Sunteți pe pagina 1din 20

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

EVALUAREA RISCURILOR
DE
ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ LA

S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

LOCUL DE MUNCĂ

ASISTENT MANAGER

Beneficiar, EVALUATOR AUTORIZAT


PFA MANIŞOR CONSTANTIN
LISMAN OLIMPIA
Administrator S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

2010
COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 1 din 20
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

1. Procesul de muncă

Asistent manager din cadrul S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures organizează,
coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de funcţionarea societatii

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

 calculator personal;
 copiator;
 automat de cafea
 imprimantă;
 fax – telefon;
 autoturism;
 instalaţie de aer condiţionat;
 birou cu scaun ergonomic;
 mobilier birou;
 instrumente de birotică (creioane, pixuri, stilouri, perforator, cutter, etc);
 formulare tipizate;
 surse de iluminat artificial.

2.2. Sarcina de muncă

 Îşi desfăşoară activitatea în compartimentul de conducere;


 Este subordonat Administratorului;
 Are în subordine tot personalul societăţii;
 Colaborează direct cu inspectorul personal-salarizare,
 Are drept de reprezentare pentru toate problemele din societate;
 Asigură elaborarea tuturor lucrărilor legate de îmbunătăţirea activităţii economico-financiare
a societăţii, precum şi a programelor pentru valorificarea resurselor, a capacităţilor de
producţie, creşterea productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie, creşterea
eficienţei fondurilor productive;

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 2 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

 Asigură din timp contractele economice, fundamentează producţia netă şi fizică, indicatorii
de bază care reflectă rezultatele finale şi eficienţa economică a acestora;
 Stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de curatenie;
 Stabileşte măsuri pentru aprovizionarea ritmică a procesului de producţie cu materii prime,
materiale, energie;
 Angajează societatea în relaţii cu persoane juridice şi fizice şi în faţa organelor
jurisdicţionale, dând împuternicire de reprezentare şi altor cadre din întreprindere;
 Sancţionează disciplinar personalul din subordine şi emite decizii de imputaţii pentru cei care
se fac vinovaţi de provocarea de daune aduse societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale
în vigoare;
 Dispune masuri pentru instaurarea ordinii şi a unei discipline ferme a întregului personal al
societăţii;
 Încadrează şi eliberează din funcţie personalul de execuţie;
 Răspunde de aducerea la îndeplinire în bune condiţii şi la termen a tuturor atribuţiunilor ce-i
revin, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

2.3. Mediul de muncă

Asistent manager îsi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă cât şi în aer liber. Spaţiile
respective sunt caracterizate de:
 Iluminat natural si artificial;

 Temperatura reglabilă în anotimpul rece. Încălzirea incintei se realizează de la o centrală


termica proprie;

 Curenţi de aer naturali sau artificiali;

 Radiatii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;

 Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;

 Calamităţi naturale;

 Pulberi pneumoconiogene (toner imprimantă, fax, copiator);

 Gaze, vapori, aerosoli (eşapamente);

 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi).

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 3 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic


1. Accidente ca urmare a deplasarii cu autoturismul la si de la locul de munca
precum si in timpl programului pentru realizarea sarcinilor de munca

2. Deplasări sub efectul gravitaţiei, răsturnare de obiecte de pe birouri

3. Deplasări sub efectul gravitaţiei, cădere liberă de obiecte de pe birouri

4.Accidentare cu obiecte înţepătoare.(ace de gamalie)

5. Accidenare cu obiecte tăioase (cutter, hartie)

Factori de risc electric

6. Atingere accidentala a unor instalaţii electrice, cabluri de alimentare


calculator, imprimanta;

Factori de risc chimic

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc fizic

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 4 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

7. Nivel de iluminare pâlpâire şi radiaţii în timpul lucrului la calculator;

8. Calamităţi naturale (cutremur, inundaţii, trăsnet, etc.);

9. Pulberi pneumoconiogene (ciment, moloz, gunoi) la stationarea in zona de


curatenie;

Factori de risc chimic

Factori de risc biologic

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

Sarcină neconformă

10. Solicitare psihică, decizii dificile în timp scurt (alegerea soluţiei optime în
caz de pericol de accident auto);

Suprasolicitare

11. Agresiune fizică în scopul jafului, tâlhăriei.

3.4. Factori de risc proprii executantului

Acţiuni greşite

12. Efectuare defectuoasă de operaţii, manevre (conducerea defectuoasă a


automobilului în stare de oboseală avansată, ebrietate sau sub influenţa
medicamentelor);

13. Deplasări cu pericol de cădere, dezechilibrare, alunecare prin zone


insuficient verificate şi curăţate;

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 5 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

14. Exprimare inadecvată generatoare de agresiune fizică şi psihică în


dialogurile cu angajaţii, clienții;

Omisiuni

15. Omiterea unor operaţii (neasigurarea automobilului în pantă);

16. Neutilizarea mijloacelor de protecţie (neutilizarea centurii de siguranţă la


deplasarea cu automobilul);

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 6 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1


UNITATEA :
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures DURATA EXPUNERII :8 h

4. Fişa de evaluare a locului de ECHIPA DE EVALUARE :


muncă
1. Constantin Manisor evaluator PFA MANISOR
LOCUL DE MUNCĂ : autorizat CONSTANTIN
Asistent manager

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Accidente ca urmare a deplasarii DECES 7 1 3
producţie mecanic cu autoturismul la si de la locul de
munca precum si in timpl
programului pentru realizarea
sarcinilor de munca
    2. Deplasări sub efectul gravitaţiei, INV GR III 4 1 2
răsturnare de obiecte de pe birouri
    3. Deplasări sub efectul gravitaţiei, INV GR III 4 1 2
cădere liberă de obiecte de pe
birouri

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 7 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

    4. Accidentare cu obiecte INV GR III 4 2 3


înţepătoare.(ace de gamalie)
    5. Accidenare cu obiecte tăioase INV GR III 4 2 3
(cutter, hartie)
  Factori de risc 6. Atingere accidentala a unor DECES 7 1 3
electric instalaţii electrice, cabluri de
alimentare calculator, imprimanta;
Mediu de Muncă Factori de risc fizic 7. Nivel de iluminare pâlpâire şi INV GR III 4 2 3
radiaţii în timpul lucrului la
calculator;
    8. Calamităţi naturale (cutremur, DECES 7 1 3
inundaţii, trăsnet, etc.);
    9. Pulberi pneumoconiogene INV GR II 5 1 3
(ciment, moloz, gunoi) la
stationarea in zona de curatenie;
Sarcina de Muncă Solicitare psihică 10. Solicitare psihică, decizii DECES 7 1 3
dificile în timp scurt (alegerea
soluţiei optime în caz de pericol de
accident auto);
  Solicitare fizică 11. Agresiune fizică în scopul INV GR III 4 1 2
jafului, tâlhăriei.

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 8 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

Executant Acţiuni greşite 12. Efectuare defectuoasă de DECES 7 1 3


operaţii, manevre (conducerea
defectuoasă a automobilului în stare
de oboseală avansată, ebrietate sau
sub influenţa medicamentelor);
    13. Deplasări cu pericol de cădere, INV GR II 5 1 3
dezechilibrare, alunecare prin zone
insuficient verificate şi curăţate;
    14. Exprimare inadecvată INV GR III 4 1 2
generatoare de agresiune fizică şi
psihică în dialogurile cu angajaţii,
clienții;
  Omisiuni 15. Omiterea unor operaţii INV GR II 5 1 3
(neasigurarea automobilului în
pantă);
    16. Neutilizarea mijloacelor de INV GR II 5 1 3
protecţie (neutilizarea centurii de
siguranţă la deplasarea cu
automobilul);

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 9 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

5. Formula şi calculul nivelului de risc global

Locul de muncă: Asistent manager

Nivel global de risc: 2,82

16

Σ R xr i i

i=1 0 x(7x7) + 0 x(6x6) + 0 x(5x5) + 0 x(4x4) + 12 x(3x3) + 4 x(2x2) + 0 x(1x1) 124

Nrg = --------- = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = --- = 2,82


16 0 x7 + 0 x6 + 0 x5 + 0 x4 + 12 x3 + 4 x2 + 0 x1 44

Σr i
i=1

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 10 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: ASISTENT MANAGER

Nivel global de risc: 3,82

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 11 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

5
NIVELURI PARŢIALE DE RISC

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37 F40 F43
FACTORI DE RISC

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 12 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 13 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

7. LEGENDĂ

F1 Accidente ca urmare a deplasarii cu autoturismul la si de la locul de munca


precum si in timpl programului pentru realizarea sarcinilor de munca

F2 Deplasări sub efectul gravitaţiei, răsturnare de obiecte de pe birouri

F3 Deplasări sub efectul gravitaţiei, cădere liberă de obiecte de pe birouri


F4 Accidentare cu obiecte înţepătoare.(ace de gamalie)

F5 Accidenare cu obiecte tăioase (cutter, hartie)

F6 Atingere accidentala a unor instalaţii electrice, cabluri de alimentare calculator,


imprimanta;
F7 Nivel de iluminare pâlpâire şi radiaţii în timpul lucrului la calculator;

F8 Calamităţi naturale (cutremur, inundaţii, trăsnet, etc.);


F9 Pulberi pneumoconiogene (ciment, moloz, gunoi) la stationarea in zona de
curatenie;
F10 Solicitare psihică, decizii dificile în timp scurt (alegerea soluţiei optime în caz
de pericol de accident auto);
F11 Agresiune fizică în scopul jafului, tâlhăriei.

F12 Efectuare defectuoasă de operaţii, manevre (conducerea defectuoasă a


automobilului în stare de oboseală avansată, ebrietate sau sub influenţa
medicamentelor);

F13 Deplasări cu pericol de cădere, dezechilibrare, alunecare prin zone insuficient


verificate şi curăţate;
F14 Exprimare inadecvată generatoare de agresiune fizică şi psihică în dialogurile cu
angajaţii, clienții;

F15 Omiterea unor operaţii (neasigurarea automobilului în pantă);


F16 Neutilizarea mijloacelor de protecţie (neutilizarea centurii de siguranţă la
deplasarea cu automobilul);

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 14 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 15 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


I

Asistent manager

MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE COMPETENŢE


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC
Crt RISC NOMINALIZAREA MĂSURII ŞI TERMENE
RĂSPUNDERI

F2 Deplasări sub efectul gravitaţiei, răsturnare de 2    Administrator  31.12.2010


obiecte de pe birouri  Verificarea tuturor birourilor si
indepartarea obiectelor care pot provoca
accident
 
F1 Accidente ca urmare a deplasarii cu autoturismul la 3  Respectarea regulilor de circulatie  Asistent manager  Permanent
si de la locul de munca precum si in timp  
programului pentru realizarea sarcinilor de munca  

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 16 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Asistent manager


este de 2,82 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel
valoarea acceptabilă
de risc mic nedepăşind
(3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
16 factori de risc identificaţi, 0 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

Ø     0
Ø     0
Ø     0
Ø     0

Cei 0 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F1. Accidente ca urmare a deplasarii cu autoturismul la si de la locul de munca precum si


in timpl programului pentru realizarea sarcinilor de munca (nivel parţial de risc 3)

F2. Deplasări sub efectul gravitaţiei, răsturnare de obiecte de pe birouri (nivel parţial de
risc 2)

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 17 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă

Locul de muncă: Asistent manager

Nivel global de risc: 3,82

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 18 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

Factori de risc proprii mediului de


muncă
18,75%
Factori de risc proprii mijloacelor de
producţie
37,50%

Factori de risc proprii executantului


31,25%

Factori de risc proprii sarcinii de


muncă
12,50%

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 19 din 20


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Tg-Mures

COD: PFA MC 003 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 20 din 20