Sunteți pe pagina 1din 2

Turismul maritim și de litoral

Datorită frumuseții extraordinare, a bogăției culturale și a marii sale diversități, litoralul din UE a
devenit destinația de vacanță preferată a multor turiști din Europa și din afara ei, făcând din
turismul maritim și de litoral un sector turistic important. Asigurând locuri de muncă pentru
peste 3,2 milioane de persoane, acest sector generează o valoare adăugată brută totală
de 183 de miliarde EUR și reprezintă peste o treime din economia maritimă. Nu mai puțin de
51% din capacitatea de cazare a hotelurilor din Europa se concentrează în zone litorale.
În cadrul strategiei UE privind „creșterea albastră”, turismul maritim și de litoral a fost
identificat ca fiind un domeniu cu un potențial deosebit pentru crearea unei Europe
inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Este cel mai important sector maritim în termeni
de valoare adăugată brută și de ocupare a forței de muncă și, după cum se arată în
studiul „Creșterea albastră”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent•••, are
șanse să crească cu 2-3 % până în 2020. În 2012, numai turismul de croazieră reprezenta 330 000
de locuri de muncă și o cifră de afaceri directă de 15,5 miliarde EUR, cu previziuni de creștere.
Ziua Maritimă Europeană 2013 s-a axat pe turismul maritim și de litoral și a oferit ocazia de a
prezenta rezultatele unei consultări publice lansate pentru a pregăti o comunicare privind acest
sector. La 20 februarie 2014, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitulată „O strategie
europeană pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul
maritim și costier”, în care a prezentat o nouă strategie de intensificare a turismului maritim și de
litoral în Europa, pentru deblocarea potențialului acestui sector promițător.
Comisia a identificat 14 acțiuni care pot ajuta acest sector să crească în mod sustenabil și să
stimuleze într-o mai mare măsură dezvoltarea regiunilor de litoral din Europa. De exemplu,
Comisia propune elaborarea unui ghid on-line referitor la principalele posibilități de finanțare
disponibile pentru acest sector, precum și sprijinirea creării de parteneriate transnaționale și
interregionale, rețele, clustere și strategii de specializare inteligentă în domeniul turismului
maritim și de litoral. Pentru a realiza aceste acțiuni, Comisia va colabora cu statele membre, cu
autoritățile regionale și locale, precum și cu reprezentanții sectorului. Pentru informații
suplimentare, consultați Întrebările și răspunsurile privind strategia europeană pentru turismul
maritim și de litoral.
În conformitate cu acțiunea 14 din Comunicarea „O strategie europeană pentru stimularea
creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier”
[COM(2014)0086], Comisia Europeană a publicat o anexă la „Ghidul privind fondurile UE
pentru sectorul turismului”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent•••, axată
special pe proiectele de turism maritim și de litoral. Această inițiativă urmărește să le ofere
operatorilor informații privind proiectele care au primit finanțare din partea UE, pentru a-i
încuraja să solicite asistență financiară pentru proiecte de turism durabil și inovator în zonele de
coastă.