Sunteți pe pagina 1din 9

SCl - 90

Nume, /Jrenume Varsta

Cat de mult ati fost deranjat (suparat) in ultima saptamana de:


1 Dureride cap rJc :(.1( punr: f'nociC'rt':f ' (,::\ :.-;\'tr:ri(':

2 Nervozitate de :cc ;,}ut::( r-:oner.Jt 21n:: e}';t.r,:n:


3 Ganduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu va parasesc mintea (k ;n, pdij fJ':f}iPC:it :i..HH xrej ;i

4 Senzatia de lesin sau ameteala de ice -",utin rn{)c!(;f"i:ll ar(.' r2: <tr'(,:.:f'i

5 Pierderea interesului sau a placerii sexuale dejoc puth: n!G[:er]t tan7! e}{.ren:
6 Sentimentul ca altii sunt periculosi pentru dvs. tho; :{): (uti' fPr."<Hf!-:it j;"lrr '.':x lrt!rj"

7 Ideea ca cineva va controleaza Qandurile de ioe pu;n n:.odc'f£.;t ,arc c xtrcr>'


8 Sentimentul ca altii sunt de vina pentru maioritatea necazurilor dvs deice putin !y:o(lera1, t::.if8' extren:
9 Dificultati in a va am inti fapte (lucruri) dr' ;,y, putin nC;{i(;rd1 i<'>1I, ,j"xtrcrn
10 Suparari leQate de murdarie sau nepasare (din partea altora) de uc putir fnodE:r[t jarc !'j,A'tren-'
11 Sentiment de plictiseala sau iritabilitate de !o< putw' rTi(x.ierat d'P .p<{n.;H: :

12 Dureri in piept sau in dreptul inimii d,; !::h, i)utit' n",)d(:r:a f "f:H(\ . '''.hern

13 Senzatia de frica in spatii deschise sau pe strazi de Joe. puHn modCI'2it "tare c :<:tn';
fT'

14 Senzatia de lipsa de eneraie (mi$cari lente, greoaie) de 10<. PUI:f fn(x-1-::fat t:ire e>f,r,f

15 Idei de a termina cu viata d(- it), putin n\(:it"Jnr:.i1 r\r ,;X{j'(::i'r':

16 Voci pe care altii nu Ie aud de :oc. DUnr ;l:c-dsr;]! ::Z.n-8 e',,;:trern


17 Tremuraturi 'ff: !{){: nrH fi-:or;er,::_-it J1fB eY.r;:.;:y)

18 Neincredere in majoritatea oamenilor (if:' iO(, )J1W j'i':(j(j.(;f';:':ll i::1i( JUt;!;>

19 Pofta de mancare scazuta (e ;oc- p;Jtin rr00er,?;t carc extren"'


20 Faptul ca tipati cu usurinta (pentru orice) de J'J{ putT \':{)Ot-.rdi )rk e};?,ren-

21 Timiditate fata de persoane de sex opus (h,:,) :u:-: puin [ nOCC(r.'i :;::1it .."\,\t{nn

22 Sentimentul ca ati fost inchis sau prins intr-o cursa de 'IX p;Jtir rnc,derz;t 'aH::. '_>(tn':.:'n:

23 Spaima brusca fara motiv <5e :o<. p'.i\m ?r:(};;prat ..RfP. eYi'nrr

24 Explozii de temperament necontrolate i."L;:U(, r)u{it rf";c.«j(;rai :i::H'" ','iH"

25 Frica de a iesi sinQur afara din casa de 10D put!ri f:udC'rc;t LarC:: e_:,.;trerr:
26 Faptul ca va invinovatiti singur de in', tJdhn q':()\,jf_:;fat t;:ii-P f:>.jn:.;:n

27 Dureri de spate (h'\ k)c putin {n{i(;(;:i; 'iH'; '"(j((;1r

28 Imposibilitatea de a face ceva de !OC. putin rpoder3t :dre e<tn':fr


29 Sentimentul de sinauratate Ue k.1{ r)utn< (Y'i(X::ef\:it t':r€ e>Jn:.H::
30 Sentimentul de tristete d 10G pLrj(! rn( OC:t2i ti::(t'; ;x(n-:rn
31 Suparare mare fata de ce s-a intamplat de JOe. p;J\ln ff:odcrat ',are ex:trcrr:
32 Lipsa de interes de k.1{ putu" r':(X;-r,;.fat L_-e ()d_nn;

33 Senzatia de spaima d(: k,:, putie n":i,)(i(){,'i1 j;::.1f(; ',1(1,(;1':

34 Faptul ca sentimentele dvs au fost ranite de loe putir 1T)OCerz:J ';are extlern
35 Faptul ca alti oameni cunosc Qandurile dvs intime <-.ie;{.1(' pul!! rnf)Oer::H Jn (:'}:h'(l.j' :

36 Sentimentul ca altii nu va inteleg $i va sunt antipatici (jf->;oc pdi!"\ n:!)d(:raj fi:J(n ("?:":(I,r(!n'

37 Sentimentul ca oamenii sunt neprietenosi cu dvs si va antipatizeaza de oc. PLitt, jTodc'rt T,]re I:;xtrern
38 de ,,-,e nu:__m n":{)!',1eraJ !;.,rp. ext.ren:
Necesitatea de a face lucrurile foarte incet pentru a ie$i bine
39 Tropot sau bataie rapida a inimii df' lor: pl.rin i'j":()(]e)(::i1 t;::\rr \:":}dr(rn

40 Greturi sau varsaturi de 'oe p;Jtir f1'!(")der.:'i.t 'tare Dxtren:


41 Sentiment de inferioritate fata de ceilalti deice r n{)r}erat taH: f:}dJen
42 Dureri musculare de ',YI, pi.l\in rn()d(r:a1 ;.!f{; ,"::xfr()rn

43 Sentimentul ca sunteti supraveaheat $i ca altii vorbesc despre dvs de ;oc. putin modcrat "dre extrcTn
44 Dificultati de adormire de ice (jutU! '''nf)e>';-i:t ::are p.-x}ren:
) :.
45 Nevoia de a verifica si reverifica ce ati facut tF-' :u:. p,itin !l:tj(j{';r:.'21 tH; .\11'<,',:'1'
SCL-90-R ( Scala de evaluare a simptomelor)
Symptom checklist 90

Autor: DEROGATIS, L.R ( 1983 )

SCL-90 este construita ca scala de autoevaluare ( self report).

Aceasta scala de autoevaluare a simptomelorare la baza Usta de bifarea


'sim tomelor a lui Ho kins HSCL care a fast revizuitade Oero atis, marind
numarul de itemi de la 53 la 90. .

Scala SCL-90-R cuprinde un.spectru'iarg de. acuze si suferinte psihice"


influentate de boala. '~:"...

SCL-90-R masoara severitatea simptomelor resimtite subiectiv prin acuze


~qrporale si psihicepercepute in ultimele 7 zile. .

Domenii de aplicare: psihologie medicala ( a sanatatii ), psihologiGsociala,


psihiatrie, psihoterapie..
.Norme:

CateQorii : tineri peste 14 ani si adulti cu nivel mediu populational de


instructie.

Aplicare: individuc;ilsau in grup.

Durata completarii : 15-20'


Corectare : 5'

Obs : din 1995 exista si varianta asistata pe calculator.


Structura scalei SCL-90-R

Scala cuprinde 90 de acuze corporale si psihice influentate de boala grupate


in 9 scale in felul urmator: .

1.Sol11atizare -12 itemi ( 1,4, 12, 27,40,42,48,49,52,53,56,58).

2.0bsesiv/compulsiv -10 itemi (3, 9, 10, 28, 38,45,46, 51,55,65 )

3.Sanzitivitate intGi,ierson~la ( ~o'~iabilitate ) - 9 itemi ( 6, 21, 34, 36, 37,


41 61 69 73.;)::--";'--"~' ..< .-.c=~.
, " . .: '.ET"
;,.....
.'~:.

.' .
1.
4.Depresivitata ( depresie ) -13 itemi (5,14,15,20,22,26,28,30,31,32,
54,71,79 ).

5.Anxietate -10 itemi ( 2,17,23,33,39,57,72,78,80,86 ).


6.0stilitate/manie - 6 itemi (11,24,63,67,74,81).
7.Anxios-fobic- 7 itemi ( 13,25,47, 50, 70, 75, 82 ). .

8.1deatie paranoida - 6 itemi ( 8, 18, 43, 68, 76, 83 ).

.. .~:_.~S~ihotiCiS~,:'~J.Oitemi (7,:~.~~ ~.~~62, 77,84,85,87,88,90).


SCL-90-Reste' 0 scala 'adiedivata cu raspunsuri Likertcu 5 ancore ( 0 =
deloc, 1 = putin, 2 = moderat, 3 = mult, 4 = foarte mult ) si cuantifica
..$'eyeri.~atea p~rceputa ~ 1:I.~eit~airi somat.:.~e sau psihice in boala.
Valjdit~teaprobei . ;,

Consistent~ interna raportata de autori, a fiecarei scale in situatii


diagnosticate clinic este r = .79 si r = .89.
'. .. Intercorelatia scalelor est.ein medie r = .45.
Intr-o etalonareefectuata pe 528 de pacienti cu insuficienta renala s-a stabilit
o.consistenta interna intre r = .62 si r =.85. .

Studii de validitate pe grupe clinice ( ex : pacienti inainte si dupa transplant


renal, grupe de pacienti cu deficinte vizuale inainte si dupa interventii
chirurgicale ) e~pr,ma " face validity II cu bune capacitati de diferentiere dupa
criteriul diagnostic, sexe, educatie.
Reabilitatea test;'retest la 1 saptamana pe grupe de studenti este intre r = .73
si r = .92, considerata de autori buna.

Instructajul aplicarii.:

"Aveti in fata 0 lista de probleme pe care oamenii Ie au cateodata. Cititi cu


atentie fiecare enunt si apreciati cat de mult v-a suparat ( deranjat ) in ultimul
; :. ,..:: timp, inclusiv..astazi si marcati cu X in fisa durnneavoastra de raspuns."

Cotare si interpretare

Se realizeaza surna scorurilorla itemii apartinand fiecarei scale si Sd


calculeaza meqia ~calei prin impartirea scorului totalla numarul de itemi ai
fiecarei scale. '..: . '.' .
Scorurile obtinute' pot lua valori teoretice intre 0 - 4.
Scorurile fiecareisci:lIe se inscriu in Profilul Simptomatologic SCL-90-R,
obtinandu-se 'astfel profilul !ndividual al simptomatologiei percepute subiectiv.
. . . . '.. .
;; " .:;:.,...:8S1 ( 8RIE.:F-.SYMPTOMInventory) este 0 forma scurta a SCL-??-R , care
~:~.~~' evalueaza pgr;,g~PJJC?~pbiectiva-~:f~tQrata unor simptom'e' corporale ,i psihice

::", similare. .~;1~r1!i ." .", -::.: .~


. \:'.... ," . ~'~>;~..
.; .
':', " ~
\ ..~..
'.'
;
..8.
./

Scala de evaluare a simptomelor

Chestionarul SCL 90

AutoruI testului SCL 90 se nume~teDerogatis~L.R, (19b).


Acest test este 0 continuare a listei de bifare cu simptome a lui Hopkins (HSCL) care a
ajuns de la 53 de itemi la 90. Aceasta varianta cuprinde un spectru mai laIlde acuze psihice ~i
suferinte psihice influentate de boala. . .

83 don cei 90 de itemi SW1tcuprin~iin urmatorii factori:


i. Somatization!Somatizare
2. Obsessive compulsivity/Obsesiv compuIsiv
3. Interpersonal senzitivity/Socializare
4. Depression/Depresie
5. Anxiety/Anxietate
6. Hostility/Ostilitate
7. Phobic anxiety/ Fobic anxios
8. Paranoid ideation! Ideatie paranoida
9. Psyhoticisrnl Psihoticism

Acest chestionar se administreaza adolescentilor p~ste aproximativ 14 ani ~i adulplor.


Instrumentul poate fi folosit In domeniile: psiholgie, psihologie medicala, psihologie sociala,
.psihoterapie ~ipsihiatrie. .

Testul SCL 90 masoara influenta resimtita subiectiv prin simptorne fiaice ~ psihice a
persoanei intr-un interval de ~pte me. Itemilor se poate atribui "face validity".
Intercorelapile scalelor sunt in medie r=.45. Increderea pe care 0 putem avea fata de profilele
testelor poate fi buna pentru domeniul clinic. .
Trei indiei globali ne dau informajii despre modul de raspuns al persoanelor. Primul
indice " Global Severity Index" ( GSI) da hDformapi despre lmpovararea psihica, al doilea
indice masoara intensitatea raspunsurilor ~i aceasta informatie este furnizata de " Pozitiv
Symptom Distree Index" (PSDI), ~i eel de-al treilea indiciu " Pozitiv Symptom Total"
(PSI)masoara numarul ac~lor simptome unde s-a instalat suferinta. Adesea se poate
administra doar anumite subscale ca In cazul boJnavilor cronici - indeosebi scala
"Somatizare", ,,Arooetate" §i " Depresie". Exista 0 vatianta a scalelor de depresie §i anxietate,
elaborata de Pearlin §i Lieberman, ~i acestea la randullor se pot gasi intr+o varianta germana
elaborata de Bandura et al. (1987 Vezi " Anxietate ~i Depresie"). Inventaru! Brief Symptom
(ESI este 0 dimensiune a testului SCL 90, alcatuit din) 13 iteIDi, care se adreseaza
simptomelor psihiatrice relevante pentru depresie. .

Testul SCL 90 este 0 metoda de autoanaliza standardizata. Lista de iterri cuprinde 90


de acuze ~i probleme pe care oamenii le au cateodata. Subiectul este rugat sa aleaga W1adin
cele 5 variaTItede raspuns, de la "de loe" (absenta simptomului) pana la "extrem", acuze care
au fost intaInite ill ultimele '1 zile.
Th'11puide completare a testului este de 20 minute , timul de corectare este de 5
mmute.
Instru<.."i.ajul
testului este: " Ave? in fata 0 tista de a.cuze ~i probleme pe care oamenii Ie
au cateodata. Citip.-lecu atentie!Dupa aceastalncercui!icu creionulnumfu"ul
disLdreaptacare
corespunde sau descrie eel mai bine cat de mult simptomul sau plangerea respectiva va
suparat In ultimul timp, inclusiv zlua de azi.
Acest test este preluat din, Handbuch psychosoz:iaIerMessinstrumente", Westhoo G.,
Hagrefe \/ eriag r..lfpsyhologie Gottingen 1993.

I
.1.
-

Prin aceasta , SCL- 90-R, intrege~te In mod ideal modalitatile de masurare a starii
extrem de variabile In timp ~i a stucturii personalitatii care transcede timpului. SCL-90-R
ofera posibilitatea unei masuratori multidimensionaIe eu posipilitatea repetarii masuratorii a
In timpul consultariiIor. Cei 90 de itemi ai celor 9 scale descriu aspectele "somatizare",
"obsesivit~te", "nesiguranta In contacte sociale", "depresivitate", "agresjvitate/du~manie",
"friea fobica", "gandire paranoica"~i "psihoticism". . .
Trei indiei globali indica eornportamentul de raspuns al eelorlalti itemi. GSI masoara
Inearcatura psihiea de baza, PSDI masoara intensitatea faspunsurilor iar PST pune In evidenta
numarul simptomelor eu 0 Ineareatura deosebita.
Fidelitate:
Consistenta interna a fieearei scale se afla In probele c1inice aleatorii fntre .79 ~i .89.
Fidelitatea retestarii pentru studenp pe perioada unei saptamani este buna.

Valabilitate:
Se continua in lucrare de la : "itemilor se poate atribui "face validity " pana la norme:

Nonne: .

Pe baza probelor (N= 1006) se pot stabili valorile T dependente de sexul ~i educatia
persoanei. in afara de aeeasta mai sunt disponibiJe ,datele a 568 pacienti cu SIDA ca.t~i clienti
ai psihoterapiilor.

Durata completarii:
Completarea testului dureza 10-15 minute. Din 1995 exista ~i varianta digitala.a testului ,
infonnatii la : 0551/99609-37/38

Brief simptom inventory (EST)

Forma scurta.a SCL-90-R de G.B."Franke

Se apEca de la 14 ani, test individual sau de grup.

Mod de aplicare:
BSI este forma scurta a SCL-90-R fiind .un instrument de cuprindere a prejudicierilor
subiective darorate simptorne1or corporale ~i psihice. Evaluarea celor 53 de itemi clasifica
simptomele euprinse in 9 scale ~i 3 indici de baz~ analog SCL-90-R. Itemii sunt fonnulati
simplu ~i evita terrnenii p5ihopatologici de specialitate.

Fidelitate: .
Intr-o proba etalon facuta pc.:528 pacienti ell insuficienta renala s-a gasit 0 consistenta interna
# - 0 saptamana
fntre .62 si .85. Fidelitatea testare retestare dupa - se afla intre r=.73 5ir=.92.
,

Validitate:
Itemii arara "fare validity". Validitatea pe criterii ar putea sa fie dovedita pentru scale
singulare . BSI diferentiaza intre controlul persoanelor ~i grupuri de pacjen~iprecum ~i in
cadrul grupelor de pacienti pe baza criteriilor re]evante.

"-
Scala este redusa la 53 de itemi mai sem;-,ificativi cuprinsi in 9 scale similare.
Itemii sunt formulati mai simplu si evita terminologia psihopatologica de. .
specialitate. .
BSI are capacitatea diferentierii simptomatologiei la nivel interpersonal ( dg
individual ), precum si pe grupe de pacienti, dupa criterii de nosologie a
afectiunii sau bolii ), considerate relevante.
.

'. . - ....

.~_.' ...';"-';-!"" ~~- . ..-~ ~.

".
Profil simptomatologic SCl- 90
I I I I I I I I
410
- - -
- - - -- -
-"--- - - 1- - -:- -
-I--
- 3 I
.
- I '- -
- -
- - -
310
.- -
-
'. .
- -
- .- - _._- _... .... ,- -
-
2,5
--- . -
- - i-
- - -
- -'-- - -
-- -
-2,0 I I I -
I - I - I -
- - t- I--
- I
- ,I -
-1,5 I
I -
..._- - . _.---- -- _.-..- ..- .- --_. .._n.. -- .- - -. _.- --- -
"-- -
- -
. ....
- -
-1,0 I --- -
- -- I

- I
- _:.-
- - -
OrS._ I -
-- - I

I
- -
- - -
- -
I -
I I I I I I I I I
SO/llatizarc Obscsiv- Sellzilivilalc Dcprcsic AuxiclalC OslUilalc I,'ohio- Ideatic Psiholicislll
COlli(lilisiv allxios panwoid;i
Osedv- Sero:itivitate Depresie Anxietate Ostilitate Fobio-anxios Ideatie I Psihotidsm
copulsiv ! I paranoida I
-.:It... r,. item I SCa' item I SCa' item I SCe:(' I item ! Xa' I Item I SCa' item : SCa' Item I SCe:('I item I SCe:('
-i
3 I 6 I 5 I ! 2 I I 11 I I 13 I 8 I I 7 I
4 21 I 14 I I 17 I I 24 I 251 18 I 1 16 I
41.
10 I 341 15 I 23 I I 63 I 47 I 431 I 35 I
'-':f
28 I 36 I 20 1 331 I 67 I I 50 I 68! i 62 I
I
38 I 37 1 221 39 I I 74 I I 70 I 711 ; ! 77 I !
O i I 26 I 57 I I 81 I 1751 83i ! 84 !
1t1 46 I I 61 I 28 : 721
II I
, I 82 i
:
I 8S; !

ltg 51 I I 69 I 30 ! 78 I I I I I I 87 I
I i
1t9 55 I 731 31 ; .801 I I I II , I 88! !
JJ 65 I I i 32 i i 86 I I
I I I I i
I
I
I 90 ,I --I I;
5"3 I
, I
! 54 I ! ! I I ! I ! ; 1 :
i I

5', .' I I II 71 i
I
: i I II I
I
I
I ;
, I
I i
5"8 , ! ; I ,
.. ; ,
i ! i 79 ! ! , i ; I
fMciQ. -rotal I . i Total i Total: : Total I :" Total! ! Total! : Total, Total i -:
2L 10 ! I 9 ! 13 I : 10 !. I 6 ! ! 7 , I 6 ! 10 ! !

~ (-)
~(~)
Mh. cL, ~¥.. r. ~.
Wit.. c1J. ~ ~. 1M..

{<d-M~ r~~
ic4J' ct, ~fa'c1
ViM c)\J-tS.'k
J
afizare I Ose:iv- I Scro:f1ivitate Ccpresie I Anxictate I Ostilitate I Fobio-onxiO$

SCer"lit em I Xer" item Xa" item I SCa"


L 6 7 In
,
p I -
21
. .- - -- - -- -- .- '35
16 lQJ
I1 I
62 I "\

-. 77
1 I 41 10 A I 57 If) I 81 I "
75
11 ! 83 ! 184
"\ ; I
J I I I 85
. I I 87 II ..
I

88 I J
90 ,I "'--' I:

To1al
7

"
~ Faclori adi~ionJli: 19 apetit (-) ..

60 apetit(7)
-1--1-tulburare d~ somn p.m.
6-1- tulburar~ (Ie:somn a.m.'
66 5011111
intrerupl
59 idd de suicid
89 vin~v5tje

Departajarea sindromuilli eu cota cea mai mare este u~or de v5zut ~i evident d domin5 tabloul clinic.
In eventualitatea unei dominJnt~ depresive este indicata mai mullj precizie recurgiindu-se la scala de
evaluare (k depresie tip Hamilton S:lUBeck. rectificat 1973. Pentru all'\ietate exist5 scak (k evaillare lip
Hamilton sau in aceast5 siruatie.
, moriHll JTL"\iet5tii
, va trebui deslu~it
'{ clinic.

~..,.'t"... :..~_... ,_".0 " -

:'1
" "
,

.-;,'

S-ar putea să vă placă și