Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a VII-a 30.03.

2021

Moara lui Călifar

de Gala Galaction

- Personajele –

1. Completează, în caiet, tabelul de mai jos, notând personajele din


povestire, conform cerințelor.
Personaje individuale Personaje colective
în plan „real“ în planul visului
în plan „real“ în planul visului
Domnița Tecla
moșnegii din Alăutești tătarii
Stoicea Boierul Rovin
torcătoarele fiii lui Stoicea
Moș Călifar Vătășelul

2. Indică personajele principale ale textului. Ce fel de personaje pot fi


considerate celelalte?
Personajele principale sunt Stoicea și moș Călifar. Celelalte
personaje sunt episodice.

3.Precizează cui îi aparține perspectiva asupra personajelor din secvențele de


mai jos.

 Moș Călifar

a.„Moșnegii din Alăutești își aminteau de înfățișarea‐i sură, de ochii lui ce


iscodeau tăios din stuful sprâncenilor“; -perspectiva naratorului

b.„Morarul măcina numai pentru stăpânu‐său Nichipercea“;-perspectiva


naratorului

c.„barbă sivă, sprâncene de mușchi uscat, nasul – cioc de cucuvaie“;-


perspectiva naratorului;

d.„Moș Călifare, am auzit că ești un vraci cum nu s‐a dovedit...“.-perspectiva


lui Stoicea;
 Stoicea
a. „Stejar în port, oțel în braț, isteț cât vrei; însă copil din flori, biet

Stoicea: nici tu tată, nici tu mamă, nici tu stare părintească. [...] Și azi era
voinicul Stoicea.“; -perspectiva naratorului;

b. „Părinți nu, rude nu, drag nu sunt nimănui... În lumea întreagă,


sunt eu de capul meu... De altă parte, slab de înger nu mă știu...“;-perspectiva
lui Stoicea;
c. „Și iată‐l pe Stoicea: boierit de vodă, cinstit de o lume întreagă,
iubit de nevastă, norocos în copii, norocos în roadele pământului, norocos în
toate celea, ca în poveste!“. –perspectiva naratorului.

4.Indică mijloacele de caracterizare utilizate în fragmentele citate la exercițiul


3.

 Moș Călifar – caracterizare directă realizată de narator (a, b, c)


- Caracterizare direct realizată de un alt personaj (d)
 Stoicea: -caracterizare directă realizată de narator (a,c)
-autocaracterizare (b)
5.Ce ai constatat privitor la înfățișarea lui moș Călifar de-a lungul a sute de
ani?

Înfățișarea morarului nu se schimbă de-a lungul a sute de ani. Când îl


vede, Stoicea regăsește trăsăturile déjà descrise de moșnegii din
Alăutești, care îl știau așa de când erau tineri.

6.Care sunt secvențele din text în care cele două personaje interacționează?
Analizează ce gândesc, ce spun și cum se comportă unul cu celălalt.

Există doar două secvențe narrative în care personajele interacționează,


secvența întâlnirii la moară și secvența finală.

În prima secvență cei doi sunt pașnici, politicoși, flăcăul îl vede ca pe un


moșneag infoensiv; în ultima secvență moș Călifar este ironic afirmând că
flăcăul si-a primit ”procopseala”, Stoicea este furios, îl omoară pe vrăjitor, la
rândul său se sinucide.

7.Numește câteva calități pe care le dovedește Stoicea în viața pe care o


primește ca „procopsire“. Justifică‐le cu exemple din text.

Stoicea este curajos (o salvează pe domniță de ursoaică), un om de treabă,


harnic, priceput în administrarea averii (boierul Rovin îi încredințează slujbe
din ce în ce mai importante), Tecla se îndrăgostește de el, apoi se
casatoresc, Stoicea își iubește soția și copiii.

8.Ce personaj fantastic este amintit în text, pe lângă personajele umane?

9. Ce a obținut Călifar, intrând în slujba diavolului? Referă‐te și la ultima lui replică.

Obs. Personajele dintr-o proză fantastică pot fi plasate uneori în opoziție, ele fiind:

 un protagonist care intră în contact cu supranaturalul;


 un antagonist care îl ispitește pentru a-i face rău.

Personajele din povestirea Moara lui Călifar reprezintă aceste două ipostaze:


Stoicea este flăcăul orfan, sărac, ademenit de gândul îmbogățirii, iar Călifar este
vrăjitorul care le oferă tinerilor nesăbuiți iluzia că le‐ar putea împlini orice dorință.
Evenimentele care nu pot fi înțelese apelând la legile lumii obișnuite sunt cele
legate de visul lui Stoicea. Atât personajul, cât și cititorul ezită între două explicații
posibile: fie morarul i‐a oferit cu adevărat o altă viață, lungă și fericită, pe care a
întrerupt‐o brusc, fie flăcăul, obosit de drum, a avut un moment de amăgire a
simțurilor.

Tema acasă:

 Realizați, pe o foaie, o schemă pentru fiecare personaj principal al povestirii Moara lui


Călifar de Gala Galaction.
Cum arată?
Cum se comportă cu
Ce își dorește? ← Numele personajului →
celălalt personaj?
Ce spun alte personaje despre el?
Dar naratorul?

S-ar putea să vă placă și