Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ

,,Să cunoaştem frumuseţile ţării,,

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 15.06.2009 -17.06.2009 (3 zile)


GRUP ŢINTĂ: elevii claselor I - IV
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Specială
LOCALITATEA: Sighetu Marmaţiei
JUDEŢUL: Maramureş
COORDONATOR: prof. psihopedagog Ştefănoiu Daniela

ITINERAR PROPUS: Sighetu Marmaţiei – Satu Mare – Carei – Oradea – Băile 1 Mai-
Băile Felix – Lacul cu nuferi - Peştera Urşilor

MIJLOC DE TRANSPORT : autocar - firmă de transport autorizată

ARGUMENT:

Excursiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor.


Acestea, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou,
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă
efort suplimentar.
La vârsta copilăriei, vârsta “descoperirii lumii”, cunoaşterea frumuseţilor ţării ocupă
un loc extrem de important. Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce
pe copii în contact direct cu natura şi cu frumuseţile naturii, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc
şi o înzestrează necontenit.
Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor
desfăşurate în sala de clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni,
lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin
mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară,
stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă,
prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice.
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de
disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate
acestea fiindu-le folositoare în viaţă. Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind
în mod categoric la dezvoltarea relaţiilor dintre elevi în colectivele din care fac parte. După
perioada şcolarităţii, adolescenţii îşi amintesc cu plăcere de întâmplările din timpul excursiilor
organizate la şcoală.

TEMA: JUDEŢUL BIHOR – LOCURI ŞI PEISAJE INEDITE


SCOPUL:- cunoaşterea frumuseţilor patriei, a unor obiective turistice din judeţul Bihor
OBIECTIVE PROPUSE:
- stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi;
- creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de
prietenie : stabilirea unui climat favorabil comunicării deschise şi unei bune socializări;
- crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între
membrii grupului.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să recunoască principalele elemente fizico-geografice ale zonelor vizitate (forme de relief,
ape, vegetaţie, faună);
- să identifice obiectivele istorice, economice şi culturale;
- să descrie obiectivele vizitate şi să argumenteze importanţa lor;
- să apere şi să îngrijească mediul înconjurător;
- să dezvolte relaţii de prietenie, cooperare şi respect în grupul din care face parte într-o
excursie;

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PE ETAPE


1.Pregătirea excursiei (etapa tehnico-organizatorică)
 Stabilirea (împreună cu elevii participanţi) a itinerariului excursiei, a
obiectivelor urmărite şi a datei de desfăşurare;
 Colaborarea cu părinţii elevilor: acord pentru participare, sprijin în
asigurarea transportului şi a cazării;
 Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ pentru avizarea excursiei
şi obţinerea aprobării de efectuare a excursiei de la I.S.J;
 Documentarea asupra traseului , obiectivelor turistice de vizitat şi asupra
tuturor caracteristicilor locurilor ce urmează a fi străbătute;
 Stabilirea programului de desfăşurare a excursiei, ora şi locul de
plecare/sosire , desfăşurarea activităţilor pe intervale de timp, locul de
cazare;
 Întocmirea unui regulament de desfăşurare a excursiei şi prelucrarea lui
elevilor participanţi (pe bază de proces verbal)
2 . Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei :
Organizarea elevilor, împărţirea responsabilităţilor în grup;
Vizitarea obiectivelor turistice;
Organizarea de activităţi distractive;
3. Evaluarea excursiei
Întocmirea unui album documentar cu fotografiile realizate
Realizarea unor compoziţii plastice şi cu teme inspirate din excursie
Crearea de compuneri cu teme inspirate din excursie
Iniţierea unor discuţii, dezbateri, formularea unor impresii legate de
excursia desfăşurată, propuneri pentru excursia viitoare.

S-ar putea să vă placă și