Sunteți pe pagina 1din 8

FIŞĂ DE LUCRU (I)

(verbul – clasa a VII-a)

„Într-o zi pe când lucram Ochii-albaştri îi clipeau


În gradină, pe sub geam, Şi ştia să zică: "- Miau!".
îngrijind un trandafir, Ba să vezi şi să te bucuri-
Văd că intră-un musafir: Sărea în aer după fluturi.

Era mic că-abia-îl vedeai, Şi ştia chiar să se joace


Dar cu mustăţi ditamai; Cu câteva ghemotoace.
Încăpea printre uluci, Oare, ce-aţi fi făcut voi
Dar avea blăniţa-n dungi; Cu-acest musafir de soi?

Şi-ntr-un capăt, dintr-o dungă Eu, oaspetele important


Îi creştea o coadă lungă; L-am tratat cu lapte cald;
Era numai cât o floare, Ca să-l conving să rămână,
Dar avea patru picioare; I-am dat şi-un pic de smântână
Şi, pentru că era mic,
L-am botezat Arpagic.”

(Ana Blandiana – Arpagic)

Cerinţe:

1. Transcrie toate verbele din textul dat, grupându-le în funcţie de conjugare:


conj. I: lucram, ................................................................................................................
..........................................................................................................................................
conj. a II-a: ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
conj. a III-
a: .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
conj. a IV-a: .....................................................................................................................

2. Rescrie, din text, câte un singur verb pentru fiecare timp al modurilor
personale, timp şi mod pe care le vei indica.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Arată valoarea verbelor: era (mic) şi am (dat).


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Analizează verbele subliniate în textul dat, arătând: felul, conjugarea,
persoana, numărul, modul, timpul şi funcţia sintactică a fiecăruia.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

5. Identifică, prin subliniere, verbele la moduri nepersonale, precizând modul


şi funcţia sintactică a fiecăruia.
a) S-a săturat de alergat. b) Alergând a obosit. c) Ei par obosiţi. d) Nu mă pot
concentra. e) Aceasta e tema scrisă ieri. f) Lecţia de învăţat pentru azi a fost uşoară.
g) E bine de ştiut. h) Hotărârea mea era de-a învăţa mai mult. i) Observând greşeala,
s-a corectat. j) A întâlnit un bătrân rătăcind pe stradă.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6. Alcătuieşte enunţuri cu următoarele cuvinte: ai/ a-i; aţi/ a-ţi; va/ v-a; voi/
v-oi.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
FIŞĂ DE LUCRU (II)
(verbul – clasa a VII-a) 10. Alcătuieşte enunţuri cu următoarele cuvinte: ai/
a-i; aţi/ a-ţi; va/ v-a; voi/ v-oi.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

11. Rescrie corect următoarele forme verbale inverse ale perfectului compus şi
ale viitorului (însoţite de pronume personale, forme neaccentuate).
adusuţiai .................................................. retezaţilvoi ..............................................
lăudatumam ............................................. spunemivei ................................................
lăudatuvilam ............................................ datumitea .................................................

12. Alcătuieşte enunţuri cu formele date şi explică ortografierea acestor


cuvinte.
culegeţi ............................................................................................................................
culege-ţi ...........................................................................................................................
scrieţi ...............................................................................................................................
scrie-ţi ..............................................................................................................................

13. Construiţi enunţuri în care să existe:


a. verb – participiu, valoare adjectivală .........................................................................
b. verb – participiu, valoare adverbială .........................................................................
c. verb – participiu, valoare substantivală ......................................................................
d. verb – gerunziu, atribut adjectival ..............................................................................
e. verb – gerunziu, atribut verbal. ...................................................................................
f. verb – infinitiv, nume predicativ...................................................................................
g. verb – infinitiv, complement direct .............................................................................
h. verb – infinitiv, atribut verbal .....................................................................................
i. verb – infinitiv, compl. circ. de timp ............................................................................
j. verb – infinitiv, subiect …............................................................................................
k. verb – infinitiv, complement indirect ..........................................................................
l. verb – supin, subiect .....................................................................................................
m. verb – supin, atribut verbal ........................................................................................
n. verb – supin, nume predicativ......................................................................................

14. Construiţi enunţuri cu următoarele locuţiuni verbale: a prinde cu mâţa-n


sac, a-şi aprinde paie-n cap, a o lua la sănătoasa, a se da de-a dura.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....

15. Foloseşte în enunţuri verbele ,,a fi” şi ,,a ajunge” cu valoare personală,
apoi cu valoare impersonală.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
FIŞĂ DE LUCRU
(verbul, clasa a VI-a)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

„- Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut...”
(G. Topârceanu – Balada unui greier mic)

Cerinţe:
1. Transcrie toate verbele din textul dat şi indică pentru fiecare persoana şi numărul.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Transcrie verbele la timpul prezent, modul indicativ, apoi pune-le la toate formele
trecutului (pe care le vei numi), păstrând neschimbate persoana şi numărul.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Rescrie, din textul dat, primele trei verbe la indicativ, apoi pune-le la conjunctiv şi
la condiţional-optativ, la prezent şi la perfect.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Analizează verbele subliniate în textul dat, arătând: felul, conjugarea, persoana,


numărul, modul, timpul şi funcţia sintactică.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Rescrie formele verbelor „a avea”, „a fi”, „a voi” din enunţurile următoare şi
arată felul lor (pred., aux., cop.).
A început să ningă. .......................................................................................................................
Aş merge afară, dar am multe teme. ............................................................................................
Voi ieşi mâine, acum e prea rece. ................................................................................................
Pe stradă e gălăgie multă. .............................................................................................................
Nu voi să mă laud. ........................................................................................................................
Să fi învăţat, ai fi ştiut. .................................................................................................................
Vor fi auzit aceste lucruri, dar le-au ignorat. ..............................................................................

6. Indică, prin subliniere, verbele la moduri nepersonale, precizând modul şi


funcţia sintactică a fiecăruia:

Mă apuc de învăţat. .................................. Alergând, a obosit. ....................................


Nu mă pot concentra. ............................... E cam răguşită. .........................................
Lecţia îvăţată nu se uită uşor. .................. Apa de băut era rece. ................................
.................................................................. ...................................................................
E uşor de înţeles. ...................................... A citi e o plăcere. .....................................
Dorinţa sa era de a şti mai mult. ............. Am de scris multe exerciţii. ......................
................................................................... ...................................................................

7. Pune la gerunziu verbele/ structurile date.

a scrie ........................................................ îşi închipuie ..............................................


se joacă ..................................................... îl găsesc ....................................................
îi risipea ................................................... adie ...........................................................
o las .......................................................... vă lasă .................. ....................................
a copia ...................................................... a ne da ......................................................

8. Precizează cuvântul din care provine fiecare dintre verbele date şi numeşte-l
ca partea de vorbire.
a cârâi ....................................................... a întrista ....................................................
a ghemui .................................................. a înzeci ......................................................
a grebla ..................................................... a tutui .......................................................
a îndoi ....................................................... a orbi .................... ....................................
a încetini ................................................... a vâjâi .......................................................

9. Pune lângă fiecare dintre verbele date câte două complemente, unul direct şi altul
indirect sau circumstanţial (pe care îl vei numi).

citim ......................................................... stropim .....................................................


.................................................................. ..................................................................
ascultă ...................................................... întreabă .....................................................
.................................................................. ...................................................................
cos ............................................................ prăjiţi ........................................................
.................................................................. ...................................................................
bei ............................................................. pictezi .......................................................
.................................................................. ...................................................................
folosiţi ...................................................... aerisesc......................................................
................................................................... ...................................................................
FIŞĂ DE LUCRU
(verbul – cl. a V-a)
Citeşte, cu atenţie, textele următoare:

1. „Desfrunzit şi prea bătrân, 2. Acolo-i călduţ şi-i tăcere.


Tremură de frig gorunul, Divanul bătrân dintre uşi,
Au căzut şi-ntâii fulgi Cu vechile lui lăicere,
Şi l-am prins din zbor pe unul. Ne-aşteaptă cu cărţi şi păpuşi.”
Migălos lucrată-n fir, (Otilia Cazimir - Bunica)
Floare mică şi rotundă
S-a topit şi a murit 3. „- Cri-cri-cri,
O minune de secundă.” Toamnă gri,
(Nicolae Labiş – Fulg) Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun”
(G. Topârceanu - Balada unui greier
mic).
Cerinţe:
1. Transcrie verbele din textele date şi indică pentru fiecare persoana şi numărul.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. Indică timpul verbelor din textele 1 şi 3, apoi pune-le la alte două timpuri (pe
care le vei numi), păstrând neschimbate persoana şi numărul.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Pune verbele la mod personal din textul 1 la imperfect şi perfect simplu, la


persoana I, singular şi plural.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4. Identifică predicatele din textul 2 şi analizează-le.


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Arată felul verbelor subliniate în enunţurile următoare (pred., aux., cop.).
A început să ningă. ..........................................................................................................
Aş merge afară, dar am multe teme. ................................................................................
Voi ieşi mâine, acum e prea rece. ....................................................................................
Pe stradă e gălăgie multă. ................................................................................................
Tăceţi odată! strigă bunicul supărat. ................................................................................
Lasă-i! Se bucură şi ei. ....................................................................................................

6. Transcrie structurile de mai jos ca forme verbale inverse.


te uită! ....................................................... au căzut .....................................................
am crezut .................................................. veţi ridica .................................................
vom aştepta ............................................... s-a mirat ....................................................
se pare ....................................................... ne va asculta ............................................
te-ar auzi ................................................... l-aţi primit .................................................

7. Transcrie structurile date , trecând verbul la perfectul compus.

îl ajut ....................................................... mă vedeţi ..................................................


îi spuneţi .................................................. te ascultau .................................................
o aşteptăm ................................................ ne vom duce ..............................................
le laşi ........................................................ vă minte ....................................................
se aprinde .................................................. îşi ia ..........................................................

8. Arată, prin subliniere, care dintre termenii perechilor de cuvinte de mai jos
sunt verbe.
culc – cult doare – odoare
dreg – drag laşă – lasă
plasă – lasă muscă – muşcă
moară – omoară supă – surpă
pune – prune sigură - asigură

9. Scrie patru enunţuri în care să foloseşti verbe la moduri nepersonale diferite,


subliniază-le, numeşte modul şi funcţia sintactică construită.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.
VERBE COPULATIVE
(fişă de lucru)
 A FI ( dacă nu se poate înlocui cu a „a exista, a se afla, a se găsi, a costa, a se
produce, a dura, a colinda, a proveni, ...” )
 A DEVENI ( întotdeauna copulativ )
 A SE FACE ( dacă se poate înlocui cu „a deveni” )
 A IEŞI ( dacă se poate înlocui cu „a deveni” )
 A AJUNGE ( dacă se poate înlocui cu „a deveni” )
 A PĂREA ( se verifică după „a fi” )
 A ÎNSEMNA ( dacă nu se poate înlocui cu „ a scrie, a nota” )
 A RĂMÂNE ( dacă nu se poate înlocui cu „a sta” )
 A se chema, a se numi, a se naşte, a reprezenta,...
A FI:
 predicativ: ...........................................................................................................
 copulativ: .............................................................................................................
A DEVENI:
 copulativ: .............................................................................................................
A SE FACE:
 predicativ:............................................................................................................
 copulativ: .............................................................................................................
A IEŞI:
 predicativ:............................................................................................................
 copulativ: .............................................................................................................
A AJUNGE:
 predicativ:............................................................................................................
 copulativ: .............................................................................................................
A PĂREA:
 predicativ:............................................................................................................
 copulativ: .............................................................................................................
A ÎNSEMNA:
 predicativ:............................................................................................................
 copulativ: .............................................................................................................
A RĂMÂNE:
 predicativ:............................................................................................................
 copulativ:..............................................................................................................

VERBE AUXILIARE
A AVEA:
 predicativ:............................................................................................................
 auxiliar:................................................................................................................
A VREA ( A VOI)
 predicativ:............................................................................................................
 auxiliar:................................................................................................................
A FI:
 auxiliar: ..............................................................................................................