Sunteți pe pagina 1din 2

Beneficiile angajaţilor (IAS 19)

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către Statul român în numele angajaţilor săi, pentru
fondurile de sănătate, pensii şi şomaj. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al
statului român, care este un plan fix de contribuţii. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit
şi pierdere odată cu recunoaşterea cheltuielilor salariale.
Beneficii acordate la pensionare
Conform contractului colectiv de muncă, Societatea trebuie să plătească angajaţilor la momentul
pensionării o sumă compensatorie egală cu un anumit număr de salarii brute, în funcţie de perioada
lucrată în industria de gaz, condiţiile de lucru, etc. Societatea a înregistrat un provizion pentru astfel
de plăţi

Asigurări sociale
Societatea înregistrează cheltuieli legate de angajaţii săi, ca urmare a acordării unor beneficii legate de
asigurările de sănătate. Aceste sume cuprind în principal costurile implicite ale angajării de muncitori
şi, ca urmare, sunt incluse în cheltuielile salariale.
Ajutorul de gaz
Societatea se angajează, de asemenea, prin contractul colectiv de muncă, să furnizeze gratuit
angajaţilor anumite cantităţi de gaz sau echivalentul acestora în numerar; aceste sume
sunt trecute la „Alte beneficii acordate angajaţilor” în perioada în care sunt înregistrate. Gazul gratuit
este evaluat la preţul de vânzare reglementat aplicat cantităţii convenite prin contractul colectiv de
muncă.
Participarea la profit şi planuri de prime
Societatea recunoaşte o obligaţie şi o cheltuială pentru prime şi participare la profit, pe baza unei
formule care ţine cont de profitul atribuibil acţionarilor Societăţii după anumite ajustări. Societatea
recunoaşte o obligaţie acolo unde este obligat prin contract sau unde există o practică trecută care a
creat o obligaţie constructivă.

Beneficiile angajaţilor
Conform contractului colectiv de muncă, Societatea trebuie să plătească angajaţilor la momentul
pensionării o sumă compensatorie egală cu un anumit număr de salarii brute, în funcţie de perioada
lucrată în industria de gaz, condiţiile de lucru, etc. Valoarea actualizată a provizionului a fost
determinată pe baza Metodei de Credit a Unităţii Proiectate. S-au folosit următoarele ipoteze în
calcularea provizionului: rata de indexare a salariului aferentă ratei de creştere a productivităţii,
numărul personalului în funcţie de datele istorice furnizate de Societate şi calendarul de achitare a
beneficiilor. Provizionul a fost redus la valoarea actualizată prin aplicarea unui factor de scont
calculat în funcţie de rata dobânzii fără risc (de ex. rata dobânzii pentru obligaţiunile de stat emise în
octombrie 2010). În principiu, toate sumele trebuie achitate în mai mult de un an.
Principalele ipoteze actuariale utilizate pentru calcul la data de 31 decembrie 2010 au fost
următoarele:
a) Rata de actualizare:
- Pentru 2010 s-a aplicat 9,98%, pe baza randamentului obligaţiunii de stat pe 5 ani
exprimate în lei, emisă în octombrie 2010.
- Pentru anii următori s-a constatat o tendinţă de scădere şi s-a folosit o extrapolare de
la curba randamentului.
b) Rata inflaţiei a fost estimată la 4% p.a. pentru perioada 2010 - 2011, urmând apoi un grafic
descendent.
c) Rata de creştere a salariilor – pentru 2010 nu s-a luat în considerare nicio creştere. Pentru anii
următori, s-a estimat o rată de creştere salarială de 3% peste indicele preţurilor de consum.
d) Rata mortalităţii în rândul angajaţilor se bazează pe Tabelul Mortalităţii în România emis de
Institutul Naţional de Statistică din România.
Mişcarea în provizionul pentru beneficiile angajaţilor
Provizion
1 ianuarie 2009 22.156
Efectul actualizării 2.052
Diminuarea provizionului (915)
31 decembrie 2009 23.293
Efectul actualizării 2.258
Diminuarea provizionului (38)
31 decembrie 2010 25.513

ALTE BENEFICII ALE ANGAJAŢILOR


În conformitate cu contractul colectiv de muncă, în 2009 şi 2010 angajaţii au dreptul să primească gratuit
echivalentul a 6.500 metri cubi de gaz pe an per angajat (calculat la preţul mediu intern lunar pe metru cub).
Valoarea totală a beneficiilor acordate salariaţilor în cursul anului financiar 2010 este de 49.930 lei (2009:
50.898 lei). Preţul mediu în 2010 pentru 1.000 mc este de 1.254 lei (nominal - 115 lei / MWh).