Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume cadru didactic: PROF. ÎNV.

PRIMAR – BUTESCU IONELA


Școala de proveniență:LICEUL DE ARTE ,,VICTOR BRAUNER’’- PIATRA NEAMṬ
MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL

Test de evaluare finală

Alegeți varianta corectă:


1. Criza educațională este:
o un eveniment neașteptat, neplanificat, generator de periculozitate pentru climatul,
sănătatea ori siguranța clasei;
o un complex de evenimente neașteptate, neplanificate, generatoare de periculozitate
pentru climatul, sănătatea ori siguranța clasei;
o un complex de evenimente inopinate, neașteptate, neplanificate, generatoare de
periculozitate pentru climatul, sănătatea ori siguranța clasei și a membrilor acesteia;
2. Caracteristicile unei situații de criză:
o Beneficiază de o izbucnire instantanee, declanșându-se fără avertizare;
o Facilitează instalarea climatului de securitate;
o Poate produce traumatisme psihotice şi organizaţionale;
3. Majoritatea situațiilor de criză au la bază de fapt manifestarea unuia sau a mai multor
conflicte care apar între persoanele implicate în activitatea educațională. Una dintre cauzele
conflictelor poate fi:
o Atmosfera de toleranţă:
o Utilizarea greşită a poziției de putere de către profesor;
o Exprimarea potrivită a emoţiilor;
4. În cazul particularizării conflictelor în raport cu entitatea clasei de elevi se vor putea întâlni
conflicte şi situaţii relaţionale greu de controlat între:
o Elevi-părinți;
o Cadre didactice;
o Inter-clase;
5. Ghinea Viorica, în lucrarea ”Gestiunea crizelor, o provocare pentru managementul
educației”, a identificat următoarele tipuri de criză:
o după gradul de dezvoltare în timp
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Str. General Berthelot nr. 28-30

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ Sector 1, Bucureşti


Tel/Fax: 0233/223885. Tel: +40 (0)21 405 57 06
E-mail: ccdneamt@gmail.com, Fax: +40 (0)21 310 32 05
web: www.ccdneamt.ro web: www.edu.ro

Page 1

critice (pot conduce la destructurarea organizației în care au apărut);

majore (prezintă efecte importante fără însă a împiedica redresarea
organizațională);
o dupa gradul de relevanță
 instantanee (apar brusc, fără putința anticipării prin predicții);
 intermitente (dispar în urma măsurilor de intervenție, însă reapar după o
anumită perioadă de timp);
o după numărul subiecților implicați
 crize individuale
 crize de grup
 crize colective, globale.
6. Una dintre etapele soluționării crizelor este:
o Prezentarea problemei: analizarea informațiile culese de la elev la nivelul sistemului
relaţional al copilului (grup de prieteni, familie, etc).
o Evaluarea problemei: analizarea eforturilor şi demersurilor anterioare de rezolvare a
problemei;
o Planul de intervenţie: conturarea unei serii de activități și inițiative care depăşesc
stărea de disconfort care are la bază ideea ca efortul este prea dificil: înlăturarea
sentimentelor de neputinţă, înlăturarea tendinţei la rebeliune.
7. Pentru acele situaţii conflictuale care implică abateri sau nereguli în ceea ce privește
comportamentul elevilor, sunt recomandate o serie de strategii care încearcă
responsabilizarea elevului și integrarea soluțiilor de rezolvare a conflictului în propria scară
de valori. Dintre acestea, amintim:
o reţinerea elevului pentru discuţii după ore și izolarea de restul clasei până la sfârșitul
anului școlar;
o interzicerea accesului în diferite spaţii (laboratorul de informatică, în curtea şcolii),
precum şi interdicţia de a participa la activităţile de grup (excursii, serate etc.);
o reţinerea elevului după ore până la venirea părinților;
8. Prin implicarea directă a cadrelor didactice în rezolvarea conflictelor, elevii pot dobândi în
timp un model, care să îi inspire și să le ofere posibilitatea de a evolua în direcția rezolvării
de către ei înșiși a conflictelor. Creșterea încrederii în ei înșiși și în ceilalți colegi în raport
cu posibilitatea de a rezolva conflicte are beneficii foarte importante pe termen lung:
o Îngreunarea cooperării dintre elevi
o scăderea gradului de toleranță
o îmbunătățirea autocontrolului

Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Str. General Berthelot nr. 28-30

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ Sector 1, Bucureşti


Tel/Fax: 0233/223885. Tel: +40 (0)21 405 57 06
E-mail: ccdneamt@gmail.com, Fax: +40 (0)21 310 32 05
web: www.ccdneamt.ro web: www.edu.ro

Page 2

S-ar putea să vă placă și