Sunteți pe pagina 1din 6

Scopul lucrării: Analiza diferitor defecte și diferențierea acestora.

Materiale necesare: lupă (20x), mostre de tipar, aparat foto.

Mersul lucrării:
1. Defect, cauză și remediere;
2. Analiza comparativă a aparatelor de umezire tradiționale și moderne;
3. Concluzii;
4. Bibliografie.

UTM 543.4 017 00 00 00 LP 7


Mod № d o c u m e n t . S e m n a t Data
Realizat Iftodi D. Identificarea defectelor derivate din Litere Coala Coli
Verificat l.. u. Adascalița L. caracteristicile de calitate a soluției de 1
umezire
UTM
Aprobat FTP gr.DTP-191
1. Defect, cauză și remediere

Defect Cauză Remediere


•Soluția de umezire curge sub •Pe suprafața cilindrului
marginile formei și înmoaie portformă, să se pună o folie de
дeкeльные листы. poliefir;
•Să se pună dispozitive
hidroizolatoare, pe zonele laterale
ale aparatului de umezire;
•Lubrifiați spatele plăcilor, fixați
puntea și reaplicați uleiul. Acest
lucru va preveni, de asemenea,
deplasarea decemului în timpul
Coroziunea imprimării;
•Curățați suprafața cilindrului de
fiecare dată când schimbați placa
de imprimare și pătura. Aplicați pe
suprafața cilindrului o peliculă
subțire de ulei sau alte soluții
contra coroziunii;
•Folosiți hârtie care conține agenți
anticorozivi pentru căptușeală;
•Aderați o foaie de folie de
poliester la cilindrul plăcii.
Înlocuiți-l la fiecare 9 luni;
•Așezați elemente de
impermeabilizare în jurul
marginilor umidificatorului.
Hidratare abundentă. •Reduceți cantitatea de soluție de
Vopseaua absoarbe excesul de umezire. Adăugați alcool
Fulgi pe imagini tip
apă și emulsionează. Când izopropilic sau un înlocuitor de
fon(liniare)
filmul de cerneală este separat alcool la soluția de umezire;
pe o placă de imprimare sau o •Este necesar schimbul alcoolul
pătură, devin vizibile picături izopropilic, din considerentul că
de soluție de umezire. Aceste nu este bun (termenul de
picături împiedică transferul valabilitate, este trecut);
unui strat uniform de cerneală •Dacă cerneala de pe rolele
pe hârtie. unității de cerneală este saturată cu
apă (emulsificare ridicată a
cernelii), înlocuiți cerneala cu o
cerneală mai puțin absorbantă de
apă;
•În spatele unității de cerneală,
instalați sistemă de evaporare a
aerolului/ ventilare.

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 7 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Temperatura apei de răcire •Mărirea temperaturii, până la
care circulă prin tamburul de norma necesară.
imprimare (valurile metalice)
este prea mică de 21°C. Pe
vreme umedă, acest lucru
poate provoca condensarea
umezelii pe rolele de cerneală
și poate emulsifica și absorbi
apa.

Vopseaua acumulează prea •Treceți la o vopsea mai rezistentă


multă soluție de umezire și la apă, care este compatibilă cu
tinde să emulsioneze. soluția de umezire pe care o
utilizați.
Este o presiune neadecvată •Reglarea presiunii între cauciucul
(mică sau mare) între offset și suportul de imprimare
cauciucul offset și suportul de
imprimare (hârtie, carton)
Nu este/ se alimentează •Asigurare că soluția de umezire
uniform forma cu soluției de este la nivelul necesar;
umezire (emulsionare) •Materialul de pluș (de acoperire
Diferența de intensiate
este distrus)- acest fenomen are
loc în mașinăriile cu automatizare
redusă.
Umbrirea formei de În soluția de umezire nu este •Corectarea concentrației
tipar după ce a tipărit suficient acid, soluție de elementelor componente a soluției
10 000-20 000 tipărituri gumare sau ambele. de umezire.
În soluția de umezire pH-ul •Corectăm/ rectificăm conținutul
este dezbalansat, nu soluției de umezire.
corespunde normei.
Este ridicată concentrația de •Verficăm pH-ul și
aditivi în soluția de umezire. conductivitatea, în caz de
necesitate, facem modificări
pentru a normaliza situația.

Conținutul mărit de acid în •Refacerea formei de tipar;


soluția de umezire ce duce la •Verificarea pH-ului din soluția de
deformarea elementelor umezire. Soluțiile acide trebuie să
Micșorarea suprafeței
tipăritoare. aibă valoarea pH-ului între 4,5 -
punctului de rastru
5,5. Dacă soluția de umezire are
un mediu prea acid, ea trebuie
schimbată.
Umbrirea Soluția de umezire nu-și •Vărsarea soluției de umezire și
îndeplinește funcția. pregătirea alteia , urmând cu
atenție toate instrucțiunile și
măsurând toate componentele;
•Folosirea altei soluții de umezire.

Nu este bine montat cilindrul •Verificarea montării și în caz de

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 7 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
ductor necesitate, modificarea poziției
cilindrului.

Concentrația greșită a •Verificarea concentrației


alcoolului izopropilic în alcoolului izopropilic și în caz de
componența soluției de necessitate modificați-o;
umezire •Procurarea unui sistem de
verificare a concentrației alcoolui.
Aparatul de umezire nu este •Curățirea cu acuratețe a
bine curățat. aparatului de umezire și mențirea
lui într-o stare curată.

1.Hârtie cu margini văluroase,1. 1. Dacă hârtia este ondulată, poate


îndoite sau care este bombată; fi trecută prin mașină fără a fi
2.Solicitarea mecanică prea tipărită
mare la care este supusă hârtia2. 2. Înlocuirea hârtiei în cazul în
ca urmare a compresiei, care aceasta este prea subțire
tensiunii și umezirii în 3. 3. Aranjarea uniformă a colilor de
procesul de transfer al vopselei hârtie atunci când sunt încărcate în
pe aceasta; aparatul de tipar.
3. Hârtie prea subțire; 4. 4. Utilizarea hârtiei pe direcție
4.Vâscozitatea ridicată și transversală
”Zdrobire” sau
alimentarea excesivă cu 5. 5. Nu utilizați la hârtia tăiată din
dublarea
cerneală a utilajului. rulou la tipărirea în coli
6. 6. Verificarea colilor în timpul
procesului de tipărirea pentru a
înlătura orice defect
7. 7. Verificarea presiunii dintre
cilindri offset și cei de tipar și
reglarea acesteia
8. 8. Evitarea supraîncarcării mașinii
de tipar cu vopsea

1.Interacțiunea vopselei, 1. Asigurarea unui echilibru dintre


aditivilor și a soluției de hârtie și cernelii utilizate;
umezire; 2. Evitarea reducerii ph-ului
2.Ph-ul soluției de umezire soluției de umezire la mai puțin de
este sub 4,7; 4,7;
3.Dozarea necorespunzătoare 3. Evitarea emulsifierii vopselei;
Aderență slabă a a aditivilor (desecanți); 4. Adăugarea de aditivi trebuie
vopselei 4. Temperatura scăzută; efectuată în conformitate cu
5.Supraîncărcarea mașinei cu normele impuse de producător.
vopsea;
6. Utilizarea în tipărire a
colilor de hârtie prea groase,
ce împiedică uscarea rapidă a
vopselei.
2.Analiza comparativă a aparatelor de umezire tradiționale și moderne

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 7 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Caracteristica Dispozitive/aparate Dispozitive/aparate
tradiționale moderne
Constituite dintr-un număr mai Constituite dintr-un număr
Numărul de cilindri
mare de cilindri. redus de cilindri
Prezența materialelor de Sunt prezente (la cele cu rolă Lipsesc
acpperire/îmbrăcare a de transfer)-de exemplu
cilindrilor materialul de tip pluș, melton.
•Prin pulverizare (la modelele Aplicare directă
Modalitatea de transmitere a fără contact);
soluției de umezire •Aplicarea directă pe cilindri
(la modele cu contact).
Atingerea echilibrului Mai lent Mai rapid
cerneală-soluție de umezire
•Aplicarea unui volum sporit Aplicare uniformă
(cu contact);
Cantitatea de soluție de
•Aplicarea uneori a unei
umezire aplicată
cantități insuficiente (fără
contact).
Întreținerea aparatului Necesită cheltuieli mari Necesită cheltuieli reduse
*Destinație Tipar pe coli de format diferit Tipar pe coli de format mic
Aspect de integrare a Integrarea acestora se Se realizează integrarea
grupului de cerneluire cu cel realizează la aparatul de tip acestora la aparatul de tip
de umezire (prin valțul pelicular. hibrid și integrat
intermediar)
•Fără contact: oxidarea, apariția Aparatul intergrat este mai
petelor pe tipăritură; puțin stabil decât cel separat.
Dezavantaje
•Cu contact: cheltuieli mari de
maculatură.
Cu contact: poate utiliza în Cantități reduse de alcool și
componența soluției de umezire anume de cel izopropilic.
Tipul soluției de umezire
fie alcooli, fie substanțe
specifice.

Concluzii:
În urma experienții date, am constatat faptul că înainte de a începe procesul de tipărire este nevoie
de o verificare amplă a tuturor componentelor tiparului offset. Pentru a fi evitate unele defecte ce
pot avea loc în timpul tipăririi, este nevoie să fie urmate unele reguli, cum ar fi: aclimatizarea hârtiei
timp de 24 h, spălarea aparatului de cerneală, verificarea întinderii cauciucului offset, presiunea
între cilindri, verificarea aparatului de cerneluire dar și cel de umezire ș.a.. Astfel vor fi prevenite
unele din cele mai des întâlnite defecte.

Bibliografie:
 ПЕТЕР M., ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, Frankfurt, 1982
 GRUPURILE DE IMPRIMARE ALE MAȘINILOR DE TIPAR OFSET.
Aparatul de cerneluire. Cilindrul port-formă și ofset. – moodle
 https://www.offsetprintingtechnology.com/sub-categories/on-press-troubleshooting/

C
UTM 543.4 017 00 00 00 LP 7 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnica a Moldovei
Facultatea Textile si Poligrafie
Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice

Lucrare practică nr. 7


La disciplina: Tehnologii de tipar
Tema: „ Identificarea defectelor derivate din
caracteristicile de calitate a soluției de
umezire ”

A efectuat: Iftodi Daniela


(studentă gr. DTP-191)

A verificat: Adascalița Lucia


(lector universitar)

C
UTM 543.4
Chișinau 2020 017 00 00 00 LP 7 o
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data

S-ar putea să vă placă și