Sunteți pe pagina 1din 17

Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential

Vă mulțumim că ați ales Mi Robot Vacuum-Mop Essential! Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și
păstrați-l pentru referințe viitoare.

Informații de siguranță

Restricții de utilizare

 Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere
sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicat. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără
supraveghere.

 Aparatul trebuie utilizat numai cu sursa de alimentare <BLJ24W200120P-V> furnizată împreună cu


aparatul.

 Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.

 Asigurați-vă că mopul de vid este oprit și stația de încărcare este deconectată înainte de curățare sau de
efectuare a întreținerii.

 Acest mop cu vid este destinat doar curățării podelelor într-un mediu casnic. Nu-l utilizați în aer liber,
cum ar fi pe un balcon deschis sau pe o suprafață care nu este o podea, cum ar fi o canapea, sau într-un
cadru comercial sau industrial.

 Nu utilizați aspiratorul într-o zonă suspendată deasupra nivelului solului, cum ar fi un balcon deschis sau
un mobilier, cu excepția cazului în care există o barieră de protecție.
 Nu utilizați mopul cu vid la o temperatură ambiantă peste 40 ° C sau sub 0 ° C sau pe o podea cu lichide
sau substanțe lipicioase Temperatura de încărcare: 0 ° C până la 35 ° C.

 Vă rugăm să pregătiți camera înainte de utilizare și să dați instrucțiuni pentru îngrijirea continuă a
gazdei.

 Scoateți cablurile de pe podea înainte de a utiliza mopul cu vid pentru a preveni tragerea lor în timpul
curățării.

 Îndepărtați orice obiect fragil sau slăbit de pe podea, cum ar fi vaze sau pungi de plastic, pentru a
împiedica obstacolul mopului să se împiedice sau să se lovească de ele și să provoace daune.

 Nu așezați copii, animale de companie sau orice alt obiect deasupra aspiratorului în timp ce acesta este
staționar sau în mișcare.

 Nu folosiți mopul cu vid pentru a curăța covorul de culoare închisă, deoarece covoarele întunecate ar
putea să nu poată fi curățate corect.

 Nu permiteți aspiratorului să ridice obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi materiale de construcție, sticlă
sau cuie.

 Nu pulverizați niciun lichid în mopul cu vid. Asigurați-vă că compartimentul pentru praf este bine uscat
înainte de reinstalare.

 Nu puneți aspiratorul cu capul în jos.

 Vă rugăm să păstrați instrumentele principale de curățat peria la îndemâna copiilor.

 Păstrați părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și părți în mișcare.

 Nu utilizați mopul cu vid pentru a curăța substanțele care ard.

 În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie păstrat la o distanță de cel puțin 20 cm între
antenă și corpul utilizatorului.

 Utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare sau ghidului de pornire
rapidă. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice pierdere sau deteriorare rezultată din utilizarea
necorespunzătoare a acestui produs.
Baterie și încărcare

 Nu utilizați baterii, adaptoare de alimentare sau stații de încărcare de la terți.

 Nu ștergeți nicio parte a aspiratorului cu o cârpă umedă sau alt lichid.

 Nu demontați, reparați sau modificați singuri bateria sau stația de încărcare.

 Nu amplasați stația de încărcare lângă o sursă de căldură, cum ar fi un radiator.

 Nu aruncați necorespunzător bateriile vechi. Înainte de a arunca mopul de vid, asigurați-vă că mopul de
vid este deconectat și bateria este îndepărtată și aruncată într-un mod sigur pentru mediu.
 Asigurați-vă că mopul de vid este oprit atunci când este transportat și păstrat în ambalajul original, dacă
este posibil.

 Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l complet, apoi opriți-l și
păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

 Reîncărcați mopul cu vid cel puțin o dată pe lună pentru a preveni deteriorarea bateriei.

Prin prezenta, Xiaomi Communications Co., Ltd. declară că echipamentul radio de tip Mi Robot Vacuum-Mop
Essential MJSTG1 este în
conformitatea cu Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe
următorul internet
adresa: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Pentru e-manual detaliat, vă rugăm să accesați www.mi.com/global/service/userguide

Prezentarea produsului

Doc
Apăsați pentru a trimite mopul cu vacuum înapoi la stația de încărcare. Apăsați din nou pentru a face o pauză.
Țineți apăsat timp de 5 secunde. După ce auziți un mesaj vocal, țineți apăsat încă 5 secunde pentru a restabili
setările din fabrică.
Butonul de alimentare / curățare
Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri aspiratorul cu mopul atunci când acesta nu se
încarcă. Apăsați pentru a porni sau a întrerupe curățarea.

Apăsați simultan ambele butoane timp de 3 secunde pentru a reseta Wi-Fi.

Indicatorul de stare
Portocaliu intermitent: Eroare / Revenire la andocare pentru încărcare atunci când bateria este descărcată.
Portocaliu intermitent lent: se încarcă (nivelul bateriei este scăzut)
Alb care clipește încet: se încarcă (nivelul bateriei depășește 20%).
Alb intermitent: Revenire la andocare pentru încărcare / Alb întrerupt: Curățare / Complet încărcat.

Vedere laterală
Accesorii
Partea de jos Dock

pentru încărcare

Conectați-vă cu aplicația Mi Home / Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home / Xiaomi Home *. Controlează-ți dispozitivul cu aplicația Mi
Home / Xiaomi Home.
Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a
conexiunii dacă aplicația este deja instalată. Sau căutați „Mi Home / Xiaomi Home” în magazinul de aplicații
pentru a-l descărca și instala.

Deschideți aplicația Mi Home / Xiaomi Home, atingeți „+” în partea dreaptă sus, apoi urmați instrucțiunile
pentru a adăuga dispozitivul.
Aplicația este denumită aplicația Xiaomi Home în Europa (cu excepția Rusiei). Numele aplicației afișate pe
dispozitivul dvs. ar trebui să fie considerat implicit.
Notă: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, vă rugăm să urmați instrucțiunile bazate pe
versiunea curentă a aplicației.

Resetarea conexiunii Wi-Fi


Când treceți la un nou router sau vă schimbați parola Wi-Fi, va trebui să resetați conexiunea Wi-Fi a mopului de
vid. Pentru aceasta, porniți aspiratorul, apoi apăsați simultan butoanele „+” și „” ”” timp de 3 secunde până
când auziți o voce care spune „Resetarea conexiunii Wi-Fi și intrarea în modul de configurare a rețelei”. După
resetarea conexiunii Wi-Fi, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga dispozitivul.
Notă: Sunt acceptate doar rețelele Wi-Fi de 2.4 GHz.

Restabilirea setărilor din fabrică


Țineți apăsat butonul de andocare ”” timp de 5 secunde. După ce auziți un mesaj vocal, apăsați și țineți apăsat
butonul Dock din nou timp de 5 secunde. Solicitările vocale separate vor indica când începe resetarea și după
ce a fost finalizată. Restaurarea setărilor din fabrică va șterge toate datele utilizatorului.

Mod de utilizare

1. Inainte de folosire
Scoateți benzile de spumă de protecție de pe ambele părți și îndepărtați folia de protecție de pe

senzorul de coliziune.

2. Conectați-vă la sursa de alimentare


Deschideți capacul inferior al stației de încărcare. Conectați cablul de alimentare și înfășurați orice cablu
în exces în jurul bobinei de pe partea inferioară a docului, apoi scoateți folia de protecție din senzorul

IR.

3. Așezați docul de încărcare pe solul nivelat de un perete.

4. Porniți și încărcați aspiratorul. Țineți apăsat butonul ”” timp de 3 secunde pentru a porni aspiratorul.
Când indicatorul se aprinde, așezați manual mopul cu vid pe

doc de încărcare pentru încărcare.


Mod de aspirare

Porniți aspiratorul. Acum este gata să înceapă curățarea.

Mod de aspirare și ștergere

1. Deschideți capacul și umpleți rezervorul, apoi montați din nou capacul. Introduceți compartimentul de praf

2-în-1 cu rezervorul de apă în mopul cu vid. 2. Glisați suportul de


tampon de mop asamblat în partea inferioară a mopului de vid la nivel în direcția indicată.

3. Porniți aspiratorul. Acum este gata să înceapă


aspirarea și ștergerea.
Notă: Dacă suportul tamponului pentru mop nu este instalat, va fi utilizat doar modul de aspirare.

Precauții:

 Nu amplasați stația de încărcare într-o zonă cu lumină directă a soarelui.

 Asigurați-vă că există 0.5 metri sau mai mult spațiu deschis de ambele părți ale stației de încărcare și
mai mult de 1.5 metri în față.

 Dacă mopul cu vid nu poate porni din cauza bateriei slabe, așezați-l direct pe stația de încărcare pentru
a reîncărca.

 Mopul cu vid se va porni automat când se află pe stația de încărcare.

 Mopul cu vid nu poate fi oprit când se află pe stația de încărcare.

 Scoateți suportul tamponului de mop când mopul cu vid se încarcă sau nu este utilizat.

 Curățați regulat compartimentul de praf 2-în-1 cu rezervorul de apă pentru a preveni acumularea de
murdărie. Acest lucru va ajuta aspiratorul să mențină performanțe optime.

 Este strict interzisă utilizarea apei calde sau a detergentului pentru curățarea compartimentului de praf
2-în-1 cu rezervorul de apă și filtrul.

 În caz contrar, se pot deforma.

 Pentru a preveni pătrunderea apei în ventilator, compartimentul de praf 2-în-1 cu rezervor de apă și
filtrul trebuie să se usuce complet înainte de a fi reinstalat în mopul de vid.

 Puneți la punct cablurile libere de pe podea înainte de curățare pentru a preveni tragerea mopului cu
vid sau prinderea lor.

Activarea / dezactivarea
Țineți apăsat butonul ”” timp de 3 secunde pentru a porni aspiratorul. Indicatorul va deveni alb și veți auzi un
mesaj vocal care indică faptul că aspiratorul este în modul de așteptare.
Pentru a opri aspiratorul, apăsați și țineți apăsat butonul ”” cât timp este staționar. Un mesaj vocal va indica
faptul că aspiratorul-mop se oprește.
Notă: Mopul cu vid nu poate fi oprit în timpul încărcării. Dacă mopul cu vid nu poate porni din cauza bateriei
descărcate, așezați manual mopul pe suportul de încărcare pentru a reîncărca.

Pornirea / întreruperea curățării


Porniți aspiratorul, apoi apăsați butonul ”” pentru a începe curățarea.
Pentru a întrerupe curățarea în timp ce aspiratorul este în funcțiune, apăsați butonul „”.
Notă: Mopul cu vid nu poate fi utilizat pentru curățarea lichidelor. În cazul în care mopul cu vid este descărcat
pe baterie și nu poate începe curățarea, reîncărcați-l la un nivel suficient înainte de curățare. Dacă aspiratorul
începe să se descarce cu bateria în timpul unei sarcini de curățare, acesta va reveni automat la stația de
încărcare. Odată ce nivelul bateriei este suficient, aspiratorul va relua automat curățarea acolo unde a fost
oprit. Înainte de curățare, curățați toate cablurile libere de pe podea (inclusiv cablul de alimentare al docului de
încărcare) pentru a împiedica glisarea sau prinderea vidului de ele, care ar putea opri accidental aparatele
electrice sau ar putea deteriora obiecte sau cabluri.

Pornirea / întreruperea andocării


Mod automat: mopul de vid se va întoarce automat la stația de încărcare pentru a termina curățarea.
Mod manual: Apăsați butonul ”” pentru a trimite manual mopul de vid la stația de încărcare. La întoarcerea la
stația de încărcare, indicatorul aspiratorului mop clipește alb sau clipește în portocaliu dacă mopul aspirator se
descarcă cu baterie. Indicatorul clipește încet în alb în timpul încărcării și rămâne alb când este complet
încărcat.
Notă: Dacă mopul de vid nu poate reveni la stația de încărcare din cauza unei erori, asigurați-vă că nu există
obstacole în jurul stației de încărcare, apoi așezați manual mopul de vid pe stația de încărcare pentru a
reîncărca.

Moduri de curățare

După curățarea tuturor, mopul cu vid va curăța metodic în panoul în formă de S și va genera o hartă în timp real
în aplicația Mi Home / Xiaomi Home.
Notă: Evitați să mutați mopul cu vid în timp ce acesta funcționează, deoarece acest lucru poate determina
mopul cu vid să-și piardă poziția și să-și refacă din jur împrejurimile, ceea ce va reduce eficiența curățării
mopului cu vid.
1. Curățarea marginilor
Activați modul de curățare a marginilor în aplicație. Mopul cu vid se va curăța de-a lungul marginilor și pereților
timp de 30 de minute, apoi se va întoarce la docul de încărcare.
2. Curățarea punctelor
Puteți utiliza aplicația pentru a spune aspiratorului să curățe o anumită zonă de pe hartă. La atingerea curățării
spotului, aspiratorul va naviga automat acolo și va curăța o zonă de 1 × 1 m.
3. Curățare programată
Puteți programa orele de curățare în aplicație. Mopul de vid va începe automat curățarea la orele programate,
apoi se va întoarce la stația de încărcare pentru a curăța.

Reglarea puterii de aspirație


Patru moduri de aspirație sunt disponibile în aplicație: Silențios, Standard, Mediu și Turbo. Modul implicit este
Standard.
Reglarea debitului de apă
Puteți utiliza aplicația pentru a regla cantitatea de apă pe care o folosește mopul de vid la ștergere. Sunt
disponibile trei moduri de ieșire a apei: Low (1), Medium (2) și High (3). Modul implicit este Medium (2).

Îngrijire și întreținere

Programul recomandat de curățare și înlocuire a pieselor

Curățarea compartimentului de praf 2-în-1 cu rezervorul de apă

1. Deschideți capacul mopului cu vid, apoi ciupiți clemele de pe ambele părți ale compartimentului de praf

2-în-1 cu rezervorul de apă, așa cum se arată în figură


2. Scoateți ansamblul filtrului, apoi scoateți filtrul și filtrul burete pentru a le curăța.

3. Goliți conținutul compartimentului pentru praf. Curățați compartimentul folosind peria de curățare,

apoi aliniați și reinstalați filtrul.

4. Reinstalați compartimentul de praf 2-în-1 cu rezervorul de apă în mopul de vid până când se fixează în

poziție, apoi închideți capacul mopului de vid.

Curățarea periei

1. Întoarceți mopul cu vid și ciupiți clemele pentru a scoate capacul pensulei.


2. Scoateți peria și rulmenții periei.

3. Reinstalați peria, apoi puneți capacul la loc și apăsați în jos până se fixează în poziție.
Notă: Pentru cele mai bune rezultate de curățare, se recomandă înlocuirea periei la fiecare 6-12 luni

4. Curățarea senzorilor de stâncă


Se recomandă curățarea senzorilor de stâncă la fiecare trei luni folosind o cârpă.

Curățarea periei laterale


Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta șuruburile care țin peria laterală în poziție. Curățați peria
laterală, apoi reinstalați-o. Pentru cele mai bune rezultate de curățare, se recomandă înlocuirea periei

laterale la fiecare 3-6 luni.

Curățarea tamponului pentru mop


1. Ciupiți clemele laterale ale suportului tamponului de mop și trageți pentru al scoate, așa cum se arată în

figură.

2. Îndepărtați tamponul de mop departe de velcro de pe suportul de mop, apoi glisați-l afară din canel, așa
cum este ilustrat. Curățați tamponul de mop cu apă, apoi reinstalați-l pentru a fi uscat bine. Se
recomandă înlocuirea tamponului de mop la fiecare 3 până la 6 luni sau când pad-ul devine uzat în mod

vizibil.

FAQs
Depanare

Specificații
Mop cu vid

Adaptor Dock
pentru încărcare

Modelul G1
Tensiune nominală de intrare 20 V
Curent nominal de intrare 1.2 A
Tensiune nominală de ieșire 20 V
Curent nominal de ieșire 1.2 A

Fabricat de: Xiaomi Communications Co., Ltd.