Sunteți pe pagina 1din 4

Arii curriculare: Arte

Disciplina: Muzică și Mișcare


Curriculum nucleu
Nr. ore pe săptămână : 2 ore
Sem. I: 14 x 2 = 28 ore
Sem. II: 20 x 2 = 40 ore
Total: 68 ore (din care se vor scă dea zilele libere acordate legal)
Prof. Înv. Primar: Lăcă tuș Maria-Minodora
Ș coala Gimnazială Roșia- structura Nou

PLANIFICARE ANUALĂ
– Muzică și Mișcare –
Clasa a II-a
editura Litera – Muzică și Mișcare, clasa a II-a, Irinel Beatrice Nicoară, București 2021

Nr.
Nr. Competențe
Unităţi tematice Conţinuturi vizate ore Săptămâna Obs.
crt. specifice
alocat
SEMESTRUL I
1. MUZICA ȘI PRIETENII 1.1, 1.2, 1.3, Receptarea unor câ ntece pentru copii și a 10 I-V
EI 1.4 2.1, 2.2, unor elemente simple de limbaj muzical.;
-Muzică și culoare 2.3, 3.1, 3.2. Interpretare de câ ntece pentru copii, cu
- Muzică și poezie 3.3, 3.4 mijloace specifice vâ rstei;
- Muzică, film și dans Exprimarea unor idei, sentimente și
-Muzică și matematică experiențe prin intermediul muzicii și al
Evaluare mișcă rii, individual sau în grup;
2. REGATUL SUNETELOR 1.1, 1.2, 1.3, Receptarea unor câ ntece pentru copii și a 10 VI-X
-Sunete din natură (1) 1.4 2.1, 2.2, unor elemente simple de limbaj muzical.;
-Sunete din natură (2) 2.3, 3.1, 3.2. Interpretare de câ ntece pentru copii, cu

1
Sunete vocale (1) 3.3, 3.4 mijloace specifice vâ rstei;
Sunete vocale (2) Exprimarea unor idei, sentimente și
Sunete muzicale experiențe prin intermediul muzicii și al
instrumentale mișcă rii, individual sau în grup;
Lumea sunetelor
Recapitulare
Evaluare
3. TĂ RÂ MUL RITMULUI 1.1, 1.2, 1.3, Receptarea unor câ ntece pentru copii și a 8 XI-XIV
Sunete scurte/ sunete 1.4 2.1, 2.2, unor elemente simple de limbaj muzical.;
lungi 2.3, 3.1, 3.2. Interpretare de câ ntece pentru copii, cu
PAS cu PAS 3.3, 3.4 mijloace specifice vâ rstei;
Tradiții de sărbători Exprimarea unor idei, sentimente și
experiențe prin intermediul muzicii și al
mișcă rii, individual sau în grup;

SEMESTRUL al II-lea
3. TĂ RÂ MUL RITMULUI 1.1, 1.2, 1.3, Receptarea unor câ ntece pentru copii și a 8 I-IV
- De la PAS la IUTE 1.4 2.1, 2.2, unor elemente simple de limbaj muzical.;
- PAS, IUTE și RAR 2.3, 3.1, 3.2. Interpretare de câ ntece pentru copii, cu
- Pauza- scurtă 3.3, 3.4 mijloace specifice vâ rstei;
recreație muzicală Exprimarea unor idei, sentimente și
- Recapitulare experiențe prin intermediul muzicii și al
EvaluareReceptarea mișcă rii, individual sau în grup;
unor câ ntece pentru
copii și a unor elemente
simple de limbaj
muzical.;
Interpretare de câ ntece
pentru copii, cu

2
mijloace specifice
vâ rstei;
Exprimarea unor idei,
sentimente și
experiențe prin
intermediul muzicii și al
mișcă rii, individual sau
în grup;
4. ORAȘ UL COR 1.1, 1.2, 1.3, Receptarea unor câ ntece pentru copii și a 14 V-XI
- Povestea continuă 1.4 2.1, 2.2, unor elemente simple de limbaj muzical.;
- Cântarea vocală/ 2.3, 3.1, 3.2. Interpretare de câ ntece pentru copii, cu
Dicția 3.3, 3.4 mijloace specifice vâ rstei;
- Să cântăm în cor! Exprimarea unor idei, sentimente și
-Cântarea cu experiențe prin intermediul muzicii și al
acompaniament mișcă rii, individual sau în grup;
- Să cântăm cu solist!
Percuția corporală
Recapitulare
Evaluare
5. ÎMPĂ RĂȚ IA MELODIEI 1.1, 1.2, 1.3, Receptarea unor câ ntece pentru copii și a 16 XII-XIX
-Sunete înalte, sunete 1.4 2.1, 2.2, unor elemente simple de limbaj muzical.;
joase 2.3, 3.1, 3.2. Interpretare de câ ntece pentru copii, cu
-Mersul melodiei 3.3, 3.4 mijloace specifice vâ rstei;
- Legătura dintre text Exprimarea unor idei, sentimente și
și melodie experiențe prin intermediul muzicii și al
-Cântarea în dialog mișcă rii, individual sau în grup;
6. Nuanțe -tare și încet Receptarea unor câ ntece pentru copii și a
Cântec vesel, cântec unor elemente simple de limbaj muzical.;
trist Interpretare de câ ntece pentru copii, cu
Genuri muzicale- din mijloace specifice vâ rstei;

3
folclorul copiilor- Exprimarea unor idei, sentimente și
Recapitulare experiențe prin intermediul muzicii și al
Evaluare mișcă rii, individual sau în grup;
AMINTIRI
MUZICALE
Recapitulare
FINALĂ
Evaluare FINALĂ
Încheierea poveștii

S-ar putea să vă placă și