Sunteți pe pagina 1din 1

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare

greşealelor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit a Te


sui cu Trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai
zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de
bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.

Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi milostivirii,


Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată,
precum de-a pururea; puterea ta, că întru tine nădăjduind, strigăm
ţie: Bucură-te, ca şi oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor fără
de trup.

Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l, şi ca Pavel chemarea nu de la


oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău, Doamne,
împărăteasca cetate în mâinile Tale a pus-o. Pe care păzeşte-o
totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
Unule, Iubitorule de oameni.

Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia


Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat și decât
proorocii mai cinstit, că și a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-
ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te
bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce s-a arătat în trup, pe
Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.