Sunteți pe pagina 1din 2

Duminică, 27.03.

2011 - seara

Învăţăturile lui Isus


- Valentin Dedu
● Stilul lui Isus de a învăţa:
- El a vorbit cu autoritate, Matei 7:28-29
- El a folosit hiperbola “Dacă ochiul tău păcătuieşte, scoate-l” şi contrastul “Aţi
auzit că s-a spus, dar Eu vă spun”
- Răspundea cu înţelepciune oamenilor
- Isus a folosit semne şi minuni pentru a transmite mesajul care trebuia spus.
- A folosit pildele şi alegoriile.
- Isus a folosit ca metodă de a învăţa prin călătoriilor.
● Predicile lui Isus:
- Predica de pe munte - Matei 5,6,7
- Matei cap.10 - Trimiterea ucenicilor
- Matei 23 - Fariseii şi cărturarii
- Matei 24 : Discursul lui Isus despre semnele vremurilor şi dărâmarea Ierusalimului
- Luca 11,12 : Luca adună învăţăturile ale lui Isus(nu este o predică propriu-zisă)
- Ioan redă predicile lui Isus din Ierusalim:
- Primul discurs(nu este o predică ) - Discuţia cu Nicodim despre naşterea din
nou.
- Ioan cap.5(prima predică din Ioan) - Vindecarea slăbănogului şi predica despre
afirmarea trimiterii Sale
- Ioan 6(Predica lui Isus din Capernaum) - Predica ruperii de cei 70 de ucenici
- Ioan 7(un răspuns la câteva întrebări, la praznicul Sărbătorii Corturilor) -
Răspunde la întrebările adresate de cei din templu, Îşi declară dumnezeirea
- Ioan 8(vindecarea orbului) - Isus predică despre Păstorul cel Bun, Calea
Adevărul şi Viaţa
- Ioan 12 - Predica de la intrarea lui Isus în Ierusalim
- Ultima predică redată, Ioan 13:31-16 : Predica pe care Isus a rostit-o în Joia
Mare = Predica de rămas bun, Îmbărbătează ucenicii, Înştiinţarea de lepădare a lui Petru,
Păzirea poruncilor, Viţa şi Mlădiţele, Cuvintele de rămas bun.

● Câteva idei esenţiale ale lui Isus:


- A vorbit despre Dumnezeu Tatăl. A adus conceptul de Tată al lui Dumnezeu.
Rugăciunea “Tatăl Nostru”. S-a făcut deoportivă cu Dumnezeu.
- Isus a vorbit despre Sine. “Eu sunt....” - acesta este numele lui Dumnezeu pe care
Dumnezeu i l-a revelat lui Moise(YAHWE).
Duminică, 27.03.2011 - seara

- Mântuirea în Isus Cristos. Mântuirea prin credinţă! “Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine” “Crede şi vei fii mântuit”.
- Isus a vorbit foarte mult despre împărăţia lui Dumnezeu.
- Isus vorbeşte surprinzător de mult despre Diavol.
- A vorbit despre chestiuni sociale.
- A vorbit despre Duhul Sfânt. A adus un concept nou-Duhul Sfânt ca persoană.
- A vorbit despre biserică, “eklesia”.

Aplicaţie: - Citeşte Scriptura şi argumentează-ţi convingerile pe baza Scripturii.


- Eşti uncenicul lui Cristos. Până unde trebuie să te ridici?Până ajungi să fii ca El).
Isus spune că ucenicul desăvârşit va fii ca şi învăţătorul său. Fiţi ucenici deşăvârşiţi!