Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic (120 min)


Proiectarea demersului didactic, pe baza unităților de învățare mă ajută foarte mult, deoarece pot
să-mi răspund mie însumi la următoarele întrebări: Ce voi face?; Cum voi face?; Cu ce voi face?; În ce scop
voi face? și Cât se va realiza?.
       Voi lua ca exemplu unitatea de învățaree ROMANUL, de la clasa a VIII-a, unitate pentru care am alocat
12 ore, dintre care una este pentru evaluarea finală.
În cadrul întrebării Ce voi face? Răspunsul a fost destul de simplu, asta deoarece elevii au avut ca
lectura suplimentară, în vacanța de vară, acest roman, lucru care îmi va facilita scurta recapitulare a
evenimentelor care s-au petrecut, precum și a personajelor care au participat la acțiune.
În cadrul lecției, voi urmării realizarea următoarelor competente specifice: 1.4. Participarea activă la
dezbateri simple, formulând puncte de vedere și / sau continuând ideile celorlalți, exprimând un punct de
vedere față de opiniile expuse de interlocutor (i); 1.5. Corectarea comportamentelor și a atitudinilor
comunicative ineficiente sau inadecvate în activități de comunicare; 2.3. Argumentarea punctelor de vedere
pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări
multiple; 3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse
teme sau cu referire la diverse texte citite; 3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru
crearea unor texte originale; 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte
diverse; 5.1. Exprimarea unui punct de vedere față de valori ale culturii naționale sau ale unei alte culturi,
identificate în cărțile citite.
Ca și resurse materiale pot menționa: tabla și creta, laptopul și video proiectorul, planșa, culorile și
cariocile.
În cadrul întrebării În ce scop voi face? răspunsul este cel educativ, privind conduita morală în cadrul
familiei și a societății, dând ca exemplu pozitiv pe Nechifor Lipan, iar ca exemplu negativ pe cei care au
complotat omorul pentru averea pe care o deținea Nechifor Lipan.
Etapele care vor fi parcurse în cadrul celor 12 ore la aceasta unitatea, vor fi:
1. Întrebări recapitulative din conținutul operei;
2. Profesorul va prezenta operele care au fost o sursă de inspirație în realizarea operei;
3. Asemănări între personajele operei și cele din mitologia universală;
4. Prezentarea titlului ca sens propriu tradițional și ca sens mitologic;
5. Prezentarea opiniei criticii literare românești în relație cu opera „Baltagul”;
6. Prezentarea termenului bildungsroman, apoi prezentarea a doua opere ce se încadrează în această
specie cu scopul evidențierii asemănării în personajul Gheorghiță și celelalte două personaje din
operele date;
7. Elevii vor avea de realizat, în 15-30 de rânduri, caracterizarea personajelor principale ale operei;
8. Asemănări și deosebiri între romanul „Baltagul” și balada populară „Miorița”.
         Pentru a observa cât am realizat, am decis să aplic un test de evaluare, având ca suport un fragment din
romanul studiat la clasa, elevii având de rezolvat cerințe din domeniul foneticii, vocabularului, evidențierea
unor parți de vorbire, respectiv de propoziție, de înțelegere a textului, explicarea ortografiei unor cuvinte, a
unor semne de punctuație / ortografie, precum și redactarea unui alt final al romanului „Baltagul”, decât cel
existent.
         În ceea ce privește proiectarea acestei unități de învățare, acest lucru m-a ajutat destul de mult,
deoarece mi-a oferit o largă perspectivă didactică strategică, o imagine de ansamblu a fiecărei lecții predate
la clasa, mi-am format o imagine coerentă în ceea ce privește programa școlară și aplicabilitatea acesteia și
am recurs la noi abordări, în funcție de cunoștințele elevilor, lecțiile devenind atractive, dar și surse de
informare și de inspirație socială.

S-ar putea să vă placă și