Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: ”Moștenitorii ”

1. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prof. Mușat Niculina și Educ. Vasile Angelica

2. Data desfăşurării: 10.12.2019

3. Durata activităţii: 3 ore

4. Grupul ţintă: preșcolarii

5. Parteneri implicaţi: părinți

6. Obiectivele (2, max. 3):


a. Să cânte cu dezinvoltură cântecele în grup
b. Să execute mișcările dansului în ritmul muzicii
c. Să manifeste comportament competitiv și spirit de echipă

7. Resursele:
a. umane : preșcolari , educatoare , părinți
b. materiale : decor , costume .

8. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):


În cadrul spectacolului “Moștenitorii” au participat cu diverse momente artistice copii
de la 24 de grădinițe.
Fluturașii grupei mari de la G.P.P. “Voinicel” Călărași și-au propus să cânte și să
danseze cel mai frumos. Aceștia au dovedit spirit de echipă , motivație și concentrare în
cadrul momentelor interpretate pe scenă.
Au cântat pastrând linia melodică și au dansat în ritmul muzicii.
La finalul momentelor artistice copiii au fost apreciați și aplaudați pentru reușitele lor,
aștia manifestându-și dorința de a mai participa la astfel de activități.

9. Rezultate aşteptate:
a . Dezvoltarea abilităților de comunicare, cooperare, creativitate, atenție;
b. Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;
c. Cunoaşterea şi păstrarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti.

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:


a. Intonarea cântecelor
b. Interpretarea dansului
c. Impresii în urma serbării
d. Fotografii
12. Rezultate înregistrate:
a. O activitate plăcută la care copiii au participat cu interes
b. Interpretarea dansului și cântecelor într-un mod plăcut
c. Cunoașterea unor valori ale culturii locale

13. Sugestii, recomandări:


a. Antrenarea aptitudinilor artistice prin diverse activități.

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare


______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________