Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

GURA-IALOMIŢEI
JUDEŢUL IALOMIŢA

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI DIRIGINTILOR


PE SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2008/2009

NR. CINE
ACTIVITATEA DATA OBSERVAŢII
CRT. RĂSPUNDE

Analiza activităţii desfăşurate în


cadrul comisiei diriginţilor în anul
şcolar 2007/2008 30.09. Oniga
1.
Întocmirea tematicii şi comunicarea 2008 Maria
temelor membrilor comisiei metodice
a diriginţilor

Referat:
17.10. Cucu
2. “Metode educaţionale interactive
2008 Georgeta
utilizate la ora de dirigenţie”

Dezbatere:
27.10. Moise
3. Portofoliul dirigintelui: conţinut, mod
2008 Anişoara
de realizare, utilitate

Lecţie deschisă:
10.11. Oniga
4. “Argumente pro/contra în diverse
2008 Maria
probleme” – clasa a VIII-a, Luciu

Referat:
10.01 Udroiu
5. “Orientarea socio-profesională, un
2009 Paraschiva
deziderat al educaţiei europene”

Responsabil,
Oniga Maria