Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA PRIVIND APROVIZIONAREA SI TRANSFERUL DE

MATERIALE

Prezenta procedura stabileste ansamblul de masuri care se aplica produselor si serviciilor


aprovizionate, descrie responsabilitatile, etapele, documentele si circuitul acestora, precum si
stabilirea conditiilor din datele de aprovizionare si verificare a produsului aprovizionat.

 PROCEDURA DE APROVIZIONARE DE MATERIALE


1. Responsabilii de activitati, (sefi de santiere) au obilgatia de a intocmii si transmite
online “Necesarul de materiale” zilnic pana la ora 15,00 catre Managementul societatii
in vederea aprobarii si avizarii. Aprobarea si avizarea se va realiza pana la ora 16,30.
2. Departamentul Aprovizionare, preia necesarele de materiale emise de catre sefii de
santier aprobate si avizate de Management, le centralizeaza si in baza acestora intocmeste
“Comenzi de aprovizionare”. Comenzile vor fi transmise online catre fiecare gestiune
responsabila, pana cel tarziu la ora 7,00 ale zilei urmatoare.
3. Gestionarii primesc comenzile de aprovizionare si le predau fiecarui delegat, in
dimineata zilei urmatoare, impreuna cu materialele existente pe stoc. Materialele care nu
exista in gestiune delegatii le vor achizitiona de la furnizorii specificati in Comanda de
aprovizionare. Materiale care se aprovizioneaza din gestiunile interne vor fi insotite de
“Aviz de insotire”. Gestionarul are obligatia de a intocmii avizul de insotire si de al preda
delegatului desemnat.
4. Delegatii au obligatia de a verifica cantitativ si calitativ materiale preluate din gestiuni
si/sau achizitionate de la furnizori si de ale preda sefilor de santier in buna stare,
impreuna cu avizul de insotire, pentru materialele provenite din gestiunile proprii. In
momentul receptionarii materialelor sefii de santier vor completa “Bonuri de consum”
in baza documentelor de insotire (avize si facturi) pe care le vor preda pe loc delegatilor.
Aceste bonuri de consum, impreuna cu documentele provenite de la furnizori, facturi si
avize de insotire, vor fi predate de catre delegati in cursul aceleiasi zile sau cel tarziu a
doua zi dimineata catre gestionari.
 PROCEDURA DE TRANSFER DE MATERIALE SI OBIECTE DE
INVENTAR
Pentru transferul de materiale si obiecte de inventar (scule de mica mecanizare,
schela, popi metalici, betoniere, etc) de la gestiuni sau intre santiere se va intocmii
obligatoriu “Bon de transfer”, de catre persoana care preda aceste materiale sau
obiecte de inventar. Ele vor fi predate catre delegati desemnati sa faca aceste
transferuri, acestia le vor transporta si preda in buna stare catre santierul primitor.
Seful de santier primitor va intocmii in momentul primirii, in baza Bonului de transfer
un Bon de consum, pentru materialele transferate, pentru obiectele de inventar nu se
completeaza. Delegatii au obligatia de a prelua Bonul de consum emis si impreuna cu
Bonul de transfer sa le predea in cursul aceleiasi zile sau cel mai tarziu a doua zi
dimineata dupa cum urmeaza:Bonurile de consum si Bonurile de transfer materiale
catre gestiunile de care aceste materiale apartin, iar Bonurile de transfer obiecte de
inventar catre Departamentul de Mica Mecanizare