Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea din Helsinki – “A Leading European University”

Am ales să prezint acest brand educaţional în lucrarea de faţă, pentru că cele trei
luni petrecute în Helsinki anul acesta mi-au lăsat o imagine foarte bună despre ceea ce
înseamna această universitate şi capitala Finlandei, în general. Deşi nu am studiat efectiv
într-una din facultăţile acestei universităţi (beneficiind de o bursa de practică), am intrat
totuşi în contact cu ceea ce înseamna acest brand, prin diferite căi: am frecventat
biblioteca universităţii, am întreţinut relaţii de amiciţie cu un număr de 3 studenţi ai
acestei universităţi şi am citit numeroase materiale publicitare ale instituţiei de
învăţământ Dar despre toate acestea voi detalia în cele ce urmeaza, când voi prezenta
efectiv ceea ce înseamnă acest brand instituţional atât în Finlanda, cât şi în Europa.
Fondată în anul 1640, Universitatea din Helsinki, localizată acum în capitala
Finlandei, are o istorie interesantă la începuturi, pentru că până în anul 1829 a avut sediul
în oraşul Turku (prima capitală a ţării). Marele incendiu care a distrus o mare parte din
acest oraş (1829) a făcut ca Universitatea împreuna cu întreaga Bibliotecă să fie mutate în
noua capitală a Finlandei, în Helsinki. Este cea mai mare şi importantă insituţie de
învăţământ superior din această ţară şi în primele 15 universităţi ale Europei. Are un
număr total de 35000 de studenţi, 45000 de masteranzi şi doctoranzi, 4000 de cercetători
şi profesori ce îţi desfăşoară activitatea în patru campusuri diferite şi în alte 19 localităţi
ale ţării.

Misiunea instituţiei
Fiind una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ superior din Europa,
această universitate oferă o gamă largă de studii la nivel de licenţă, masterat şi doctorat;
este totodată un pioner al noi generaţii şi al viitorului.

1
Viziunea instituţiei
Viziunea până în 2020 a Universităţii din Helsinki este aceea de a-şi consolida
poziţia de instituţie ce se află printre cele mai bune centre de învăţământ
superior şi cercetare din lume. Totodată, doreşte să întreprindă activităţi şi să
opereze pentru a avea o societate mai bună în viitor.

Obiectivele strategice
Universitatea din Helsinki exercită o influenţă şi o responsabilitate sociale
semnificative în Finlanda, fiind un partener respectat şi un promoter al ştiinţei.
Cercetarea este de cel mai înalt nivel şi de cea mai înaltă calitate ; cercetarea este
divizată pe mai multe domenii.
Procesul de predare şi învăţare este la rândul sau de cel mai înalt nivel.
Universitatea are relaţii foarte bune cu angajatorii din toate domeniile în care oferă
studii, ceea ce reprezintă un lucru foarte important pentru studenţii viitori angajaţi.
Managementul asigur condiţiile pentru acumularea sarcinilor de bază pentru
studenţii în ani terminali ce urmează să intre pe piaţa muncii.
Suportul din partea universităţii de care se bucură studenţii reprezintă principala
sarcină a instituţiei.

Valorile cheie.
Activitatea academică se ghidează după urmatoarele principii şi valori: analiză
critică, creativitate şi căutarea adevărului, a ceea ce este cu adevarat semnificativ
pentru dezvoltare, pentru evoluţie.

Ariile de dezvoltare pentru viitor au fost incluse în cinci planuri de acţiune în


primăvara anului acesta.
un plan de politici privind cercetarea.
un plan de acţiune pentru predare şi studiu.
un plan de învăţământ pentru interacţiune socială.
un plan privind politicile de resurse umane.
un plan de acţiune pentru management şi măsuri de sprijin.

2
Instituţiile de învătământ au devenit branduri, nu prin advertising, ci printr-o
publicitate masivă chiar şi atunci când eforturile de publicitate nu au fost organizate de
ele. Aceasta înseamnă că, uneori, e nevoie doar de o opinie favorabilă care să fie
publicată de un ziar, să apară la tv sau radio, ca mai apoi să fie preluată şi redifuzată de
mai multe ori în presă, să fie transmisă prin direct mail şi prin toate instrumentele de PR.1
O altă modalitate eficientă pentru a face cunoscut un brand de tip educaţional sunt
sondajele de opinie. Această metodă necesită timp, dar este un mod eficient de a aduce
instituţia în atenţia unui număr semnificativ de studenţi şi părinţi. Un exemplu de acest
gen este Universitatea Quinnipiac din Connecticut care în 10 ani şi-a mărit numărul de
înscrieri de la 1.900 la aproximativ 6.000, bugetul său ajungând la 115 milioane de
dolari.2
Universitatea din Helsinki şi multe alte universităţi importante din Europa şi din
întreaga lume şi-au construit brandurile aplicând unul dintre principiile de bază ale
brandingului prin PR: acela de a crea o categorie nouă în care să fii primul3. Este un mod
de a ieşi în evidenţă cu ceva nou, de a atrage şi a spori numărul de studenţi.
O modalitate foarte eficientă pentru creşterea gradului de recunoaştere a brandului
sunt campaniile de advertising. În perioada petrecută în Helsinki am fost « bombardat »
cu o serie de reclame la toate gamele de produse şi servicii : pe stradă, în metrou, în
postă, oriunde. Dar, dintre toate acestea, sunt puţine reclamele sau campaniile care mi-au
rămas în minte. Între acestea, se numără şi ultima campanie de promovare a cursurilor
Universităţii din Helsinki, campania ce mi-a atras prin print-ad-urile extrem de
prietenoase din metrou şi autobuze. Aici, imaginea universităţii era asociatp cu cea a unor
persoane publice din Finlanda care, desigur, au absolvit această institutie de învăţământ
superior. Concepţia grafică şi mesajul erau simple şi clare pentru a putea fi înţelese şi
pentru a atrage potenţiali studenţi.
Am observat aici aplicarea unui principiu eficient în publicitate, cel de asociere a
imaginii instituţiei, produsului sau serviciului cu o celebritate. Are loc un transfer de
imagine din care benficiarul reclamei are de câştigat. Dacă ne referim la public, s-a
observat din mai multe studii efectuate în SUA că folosirea ilustraţiilor şi fotografiilor în
1
Ries, Al, Ries, Laura, Căderea advertisingului şi ascensiunea PR-ului, Brandbuilders, Bucureşti, 2005, p.
177.
2
Ibidem, p. 178-179.
3
Ibidem.

3
care produsul sau serviciul este asociat cu celebrităţi este cu 13% mai eficientă decât
folosirea unor persoane obişnuite ; eficienţa acestor print-ad-uri în rândul femeilor (15%)
este mai mare decât la bărbaţi (10%).4
Sloganul « A Leading European University » scoate în evidenţă rangul instituţiei
pe continent, iar mesajul transmis e uşor de reţinut. Este un slogan instituţionalizat5
pentru că are rolul de a consolida imaginea prestigioasă a unei instituţii, în cazul de faţă,
Universitatea din Helsinki.
Relaţia de comunicare dintre instituţie şi studenţii săi este un alt element
important al acestui brand. Din cele discutate cu câţiva studenţi din cadrul acestei
universităţi, există o legatură permanentă între ei şi instituţie. Am putut observa şi eu o
multitudine de materiale informative care se distribuie în posta clasică şi cea electronică.
Există şi un festival anual, care se desfaşoară pe parcursul a două zile (30 aprilie – 1 mai)
organizat de universitate şi primăria oraşului, în cinstea absolvenţilor; poartă denumirea
Vappu. Au loc paradele facultăţilor universităţii, concerte în aer liber, iar ca element
distinctiv al absolvenţilor faţă de restul lumii se observă o bonetă albă, de marinar. Este
un simbol ce face parte din viaţa studenţeasca finlandeză înca din anul 1870.6
În concluzie, universitatea din Helsinki este un brand cunoscut în întreaga lume,
se bucură de o imagine prestigioasă, iar aceste aspecte şi gestionarea viitoare a brandului
său vor contribui la menţinerea imaginii sale la un nivel superior.

Balint Andrei-Nicolae
CRP III, grupa I.

4
Russel, J. Thomas, Lane, W. Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, Bucuresti, 2001, p. 603-605.
5
Ibidem, p. 600-602.
6
http://en.wikipedia.org/wiki/Student_cap