Sunteți pe pagina 1din 27

S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.

MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),


COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. LISTA PRINCIPALELOR STANDARDE, NORMATIVE ŞI A ALTOR


PRESCRIPŢII ÎN VIGOARE CARE TREBUIESC RESPECTATE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI

OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet conţine referiri generale la prescripţiile legislative, pe baza cărora se întocmesc
proiectele, documentele de licitaţie, ofertele şi contractele pentru execuţia investiţiilor publice.
Aceste prescripţii sunt:
- Legea nr. 10/ 1995, privind calitatea în constructii cu modificările şi completările

ulterioare;

- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executiei constructiilor cu modificările şi


completările ulterioare;

- Legea nr. 137/ 1995 privind protectia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 107/ 1996 – Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G.R. nr. 43/ 1997 aprobata prin Legea nr. 82/ 1998 privind regimul drumurilor;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie


publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

- Ordinul nr. 46/ 1998 si Ordinul nr. 50/ 1998 ale M.T., privind stabilirea clasei de
importanta si pentru proiectarea si realizarea drumurilor in zonele rurale;

- H.G. nr 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- „Regulamentul de recepţie al lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente


acestora”, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.273/14.06.1994,
publicată în Monitorul Oficial alRomâniei nr.193/28.07.1994;
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- „Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii”, aprobat prin


Hotărârea Guvernului României nr.272/14.06.1994, publicată în Monitorul Oficial
al României nr.193/28.07.1994;
La realizarea documentatiei, s-a avut in vedere armonizarea standardelor nationale cu legislatia
U.E., in conformitate cu prevederile H.G. 766/ 1997 si a Legii 10/ 1995, privind obligativitatea utilizarii
de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COD DE PRACTICĂ

1. NE 012 – 99 Partea A Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

2. NE 012 – 99 Partea B Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat
Partea B: Beton precomprimat

3. NE 013 – 2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton,
beton armat si beton precomprimat

CODURI DE PROIECTARE

1. P 100 – 1/2004 Cod de proiectare seismica


Partea I – Prevederi pentru proiectare pentru cladiri

GHIDURI

1 CD 148 - 2003 Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast
.

2 CD 170 – 2003 Ghid privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu
. cribluri de natura calcaroasa

3 GE 053-2004 Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a


. constructiilor din otel

CATALOG

1. AND 591-2005 Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri


si autostrazi
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCŢIUNI TEHNICE

1. AND 515 – 93 Instructiuni tehnice pentru proiectare, executie si intretinere a


terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces

2. AND 515-1993 Instructiuni tehnice pentru proiectare, executia si intretinerea


terasamentelor si a caii in zona pod-rampa acces

3. AND 522-2002 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

4. AND 530 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere

5. AND 542 – 1998 Instructiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate


dinamica al mixturilor asfaltice

6. AND 561 – 2001 Instructiuni privind plantatiile rutiere

7. AND 567 – 2002 Instructiuni privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse
de fenomene meteorologice periculoase la drumurilor publice

8. CD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si


podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si
zidarie de piatra

9. CD 118-2003 Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat in


vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton
armat si beton precomprimat

10. CD 138-2002 Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a


starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si
beton precomprimat
11. CD 139-2002 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziva a
elementelor din beton ale suprastructurii podurilor expuse factorilor
climatici, noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de
iarna

12. CD 155 - 2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor
moderne
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. CD 169-2001 Instructiuni tehnice pentru executarea imbracamintilor de beton de


ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje

MANUAL

1. AND 534-1998 Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si


indicarea metodelor de remediere

METODOLOGII

1. AND 538- 1998 Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat


utilizat la executia lucrarilor de drumuri

2. AND 551 – 99 Metodologie de determinarea a caracteristicilor emulsiilor


bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri

NORMATIVE

1. AND 533 – 97 Normativ privind lucrarile de intretinere a imbracamintilor


bituminoase pe timp friguros

2. AND 537- 1998 Normativ privind caracteristicile bitumului neparafinos pentru


drumuri

3. AND 546-2002 Normativ pentru executia la cald a imbracamintilor bituminoase


pentru calea pe pod

4. AND 547 – 98 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la


imbracamintile rutiere moderne

5. AND 549 – 2000 Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
realizate cu bitum modificat cu polimeri

6. AND 550 – 99 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a


structurilor suple si semirigide (metoda analitica)

7. AND 552 - 99 Normativ privind conditiile tehnice de calitate a emulsiilor


bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri

8. AND 553 – 99 Normativ privind executia imbracamintile bituminoase cilindrate la


cald realizate din mixtura asfaltica cu bitum aditivat

9. AND 554 – 2004 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice

10. AND 559 – 99 Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din motar asfaltic

11. AND 560 – 99 Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu
volum ridicat de goluri

12. AND 566 – 2002 Normativ privind executia mixturilor asfaltice drenante

13. AND 573 – 2002 Normativ privind determinarea susceptibilitatii la formarea fagaselor a
mixturilor asfaltice preparate la cald pentru imbracaminti bituminoase

14. AND 575 – 2002 Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintile rutiere
bituminoase

15. AND 577-2002 Normativ pentru executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri

16. AND 578-2002 Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub
trafic

17. AND 582 - 2003 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de
pamint
Conditii de calitate

18. AND 583 - 2002 Normativ pentru determinarea conditiilor de relief Pentru proiectarea
drumurilor si stabilirea capacitatii de circulatie a acestora
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. AND 584 - 2002 Normativ pentru dimensionarea traficului de calcul pentru proiectarea
drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii
de circulatie

20. CD 16 - 2000 Normativ privind conditiile de executie a imbracamintilor bituminoase


usoare

21. CD 29 – 79 Proiectarea si executia fundatiilor pentru lucrari de drumuri din


paminturi stabilizate cu ciment

22. CD 31 - 2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie a capacitatii portante


a drumurilor cu structuri suple si semirigide

23. CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din


neoprene pentru podurile de cale ferata si sosea

24. CD 127 - 2002 Normativ pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale
stabilizate cu lianti puzzolanici

25. CD 152 – 2002 Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate
naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale structurilor rutiere suple si
semirigide

26. CD 173 - 86 Normativ pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor


publice din afara localitatilor

27. NE 033 – 04 Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor


(Revizuire C 270 – 1991)
28. NP 067-2002 Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor de aparare a
(revizuire PD 161-85) drumurilor si podurilor

29. NP 074/2002 Normativ privind principalele exigente si metodele cercetarii


geotehnice ale terenului de fundare

30. NP 081 - 2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. NP 103-2004 Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare a
podurilor rutiere in exploatare

32. NP 116 – 04 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru
strazi

33. P 15-2000 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea


din beton armat
34. P 19-2003 Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip
podete pentru drumuri

35. P 100 - 92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte


social culturale agrozootehnice si industriale

36. P 130 – 1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor


37. P 132 – 93 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati
urbane

38. PD 95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor

39. PD 177 - 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica)

40. PD 189 - 2000 Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor


publice

41. PD 197-1980 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a


constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor

42. Revizuire C182 – 87 Normativ privind executia terasamentelor si a stratului de forma la


drumuri

NORME

1. Ordinul nr. 45/27.I.1998 al Ministerului Transporturilor. Norme tehnice privind proiectarea ,


construirea si modernizarea drumurilor
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ordinul nr. 46/27.I.1998 al Ministerului Transporturilor. Norme tehnice stabilirea clasei tehnice
a drumurilor publice.
3. Ordinul nr. 47/27.I.1998 al Ministerului Transporturilor. Norme tehnice privind amplasarea
lucrarilor edilitare, a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati
urbane si rurale
4. Ordinul nr. 48/27.I.1998 al Ministerului Transporturilor. Norme tehnice privind amplasarea si
exploatarea balastierelor din zona drumurilor si podurilor
5. Ordinul nr. 49/27.I.1998 al Ministerului Transporturilor. Norme tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitati urbane

REGLEMENTĂRI

1 Ordonanta guvernului nr. (Republicata in temeiul art.II din legea nr.82/15 aprilie 1998) privind
. 43/1997 REGIMUL DRUMURILOR

2 Ordonanta nr.195/2002 Reglementari privind circulatia pe drumurile publice


. HG nr.85/2003

REGULAMENTE

1. AND 514 – 2000 Regulamentul privind efectuarea receptiei lucrarilor si serviciilor de


intretinere si reparatiile curente la drumurilor publice

2. H.G. 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor


Anexa 3 Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor

STANDARDE

1. Ord.AND Lista standardelor cu caracter obligatoriu in domeniu rutier


Nr.114/10.08.1998
2. Ordin nr.2132/2004 al MTCT pentru aprobarea
Lista standardelor romane care transpun standarde europene
armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
produselor pentru constructii

3. SR 61/1997 Bitum
Determinarea ductibilitatii

4. SR 174 –1/2002 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.


Conditii tehnice generale de calitate

5. SR 174 – 2/1997 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.


Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor
asfaltice si receptia imbracamintilor executate

6. SR 179/1995 Macadam
Conditii tehnice generale de calitate

7. SR 662/2002 Agregate naturale de balastiera


Conditii tehnice de calitate

8. SR 667/2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri


Conditii tehnice de calitate

9. SR 1244 – 2/2004 Siguranta circulatiei


Treceri la nivel cu calea ferata
Partea 2 : Instalatii neautomate. Prescriptii

10. SR 1848/1 - 2004 Semnalizare rutiera.Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera


Clasificare, simboluri si amplasare

11. SR 1848/2 - 2004 Semnalizare rutiera.Indicatoare si mijloace de semnalizare


Prescriptii tehnice

12. SR 1848/3 - 2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare rutiera


Proiectare si inscriptionarea indicatoarelor.
13. SR 1848/4 – 95 Semafoare pentru dirijarea circulatiei
Amplasare si functionare

14. SR 1848/7 - 2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. SR 1948 –2/1995 Parapete pe poduri


Prescriptii generale de proiectare si amplasare
16. SR 4032 –1/2001 TERMINOLOGIE – Lucrari de drumuri

17. SR 6900:1995 Lucrari de drumuri


Indicatoare kilometrice si hectometrice
18. SR 6978/1995 Pavaje din piatra naturala .Pavele normale, pavele abnorme si calupuri

19. SR 7348:2001 Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie

20. SR 7970/2001 Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald.
Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie

21. SR 10144/4 - 1995 Amenajarea intersectiilor de strazi

22. SR 11100/1-1993 Zonare seismica


Macrozonarea teritoriului Romaniei

23. SR EN 58:2005 Bitumuri si lianti bituminosi. Esantionarea liantilor bituminosi.

24. SR EN 196-8/2004 Metode de incercare a cimenturilor.


Partea 8: Caldura de hidratare. Metoda prin dizolvare.

25. SR EN 196-9/2004 Metode de incercare a cimenturilor.


Partea 9: Caldura de hidratare. Metoda semiadiabatica.

26. SR EN 197 – 1/2002 Cimenturi compozite uzuale de tip II,III,IV si V


27. SR EN 197-1/A1-2004 Ciment
Partea 1: Compozite, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale

28. SR EN 197-4/2004 Ciment


Partea 4: Compozite, specificatii si criterii de conformitate pentru
cimenturi de furnal cu rezistenta initiala mica

29. SR EN 206-1 :2002 Beton


(inlocuieste partial STAS Partea 1: Specificatii, performanta productie si conformitate
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3622-86)

30. SR EN 413-1/2004 Ciment pentru zidarie


Partea 1: Compozite, specificatii si criterii de conformitate

31. SR EN 459 – 1/2003 Var pentru constructii.


Partea 1:Definitii, specificatii si criterii de conformitate

32. SR EN 459 – 2/2003 Var pentru constructii.


Partea 2:Metode de incercare

33. SR EN 459-3:2002 Var pentru constructii


Determinarea puritatii

34. SR EN 754/1999 Bitum neparafinos pentru drumuri

35. SR EN 932-1/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor


Partea 1:Metode de esantionare

36. SR EN 932-3/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor


Partea 3:Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica
simplificata

37. SR EN 933-1/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 1:Determinarea granulozitatii – Analiza granulometrica prin
cernere

38. SR EN 933-2/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni
nominale ale actiunilor

39. SR EN 933-3/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor

40. SR EN 933-4/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
agregatelor
Partea 4:Determinarea formei particulelor - Coeficient de forma

41. SR EN 933-5/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 5:Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate

42. SR EN 933-6:2002 Incercari pentru detreminareacaracteristicilor geometrice ale


agregatelor

43. SR EN 933-7/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 7:Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de
cochilii in agregate

44. SR EN 933-8/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 8:Determinarea echivalentului de nisip

45. SR EN 933-9/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 9:Aprecierea finetii. Incercarea cu albastru de metilen

46. SR EN 933-10/2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale


agregatelor
Partea 10:Aprecierea finetii. Determinarea granulatiei filerului
(cernere in curent de aer)
47. SR EN 934-2 :2003 Aditivi pentru beton, mortar si pasta
(inlocuieste STAS 8573- Partea 2: Aditivi pentru beton
78 si STAS 8625-90) Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare
Definitions, requirements conformity marking and labeling
48. SR EN 934-3:2004 Aditivi pentru beton, mortar si pasta
Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidarie
Definitii, conditii, conformitate, marcaje si etichetare

49. SR EN 998-1:2004 Specificatie a mortarelor pentru zidarie


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire

50. SR EN 998-2:2004 Specificatie a mortarelor pentru zidarie


Partea 2: Mortare pentru zidarie

51. SR EN 1015-21:2004 Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie


Partea 21: Determinarea compatibilitatii mortarelor de exterior pentru
tencuiala monostrat cu suporturi

52. SR EN 1097 – 1/1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor
Partea 1:Determinarea rezistentei la uzura (micro Deval)

53. SR EN 1097 – 2/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor
Partea 2:Metoda pentru determinarea rezistentei la sfarimare

54. SR EN 1097 – 3/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor

55. SR EN 1097 – 6/2002 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor
Partea 6:Determinare amasei reala si a capacitatii de absortie a apei

56. SR EN 1097 – 8/2003 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor
Partea 8:Determinarea coeficientului de slefuire accelerata

57. SR EN 1317 – 1/2000 Dispozitive de protectie la drumuri


Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de
incercare

58. SR EN 1317 – 2/2000 Dispozitive de protectie la drumuri


Partea 2: Clase de performanta. Criterii de acceptare a incercarilor la
soc si metode de incercare a parapetelor de siguranta
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59. SR EN 1317 – 3/2002 Dispozitive de protectie la drumuri
Partea 3: Alternatori de soc. Clase de performanta, criterii de
acceptare a incercarilor la soc si metode de incercare

60. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din
elastomeri

61. SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri

62. SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri

63. SR EN 1339/2004 Dale de beton


Conditii si metode de incercari

64. SR EN 1340/2004 Elemente de borduri de beton


Conditii si metode de incercari

65. SR EN 1341:2002 Dale de piatra naturala pentru pavari exterioare. Conditii si metode de
incercare

66. SR EN 1342:2002 Pavele din piatra naturala pentru pavari exterioare.


Conditii si metode de incecare.

67. SR EN 1343:2002 Borduri din piatra naturala pentru pavari exterioare.


Conditii si metode de incecare.

68. SR EN 1423/1999 Produse pentru marcare rutiera.Produse de pulverizare


Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul celor doua
componente

69. SR EN 1423/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera.Produse de pulverizare


Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul celor doua
componente

70. SR EN 1424/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera.


Microbile de sticla preamestecate
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71. SR EN 1425:2002 Bitumuri si lianti bituminosi
Caracterizarea propietatilor senzoriale

72. SR EN 1426 :2002 Bitum si lianti bituminosi


Determinarea penetratiei cu ac

73. SR EN 1427-2002 Bitum si lianti bituminosi


(inlocuieste STAS 60-69) Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila
74. SR EN 1428:2002 Bitum si lianti bituminosi
Determinarea continutului de apa in emulsii bituminoase

75. SR EN 1429:2003 Bitum si lianti bituminosi


Determinarea rezidului prin setarea emulsiilor bituminoase

76. SR EN 1430:2004 Bitum si lianti bituminosi


Determinarea polaritatii particulelor emulsiilor bituminoase

77. SR EN 1431:2003 Bitum si lianti bituminosi


Determinarea stratului recuperat si distilatul uleios din emulsiile
bituminoase

78. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zona circulabile utilizate de
pietoni si vehicule.
Clasificare, cerinte pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea
conformitatii

79. SR EN 1436/1999 Produse pentru marcare rutiera


Performante ale marcajelor rutiere

80. SR EN 1436/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera


Performante ale marcajelor rutiere

81. SR EN 1463-1/A1:2004 Produse pentru marcare rutiera


Butoane reflectorizante
Partea 1 : Conditii initiale de performanta

82. SR EN 1463-2 :2002 Produse pentru marcare rutiera


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Butoane reflectorizante
Partea 2 : Incercare rutiera

83. SR EN 1504-10/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor din beton
Definitii, conditii, controlul si evaluarea calitatii
Partea 10: Aplicarea pe santier a produselor si sistemelor si controlul
calitatii lucrarilor

84. SR EN 1824/2001 Produse pentru marcare rutiera


Incercari rutiere

85. SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor

86. SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor


Partea 1-1 Actiuni generale – Greutati specifice, greutati proprii,
incercari utile pentru cladiri

87. SR EN 12272-3 :2004 Tratamente bituminoase. Metode de incercare


Partea 3: Determinarea adezivitatii liant – agregat prin incercare cu
placa Vialit

88. SR EN 12352/2006 Echipamente pentru dirijarea traficului


Dispozitive luminoase de avertizare si siguranta

89. SR EN 12368 :2006 Echipament pentru dirijarea traficului


Semafoare

90. SR EN 12371:2002 Pietre naturale pentru constructii


Determinarea comportarii la inghet - dezghet

91. SR EN 12407:2002 Metode de incercare a pietrei naturale. Examinare petrografica.


92. SR EN 12591/2001 Bitum si lianti bituminosi
Specificatii pentru bitumuri rutiere

93. SR EN 12592:2004 Bitumuri si lianti bituminosi


Determinarea solubilitatii
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94. SR EN 12593 :2003 Bitumuri
Determinarea punctului de rupere Fraass

95. SR EN 12595:2003 Bitumuri si lianti bituminosi


Determinarea viscozitatii cinematice

96. SR EN 12596:2003 Bitumuri si lianti bituminosi


Determinarea viscozitatii dinamice prin capilaritate sub vid

97. SR EN 12597:2002 Bitumuri si lianti bituminosi


Terminologie

98. SR EN 12607-1:2004 Bitumuri si lianti bituminosi


Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului
Partea 1: Metoda RTFOT

99. SR EN 12607-2:2002 Bitumuri si lianti bituminosi


Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului
Partea 2: Metoda TFOT

100 SR EN 12607-3:2002 Bitumuri si lianti bituminosi


. Determinarea rezistentei la intarire sub efectul caldurii si aerului
Partea 3: Metoda RFT

101 SR EN 12617-1/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton.


. Metode de incercari
Partea 1: Determinarea contractiei lineare pentru polimeri si sisteme
de protectie ale suprafetei (SPS)

102. SR EN 12618-1/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton.


Metode de incercari.
Partea 1: Aderenta si capacitatea de alungirea produselor de injectie cu
ductibilitate limitata

103. SR EN 12620:2003 Agregate pentru beton


(impreuna cu SR EN
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13139:2002 inlocuieste
STAS 1667-76)

104. SR EN 12637-3/2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton.


Metode de incercare.
Compatibilitatea produselor de injectie.
Partea 3: Efectul produselor de injectie asupra elastomerilor.

105. SR EN 12670:2002 Pietre naturale pentru constructii


Clasificare

106. SR EN 12697-1:2006 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


(inlocuieste partial STAS Partea 1: Continutul de bitum solubil
1338/2-84)

107 SR EN 12697-2:2003 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


. Partea 2: Determinarea granulozitatii

108 SR EN 12697-5:2003 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


. Partea 5: Determinarea masei volumetrice maxime

109 SR EN 12697-6:2004 Mixturi asfaltice .Metoda de incercare pentru mixture asfaltice


. preparate la cald
Partea 6: Determinarea masei volumetrice aparente a epruvetelor
bituminoase

110. SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice.Metoda de incercare pentru mixture asfaltice


preparate la cald
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor
bituminoase

111. SR EN 12697-9:2003 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


Partea 9: Determinarea masei volumetrice de referinta
112 SR EN 12697-14:2002 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
. (inlocuieste partial STAS Partea 14: Continutul de apa
1338/2-84)
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113 SR EN 12697-27:2002 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


. (inlocuieste partial STAS Partea 27: Prelevarea probelor
1338/1-84)

114 SR EN 12697-28:2002 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


. (inlocuieste partial STAS Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de
1338/1-84) bitum, a continutului de apa si compozitiei granulometrice

115 SR EN 12697-29:2003 Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.


. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor

116 SR EN 12697-32:2004 Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixture asfaltice


. preparate la cald
Partea 32: Comportarea mixturilor asfaltice in laborator cu
compactorul vibrator

117. SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metoda de incercare pentru mixture asfaltice


Partea 36: Determinarea grosimilor imbracamintilor asfaltice

118. SR EN 12839:2002 Produse prefabricate din beton


Elemente pentru imprejmuiri

119. SR EN 13036-1:2002 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor

120. SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare

121. SR EN 13179-1:2002 Incercari pe filerul folosit in mixturi asfaltice

122. SR EN 13179-2:2002 Incercari pe filerul folosit in mixturi asfaltice


123 SR EN 13242:2003 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
. (inlocuieste STAS 730- inginerie civila si in constructii de drumuri
89)
124. SR EN 13373:2003 Metode de incercare a pietrei naturale
Determinarea caracteristicilor geometrice ale elementelor

125. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partea 1: Specificatii

126. SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferata


(impreuna cu SR EN
13242:2003 inlocuieste
STAS 730-89)

127. SR EN ISO 14688- Cercetari si incercari geotehnice.


1/2004 Identificarea si clasificarea paminturilor
Partea 1: Identificare si descriere

128. SR EN ISO 14688- Teren de fundare. Clasificarea si identificarea


2:2005 Paminturilor

129. SR EN ISO 22476- Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamica
2:2006 standard in foraj

130. SR ENV 13282:2002 Lianti hidraulici rutieri.


Compozitie specificatii si criterii de conformitate
131. SR ENV 13459–1/2001 Produse pentru marcare rutiera. Controlul calitatii
Partea 1: Esantionare din stoc si incercari

132. SR ENV 13459 – 2/2001 Produse pentru marcare rutiera. Controlul calitatii
Partea 2 : Ghid de pregatire a planurilor calitatii pentru aplicarea
produselor
133. SR ENV 13459 – 3/2001 Produse pentru marcare rutiera. Controlul calitatii
Partea 3 : Performante de utilizare

134. STAS 115-80 Bitumuri


Determinarea continutului de substante solubile in solventi organici

135. STAS 117-87 Produse petroliere


Determinarea viscozitatii

136 STAS 175 – 87 Imbracaminti bituminoase turnate executate la cald.


. Standard 175-87 Conditii tehnice generale de calitate
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
137 STAS 855-79 Intocmirea desenelor pentru constructii din beton si beton armat
.
138. STAS 863 – 85 Elemente geometrice ale traseelor

139. STAS 1242/2 – 83 Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice


traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi

140. STAS 1242/3 – 87 Teren de fundare.Cercetari prin sondaje dechise

141. STAS 1242/4 - 85 Teren de fundare.Cercetare geotehnice prin foraje executate in


paminturi

142. STAS 1242/7 – 84 Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode
seismice

143. STAS 1242/8 – 75 Teren de fundare. Principii de cercetarea geofizica a terenului prin
metode electrometrice in curent continuu

144. STAS 1242/9 – 76 Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode
radiometrice

145. STAS 1338/3 – 84 Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald


Standard 1338/3-84 Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea
epruvetelor

146. STAS 1339 – 79 Dimensionarea sistemelor rutiere

147. STAS 1545-89 Poduri pentru strazi si sosele


Pasarele. Actiuni

148. STAS 1598/1 - 89 Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari


de drumuri

149. STAS 1598/2 - 89 Incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente

150. STAS 1709/1 - 90 Adincimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul

151. STAS 1709/3 - 90 Determinarea sensibilitatii la inghet a paminturilor de fundatie.


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de determinare

152. STAS 1910-83 Poduri de beton, beton armat si beton precomprimat


Suprastructura
Conditii generale de executie

153. STAS 1913/1 - 82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii

154. STAS 1913/3 - 76 Teren de fundare. Determinarea densitatii paminturilor

155. STAS 1913/5 - 85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii

156. STAS 1913/6 - 76 Teren de fundare. Determinarea permeabilitatii in laborator

157. STAS 1913/13 - 83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.


Incercarea PROCTOR
158. STAS 1913/15-75 Teren de fundare. Determinarea greutatii volumetrice pe teren

159. STAS 1948/1 - 1991 Stilpi de ghidare si parapete


Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri

160. STAS 2386-1979 Agregate minerale usoare


Conditii tehnice generale de calitate
161 STAS 2900 - 89 Latimea drumurilor
.
162 STAS 2914 - 84 Terasamente – Conditii tehnice generale de calitate
.
163. STAS 2916 - 87 Protejarea taluzelor si santurilor – Prescriptii generale de proiectare

164. STAS 3221-86 Poduri de sosea


Convoaie tip si clase de incarcare

165. STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Piloti. Principii generale de calcul

166. STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii
directe

167. STAS 3451-73 Statica dinamica si stabilitatea structurilor


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologie

168. STAS 3950 – 81 Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitatii de masura

169. STAS 4032/2 - 92 TERMINOLOGIE – Tehnica traficului rutier

170 STAS 4068/2 - 87 Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile anuale ale debitelor
. maxime in conditii normale si speciale de exploatare

171. STAS 4273 – 83 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta

172. STAS 4606 – 80 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
Metode de incercare

173. STAS 5088-75 Lucrari de arta. Hidroizolatii


Prescriptii de proiectare si executie

174. STAS 5626-1992 Poduri


Terminologie

175. STAS 6054 – 77 Adincimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei

176. STAS 6400 - 84 Straturi de baza si de fundatie .


Conditii tehnice generale de calitate

177. STAS 7107/1 – 76 Teren de fundare.


Determinarea materialelor organice

178. STAS 7107/3 – 74 Teren de fundare.


Determinarea continutului in carbonati

179. STAS 8175 - 79 Plantatii rutiere. Clasificare, teminologie si criterii de alegere a


speciilor lemnoase

180. STAS 8270-86 Poduri de sosea


Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie

181. STAS 8840 – 83 Straturi de fundatie din paminturi stabilizate mecanic


S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditii tehnice generale de calitate

182. STAS 8877 - 72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de
drumuri

183. STAS 8942/2 - 82 Teren de fundare. Determinarea rezistentei paminturilor la forfecare


prin incercarea de forfecare directa

184. STAS 8942/3 - 90 Teren de fundare. Determinarea modului de deformatie lineara prin
incercari de teren cu placa

185. STAS 9824/0 - 74 Trasarea pe teren a constructiilor


Prescriptii generale
186. STAS 9824/1 - 87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice

187. STAS 9824/2 - 75 Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata

188. STAS 9824/3 - 74 Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate

189. STAS 9824/4-83 Masuratori terestre


Trasarea pe teren a lucrarilor de arta supraterane

190. STAS 9824/5 - 75 Trasarea pe teren a liniilor de retelelor de conducte, canale si cabluri

191. STAS 9824/6 - 85 Trasarea pe teren a constructiilor hidrotehnice

192. STAS 9824/7 - 92 Trasarea pe teren a lucrarilor de imbunatatiri funciare

193. STAS 10101/OB-87 Actiuni in constructii


Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si
sosea

194. STAS 10111/1-77 Poduri de cale ferata si sosea


Infrastructuri din zidarie, beton si beton armat
Prescriptii de proiectare

195. STAS 10111/2-87 Poduri de cale ferata si sosea


Suprastructuri din beton armat si beton precomprimat
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prescriptii de proiectare

196. STAS 10144/1 - 90 Strazi – Profiluri transverasale

197. STAS 10144/3 - 91 Strazi – Elemente geometrice

198. STAS 10144/5 - 89 Calculul capacitatii de circulatie a strazilor

199. STAS 10144/6 - 89 Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi

200. STAS 10796/1 - 77 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare

201. STAS 10796/2 - 79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor – rigole,
santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie

202. STAS 10797/3 - 88 Constructii pentru colectarea apelor.Drenuri de asanare. Prescriptii de


proiectare si amplasare

203. STAS 10969/1-83 Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.


Metode de determinare calitativa

204. STAS 10969/2-88 Adezivitatea emulsiilor bituminoase fata de agregatele naturale.


Metode de determinare

205. STAS 10969/3-83 Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.


Metode de determinare cantitativa

206. STAS 11210 - 88 Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie

207. STAS 12253 – 84 Straturi de forma . Conditii generale de calitate

208. STAS 12288 - 85 Determinarea densitatii straturile rutiere cu dispozitivul cu con si nisip

Enumerarea acestor acte normative nu este limitativă, executantul nefiind exonerat de respectarea
altor reglementări în domeniu sau a modificărilor şi completărilor acestora.
S.C.”CERNACONSTRUCT”S.R.L.
MODERNIZARE DC 86A, KM. 0+000 – 1+200 (DN 18 – CÎRLIBABA VECHE),
COMUNA CÎRLIBABA, JUDEŢUL SUCEAVA
PROIECT TEHNIC ŞI DETALII DE EXECUŢIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------