Sunteți pe pagina 1din 2

1. rezenţa la activitățile didactice de seminar este obligatorie.

Pentru a putea accede la examen


este necesar un număr minim de 5 prezenţe.
2. Fiecare student/studentă trebuie să realizeze un referat, individual [conform precizărilor de
pe prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor)’].
a. Titlul referatului: Activități psihomotorii la nivelul învățământului preșcolar și primar.
b. Referatul trebuie să conțină:
 pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro)
 introducere/prezentare a activității psihomotorii/fizice la nivel preșcolar/primar (minim o
pagină și maxim două pagini)
 o ștafetă la nivelul învățământului preșcolar (vezi modelul din Anexă);
 o ștafetă la nivelul învățământului primar (vezi modelul din Anexă);
 două jocuri de mișcare la nivelul învățământului preșcolar (vezi modelul din Anexă);
 două jocuri de mișcare la nivelul învățământului primar (vezi modelul din Anexă);
 bibliografie (redactată în sistem A.P.A.).
3. Referatul trebuie să fie alcătuit din: pagina de prezentare (după modelul de pe prodea.ro) +
conţinutul referatului + pagina cu bibliografie (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro).
4. Referatul trebuie finalizat şi încărcat pe portalul prodea.ro până în data de 18 decembrie,
anul universitar curent.
5. În funcţie de îndeplinirea criteriilor prezentate în tabelul de evaluare a referatului acesta va fi
notat cu calificativul „Admis” sau „Respins”. Accesul în examen este condiţionat de predarea
referatului și obținerea calificativului „Admis” (a se consulta grila de evaluare a referatului pe
prodea.ro, pagina disciplinei).
6. Examenul va fi scris şi va cuprinde trei subiecte, din suportul de curs și referat.

Anexă – Model de ștafetă


Prezentare:
 clasa a IV-a
 locul de desfăşurare: sala de sport
 calităţile motrice vizate a fi dezvoltate: viteza şi îndemânarea
 deprinderile motrice vizate a fi consolidate şi perfecţionate sunt: mersul (cu variante) şi
driblingul cu mingea de baschet
 materialele şi instalaţiile necesare: lăzi de gimnastică şi mingi de baschet
Descriere:
Elevul va pleca din stând, deplasându-se cu mers depărtat peste o bancă de gimnastică. Mingea de
baschet trebuie rulată pe banca de gimnastică de la un capăt la celălalt. Ajuns la capătul băncii de
gimnastică elevul se va deplasa spre colegul din staţia intermediară, executând dribling cu mingea
de baschet. La staţia intermediară mingea va fi transmisă elevului care aşteaptă. Acesta se va
deplasa în dribling prin partea dreaptă a băncii de gimnastică, transmiţând mingea primului elev din
coloana proprie.
Prezentare grafică
Anexă – structura pentru jocul de mișcare
JOC DE MIŞCARE – nr. __
 
Veriga lecţiei: _______________________
Titlul jocului: _______________________
Obiectivul urmărit: _______________________
Locul de desfăşurare: _______________________
Grupa/ Clasa: ________
Număr de participanţi: ______
Durata jocului: ______
Materialele necesare: _______________________
Descrierea jocului: _______________________
Observaţii: _______________________
Prezentarea grafică a jocului:
(desen)