Sunteți pe pagina 1din 3

Texte narative

Textul narativ- prezintă un șir de întâmplări la care participă personaje.

Specii narative/ epice:

- Basmul : „Povestea lui Harap-Alb” – Ion Creangă


- Nuvela: „Moara cu noroc” – Ioan Slavici
- Povestirea : „ Hanul Ancuței”- Mihail Sadoveanu
- Schița : „D-l Goe...” – I. L. Caragiale
- Romanul: „Ion” – Liviu Rebreanu

Elemente definitorii ale textului narativ:

1. Acțiune – momentele subiectului/ etapele acțiunii (Expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii,


punctul culminant,deznodământul)
2. Timpul și spațiul = cronotop
3. Personaje (construcția personajului/ modalități de caracterizare: directe: de către narator,
autocaracterizare, de către alte personaje; indirecte: fapte, comportament, limbaj, rel. Cu alte
personaje, mediu, statutul social, vârsta, numele etc. )
4. Naratorul –
a. Narator subiectiv - relatează la pers I.
A1. Narator- personaj
A2. Narator- martor
b. Naratorul obiectiv – relatează la pers. aIII-a/ narator omniscient
5. Perspectiva narativă / viziune/ punct de vedere / focalizare - se referă la cine, de pe ce poziție și
în ce fel percepe și interpretează faptele relatate.
Tipuri de perspectivă narativă/ viziune narativă:
I.
a. Perspectiva „din spate”/ „dindărăt” – naratorul cunoaște mai multe decât personajul
(narator omniscient)
b. Perspectiva „împreună cu” – naratorul cunoaște tot atâte lucruri cât personajul (narator-
personaj)
c. Pespectiva „din afară” – naratorul cunoaște mai puțin decât personajul. (de obicei, naratorul
–martor)
II.
a. Perspectivă narativă subiectivă – narațiune la pers. I
b. Perspectivă narativă obiectivă – narațiunea la pers. III.
Nuvela și povestirea – privire generală

Povestire Nuvela Schița Romanul


Se pune accent pe fapte Accentul se pune pe
interesante. personaj/ ce se întâmplă
cu protagonistul.
Povestirea trebuie să fie Nuvela -să fie verosimilă
credibilă. -tinde spre obiectivitate,
Naratorul trebuie să își spre o prezentare
„seducă” publicul. impersonală
Se prezintă experințe ale
trecutului.
Elemnete ale oralității prin Se accentuează tehnicile Extinderea prezentării
care se creează iluzia de compoziție evenimentelor
interacțiunii verbale dintre -condensarea
narator și ascultător, dintre evenimente
scriiot și cititor.
Povestirea –structura Conflict puternic reliefat, Conflict slab Amânare a rezolvării
narativă care suprinde în urmărit cu minuțiozitate reprezentat
esență toate cele specii și prezentat în creștere
literare narative. -rezolvare cât mai rapidă
a conflictului
Importanța fluenței
narative prin diminuarea
pasajelor descriptive și
analitice.

Evoluția povestirii și a nuvelei în literatura română


1 Perioada pașoptistă și postpașoptistă

Scriitori Nuvele Povestiri


Vasile Alecsandri „Buchetiera de la Florența Istoria unui galbân și a unei
Mărgăritar” parale
Nicolae Filimon „ Mateo Ciprani” -
Costache Negruzzi „Alexandru Lăușneanul”, „Zoe”
Alexandru Odobescu „Mihnea Vodă cel Rău”, „Doamna
Chiajna”
B.P. Hasdeu „Micuța”
- Cultivă o nuvelă sentimentală, istorică și de observație
- În aceste scrieri se îmbină elemntele romantice cu cele realiste, și chiar cu cele clasice.

2. Marii clasici

Scriitori Nuvele Povestirea


I.L. Caragiale Două loturi, O făclie de Paște, Cănuță om sucit
Kir Ianulea
M. Eminescu Sărmanul Dionis, Avatraiile
faronului Tla
Ioan Slavici Gura satului, Pădureanca,
Moara cu noroc, Popa Tanda
Ion Creangă Moș Nechifor Coțcariul

- Diversificare și șlefuire a prozei scurte


- Diversificare tematică și stilistic

Prozatorii interbelici și scriitorii postbelici

S-ar putea să vă placă și