Sunteți pe pagina 1din 2

Grila de observaţie

Data………….
Ora………….
Nume………………………..

Nr. Aspect investigat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


crt.
1 Motivaţia
- dorinţa de a fi şef, de a conduce,
de a-i influenţa pe cei din anturajul
său, de a-şi asuma anumite
responsabilităţi;
- dorinţa de a oferi o expertiză
profesională, nevoia de a asimila
mai multe cunoştinţe în domeniu;
- dorinţa de a realiza relaţii
armonioase într-un colectiv plăcut
(mediu profesional deosebit);
- dorinţa de a-şi satisface o serie de
trebuinţe bazale (securitate,
stabilitate, bani, hrană).
2 Capacitatea de a finaliza acţiuni
- mentalitatea faţă de muncă
concretizată în surprinderea
atitudinii pozitive faţă de aceasta
(munca este văzuta ca împlinire
umană) sau a celei negative;
- structura şi organizarea muncii;
- rezistenţa la distres (stres negativ)
3 Elemente de comunicare non-
verbală
4 Gândirea critică

5 Comunicarea

5.1 Formulează enunţuri logice şi clare


5.2 Adecvează lexicul la situaţiile de
comunicare
5.3 Se exprimă fluent

5.4 Participă la elaborarea răspunsului

Observaţii:

Total puncte: ……………………….

Examinator…………………………….

Semnătura……………………………...