Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul: Religiile lumii

Subcapitolul: Religiile în antichitate


1. Religia în Mesopotamia
Mesopotamia = țara dintre ape (Tigru și Eufrat).
Teritoriul Mesopotamiei coincidea, în linii mari, cu cel al Irakului de astăzi.
Prima civilizație mesopotamiană a fost cea a sumerienilor, urmată de cea
babiloniană și asiriană.
Izvoarele religiei sunt:
- Miturile
- Epopei („Epopeea lui Ghilgameş”)
- Proverbele
- Textele sapiențiale (texte care prezintă anumite norme morale, legislative
( „Codul lui Hammurabi”).
Religia mesopotamiană era politeista. Zeii erau reprezentați sub forma
umană, având comportamente umane, dar totodată erau nemuritori, atotștiutori și
desăvârșiți. Fiecare unitate administrativă, (oraș sau sat) avea ca protector un
zeu.
Conducătorul statului: Regele, era considerat ca fiind ales de zei, şi era numit fiu
al zeilor. 
Antropologia (știință care studiază apariția omului) mesopotamiană:
Mesopotamienii credeau că omul a fost creat de zei din lut și din sângele lor,
pentru a-i sluji pe aceștia.
Eshatologia (totalitatea concepțiilor religioase care se referă
la destinele finale ale omenirii) mesopotamiană:
Ei credeau în viața de după moarte, când trupul se va întoarce în pământ, iar
sufletul va merge în împărăția morților, pe „tărâmul fără întoarcere”.
Locul de cult era templul, considerat locuința zeilor. O parte integrantă a
templului era zigguratul, o clădire asemănătoare unei piramide în trepte, cu 3-7
etaje. Vârful zigguratului era locul în care se întâlnește cerul cu pământul.
Templul era totodată centru: cultic, economic, cultural și centrul activităților
de observare a astrelor.
      Fiecare templu avea un număr foarte mare de preoţi, dar Marele Preot era
Regele. La templu erau aduse sacrificii de animale și ofrande de fructe și
legume.    
Zeii:
•An sau Anu era zeul cerului, zeul suprem;
•Enlil, zeul vântului și al atmosferei, părintele zeilor și al tuturor țărilor;
•Enki, zeul apelor
•Nintu, zeița nașterii, zeița mamă, mama tuturor ființelor;
•Nanna sau Sin, zeul lunii, stăpânul destinelor;
•Şamaş, zeul soarelui;
•Nergal, zeu al Infernului;
• Ninurta, zeul pământului și al furtunii;
• Iştar, zeița iubirii, fertilității și războiului
Religia mesopotamiană va dispărea mult mai rapid decât cea egipteană,
stingându-se cu puțin înainte de secolul I al erei creștine.

S-ar putea să vă placă și