Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL,

Încheiat astazi,…………… , în cadrul Comisiei metodice a profesorilor, având


urmatoarea ordine de zi:

1. Desfăşurarea activităţii: ………………………………………………….


Propunători: ……………………………………………………
2. Analiza activităţii desfăşurate
3. Diverse/ propuneri
4. Absenţi:…………………………….
5. Invitaţi: …………………… ...…………………………………

Doamna/l profesor, care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele


propuse şi modul în care au fost realizate
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………..
În continuare, doamna profesor …………..............................., care a asistat la
activitate, apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …...
……...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Doamna/l profesor …………………..………………….. consideră că obiectivele
activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Doamna/l profesor – responsabil al Comisiei metodice a profesorilor …………
concluzionează că
…………………………………………………………………………………………..
şi propune ……………………………………………………………………….
………..
În acelaşi sens, doamna director remarcă……………………… ..
……………….………………………………………………………................. tactul
pedagogic, stăpânirea de sine a profesorilor realizatori
care………………………………………........................................................................

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

SECRETAR,
SIMIANOVICI ION EUGEN

Semnătura participanţilor:

1. VARZARU CONSTATIN CRISTIAN –

2. DOBRE GABRIELA –

3. ENE IOANA MARILENA –

4. MESINA CLAUDIA MARIA –

5. MESINA VIOREL -