încarce setarea. Daţi apoi click pe <Modify>.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind setările în casetele de sub-dialog, vezi Tekla Structures
asemenea Online Help.
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 53
2.6 Etapele pentru generarea desenelor de ansambu
Exemplu Desene de ansamblu ale tuturor stâlpilor
Etapa 1 • Setaţi bara de instrumente Select switches astfel încât să fie activate doar icon-urile
Select parts şi button 2:

• Selectaţi column_filter din caseta listă şi daţi click o dată în model (butonul stâng al
mouse-ului) pentru a bloca elementul column_filter.
• Selectaţi întregul model, selectaţi Edit > Select all objects. (Utilizarea filtrului pentru stâlpi
face ca doar stâlpii să fie selectaţi).
Etapa 2 • Selectaţi Properties > Assembly drawing...
• Selectaţi setarea column, apăsaţi butonul Load.

• Daţi click pe <OK>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 54


• În meniul derulant, selectaţi Drawing > Assembly drawing, daţi click pe icon-ul din stânga
sau daţi click pe „2”; se vor genera desenele.
• Deschideţi lista desenelor folosind comanda Drawing > Drawinglist (sau icon-ul) şi
deschideţi un desen (dând dublu click pe acesta sau selectându-l şi apăsând butonul
Open).
• Se va deschide desenul. Desenele de ansamble pot fi recunoscute în listă prin litera „A”
din coloana „Type”. Litera A provine de la denumirea Assembly drawing.
• Selectaţi File > Close drawing > No. Deoarece desenul nu a fost modificat, nu este
necesar să îl salvăm.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 55


Exerciţiu
Creaţi planuri de montaj pentru stâlpi, grinzi, grinzi-dulap, contravântuiri
Selectaţi sau creaţi un filtru corespunzător şi generaţi planurile de montaj!
Până acum, am învăţat cum să creăm planurile de montaj. Dar ceea ce este poate
mai important, este să ştim să creăm setările corespunzătoare pentru planurile de
montaj!
• Deschideţi planul de montaj pentru stâlpul situat în punctul A-4 de pe axă
• Selectaţi Properties > Drawing sau Properties... din meniul contextual; apare
următoarea casetă de dialog:

Toate casetele de sub-dialog pot fi modificate acum. Dacă apăsaţi pe butonul


<Modify> de fiecare dată când se efectuează o modificare într-una din casetele de
sub-dialog, puteţi observa modificările în desen.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind casetele de sub-dialog, vezi Tekla Structures
asemenea Help.
Exerciţiu Creaţi planuri de montaj pentru stâlpi aşa cum creaţi de obicei un desen. Salvaţi
această setare şi copiaţi fişierul *.ad în directorul: disk:\TeklaStruc-
tures\version\environments\europe\ts
Faceţi acelaşi lucru pentru grinzi, contravântuiri şi grinzile-secundare!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 56


2.7 Adăugarea obiectelor grafice
În Tekla Structures se pot adăuga obiecte grafice ca desene AutoCAD (formatele
DWG/DXF) şi, de asemenea, simboluri, câmpuri text, linii de cotă etc., în desenele
Tekla Structures. Obiectele grafice pot fi amplasate aleatoriu sau folosindu-se
coordonatele fixe.

Adăugarea unui dreptunghi într-o locaţie aleatorie


1. Deschideţi un desen.
2. Selectaţi Properties > Rectangle... sau daţi dublu click pe icon-ul de pe bara de
instrumente Drawing: Drawing

3. Apare următoarea casetă de dialog.

4. Sub Line, se pot seta tipul liniei (Type), culoarea acesteia (Color) şi mărirea
(Bulge). Sub Fill, se pot seta haşura (Type) şi culoarea acesteia (Color).
5. Daţi click pe <Apply> sau pe <OK> şi selectaţi Create > Rectangle...
6. Asiguraţi-vă că toate butoanele Snap setttings sunt apăsate, astfel încât
dreptunghiul să fie introdus în orice poziţie aleatorie.
7. Selectaţi două puncte, dreptunghiul va fi amplasat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 57


8. Daţi dublu click pe dreptunghi pentru a-i modifica proprietăţile.
9. Pentru redimensionarea dreptunghiului, selectaţi-l şi deplasaţi un vârf sau un punct
de mijloc cu mouse-ul.
10. Dacă ţineţi apăsată tasta <Shift>, dreptunghiul poate fi mutat.

Adăugarea unui dreptunghi folosind coordonatele fixe


Să presupunem că doriţi să adăugaţi următorul dreptunghi:

Etape 1. Selectaţi Create > Rectangle... sau daţi click pe icon.


2. Introduceţi coordonatele primului punct (1) faţă de poziţia planului de lucru.

3. Introduceţi coordonatele celui de-al doilea punct (2) faţă de ultimul punct selectat,
utilizând tasta „R”.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 58


Adăugarea unui text
Într-un desen se poate adăuga un text în două moduri. Şirurile de text pot fi adăugate
folosind icon-urile de pe bara de instrumente Drawing: Text. De asemenea, se poate
adăuga un bloc de text prin introducerea unui fişier.
1. Deschideţi un desen şi selectaţi Properties > Text... sau daţi dublu click pe icon-ul
de pe bara de instrumente Drawings: Text.

2. Există mai multe icon-uri pentru adăugarea unui text (cu sau fără linie de indicaţie,
text de-a lungul unei linii etc.)
3. Va apărea caseta de dialog de mai jos:

4. În cadrul precedat de cuvântul Text se poate introduce textul. Opţiunile de la Color


până la Angle stabilesc modul de reprezentare al textului.
5. De asemenea, textului i se poate adăuga un cadru şi o săgeată.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 59


6. Daţi click pe <Apply> sau pe <OK> şi selectaţi Create > Text...
7. Asiguraţi-vă că toate butoanele de pe bara de instrumente Snap setttings sunt
apăsate, astfel încât textul să fie amplasat în orice poziţie în desen.
8. Selectaţi un punct din desen, se va adăuga textul.
9. Daţi dublu click pe text pentru a-i modifica proprietăţile.
10. Pentru a muta textul, selectaţi-l şi deplasaţi-l folosind butonul stâng al mouse-ului

Utilizarea simbolurilor în text


Atunci când utilizaţi texte în desene, aveţi posibilitatea de a adăuga şi simboluri (de
exemplu, simboluri de sudură).

Etape 1. Adăugaţi un text într-un desen.


2. Pentru a afla ce fişiere ale simbolurilor (*.sym) există şi ce numere aparţin
simbolurilor, selectaţi Tools > Symbols sau daţi click pe icon. Se deschide Symbol
Editor (programul de editare a simbolurilor).
3. În Tekla Structures sunt disponibile, implicit, mai multe fişiere ale simbolurilor.
Aceste fişiere sunt stocate în:
disc:\TeklaStructures\version\environments\country-independent\symbols
4. Introduceţi denumirea fişierului *.sym şi numărul simbolului.
5. Daţi dublu click pe text, va apărea următoarea casetă de dialog:

Introduceţi aici:
denumirea fişierului
*.sym @ numărul
simbolului

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 60


Adăugarea unui fişier text
Etape 1. Deschideţi un desen şi selectaţi Properties > Textfile...
2. Va apărea caseta de dialog de mai jos:

3. Puteţi edita proprietăţile fişierului text în Text style (Stilul textului), Frame (Cadru)
şi Scaling (Scară), tipul de font preferat este „Courier New”.
4. În File puteţi căuta fişierul pe care doriţi să-l adăugaţi în desen, daţi click pe
<Browse>; apare următoarea casetă de dialog:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 61


5. Căutaţi fişierul pe care doriţi să-l adăugaţi în desen.
6. Daţi click pe <OK>, şi <Apply> şi pe <OK>.
7. Asiguraţi-vă că toate butoanele de pe bara de instrumente Snap setttings sunt
activate, astfel încât fişierul text să fie amplasat în orice poziţie în desen.
8. Selectaţi Create > Text file.
9. Selectaţi un punct oarecare din desen; se va adăuga textul.
10. Proprietăţile fişierului text pot fi editate dacă daţi dublu click pe cadru. Pentru a
modifica conţinutul textului, daţi dublu click pe conţinutul textului. Se va deschide
procesorul de texte specific extensiei fişierului.

În desene se pot introduce şi extrase Tekla Structures. Pentru a se efectua


această operaţie, filtrul din caseta de dialog Browse trebuie să se seteze la
„All files (*.*)”. Această setare este necesară deoarece, în caz contrar,
rapoartele care au extensia *.xsr, nu vor fi găsite. Setaţi fontul textului la
„Courier New”.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 62


Adăugarea unui simbol
În Symbol Editor se pot crea şi edita simboluri Tekla Structures.
Un exemplu de simbol poate fi un detaliu al fundaţiei. Vezi imaginea de mai jos:

Crearea unui 1. Selectaţi Tools > Symbols sau daţi click pe icon pentru a deschide editorul de
simbol simboluri (Symbol Editor), accesibil atât în mediul modelului, cât şi al desenului.
Implicit, în Tekla Structures sunt disponibile câteva biblioteci de simboluri . Bibliotecile
de simboluri au extensia *.sym şi se află în:
disk:\TeklaStructures\version\environments\country-independent\symbols
2. Atunci când daţi dublu click pe fişierul user.sym, apar următoarele simboluri:

3. În partea stângă a casetei de dialog se află simbolurile curente din biblioteca


„user”. Un fişier tip bibliotecă poate conţine 16 x 16 = 256 simboluri. Puteţi deschide
un simbol dând dublu click pe acesta. Simbolul va apărea în partea dreaptă şi veţi
putea să-l editaţi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 63


Un simbol existent poate fi copiat într-o casetă goală astfel încât să servească drept
bază pentru un nou simbol.
Introducerea 1. Deschideţi un desen.
unui simbol
2. Selectaţi Properties > Symbol...; apare caseta de dialog de mai jos

3. În câmpul File trebuie introdusă denumirea fişierului bibliotecă (în acest exemplu: user);
această denumire trebuie să coincidă cu denumirea din directorul:
disk:\TeklaStructures\version\environments\country-independent\symbols, fără
extensia .sym.
4. Daţi click pe <Select>; apare următoarea casetă de dialog
5. Daţi click pe simbolul pe care doriţi să-l introduceţi. Numărul simbolului va fi
introdus automat în câmpul „Number”.
6. Puteţi modifica celelalte proprietăţi din caseta de dialog, de exemplu, pe cele din
tab-ul Appearance.
7. Închideţi caseta de dialog, daţi click pe <Apply> şi pe <OK>
8. Selectaţi Create > Symbol. Asiguraţi-vă că toate icon-urile de pe bara de
instrumente Snap settings sunt activate, pentru a adăuga simbolul în orice poziţie
doriţi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 64


9. Selectaţi un punct din desen, simbolul va fi amplasat în acea poziţie.
10. Puteţi modifica proprietăţile simbolului dacă daţi dublu click pe cadrul acestuia sau
dacă daţi dublu click pe o linie a simbolului.
11. Pentru a muta simbolul, selectaţi-l şi deplasaţi-l în altă poziţie.

Introducerea unui fişier DWG/DXF


1. Deschideţi un desen şi selectaţi Properties > DWG/DXF.
2. Apare caseta de dialog de mai jos:

3. Puteţi edita proprietăţile din categoriile Scaling şi Frame


4. La File puteţi căuta fişierul în format DWG/DXF în Explorer şi apoi, puteţi da click
pe <Browse>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 65


5. Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l introduceţi şi daţi click pe <OK>.
6. Copiaţi sau mutaţi fişierul în directorul modelului şi ştergeţi calea fişierului. Astfel,
vă asiguraţi că nu apar probleme în găsirea fişierului, de exemplu, atunci când trimiteţi
modelul unei terţe persoane (unui client).

7. Selectaţi Create > DWG/DXF


8. Asiguraţi-vă că toate butoanele de pe bara de instrumente Snap setttings sunt
activate, astfel încât fişierul DXF/DWG să fie amplasat în orice poziţie în desen şi daţi
click pe două puncte.
9. Proprietăţile fişierului pot fi editate dacă daţi dublu click pe cadru.
10. Pentru a muta fişierul DXF/DWG, selectaţi-l şi deplasaţi-l în altă poziţie.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 66


2.8 Mărirea, scurtarea, scindarea şi divizarea obiectelor
grafice
În Tekla Structures, utilizaţi funcţiile de pe bara de instrumente Drawing: Edit sau din
meniul derulant Edit > Trim, Split şi Divide pentru a modifica obiectele grafice în
funcţie de o limită. Limita nu trebuie să fie obligatoriu o dreaptă. Poate fi, de exemplu,
o piesă, un arc sau un dreptunghi.

Decuparea
Decuparea unei linii:
Daţi click pe Edit > Trim.
Daţi click pe linia de
decupare.

Daţi click cu butonul din


mijloc al mouse-ului.
Daţi click pe linia
orizontală pentru a o
decupa la nivelul liniei
de delimitare

Mărirea
Mărirea unei linii:
Daţi click pe Edit > Trim.

Daţi click pe linia de


delimitare.
Daţi click cu butonul din
mijloc al mouse-ului.

Daţi click pe capătul din


dreapta al liniei
orizontale pentru a o
extinde până la linia de
delimitare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 67


Scindare
Scindarea unei linii:
Selectaţi linia
Daţi click pe Edit > Split.
Selectaţi un punct care să indice locul în
care va fi scindată linia.
Tekla Structures scindează linia în două linii.

Divizarea
Divizarea unei linii în patru:
Selectaţi linia

Daţi click pe Edit >


Divide. Apare caseta de
dialog Segments:
Introduceţi „4” şi daţi click
pe OK.

Tekla Structures împarte


linia în patru linii egale.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 68


2.9 Etapele pentru crearea unui desen multiplu
Desenele multiple sunt desene care încorporează mai multe desene ale pieselor unice sau
mai multe desene de amsamble. Există mai multe metode de generare a desenelor multiple.
Pentru toate metodele, este important ca proprietăţile desenului multiplu să fie setate mai
întâi.
• Selectaţi Properties > Multi drawing.
• Încărcaţi setarea „plates” şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.
Pornind de la 1. Selectaţi Drawing > Multidrawing > Multidrawing.
un desen gol
Se generează un desen gol. Urmaţi instrucţiunile pentru a umple planşa goală:
2. Deschideţi desenul multiplu din lista desenelor.
3. Selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să-l/să le copiaţi în desenul multiplu.
4. Selectaţi Create > Link drawing. În desen, vederile sunt amplasate una deasupra
celeilalte.
5. Vederile pot fi rearanjate cu comanda Edit > Place views. Este posibil ca unele vederi să
nu încapă în desen. Într-un astfel de caz, modificaţi dimensiunea desenului sau micşoraţi
numărul de vederi (numărul maxim).
6. Lista (eventuală) a pieselor nu se actualizează imediat. Acest lucru se întâmplă atunci
când desenul este salvat şi închis.
Selectaţi 1. Selectaţi, din Drawing list, desenele pe care doriţi să le copiaţi în desenul multiplu.
desenele pe
care doriţi să 2. Selectaţi Drawing > Multi drawing > Selected drawings sau daţi click pe icon-ul de mai
le includeţi sus; se va genera desenul multiplu. În acest desen se copiază desenele pe care le-aţi
într-un desen selectat din lista desenelor.
multiplu
Selectaţi 1. Selectaţi piesele din model pe care doriţi să le includeţi într-un desen multiplu.
piesele din
model pe care 2. Selectaţi Drawing > Multi drawing > Selected parts > Single-part drawings; se va/vor
doriţi să le genera desenul(-ele) multiplu(-e). În acest desen se copiază vederile pieselor din model.
includeţi într-
un desen
multiplu
Desenele multiple pot fi recunoscute în lista desenelor prin litera M. Această literă provine
de la Multi.
Denumirea desenului poate fi modificată ulterior. După modificarea denumirii, salvaţi şi
închideţi desenul.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 69


Adăugarea vederilor într-un desen multiplu existent
Ca urmare a generării automate a desenelor multiple, este posibil ca desenele multiple
finale să conţină doar o piesă sau un ansamblu. Cu puţin efort, această piesă/acest
ansamblu poate fi adăugat(ă) în penultimul desen multiplu. Procedura este următoarea:
1. Deschideţi ultimul desen multiplu.
2. Reţineţi ce numere ale ansamblurilor sau ale pieselor se găsesc în acest desen.
3. Deschideţi penultimul desen multiplu.
4. Deschideţi lista desenelor.
5. Selectaţi desenul de ansamblu sau desenul piesei care trebuie introdus în desenul
multiplu selectat.
6. Selectaţi Create > Link drawing; desenul(-ele) selectat(-e) este/sunt amplasat(-e) unul
deasupra celuilalt în partea inferioară stângă a desenului.
7. Selectaţi Edit > Place views; toate vederile vor fi din nou aranjate.
Vezi, de În cazul în care vederile nu sunt amplasate corespunzător în desenul multiplu, acestea pot fi
asemenea mutate manual, vezi: Move views.

Nu utilizaţi niciodată un desen de ansamblu sau un desen de debitare pentru


a aduna mai multe desene! (folosind comanda Link drawing).

Listele din desen nu se vor completa corespunzător!


Atunci când doriţi să adunaţi mai multe desene, folosiţi un desen multiplu!
Dacă doriţi să introduceţi mai mult de o piesă într-un desen, folosiţi
întotdeauna un desen multiplu!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 70


Dimensionarea automată a desenelor multiple
Printre altele, în caseta de dialog a formatului pentru desene multiple se poate specifica
dimensiunea desenului.
În cazul în care în caseta listă Size definition mode este selectată opţiunea Fixed size, se
poate specifica o dimensiune a desenului.
Dacă la opţiunea Autosize este setat Size definition mode, Tekla Structures va alege o
dimensiune (max. A0). Tekla Structures nu poate atribui automat o dimensiune dacă nu se
selectează nicio opţiune în caseta listă Layout; vezi imaginea de mai jos:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 71


2.10 Stocarea setărilor desenului
Dacă se modifică setările desenului, atunci acestea pot fi salvate pentru a fi utilizate în alte
proiecte Tekla Structures.
• Verificaţi ca toate casetele de sub-dialog să fie bifate; dacă nu sunt, bifaţi-le folosind

butonul
• Daţi o dată click pe butonul <Apply>.
• Acum există două modalităţi de a salva setarea ca fişier:
• Dând click pe butonul <Save>. Setarea se va suprapune peste setarea curentă din
caseta listă „settings” (lângă butonul <Load>).
• Introduceţi o denumire unică în câmpul de lângă butonul <Save as>, apoi daţi click
pe butonul <Save as>.

Nu utilizaţi spaţii în denumiri!

Fişierul creat va fi salvat în directorul modelului, în directorul Attributes. Acum, setarea


poate fi utilizată doar în proiectul activ.
Dacă doriţi să utilizaţi setarea şi în alte proiecte, trebuie să copiaţi fişierul setării în directorul
sistemului Tekla Structures:
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts

Extensiile fişierelor setărilor

Desen de debitare *.wd


Desen de ansamblu *.ad
Plan de montaj *.gd
Desen multiplu *.md
Plan de armare *.cud

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 72


2.11 Aplicarea unei noi setări a desenului unui desen existent
Se poate întâmpla să creaţi o nouă setare pentru desen şi să doriţi să aplicaţi această
setare nouă desenelor existente. Nu este necesar să ştergeţi şi să creaţi din nou toate
desenele.
Etape • Selectaţi Properties > Assembly drawing şi încărcaţi noua setare. Păstraţi deschisă
caseta de dialog Assembly drawing Properties.
• Selectaţi desenele pe care doriţi să le modificaţi din lista desenelor.
• Daţi click pe <Modify> în caseta de dialog Assembly drawing Properties.
Desenele selectate vor fi modificate în funcţie de noua setare a desenului.
Această procedură poate fi aplicată şi desenelor de debitare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 73


2.12 Wizard
Wizard este folosit la crearea automată a desenelor de debitare, a desenelor de ansamble
şi a desenelor multiple. Desenele de montaj trebuie, însă, realizate manual.
Pentru a genera desene cu Wizard, selectaţi File > Wizard, daţi click pe icon-ul alăturat sau
utilizaţi shortcut-ul W; va apărea următoarea casetă de dialog:

Fişierele Wizard sunt programe de dimensiuni mici. Într-un fişier Wizard se pot specifica
desenele care trebuie realizate şi setările care trebuie utilizate la crearea lor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 74


Etape 1. Verificaţi dacă numerotarea modelului este completă.
2. Selectaţi elementele de unde vor fi generate desenele.
3. Deschideţi caseta de dialog Wizard folosind icon-ul, comanda File > Wizard sau shortcut-
ul.
4. Selectaţi programul Wizard şi daţi click o dată pe butonul <Create from selected>.
5. Începe generarea desenelor.
Sau 1. Deschideţi caseta de dialog Wizard folosind icon-ul, comanda File > Wizard sau un
shortcut.
2. Selectaţi programul Wizard şi daţi click o dată pe butonul <Create from all>.
3. Începe generarea desenelor.

Poate fi util (în special, în cazul modelelor mai mari) să se mărească


valoarea pentru „Autosave”; de exemplu, la 1.000.000, în meniul derulant
Setup > Autosave.

Generarea desenelor va fi mai rapidă deoarece se crează mai puţine fişiere


Autosave!

Să examinăm un astfel de fişier Wizard.


Exemplu • Selectaţi fişierul Wizard pentru plăci (plate) din caseta de dialog şi daţi click pe <Edit>.

Dacă apare mesajul Could not open wizard file for editing… (Nu s-a putut
deschide fişierul Wizard pentru editare), asociaţi, mai întâi, extensia fişierelor
Wizard cu o aplicaţie de editare a textelor. De exemplu, Notepad. Fişierele
Wizard au extensia *.dproc

Fişierul Wizard poate fi vizualizat, editat şi salvat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 75


Explicarea rândurilor
Textul care se află între caracterele „/” nu va fi folosit. Acesta oferă doar explicaţii
suplimentare utilizatorului.

Rândul 1: Aici se setează tipul de desen ce va fi generat. Opţiunile sunt: single (single
part drawing – desen de debitare), assembly (assembly drawing – desen de
ansamblu), multi_single sau multi_assembly (desen multiplu cu desene de
debitare sau ansambluri)
Rândul 2: Aici se specifică setarea desenului care va fi utilizată la generarea desenelor.
Dacă aţi ales single pe primul rând, programul Wizard va căuta un fişier al
setărilor cu extensia wd.
Dacă aţi ales assembly pe primul rând, programul Wizard va căuta un fişier
al setărilor cu extensia *.ad. Pentru desene multiple, se va folosi un fişier cu
extensia *.md. În exemplul de mai sus se utilizează setarea plate.wd.
Rândul 3: Aici se setează filtrul care va fi folosit. Cu ajutorul acestuia se selectează
piesele corecte.
Filtrele pot fi create şi editate în Setup > Select filter. Fişierele filtrelor au
extensia *.msf.
Rândul 4: Pornirea generării desenelor. Acest rând rămâne nemodificat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 76


Crearea unui nou Wizard - rezumat
• Creaţi o nouă setare pentru desene
• Deschideţi Windows Explorer
• Copiaţi noul fişier din directorul modelului în directorul:
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts
• Deschideţi un fişier Wizard existent (*.dproc; şi în directorul sistemului) în Notepad.
• Editaţi textul, salvaţi fişierul sub o denumire unică.
• Noul fişier Wizard este adăugat în lista programelor Wizard disponibile.
Mai jos, este ilustrată o parte a programului Wizard, intitulată all_workshopdrawings. Acest
Wizard este setat astfel încât desenele să fie generate pentru toate piesele, nicio piesă
nefiind exclusă.

Exerciţiu Creaţi un fişier Wizard cu denumirea tube (ţeavă), care să îndeplinească următoarele
condiţii:
• să genereze desene de debitare.
• liniile de contur ale pieselor să fie de culoarea verde în desene, liniile de cotă să aibă
culoarea roşie.
• să creeze desene ale pieselor cu denumirea „TUBE”.
Bineînţeles, această setare trebuie să fie disponibilă şi pentru alte proiecte, astfel că fişierul
Wizard trebuie copiat în directorul:
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 77


2.13 Lista de desene
Noţiuni generale În lista de desene puteţi deschide, actualiza, edita, „stabiliza”, bloca, reproduce şi şterge
desene. De asemenea, puteţi sorta, selecta şi afişa desenele, în funcţie de diferite criterii şi
puteţi imprima liste ale anumitor desene, de exemplu.
Puteţi utiliza lista desenelor şi pentru a găsi legăturile dintre desene şi piesele din model.
Cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă a casetei de dialog Drawing list, puteţi seta
opţiuni pentru desene în caseta de dialog.
Puteţi deschide caseta de dialog dând click pe icon sau folosind comanda Drawing >
Drawing list:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 78


Selectarea desenelor
Selectarea Puteţi selecta cu uşurinţă toate desenele afişate în lista acestora, pentru a realiza, de
tuturor exemplu, un raport, dacă apăsaţi <Ctrl> + A atunci când lista este selectată sau dacă daţi
desenelor
click dreapta pe listă şi selectaţi opţiunea Select all din meniul contextual.
Selectarea mai Pentru selectarea mai multor desene din lista acestora:
multor desene
• Selectaţi un desen.
• Ţineţi apăsată tasta <Shift>.
• Selectaţi ultimul desen.

Selectarea desenelor din seturile predefinite


Acum puteţi selecta afişarea desenelor din diferite seturi predefinite. Pentru aceasta,
selectaţi o opţiune din lista derulantă a seturilor de desene.

De exemplu, dacă doriţi să se afişeze doar desenele de montaj, selectaţi GA drawings din
lista derulantă a seturilor de desene.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 79


Starea desenului
Puteţi utiliza câmpul Drawing status din proprietăţile definite de utilizator în desen.
Pentru aceasta, se utilizează variabila DRAWING.USERDEFINED.DR_STATUS.
Această variabilă poate fi folosită pentru a indica, de exemplu, ce desene au fost trimise
unui arhitect: puteţi introduce orice text.
Informaţiile de stare se afişează în coloana Drawing status din lista desenelor; puteţi
efectua selecţii în aceasta.
Trebuie să adăugaţi dumneavoastră filtrele de selecţie; filtrele Final (final), For checking (de
verificat) şi For approval (de aprobat) sunt adăugate automat în lista desenelor pentru a
afişa şi selecta desenele.
Pentru a atribui o stare unui desen sau mai multor desene, selectaţi-le (de exemplu,
selectaţi câteva desene de ansamblu) şi deschideţi User defined attributes.
Pentru aceasta, daţi click dreapta sau folosiţi combinaţia de taste <Alt> + U; va apărea
următoarea casetă de dialog:

Utilizaţi butonul pentru a debifa toate căsuţele şi apoi bifaţi câmpul Drawing
status.
Introduceţi o stare în câmpul Drawing status pentru desenul(-ele) selectat(e), de exemplu
„For checking”.
Pentru informaţia de stare introdusă nu se face diferenţa între literele mari şi cele mici, dar
se utilizează un criteriu pentru fiecare filtru de selecţie:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 80


For checking Filtrul For checking trebuie să conţină cel puţin cuvântul check. Astfel, puteţi introduce
forchecking, dar nu For Ch..
Final Filtrul Final trebuie să conţină cel puţin cuvântul final.
For approval Filtrul For approval trebuie să conţină cel puţin cuvântul approval.
Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>.
Informaţia de stare va fi afişată în coloana Drawing status din lista desenelor; puteţi efectua
selecţii în funcţie de aceasta folosind, de exemplu, filtrul For checking:

Template_A În desen, starea desenului va fi afişată automat în template_A:

Căutarea şi utilizarea grupurilor de căutare

Căutarea Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a găsi rapid desenele. Puteţi găsi rapid desenele de
care aveţi nevoie utilizând căutarea în funcţie de text, introducând criteriile de căutare în
câmpul Enter search criteria. Puteţi limita căutarea la anumite coloane dacă introduceţi
denumirea coloanei în câmpul Search in.
Pentru a limita căutarea la desenele vizibile în momentul curent, selectaţi opţiunea Search
within the currently visible drawings.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 81


Salvarea Puteţi salva rezultatele căutărilor efectuate. Pentru aceasta, daţi click pe butonul <Store> şi
rezultatelor introduceţi o denumire în caseta de dialog Store search result.
căutării Rezultatele căutărilor sunt stocate în DrawingListSearches din directorul modelului.
După salvarea căutărilor şi după ce deschideţi din nou caseta de dialog Drawing list,
acestea sunt afişate printre seturile de desene predefinite.

Doar căutările pot fi salvate.

Butonul <Store> apare în caseta de dialog Drawing list doar în urma unei
comenzi de căutare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 82


Explicarea butoanelor din caseta de dialog Drawing list
Buton Descriere
Deschide desenul selectat din lista desenelor. Obţineţi acelaşi rezultat dacă
daţi dublu click pe un desen. După deschiderea unui desen, Tekla
Structures trece la „mediul desen”. Desenele nu pot fi deschise decât câte
unul.
Dacă se selectează mai mult de un desen, butonul Open devine gri şi nu
mai poate fi utilizat.
Actualizează desenul după modificări în model. Desenele „stabilizate”
(frozen) pot fi şi ele actualizate. Desenele „blocate” (locked) nu pot fi
actualizate.
Vezi: Clonarea desenelor
Şterge desenele selectate. Desenele „blocate” (locked) nu pot fi şterse!
Buton pentru căutarea desenelor. Introduceţi criteriile de căutare în câmpul
Enter search criteria. Puteţi limita căutarea la anumite coloane, dacă
introduceţi denumirea coloanei în câmpul Search in.
Pentru a limita căutarea la desenele vizibile în momentul curent, selectaţi
opţiunea Search within the currently visible drawings.
Buton pentru ştergerea rezultatelor căutării.
Buton pentru salvarea rezultatele căutărilor efectuate. Daţi click pe butonul
<Store> şi introduceţi o denumire în caseta de dialog Store search result.
După salvarea căutărilor şi după ce deschideţi din nou caseta de dialog
Drawing list, acestea sunt afişate printre seturile de desene predefinite.
Filter Buton pentru listarea tuturor desenelor existente

Filter Buton pentru inversarea conţinutului listei curente. Mai întâi, trebuie să se
izoleze o selecţie a desenului cu butoanele Filter > Selected sau Filter > Up
to date
Filter Buton pentru izolarea desenelor selectate. Celelalte desene pot fi afişate cu
ajutorul butonului Invert.
Filter Buton pentru izolarea desenelor care trebuie actualizate. Aceste desene pot
fi apoi afişate folosind butonul Invert.
Model Buton pentru evidenţierea pieselor din model care corespund desenelor
selectate din lista desenelor.
Model Buton pentru identificarea desenelor din lista desenelor care corespund
pieselor selectate din model.
Lock Buton pentru „blocarea” desenelor. Atunci când este „blocat”, desenul nu
poate fi deschis. Semnele de „actualizare” (N şi P) pot apărea şi în faţa
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 83
desenelor „blocate”. Desenele „blocate” nu pot fi şterse, dar pot fi imprimate.
Lock Deblochează desenul selectat

Freeze Vezi: Desene Asociative

Freeze Vezi: Desene Asociative

Issue Buton pentru atribuirea stării Issue (generare) desenelor. Steguleţul Issue nu
împiedică utilizatorul să ploteze, să şteargă sau să deschidă desenul. Acest
semn trebuie considerat ca o modalitate de reamintire a unui anumit lucru,
de exemplu, pentru desenele care au fost deja plotate.
Issue Înlătură steguleţul „I”.

Revision Alocă o revizie unui desen (sau mai multor desene). Procedura: selectaţi mai
întâi desenul(-ele) care necesită aceaşi revizie. Apăsaţi pe butonul Revision.
Completaţi câmpurile din caseta de dialog, cel puţin câmpurile Mark, Date şi
Text. Apoi, apăsaţi o dată pe butonul Create! Numărul de revizii aplicate unui
desen poate fi văzut în lista desenelor (coloana „Rev.”)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 84


2.14 Revizia desenelor
Atunci când revizuiţi desenele puteţi ataşa informaţii privind modificările pe care le-aţi făcut.
Tekla Structures afişează informaţii privind numărul reviziei, indicaţia reviziei şi descrierea în
desen.

Numărul reviziei este afişat şi în lista desenelor:

Puteţi opta între afişarea numerelor reviziilor sau a indicaţiilor reviziilor în lista
desenelor. Numerele reviziilor sunt afişate automat.
Puteţi seta variabila XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST la
valoarea 1 în Tools > Advanced options > Drawing properties pentru a se
afişa indicaţiile reviziilor.

Rapoartele drawing_revision_list şi drawing_last_revision_list afişează datele reviziilor


efectuate în desene.

Pentru a ataşa simultan aceleaşi informaţii privind reviziile mai multor desene,
selectaţi mai multe desene din listă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 85


Crearea •Î n caseta de dialog Drawings, selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să îl/le revizuiţi.
reviziilor
• Daţi click pe <Revision>; apare caseta de dialog Revision handling:

• Trebuie să introduceţi o indicaţie şi puteţi opta pentru introducerea unei date pentru revizie.
Puteţi, de asemenea, să adăugaţi 3 linii de text referitoare la modificări şi să daţi click pe
<Create>.
Modificarea • În caseta de dialog Drawings, selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să îl/le revizuiţi.
reviziilor
• Daţi click pe <Revision>.
• În caseta de dialog Revision handling, selectaţi numărul reviziei din caseta listă de lângă
câmpul Mark.
• Modificaţi informaţiile de revizie şi daţi click pe <Modify>.
Ştergerea • În caseta de dialog Revision handling, selectaţi numărul reviziei din caseta listă de lângă
reviziilor câmpul Mark.
• Daţi click pe <Delete>. Atunci când ştergeţi o revizie, Tekla Structures actualizează
automat numerele reviziilor rămase pentru desenul respectiv. Indicaţiile privind reviziile nu
se modifică.
Indicaţiile din • Daţi click pe Properties > Revision mark... pentru a deschide caseta de dialog Revision
desene privind mark properties.
reviziile
• Introduceţi indicaţia, data şi informaţiile privind modificările.
• Modificaţi, dacă este necesar, celelalte proprietăţi ale indicaţiilor reviziilor.
• Daţi click pe <OK> pentru a salva proprietăţile şi a închide caseta de dialog Revision
mark properties.
• Daţi click pe Create > Revision mark şi selectaţi o opţiune.

• Repetaţi aceste etape pentru a adăuga indicaţii pentru revizii în alte părţi ale desenului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 86


2.15 Desenele asociative
Ce este Toate tipurile de desene din Tekla Structures, create manual sau automat, sunt asociative.
asociativitatea?
Acest lucru înseamnă că obiectele din desen (etichetele, cotele, sudurile, vederile,
simbolurile de decupare, cotele unghiulare, indicaţiile nivelurilor şi notele asociative) sunt
asociate obiectelor modelului. Din această cauză, obiectele din desen sunt actualizate
automat dacă modelul se modifică!
Simbolul unui cui indică, în desene, un obiect asociativ. Acest simbol nu va fi imprimat.
Pentru a ascunde simbolurile asociative, daţi click pe Setup > Associative symbol sau
utilizaţi combinaţia de taste <Shift > + A.
„Stabilizarea” Dacă modificaţi şi salvaţi un desen, Tekla Structures vă întreabă dacă doriţi să salvaţi
desenului modificările. Daţi click pe <Yes>.
(Freeze)
Pentru a evita actualizarea automată a unui desen, bifaţi opţiunea Disable automatic
updating:

Astfel, desenul va fi „stabilizat”. Prin „stabilizarea” desenelor, obiectele îşi pierd


asociativitatea:

Desen ne-„stabilizat” --> Asociativ --> Actualizat automat


Desen „stabilizat” --> Neasociativ --> Nu este actualizat automat

Modificările În Tekla Structures, modificările manuale sunt întotdeauna păstrate, indiferent dacă
manuale desenul este sau nu „stabilizat”.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 87


Exemplu - plan de montaj
Desenul nu este Înainte de modificare
„stabilizat”

După modificare

Desenul este Înainte de modificare


„stabilizat”

După modificare

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 88


Exemplu - desen de montaj
Desenul nu este Înainte de modificare După modificare
„stabilizat”

Desenul este Înainte de modificare După modificare


„stabilizat”

Puteţi observa că indicaţia nivelului şi linia de cotă nu sunt actualizate, dar şi că


dimensiunea vederii nu a fost modificată.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 89


2.16 Gestiunea modificărilor din model
După transformarea modelului, este posibil ca unele desene să aibă nevoie de actualizare:
Etape 1. Numerotaţi din nou modelul, selectaţi Tools > Numbering > Full.
2. Deschideţi lista desenelor; desenele afectate de modificări sunt însoţite de un simbol în
coloana Up to date.
3. Daţi click pe butonul <Show all>; se vor afişa toate desenele.
4. Daţi click pe butonul <Up to date>; se vor afişa toate desenele actualizate.
5. Apoi, daţi click pe <Invert> - lista desenelor este formată acum doar din desenele care
trebuie actualizate. Lista desenelor conţine doar desene care au un simbol în coloana Up to
date.
6. Puteţi adăuga o revizie desenelor actualizate.
7. Daţi click pe butonul <Update> - desenele selectate vor fi actualizate.

O piesă modificată:
• ori şi-a păstrat numărul (acest lucru se întâmplă doar dacă piesa este o piesă unică în
model),
• ori a primit un nou număr; piesele care erau identice (dar care nu au fost modificate) îşi vor
păstra numărul! Această piesă nouă va primi un nou număr. Trebuie să se realizeze un
desen pentru această piesă nouă!

Un ansamblu modificat:
• ori şi-a păstrat numărul (acest lucru se întâmplă doar dacă ansamblul este unic în model),
• ori a primit un nou număr; ansamblurile care erau identice îşi vor păstra numărul! Acest
nou ansamblu va primi un nou număr. Trebuie să se realizeze un desen pentru acest
ansamblu nou.

8. Daţi click pe <Show all> şi <Invert> în lista desenelor; actualmente, nu mai este afişat
niciun desen în listă.
9. Deschideţi programul Wizard-ul şi daţi click pe all_workshopdrawings, apoi daţi click pe
<Create from all> .
Tekla Structures recunoaşte desenele care sunt deja prezente şi va crea doar desene
pentru piesele/ansamblurile noi. Aceste noi desene vor fi afişate în lista desenelor.

Noile desene pot fi identificate după data din coloana Created, din lista desenelor. În cazul
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 90
în care există mai multe desene cu aceaşi dată şi nu puteţi identifica cel mai recent desen,
puteţi obţine un răspuns de la fişierul înregistrărilor. (Selectaţi Tools > Display Logfile >
Drawing history log). Aici se afişează toate acţiunile din proiectul curent care au legătură
cu desenele.
Exemplu Dacă piesa iniţială dintr-un desen este modificată şi mutată într-o altă serie, desenul existent
nu va fi şters, ci va fi atribuit automat unui alt desen din acea serie. Dacă piesa modificată
este mutată într-o serie fără desene, se va reproduce desenul iniţial.
1. Aveţi 3 piese identice în seria L1 şi aţi creat un desen L1 al unei piese (Piesa este
asociată desenului):

2. Modificaţi acum această piesă, astfel încât să nu mai fie la fel ca celelalte piese:

3. După numerotare, desenul L1 primeşte un simbol care indică faptul că piesa de la


care aţi pornit pentru a crea desenul iniţial, a fost ştearsă.

4. Când actualizaţi desenul, a doua piesă din serie va fi asociată desenului, iar simbolul
va dispărea.
5. Ce se întâmplă cu piesa modificată? Dacă nu există alte piese identice în model care să
aibă asociat un desen, desenul L1 va fi reprodus pentru a afişa modificările din piesa
modificată, iar desenul va primi un simbol în lista desenelor.
6. Dacă există alte piese identice în model şi au asociat un desen, acest desen primeşte un
simbol . Acest lucru înseamnă că desenul este actualizat, dar că numărul pieselor trebuie
actualizat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 91


Indicarea modificărilor în desene

În desenele modificate, dacă actualizaţi desenele asociative (desenele de debitare,


desenele de ansamblu şi planurile de montaj), cotele şi liniile de cotă modificate sunt
indicate prin simboluri sub formă de norişori.

Aceşti norişori apar doar în desenele ne-„stabilizate” (desene asociate).


Aceste simboluri nu se imprimă.

Imprimarea Norişorii sunt afişaţi cu roşu în desene, ceea ce înseamnă că vor fi incluşi automat în
norişorilor desenele imprimate. Puteţi schimba culoarea cu ajutorul variabilei
XS_DRAWING_CHANGE_HIGHLIGHT_COLOR din Tools > Advanced options... >
Drawing properties; introduceţi culoarea (RED (roşu), BLACK (negru), GREEN (verde),
BLUE (albastru), GREY (gri)).

Dacă utilizaţi culoarea purpuriu (magenta), simbolurile vor fi afişate pe ecran,


dar nu vor apărea în desenele imprimate.

Pentru a elimina norişorii din etichetele pieselor, selectaţi Edit > Remove mark change
symbol > Single change symbol sau All sau daţi click pe un icon.
Pentru a elimina norişorii din cote, selectaţi Edit > Remove dimension point change
symbol > Single change symbol sau All sau daţi click pe un icon.
Cele patru icon-uri menţionate pentru eliminarea norişorilor sunt asimilate în bara de
instrumente Drawings - Dimension şi sunt disponibile doar dacă executaţi fişierul Registry
corect.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 92


Vezi de Pentru mai multe informaţii privind executarea fişierului Registry, vezi în directorul:
asemenea
disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.
Actualizarea Dacă un desen de ansamblu este „stabilizat” (frozen), îi puteţi dezactiva această stare şi
unui desen apoi îl puteţi deschide pentru a se actualiza automat.
„stabilizat”
Pentru actualizarea automată a unui desen „stabilizat”:
1. Selectaţi desenul din Drawing list
2. Daţi click dreapta şi selectaţi Freeze > Off.
Acum sunt amplasaţi norişori care indică modificările

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 93


Asociativitatea privind numerele de identificare
Asociativitatea în desene este legată de numerele de identificare (ID numbers). Dacă mutaţi
o piesă şi, implicit, numărul său de identificare, această modificare va fi observată în
desenul asociativ, iar desenul (linia de cotă, indicaţiile etc.) va fi editat.
În cazul în care adăugaţi piese în model, numerele de identificare ale acestor piese vor fi
necunoscute în desen şi, prin urmare, nu se va adăuga nicio linie de cotă pentru acele
piese. În funcţie de situaţie, desenul poate fi creat din nou sau linia de cotă poate fi
adăugată manual.
În cazul unor modificări, unele componente vor fi recalculate. Pare că unele piese ale
componentei se modifică; de fapt, piesele existente vor fi şterse şi se vor adăuga noi piese;
astfel, se vor distribui noi numere de identificare, iar legătura cu desenul va dispărea. Acum
puteţi recrea desenul, puteţi adăuga liniile de cotă manual sau puteţi „stabiliza” desenul (linia
de cotă există încă, dar trebuie modificată).
În cazul în care doriţi să mutaţi doar şuruburi de ancorare, de exemplu, se recomandă
„explodarea” componentei şi mutarea şuruburilor de ancorare; numerele de identificare şi
proprietatea de asociativitate vor rămâne active în desen.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 94


Descrierea simbolurilor de stare şi a textului din lista desenelor
Pentru simbolurile de stare şi textul suplimentar pentru descrierea stării desenului, vezi
tabelul următor:

Simbol Coloană Text de stare


Up to date Parts modified - s-au adăugat sau s-au şters piese sau
proprietăţile pieselor au fost modificate: desenul nu se
actualizează
Quantity increased or decreased – desenul este actualizat,
dar numărul de piese identice s-a modificat.
Original parts deleted, piesa, pornind de la care desenul este
creat iniţial, a fost ştearsă din model.
Up to date Toate obiectele relevante din desen au fost şterse din model.

Up to date Linked drawing changed


Original parts are deleted, the others exist
Drawing updated
Up to date Desenul este o reproducere a unui alt desen.

Issue Desenul a fost generat. Desenelor selectate li se poate atribui


un simbol Issue (de exemplu, după ce sunt trimise la atelier).
Aşadar, simbolul Issue poate fi considerat ca o metodă de
reamintire.
Issue Desenul generat a fost editat sau modificat în alt mod.

Lock Desenul este „blocat”, adică nu poate fi deschis.

Freeze Desenul este „stabilizat”.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 95


2.17 Clonarea desenelor
Desenele modificate şi finalizate pot fi clonate folosind funcţia cloning drawings. Desenele
trebuie clonate atunci când:
• Există mai multe piese sau ansambluri asemănătoare în model
• Trebuie să clonaţi desene de debitare sau planuri de montaj pentru piesele sau
ansamblurile asemănătoare
• Desenele necesită multe operaţii de editare manuală
Apoi, nu mai trebuie decât să modificaţi desenele clonate, acolo unde piesele sau
ansamblurile diferă. După clonarea unui desen, trebuie să verificaţi întotdeauna dacă
dimensiunile vederii şi cotele sunt corecte.
Este de preferat să utilizaţi un desen în care piesa sau ansamblul este cât mai apropiat(ă)
de piesa sau ansamblul pe care doriţi să-l clonaţi, pentru a face cât mai puţine modificări.

Asiguraţi-vă că nu există niciun desen al piesei sau ansamblului pe care doriţi


să o/îl clonaţi!!

Vezi, de Pentru clonarea desenelor există două opţiuni:


asemenea
• Puteţi utiliza desenele dintr-un model existent, vezi Clonare din desen (Clone from
drawing)
• Puteţi utiliza un model standard, aşa-numitul şablon (template) pentru desene, vezi
Clonare din şablon pentru desene (Clone from drawing Template)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 96


Clonare din desen
Etape 1. Finalizaţi, salvaţi şi închideţi desenul cu care doriţi să-l clonaţi.
2. Selectaţi din model piesele sau ansamblurile pe care doriţi să le includeţi în desen.
3. În Model Editor, daţi click pe Drawing > List... pentru a deschide lista desenelor, selectaţi
desenul finalizat din listă şi daţi click pe <Clone>.

4. Selectaţi opţiunea Clone from > Drawing din caseta de dialog Drawing cloning.
5. Utilizaţi opţiunea Objects and actions in cloning pentru a defini obiectele din desen pe
care doriţi să le utilizaţi în noul desen şi daţi click pe <Clone selected>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 97


Clonare din Drawing Template (şablonul pentru desene)
Puteţi clona desene folosind aşa-numitele şabloane (template) pentru desene. Pentru
aceasta, trebuie să specificaţi locaţia bibliotecii şablonului pentru desene.
Copiaţi variabila XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY din fişierul env_europe.ini (din
directorul ..\environments\europe) în fişierul user.ini (din directorul ..\nt\bin) şi punct cu punct
în directorul modelului care conţine desenele şablon, de exemplu:
set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels\template_model
template_model reprezentând denumirea modelului.
Etape 1. Creaţi un desen şablon în directorul definit de variabila
XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY.
2. Pentru a deschide caseta de dialog Drawing cloning, daţi click pe Drawing > Clone
drawing... sau pe <Clone> în caseta de dialog a listei desenelor.
3. Utilizaţi opţiunea Objects and actions in cloning pentru a defini obiectele din desen pe
care doriţi să le utilizaţi în noul desen.
4. Selectaţi opţiunea Clone from > Drawing template şi daţi click pe butonul <Templates>:
5. În caseta de dialog Drawing templates, selectaţi desenul şablon.

6. Selectaţi din model piesa de la care doriţi să se creeze desenul.


7. În caseta de dialog Drawing cloning, daţi click pe <Clone selected>.

Asiguraţi-vă că desenele din şablon nu sunt „blocate”(locked)!

Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Tekla Structures Online Help.
asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 98


2.18 Cotarea grinzilor curbe
Pentru a crea cote radiale corecte, amplasarea acestor tipuri de cote trebuie efectuată într-
un anumit mod.
Etapele pentru 1. Daţi dublu click în desen pe grinda curbă şi adăugaţi o linie de centru. Închideţi, apăsând
cotarea radială pe <Apply> şi <OK>.
2. Activaţi doar cele trei icon-uri din partea stângă a barei de instrumente Snap settings.

3. Daţi click pe icon-ul Radius dimension sau selectaţi Create > Dimension > Radius.
Apoi, selectaţi 3 puncte pe linia de centru (de preferat, capetele şi un punct la mijlocul
grinzii):

4. Selectaţi o poziţie aleatorie pe linia de centru. Se va amplasa cota.


(Al doilea punct selectat este punctul în care se intersectează două linii de centru ale două
segmente: acesta este punctul care determină raza exactă.)

Pentru o mai mare precizie, bifaţi Xsnap în meniul derulant Setup (sau
apăsaţi pe tasta T).

Pentru crearea cotelor radiale curbe, după ce selectaţi trei puncte pe linia de centru a grinzii
curbe şi selectaţi două puncte pe grindă unde se realizează cotarea, „închideţi” întotdeauna
punctele selectate apăsând pe butonul din mijloc al mouse-ului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 99


2.19 Haşurarea
În Tekla Structures haşurarea se poate efectua automat şi manual.

Haşurarea automată
În Tekla Structures, profilele pot fi haşurate automat cu un tip de haşură specificat. De
asemenea, se pot seta scara şi culoarea haşurii.
S235JR TIMBER B25

Implicit, această caracteristică este dezactivată şi profilele nu se haşurează.


Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind haşurarea automată, vezi fişierul Tekla Structures.pdf
asemenea din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf şi Tekla
Structures Online Help.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 100


Haşurarea manuală
În Tekla Structures puteţi haşura atât obiecte grafice (dreptunghiuri, cercuri, norişori etc.),
cât şi secţiuni transversale ale profilurilor şi feţe ale pieselor.

Haşurarea obiectelor grafice


Etape • Daţi dublu click pe un obiect grafic, de exemplu, pe un obiect dreptunghiular; apare
următoarea casetă de dialog:

• În caseta listă Type puteţi selecta tipul haşurii sau puteţi da click pe butonul <Select>
pentru a deschide caseta de dialog Hatches în care se vor afişa toate tipurile de haşură
disponibile.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 101


• Daţi dublu click pe tipul de haşură pe care doriţi să-l utilizaţi; caseta de dialog Hatches se
închide automat.
• Dacă doriţi să utilizaţi grayscale, selectaţi opţiunea hardware_SOLID ca tip de haşură şi
Special pentru culoare:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 102


• Culoarea va fi plotată ca grayscale, în funcţie de setările imprimantei selectate. Culoarea
haşurii se defineşte folosind valorile RGB (roşu verde albastru) pe o scară de la 0 la 255.
• Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 103


Haşurarea în vederea secţiunii profilului
În Tekla Structures puteţi defini diferite proprietăţi ale haşurii pentru piesele secţionate.
Pentru fiecare profil puteţi edita haşura curentă, o puteţi dezactiva sau puteţi adăuga câte o
haşură pentru fiecare piesă.
Etape • Deschideţi un desen şi daţi dublu click pe o secţiune transversală a unui profil; apare
următoarea casetă de dialog:

• Selectaţi tab-ul Fill şi alegeţi un tip de haşură din caseta listă.


• Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 104


Haşurarea feţelor pieselor
Există, de asemenea, opţiunea de a utiliza haşuri pe feţele normale ale pieselor pentru a
indica, de exemplu, materiale diferite.
Pentru a defini proprietăţile haşurii pentru feţele pieselor, utilizaţi opţiunile din secţiunea Part
faces din tab-ul Fill al casetei de dialog a proprietăţilor pieselor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 105


Termoizolaţie
Puteţi utiliza următoarele tipuri de haşuri pentru a reprezenta izolaţia
Nume Haşură Haşură
HARD_INS1

SOFT_INS

SOFT_INS2

Utilizaţi opţiunea Scaling in direction x pentru a modifica grosimea izolaţiei. Scara 1.0
corespunde dimensiunii de 10 mm, 0.5 corespunde dimensiunii de 5 mm etc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 106


2.20 Imprimarea desenelor
Introducere Tekla Structures exportă desenele atât către echipamentele de imprimare selectate, cât şi în
fişiere, din Drawing Editor sau din lista desenelor din Model Editor. De asemenea, desenele
pot fi exportate în fişierele dwg/dxf.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind exportarea desenelor în fişierele dwg/dxf, vezi Tekla
asemenea Structures.pdf din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.
Procedura pentru plotarea şi imprimarea desenelor Tekla Structures este următoarea:
Selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să-l/să le imprimaţi din lista de desene. Apoi, daţi click
pe icon-ul alăturat sau selectaţi File > Print drawings.... Apare următoarea casetă de
dialog:

Selectaţi echipamentul de imprimare şi apăsaţi pe <Print>.


Dacă este activată opţiunea Auto scale, desenul va fi scalat automat la dimensiunea hârtiei.
Se poate stabili, de asemenea, o scară fixă. Puteţi seta şi numărul de copii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 107


Printare în Pentru a transfera desenele în fişiere PDF (color sau alb-negru), puteţi utiliza una din
fişiere PDF următoarele aplicaţii:

Înainte de a efectua această operaţie, trebuie să instalaţi un program corespunzător, adică


Win2Pdf sau Pdfcreator pentru Windows.
Apoi, puteţi introduce programul respectiv în caseta de dialog Plotter instances din Tekla
Structures. Daţi click pe <Add/Edit>. Apare următoarea casetă de dialog:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 108


Daţi click pe <Browse> şi selectaţi printerul dorit:

Click <OK>, <Update> and <OK>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 109


Imprimarea desenelor neactualizate
Dacă porniţi o operaţie de imprimare pentru un desen care nu este actualizat, Tekla
Structures va emite o avertizare:

Astfel, se evită imprimarea şi circulaţia desenelor neactualizate.

Grosimile standard ale liniei

Grosimile liniilor pot fi specificate pentru fiecare echipament de imprimare. Selectaţi File >
Catalog > Printers > Modify... sau daţi click pe icon-ul:

Selectaţi o imprimantă sau un plotter şi daţi click pe <Color table>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 110


Numărul introdus corespunde grosimii liniei în zecimi de milimetri.
Exemplu • Roşu = 3
• Grosimea liniei = 0,3 mm

Dacă doriţi să utilizaţi dimensiuni ca 0,35 mm, introduceţi valoarea 35 în


caseta de dialog Color table şi valoarea 0.01 pentru variabila
XS_BASE_LINE_WIDTH în Tools > Advanced options > Printing.
Valoarea standard este 0.1.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 111


2.21 Formatul şi formatul tabelelor
Formatul (layout) şi formatul tabelelor (table layout) se referă la tabelele şi listele care pot fi
incluse în desene.

Setarea formatului şi a formatului tabelelor

Pentru fiecare tip de desen (desenul de debitare, desenul de ansamblu, planul de montaj,),
se utilizează alte tabele. Tipul tabelului este determinat de format şi de formatul tabelului.
Există trei formate diferite:
• ansamblu
• debitare
• montaj
Pentru fiecare format se pot alege mai multe formate ale tabelelor. Şabloanele utilizate sunt
aceleaşi, singura care diferă este dimensiunea (scara) acestora. Dimensiunea variază
deoarece, de regulă, pentru desenele mai mici se preferă şabloane mai mici decât pentru
desenele de dimensiuni mai mari.
Următoarea imagine ilustrează caseta de dialog Layout properties pentru desene de
ansamblu:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 112


Dacă se selectează opţiunea assembly pentru Layout, atunci opţiunile pentru Table layout
vor fi:
• assembly (1:1)
• assembly_a3 (1:2)
• assembly_a3_no_dummy (1:2)
• assembly_a4 (1:2)
• camber (1:1)
• camber_a3 (1:1)
• sub_assambly_A3 (1:2)
• superassambly (1:1)
Dacă nu se selectează nimic pentru Table layout, nu se va afişa niciun şablon în desen!
În tabelul de mai jos sunt prezentate formatele disponibile împreună cu formatele tabelelor
aferente:

Layout Table layout Scara şablonului Scara desenului


Assembly assembly 1:1 A0 până A2
assembly_a3 1:2 A3
assembly_a3_nd 1:2 A3
assembly_a4 1:2 A4
camber 1:1 A0 până A2
camber_a4 1:2 A4
sub_assembly_a3 1:2 A3 şi A4
superassembly 1:1 A0 până A2
Single plate 1:1 A3 şi A4
single 1:2 A0 până A2
single_a3 1:2 A3 şi A4
GA ga 1:1 A0 până A2
ga_a3 1:2 A3 şi A4
ga_foundationplan 1:1 A0 până A2
ga_concrete 1:1 A0 până A2

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 113


Modificarea formatului

Pentru a modifica formatul şi formatul tabelului, selectaţi Properties > Layout. Va apărea
caseta de dialog de mai jos. Lista cuprinde formatele disponibile.
Exemplu Pentru formatul assembly vom adăuga un şablon pentru ambele formate ale tabelului:

1. Selectaţi assembly. Apoi, daţi click o dată pe <Table layout>. Apare următoarea casetă
de dialog:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 114


2. Selectaţi assembly. Apoi, daţi click pe butonul <Tables>. Apare caseta de dialog de mai
jos.

Sub Chosen tabels sunt listate tabelele afişate care vor fi amplasate în desen (în cazul în
care se va folosi acest format). Vom adăuga tabelul Assembly_partlist_finish din lista cu
Available tables (Tabele disponibile) în lista cu Chosen tables (Tabele selectate).
Poziţia tabelului ar trebui să fie în partea inferioară stângă a desenului.
3. Selectaţi Assembly_partlist_finish în coloana din stânga şi apoi daţi click pe butonul
<Add>.
4. Se adaugă Assembly_partlist_finish în lista cu Chosen tables.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 115


5. Selectaţi tabelul Assembly_partlist_finish din coloana din dreapta. Acest tabel este
afişat în câmpul Table.
Tabelul selectat trebuie acum amplasat într-o poziţie fixă. Aceasta poate fi setată cu ajutorul
„căsuţelor colţurilor” de sub Reference (Referinţă) şi Table (Tabel).
6. Sub Table, bifaţi căsuţa din stânga jos. Asiguraţi-vă că celelalte colţuri ale tabelului nu
sunt bifate. Verificaţi dacă în caseta listă Reference este selectată opţiunea Drawing Frame.
7. Bifaţi căsuţa din stânga jos. Modificaţi formatul tabelului denumit assembly; scara pentru
tabelele din acest format trebuie să fie setată la 1:1. Prin urmare, în acest caz, putem lăsa
valoarea pentru Scale nemodificată.
8. Pentru a stoca setarea, daţi click pe butonul <Update>. Dacă toate tabelele sunt setate în
poziţia corectă, închideţi caseta de dialog apăsând pe <Apply> şi <OK>.
9. Veţi reveni la caseta de dialog anterioară, unde puteţi adapta celălalt format al tabelului,
assembly_a3. Urmaţi aceaşi procedură ca aceea de mai sus, dar fiţi atenţi la scară, care
este 1:2.
10. Dacă toate formatele tabelelor au fost setate corect, închideţi toate casetele de dialog
apăsând pe <Apply> şi pe <OK>. Setările sunt salvate într-un fişier *.lay, care este stocat în
directorul attributes din directorul modelului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 116


Utilizarea fişierelor dwg/dxf ca şabloane
Când aveţi sigla unei companii creată ca fişier de format dwg sau dxf, puteţi adăuga acest
fişier direct într-un şablon.
De asemenea, se pot efectua şi utiliza rapid şi cu uşurinţă desene ale terţilor (proiectant
general/arhitecţi), folosind şablonul corect.
Etape 1. Selectaţi Properties > Layout şi alegeţi şablonul în care doriţi să adăugaţi fişierul
dwg/dxf.
2. Selectaţi opţiunea <DWG/DXF> în Available tables şi adăugaţi acest şablon la Chosen
tables, utilizând săgeata verde din mijloc.

3. Apare o casetă de dialog de navigare, în care puteţi localiza fişierul dxf/dwg:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 117


4. Fişierul dwg/dxf este adăugat la Chosen tables. Fişierul dxf/dwg poate fi acum poziţionat
în desen, cu ajutorul căsuţelor colţurilor.

5. Asiguraţi-că că sigla este creată la scara corectă. Sigla trebuie amplasată la originea
sistemului de coordonate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 118


DWG/DXF
Am văzut că este posibil să se adauge un fişier al unui plan de ansamblu, la scară mică, în
format dwg/dxf (keyplan)în desenele Tekla Structures. De asemenea, este posibil să se
adauge fişiere obişnuite de format dwg/dxf în planşe. Procedura pentru adăugarea fişierului
dwg/dxf este aceeaşi ca pentru planul de ansamblu, la scară mică.
Etape În mediul modelului, selectaţi Properties > Layout şi alegeţi tabelul în care doriţi să
adăugaţi fişierul dwg/dxf. În „Available tables”, selectaţi DWG/DXF şi daţi click pe butonul
„săgeată dreapta”. Apare o casetă de dialog de navigare, în care puteţi localiza fişierul
dxf/dwg. Fişierul dxf/dwg poate fi acum poziţionat în desen, cu ajutorul căsuţelor colţurilor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 119


Formatul tabelului atunci când se utilizează dimensionarea automată
Dacă, în proprietăţile formatului, Size definition mode (Modul de definire a dimensiunii)
este setat la Auto Size (Dimensionare automată), nu se poate selecta un format al tabelului.
Vezi imaginea:

Se va folosi, totuşi, un format al tabelului. Acesta este setat în proprietăţile formatului


(Properties > Layout).
În prima casetă de dialog selectaţi un format, de exemplu, assembly. Apoi, daţi click pe
Fixed Sizes; se deschide caseta de dialog Fixed sizes, în care puteţi seta dimensiunile
care pot fi selectate şi formatul tabelului asociat fiecărei dimensiuni. În acest exemplu, un
desen de tip assembly, cu opţiunea AutoSize activată, nu se poate selecta dimensiunea
A4 deoarece aceasta nu se regăseşte în lista Fixed Sizes. Însă, bineînţeles, dimensiunea
A4 poate fi adăugată.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 120


2.22 Editarea şabloanelor
Şabloanele pot fi create şi editate în Template Editor (programul de editare a şabloanelor).
Deschideţi Template Editor din meniul derulant Tools > Templates... sau daţi click pe icon-
ul:
Start > Programs > TeklaStructures version > Tools > Template Editor 3.3 > Template
editor enu Europe.
Pentru deschiderea unui şablon existent:
• Selectaţi File > Open.
• Selectaţi, de exemplu, assembly_partlist_finish.tpl din listă şi daţi click pe <OK>.
• Se va afişa şablonul, care acum poate fi editat:

Vezi, de Pentru informaţii privind Template Editor, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul:
asemenea
disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 121


2.23 Extrase
Pentru a genera extrase, selectaţi File > Report sau daţi click pe icon; apare caseta de
dialog Report:
Etape 1. Selectaţi extrasul dorit, apoi aveţi două opţiuni:
• Creaţi un extras pentru toate piesele din model, daţi click pe butonul <Create from all>.
• Creaţi un extras pentru piesele selectate. Mai întâi, efectuaţi o selecţie a modelului.
Apoi, daţi click pe <Create from selected>.
Dacă numerotarea nu este actualizată apare următoarea casetă de dialog:

Numerotaţi din nou modelul.

2. Apoi, alegeţi dacă doriţi ca extrasul să fie afişat şi modul de afişare a extrasului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 122


3. Înainte însă, selectaţi tab-ul Options şi selectaţi Yes sau No din caseta listă Show
created report (Afişarea raportului creat).
4. Dacă la opţiunea Show report (Afişarea extrasului) din tab-ul Options este setat On
dialog (În caseta de dialog), iar la Show created report este setat Yes, atunci extrasul se
va afişa automat într-o casetă de dialog, după finalizarea generării.
Pentru a adăuga mai multe informaţii în extrase, puteţi utiliza câmpurile Title 1, Title 2 şi
Title 3.

Tekla Structures pune la dispoziţie un număr mare de extrase. În cazul în


care utilizaţi doar o parte din acestea, este indicat să le mutaţi pe cele ce nu
vă sunt necesare într-un alt director. Astfel, acestea nu vor mai fi incluse în
lista din caseta de dialog Report.

Exemplu

Automat, denumirea fişierului extrasului salvat coincide cu denumirea extrasului din listă.
Puteţi edita, însă, denumirea fişierului înainte de a genera extrasul. Acest lucru poate fi util
atunci când utilizaţi de mai multe ori acelaşi extras într-un model.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 123


2.24 Imprimarea extraselor
Extrasele pot fi imprimate dacă se dă click pe butonul <Print> din caseta de dialog Report:

Extrasul poate fi localizat şi selectat printr-un click pe butonul <Browse>. Directorul implicit
este directorul curent al modelului.

Fontul extrasului poate fi setat, de asemenea, în această casetă de dialog. Implicit, extrasul
este imprimat la imprimanta standard (Default printer). Dacă doriţi să folosiţi un alt
echipament de imprimare, apăsaţi pe butonul <Printer setup> şi selectaţi echipamentul.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 124


2.25 Unghiurile tăieturilor de ferăstrău
În unele extrase se menţionează unghiurile tăieturilor de ferăstrău.
În figura de mai jos se arată unghiurile care corespund parametrilor extrasului. Unghiurile
sunt întotdeauna determinate în funcţie de sistemul local de coordonate.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Moving start – and endpoints în Manualul de modelare.
asemenea
Exemplu Direcţia locală între punctele de referinţă este întotdeauna direcţia pozitivă pe axa X.

2.26 Desenele care nu se mai pot deschide


Câteodată, unele desene nu se mai pot deschide. Motivele sunt:
• Un fişier *.dg (din directorul drawings) a fost şters din directorul modelului. Nu ştergeţi
niciodată aceste fişiere, acestea sunt desene.
• Tekla Structures a fost deschis de două ori şi acelaşi model este deschis de două ori.
Exemplu Într-un model, sunt modificate, salvate şi închise unul sau mai multe desene. Programul
Tekla Structures este închis, iar modelul este salvat. Apoi, „celălalt” model este salvat, iar
Tekla Structures este închis.
Dacă deschideţi acum modelul, nu veţi mai putea deschide unul sau mai multe desene.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 125


2.27 Explicarea extensiilor fişierelor

Descriere Extensie de fişier


Setarea grinzii *.prt
Setarea stâlpului *.clm
Setarea stâlpului de beton *.ccl
Setarea panoului de beton *.cpn
Setarea desenului de debitare *.wd
Setarea desenului de ansamblu *.ad
Setarea planului de montaj *.gd
Setarea desenului multiplu (în model) *.md
Setarea vederii în Model Editor *.mvi
Setarea vederii în Drawing Editor *.vi
Extrasele *.xsr
Fişierul extrasului (în Template/Reports Editor) *.rpt
Fişierul şablonului (în Template/Reports Editor) *.tpl
Setările programului Wizard *.dproc
Selectarea setărilor filtrului în Model Editor *.SObjGrp
Selectarea setărilor filtrului în Drawing Editor *.dsf
Setarea sudurii (în model) *.wld
Setarea cotei *.dim
Fişierul text *.txt
Setarea formatului tabelului *.lay
Fişierul bibliotecii de simboluri (în Symbol Editor) *.sym

Baze de date Nume de fişier Locaţie


Profile catalog Profdb.bin Profil
Material catalog Matdb.bin Profil
Bolt catalog Screwdb.bin Profil
Bolt assembly catalog Assdb.bin Profil
Plotter catalog Plotdev.bin System

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 126


2.28 Anexă
Extrase pentru elemente din metal
Anchorlist

Folosiţi filtrul de ancoraj pentru a selecta elementele.

Assembly_bolt
_list2

Assembly_bolt
_list3

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 127


Assembly_bolt
_list_s_w

Assembly_COG

Assembly_COG_
grid

Assembly_
coordinates_ list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 128


Assembly_ finish_
list

Assembly_ list

Assembly_ lot_ list

Assembly_ nut_ list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 129


Assembly_
part_hole_ list

Assembly_ part_ list

Assembly_
part_per_phase_ list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 130


Assembly_ phase_
list

Assembly_ phase_
list2

Assembly_ stud_
list

Bolt_ list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 131


Bolt_ list_2

Combi_bnw_fillerpl_
treadedend_list

Cs_calc

Cs_calc Raport necesar pentru asocierea cu Construsteel.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 132


Drawing_last_revisi
on_list

Drawing_list

Drawing_list_file

Drawing_revision_
list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 133


Flat_bars_list

Această listă include doar plăcuţele, chiar dacă se selectează alte tipuri de profile.

Holes_list

Id_assambly_list

Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 134


Id_bolt_list

Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

Id_bolt_list_100

Acest extras include doar şuruburile cu lungimea de 100 mm. Majoritatea acestor
şuruburi sunt modelate incorect. Apăsaţi butonul Fit workarea by parts în vederile
selectate, dacă nu puteţi găsi şuruburile.

Id_componentlist

Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 135


Id_length_gross

Acest extras afişează doar profilele ale căror valori diferă pentru parametrii LENGTH
şi LENGTH_GROSS.

Id_length_list

Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

Id_loose_parts

Acest extras afişează ansamblurile formate dintr-o singură piesă. De exemplu, plăcile
pe care aţi uitat să le sudaţi.
Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 136


Id_loose_parts_NOT

Acest extras este opusul extrasului id_loose_parts. Prin urmare, acest extras nu
selectează plăcile libere, plăcile de adaos şi contravântuirile formate dintr-o singură
piesă.
Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

Id_original_drawing

Pentru a utiliza acest raport trebuie să selectaţi un desen din lista desenelor şi să
creaţi raportul Id_original_drawing; dacă selectaţi o linie din raport, piesa
corespunzătoare va fi evidenţiată în model.
Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

Id_part_list

Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 137


Id_saw_list

Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă, profilul va fi evidenţiat în model.

Id_weld_list

Dacă apăsaţi pe o linie ID din listă, sudura va fi evidenţiată în model.

Locked_objects_
report

Material_list.csv Pentru informaţii, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul:


disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 138


Material_list

Material_report_list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 139


Matrix

Extras necesar pentru exportarea în Matrix.


Matrix2

Extras folosit pentru convertorul DSTV.

Multi_drawing_
contentlist

Multi_drawing_ list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 140


Notification_report

Nut_list

Part_assambly_list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 141


Part_hole_list

Part_ list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 142


Part_ list2

Part_ list_prelim_
mark

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 143


Part_ phase_list_

Part_ quantity_list_

Phase_manager

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 144


Preliminary_mark_
list

Profiles_ list

Afişează toate profilele, cu excepţia plăcilor.


Sub „saw” sunt 2 coloane care afişează valoarea „0” sau „1” (0=drept,1= înclinat).
H/A indică dacă piesa este principală, respectiv secundară. „1” = element principal,
„2” = element secundar

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 145


Saw_ list

Această listă afişează doar profilele care îndeplinesc următoarele cerinţe:


- profilele nu trebuie să fie plăci
- cel puţin un capăt de profil trebuie să fie oblic

Saw_
list_part_assambly

Saw_ list_W_A

Pentru fiecare profil se afişează unghiurile tăieturilor de fierăstrău (Y1, Y2, Z1, Z2)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 146


Shorten_list

Acest extras afişează doar profilele care îndeplinesc următoarele condiţii:


- profilele nu trebuie să fie plăci
- ambele capete ale profilului trebuie să fie drepte
Acest extras afişează exact elementele care nu sunt afişate în saw_list.

Status_list

Steelproject Extras care poate fi citit în Steelproject

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 147


Step_list

Acest extras afişează doar profilele cu materialul „STEP” (treaptă).


Materialul implicit pentru componenta pentru scări este „STEP”.
Alegeţi un tip de treaptă în componentă.

Stud_list

Super_assambly_
list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 148


Super_assambly_
part_list

Uda_list

Acest extras afişează informaţiile introduse la „User Defined Attributes” (UDA)


(Proprietăţile definite de utilizator) în casetele de dialog ale proprietăţilor profilelor.

Washer_list

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 149


xyz-coordonates-
TotalStation

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 150


Şabloane (Template-uri) pentru oţel

Anchorlist

Acest şablon afişează doar piesele cu denumirea ANCHOR (element de ancorare) şi


CASTPLATE (placă de poză).

Assembly_bolt_list

Assembly_finish_
list

Assembly_in_
assembly

Assembly_list1

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 151


Assembly_list_no_
dummy

Assembly_lot_
number

Assembly_part_list_
super_assembly

Assembly_part_list_
comment

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 152


Assembly_part_list_
finish

Assembly_partlist_
finish_chamber

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 153


Assembly_partlist_
finish_no_dummy

Assembly_partlist_
name

Assembly_phase_
number

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 154


Assembly_super_
assembly

Castplate_toplevel

Company_name

Drawing_part_
assembly

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 155


Final provisional

Introduceţi aici:

Grid

Grid_main_
assambly

Lot_assembly_
number

Part_assembly

Part_phase

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 156


Partlist

Phase_assembly_
number

Phase_number_
main_assembly

Phasemanager

Plotdate

Revision last

Tekla_Structures

Template_A1

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 157


Template_A2

Template_A

Template_B

Template_B2

UDA

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 158

S-ar putea să vă placă și