Sunteți pe pagina 1din 1

PERCEPEREA TIMPULUI ȘI A SPAȚIULUI

A. Perceperea timpului istoric


1. Unități de timp istoric
Timpul istoric poate fi înțeles în prezent cu ajutorul cronologiei, știință auxiliară a istoriei care studiază
datarea evenimentelor și a proceselor istorice, precum și ordonarea lor, de la cel mai îndepărtat de zilele
noastre până la cel mai apropiat. Instrumentul folosit de istorici pentru a marca ordinea evenimentelor este
axa/friza cronologică.

Unități de timp istoric Explicații


Anul 365 sau 366 zile
Deceniul o perioadă de 10 ani
Secolul (veacul) o perioadă de 100 de ani
Mileniul 1000 de ani = 10 secole
Era istorică (creștină) î. Hr. = înainte de nașterea lui Isus Hristos
d.Hr. = după nașterea lui Isus Hristos

Treptat, oamenii au devenit tot mai interesați de înregistrarea și explicarea întâmplărilor din istoria
lor, luând ca reper un fapt important din istoria lor pentru calcularea timpului scurs.
Astfel,
- evreii se raportau la evenimentele din Vechiul Testament (Facerea Lumii – 3761 î.Hr.);
- vechii grecii la Jocurile Olimpice organizate din patru în patru ani (776 î.Hr.);
- romanii la întemeierea cetății Roma (753 î.Hr.);
- creștinii de la nașterea lui Iisus Hristos;
- arabii au stabilit ca reper fuga lui Mahomed de la Mecca la Medina (Hegira – 622 d.Hr).

În cultura noastră pentru calcularea anilor, istoricii folosesc ca reper nașterea lui Isus Hristos, care
a devenit anul 1. Ca urmare, evenimentele ce s-au produs înainte de anul 1 (î. Hr.) sunt plasate pe axa
timpului în ordine descrescătoare, de la cel mai îndepărtat la anul 1. Evenimentele care s-au produs după
anul 1 (d. Hr.) sunt în ordine crescătoare, de la anul 1 spre cel mai mare.

Sec. I Sec. II Sec. III Sec. IV Sec. V Sec. VI Sec. VII Sec. VIII Sec. IX Sec. X
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
MILENIUL 1 d. Hr. (din anul 1 până în anul 1000)

2. Cum studiem timpul istoric?


Axa timpului istoric începe acum câteva milioane de ani în urmă, dar specialiștii au împărțit timpul
istoric în epoci istorice deoarece omenirea a avut mai multe faze de evoluție. Astfel, trecutul omenirii poate
fi reprezentat printr-o bandă împărțită în epoci istorice: preistoria, antichitatea, evul mediu, epoca
modernă și contemporană. Acestea se deosebesc prin modul de organizare și de viață al oamenilor, nivel
tehnologic, preferințe culturale etc.
De reținut:
✓ Un eveniment istoric poate fi un fapt sau eveniment întâmplat la o anumită dată cunoscută.
✓ Un proces istoric reprezintă o schimbare care se produce într-o perioadă îndelungată de timp.

B. Spațiul în istorie
Evenimentele istorice se desfășoară în timp, dar în zone și regiuni geografice diferite. Specialiștii
utilizează termenul de spațiu istoric, care se referă la teritoriul/locul unde s-au produs anumite evenimente
istorice, cadrul natural și resursele exploatate, ocupațiile oamenilor și tehnologiile utilizate, respectiv
influența acestora asupra mediului înconjurător. Pentru a înțelege, apelăm la hărțile istorice, fizice etc.
De reținut:
✓ relieful și tipul de climă au influențat alimentația oamenilor, tipurile de materiale folosite pentru
diverse obiecte de îmbrăcăminte sau construcția așezărilor umane, tradițiile și obiceiurile acestora.