Sunteți pe pagina 1din 2

Cioc! Cioc! Cioc!

după Emil Gârleanu

fişă de lucru- ora I şi a II-a

Priveşte imaginea şi rezolvă!

1. Pe discul soarelui notează titlul povestirii şi autorul !


2. Pe codiţa mea culege şi scrie toate cuvintele necunoscute din text!
3. Pe alună scrie cuvintele scrise cu liniuţă de unire pe care le-ai întâlnit în text!
4. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles cu cele notate pe codiţa veveriţei:
_____________ ______________________ __________________
_____________ ______________________ __________________

5. Alcătuieşte enunţuri cu cuvintele scrise pe codiţa veveriţei!


__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Răspunde la întrebări:
1.Cine se ascunde sub norişorul din imagine?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Ce alt personaj al povestirii se mai află în desenul de mai sus?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Dacă veţi răspunde corect la următoarea ghicitoare, veţi afla ce a furat
ciocănitoarea din scorbura veveriţei,
Căciuliţa când şi-o ia
Cade jos de pe nuia.
_________________

5.De unde credeţi că vine numele de ,,ciocănitoare’’?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Ce credeţi că s-ar fi întâmplat dacă veveriţa nu descoperea paguba făcută de


ciocănitoare? Alegeţi răspunsul corect:
a) ar fi găsit în scurt timp scorbura goală;
b) ar fi adunat provizii şi în altă scorbură.

7. Scrie tot ce îţi trece prin minte când vezi următoarele imagini;

Colorează!!!!!