Sunteți pe pagina 1din 2

Codul fiscal

ART. 353 - Alcool etilic

(1) În înțelesul prezentului capitol, alcool etilic reprezintă:

a) toate produsele care au o concentrație alcoolică ce depășește 1,2% în volum și care sunt încadrate la
codurile NC 2207 și 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt
capitol al nomenclaturii combinate;

b) produsele care au o concentrație alcoolică ce depășește 22% în volum și care sunt cuprinse în
codurile NC 2204, 2205 și 2206;

c) țuică și rachiuri de fructe;

d) băuturi spirtoase potabile care conțin produse, în soluție sau nu.

ART. 435 - Condiții de distribuție și comercializare

(1) Comercializarea pe piața națională a alcoolului sanitar în vrac este interzisă.

(2) Comercializarea în vrac și utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic cu concentrația alcoolică sub
96,00% în volum, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, este interzisă.

(3) Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun
prelucrat și produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și
biocombustibili - sunt obligați să se înregistreze la autoritatea competentă potrivit prevederilor
stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.

ORDIN Nr. 1850/2016 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de
distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

1. În înţelesul prezentului ordin, prin activitate de distribuţie şi comercializare angro de băuturi


alcoolice şi/sau tutun prelucrat se înţelege activitatea desfăşurată de operatorul economic care deţine
marfa în nume propriu şi emite facturi în nume propriu.

2. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun


prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului "Cerere de
înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun
prelucrat", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.
4. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun
prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă în baza unui contract de
locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a
băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul


comercializării de produse supuse marcării.

*) Produsele se vor detalia astfel: - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele
decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi alcool etilic
îmbuteliat;