Sunteți pe pagina 1din 6

Perioada: 13. 09 -17.

09 2010
Tema: ,, Evaluare iniţială”
Subtema: ,,Bine aţi venit la grădiniţă!”

Obiective:
-să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
-să cunoască normele necesare integrării în viaţa socială;
-să intoneze cântece pentru copii;
-să-şi formeze o ţinută corporală corectă;

TURA I

ZIUA/ ACTIVITĂŢI JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI PE


DATA DE ACTIVITĂŢI DOMENII
DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE EXPERIENŢIALE
PERSONALĂ
Luni / Întâlnirea de ALA 1 Cunoaşterea
13. 09 dimineţă: ,,Bine Bibliotecă:,,Spune ale cui mediului:Observare:,,Ghici
aţi venit la sunt?” la ce foloseşte?”
grădiniţă!” Construcţii:,,Construieşte Educaţie fizică: Jocuri de
,,Unde-mi este ce doreşti!” mişcare şi jocuri sportive
locul?”(deprinderi ALA 2
de autoservire) Jocuri de socializare
Marţi/ Întâlnirea de ALA 1 Educarea limbajului: Joc
14. 09 dimineaţă: ,,Eu Ştiinţă:,,Să cunoaştem didactic: ,,Completează ce
sunt..., tu eşti...?” grădiniţa” lipseşte!”
,,Unde-mi este Joc de rol:,,De-a Educaţie muzicală:
locul?” grădiniţa” ,,Cântecul preferat”
ALA 2 (repetare)
Jocuri distractive de
socializare
Miercuri/ Întâlnirea de ALA 1 Activitate matematică:
15. 09 dimineaţă: Bibliotecă:Citire de Exerciţii cu material
,,Spune-mi imagini individual( mare-mic, gros-
numele!” Construcţii: ,,Grădiniţa subţire) ,,Grupează după
,,Unde-mi este mea” cum îţi spun!”
locul?” ALA 2 Educaţie pentru societate:
Jocuri distractive în aer Lectură după imagini:
liber ,,Regulile grupei”

1
Joi / 16.09 Întâlnirea de ALA 1 Educarea
dimineţă:,,Facem Ştiinţă:,,Aşează imaginea limbajului: ,,Povesteşte
prezenţa” la locul potrivit!” mai departe”(imaginaţie
,,Unde-mi este Joc de rol:,,De-a creatoare)
locul?” gospodarii” Educaţie plastică:
ALA 2 Pictură: ,,Pictează-mă cum
Plimbare în împrejurimile sunt!”
grădiniţei
Vineri/ Întâlnirea de ALA 1 Activitate matematică: Joc
17.09 dimineaţă: ,, Câţi Artă: ,,Jucăria exerciţiu: ,, Grupează după
băieţi, câte fete?” preferată”(desen) cum îţi spun!”(multe-
,,Unde-mi este Joc de rol: ,,Suntem puţine, mari-mici)
locul?” harnici” Activitate practică:
ALA 2 Colaj: ,, Jucăria preferată”
Facem ordine în sala de
grupă

TURA II

ZIUA/DATA ACTIVITĂŢI JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI PE


DE ACTIVIŢĂŢI DOMENII
DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE EXPERIENŢIALE
PERSONALĂ
Luni / ,,Unde-mi este ALA 1 Cunoaşterea mediului:
13. 09 locul?” Construcţii: , Observare: ,,Ghici la ce
Păstrăm liniştea ,Construieşte ce doreşti” foloseşte?”
în timpul ALA 2 Educaşie fizică: Jocuri de
somnului Jocuri de socializare mişcare
Jocuri la aparatele de
joacă din curtea grădiniţei
Marţi/ ,,Unde-mi este ALA 1 Educarea limbajului: Joc
14. 09 locul?” Ştiinţă: ,,Să cunoaştem didactic: ,,Completează ce
Păstrăm liniştea grădiniţa” lipseşte!”
în timpul ALA 2 Educaţie muzicală:
somnului Jocuri distractive de ,,Cântecul
socializare preferat”(repetare)
Joc de mişcade: ,,Ţăranul
e pe câmp”

2
Miercuri/ ,,Unde-mi este ALA 1 Activitate matematică:
15. 09 locul?” Construcţii: ,,Grădiniţa Exerciţii cu material
Păstrăm liniştea mea” individual ,,Grupează după
în timpul ALA 2 cum îţi spun!”
somnului Joc senzorial: ,,Cald- Educaţie pentru
rece” societate: Lectură după
Jocuri distractive în sala imagini: ,,Regulile grupei”
de grupă
Joi/ ,,Unde-mi este ALA 1 Educarea
16. 09 locul?” Joc de rol: ,,De-a limbajului: ,,Povesteşte
Păstrăm liniştea gospodarii” mai departe!” (imaginaţie
în timpul ALA 2 creatoare)
somnului Joc senzorial: ,,Arată ce Educaţie plastică:
spun eu!” Pictură: ,,Pictează-mă cum
Jocuri iniţiate de copii sunt!”(finalizarea
lucrărilor)
Vineri/ ,,Unde-mi este ALA 1 Activitate matematică:
17. 09 locul?” Artă: ,,Jucăria preferată” Joc exerciţiu: ,,Grupează
Păstrăm liniştea ALA 2 după cum îţi spun!”
în timpul Facem ordine în sala de Activitate practică: Colaj:
somnului grupă ,,Jucăria preferată”
Vizionare desene animate
la TV

3
Perioada: 20. 09- 24. 09. 2010
Tema: ,,Evaluare iniţială”
Subtema: ,,Ce mai ştim?”

Obiective:
- să audieze cu atenţie un text;
- să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
- să compună în mod original spaţiul plastic;
- să utilizeze deprinderi însuşite în anumite contexte;

TURA I

ZIUA ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE


/DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE DOMENII
PERSONALĂ EXPERIENŢIALE
Luni/ Întâlnirea de ALA I Cunoaşterea
20. 09 dimineaţă: ,,Cum ţi-ai Bibliotecă: citire de imagini mediului:
petrecut sfârşitul de din poveşti Convorbire: ,,Când se
săptămână?” Construcţii: ,,Castele din întâmplă?”
„Învăţăm să fim poveşti” Educaţie fizică:
ascultători” ALA II Jocuri de mişcare şi
Joc de socializare: ,,Ghiceşte jocuri sportive
ce s-a schimbat?”
Marţi/ Întâlnirea de ALA I Educarea
21. 09 dimineaţă: ,,Ştii să Artă: ,,Desenează şi limbajului:
spui prezent?” colorează animalul preferat” Memorizare:
,,Învăţăm să fim Joc de rol: ,,De-a fermierii” ,,Motanul pedepsit”
ascultători” ALA II Educaţie muzicală:
Joc de mişcare: ,,Vânătorul şi Audiţie : ,,Glasul
iepuraşii” animalelor”
Miercuri/ Întâlnirea de ALA I Activitate
22. 09 dimineaţă: ,, De Bibliotecă: citire de imagini matematică:
vorbă cu natura” din atlasul botanic Exerciţii cu material
„Învăţăm să fim Construcţii: ,,Ghivece şi individual( lung-
ascultători” jardiniere” scurt, lat-îngust)
ALA II ,,Grupează după cum
Joc distractiv: ,,Ghiceşte ce îţi spun!”
facem noi?” Educaţie pentru
societate: Poveste
creată de
educatoare: ,,Cum
protejăm natura?”

4
Joi/ Întâlnirea de ALA I Educarea
23. 09 dimineaţă: ,,O faptă Ştiinţă: sortare de imagini:,, limbajului: Lectura
bună!” Fapte bune/fapte rele” educatoarei:
,,Învăţăm să fim Joc de rol: ..Scoate-mă din ,,Greşeala
ascultători” impas” Cuminţicăi”
ALA II Educaţie plastică:
Educaţie rutieră: ,,Agentul de Modelaj: temă la
circulaţie” alegere
Vineri/ Întâlnirea de ALA I Activitate
24. 09 dimineaţă: ,,În parc Bibliotecă: selectăm imagini matematică: Joc
cu bunicii” cu membrii familiei şi exerciţiu: ,,Grupează
,,Învăţăm să fim activitatea lor după cum îţi
ascultători” Joc de rol: ,,De-a familia” spun!”(lung-scurt/
ALA II lat-îngust)
Facem ordine în sala de grupă Activitate practică:
Aplicaţie .,,Casa
mea”

TURA II

ZIUA/ ACTIVITĂŢI DE JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE


DATA DEZVOLTARE DIDACTICE ALESE DOMENII
PERSONALĂ EXPERIENŢIALE

Luni / ,,Învăţăm să fim ALA I Cunoaşterea


20.09 ascultători” Construcţii: ,,Castele din mediului:
,,Ştiu să mă descurc” poveşti” Convorbire ,, Când se
ALA II întâmplă?”
Joc de socializare: ,, Ghiceşte Educaţie fizică:
ce s-a schimbat?” Jocuri de mişcare şi
Joc de mişcare: ,,Atinge jocuri sportive
clopoţelul”
Marţi/ ,,Învăţăm să fim ALA I Educarea
21. 09 ascultători” Joc de rol: ,,De-a fermierii” limbajului:
,,Ştiu să mă descurc” ALA II Memorizare:
Joc de mişcare: ,,Vânătorii şi ,,Motanul pedepsit”
iepuraşii” Educaţie muzicală:
Jocuri libere în curte Audiţie cântece
preferate de copii

5
Miercuri/ ,,Învăţăm să fim ALA I Activitate
22. 09 ascultători” Bibliotecă: citire de imagini matematică:
,,Ştiu să mă descurc” din atlasul botanic Exerciţii cu material
ALA II individual
Joc distractiv: ,,Ghiceşte ce Educaţie pentru
facem noi?” societate: Poveste
Joc de mişcare: ,,Grădina de creată de
flori” educatoare: ,,Cum
protejăm natura?”
Joi/ ,,Învăţăm să fim ALA I Educarea
23. 09 ascultători” Joc de rol: ,,Scoate-mă din limbajului: Lectura
,,Ştiu să mă descurc” impas” educatoarei:
ALA II ,,Greşeala
Educaţie rutieră: ,,Agentul de Cuminţicăi”
circulaţie”(desen) Educaţie plastică:
Modelaj: temă la
alegere
Vineri/ ,,Învăţăm să fim ALA I Activitate
24. 09 ascultători” Bibliotecă: selectăm imagini matematică: Joc
,,Ştiu să mă descurc” cu membrii familiei şi exerciţiu: ,,Grupează
activitatea lor după cum îţi spun!”
ALA II Activitate practică:
Facem ordine în sala de grupă Aplicaţie: ,,Casa
Jocuri libere la aparatele din mea” (finalizarea
curte lucrărilor)

S-ar putea să vă placă și