Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Ştefan cel Mare

Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică


Specializarea: Finanţe Bănci
An: III, grupa I

Relaţii monetar financiare

Prof. Coordonator Student:


Liliana Bratu

2010
Universitatea Ştefan cel Mare
Suceava

BELGIA
- analiza indicatorilor macroeconomici şi a
indicatorilor dezvoltării umane

2010
Cuprins

1.Generalităţi

2. Indicatori macro-economici

3. Indicatorii dezvoltării umane

3.1. PIB

4. Evoluţii economice recente

5. Relaţiile economice(România-Belgia)
5.1 Interstitial şi cooperarea economică
5.2 Evoluţia investiţiilor belgiene în Romania(milioane Euro)
5.3 Evoluţia schimburilor comerciale româno-belgiene (milioane
Euro)
6. Indicele Dezvoltării Umane (IDU)

8. Studiul de alfabetizare în Belgia

9. Sistemul de învăţământ

10. Bibliografie
Belgia

Belgia este unul din statele Benelux. Denumirea oficială a ţării este Regatul Belgiei
(Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie). Este situată în apusul Europei şi se
învecinează cu Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda şi Marea Nordului. Suprafaţa
Belgiei este de aproximativ 30 500 de metri pătraţi.
Teritoriul Belgiei se împarte din punct de vedere geografic în trei regiuni: câmpia
costieră în nord-vest, platoul central şi ţinuturile muntoase ale Ardenilor din sud-est.
Diferenţa dintre cel mai sus şi cel mai jos punct nu este foarte mare, doar 694 de metri
(cel mai jos aşezat punct este Marea Nordului şi cel mai înalt vârf al Belgiei este
Botrange cu înâlţimea de 694 de metri). Teritoriul Belgiei este situat în climatul temperat.
În această ţară locuiesc circa 10 350 000 de locuitori, cu o densitate a populaţiei de 335
de locuitori pe kilometru pătrat. Vârsta medie a locuitorilor este de 40,9 ani. Majoritatea
locuitorilor sunt de naţionalitate belgiană, ceea ce înseamnă de fapt că sunt ori flami
(58%) sau valoni (31%). Restul de 11% îl alcătuieşte populaţia mixtă. Belgia are trei
limbi oficiale – neerlandeza, pe care o vorbesc flamii, frnaceza, pe care o vorbesc valonii
şi circa 1% din locuitori vorbesc germană. În ceea ce priveşte religia, predomină cea
romano-catolică (75%). Restul de 25% din populaţie sunt predominant protestanţi.
Belgia este o monarhie constituţională care are ca formă de guvernământ parlamentul
democrat federal. Capitala ţării este oraşul Bruxelles cu aproape un milion de locuitori.
Din punct de vedere administrativ Belgia este împărţită în 10 provincii şi 3 regiuni
(Bruxelles, Flandra şi Valonia). Pe baza revizuirii constituţiei din anul 1993, există în
momentul de faţă în Belgia trei niveluri de guvernare: federală, regională şi guvernarea
celor patru comunităţi lingvistice care-şi împart între ele îndatoririle şi răspunderea.
Belgia e considerată intersecţia Europei de vest, iar Bruxelles se află la doar 1000 de km
depărtare de toate capitalele statelor mai mari din Europa de vest. Este sediul Uniunii
europene şi al NATO. Şi-a câştigat independenţa în 4 octombrie 1830 când guvernarea de
atunci a declarat independenţa Belgiei faţă de Olanda. În anul 1831 a venit la tron regele
Leopold I.
Belgia are o economie modernă bazată pe întreprinderile private care profită în
principal de poziţia geografică centrală a ţării, de infrastructura de transport bine
dezvoltată şi de baza industrială şi economică bine închegată a ţării. Majoritatea unităţilor
industriale sunt concentrate în regiunea populată a Flandrei în nord. Datorită faptului că
Belgia dispune de puţine resurse naturale, importă marea parte a materiilor prime şi
exportă multe produse, este dependentă de situaţia de pe pieţele mondiale.
În anul 2002 a intrat în Uniunea Monetară Europeană. Cele mai dezvoltate ramuri
industriale sunt: industria utilajelor, industria metalurgică, industria constructoare de
maşini, industria transporturilor, industria alimentară, chimică, textilă, industria sticlei şi
industria petrolieră
Din domeniul agriculturii trebuie amintite sfecla de zahăr, fructele şi legumele,
cerealele, tabacul, carnea de vită şi de porc şi laptele.
Prezentare monografică

Denumire oficială:Regatul Belgiei


Forma de guvernământ: Monarhie constituţională din anul 1831, cu sistem parlamentar
bicameral la nivel federal (Camera Deputaţilor şi Senatul care au rolul de a propune şi
adopta legile, ce devin efective dupa semnarea decretului regal) şi unicameral la nivelul
regiunilor şi comunităţilor.
Şeful statului: Regele Albert al II-lea, încoronat la 30 august 1993. În anul 2005, Regatul
Belgia a aniversat 175 de ani de existenţă şi 25 de ani de federalism.
Personalităţi din guvern: Herman Van Rompuy, Prim Ministru. Guvernul este format
dintr-o coaliţie creştin-democrată, liberală şi socialistă. În Belgia există un Guvern
federal, format din 15 membri – primul ministru şi 14 miniştri, dintre care 7 francofoni şi
7 neerlandofoni (dimensiunea maximă de 15 posturi ministeriale şi structura lingvistică
paritară sunt stabilite prin Constituţie – art. 99) şi 5 guverne comunitare şi regionale –
Guvernul Flamand, Guvernul Valon, Guvernul ,Comunităţii franceze, Guvernul Regiunii
Bruxelles-Capitala, Guvernul Comunitatii germanofone.
Geografie: Belgia este o ţară situată în Europa de Vest şi se învecinează la nord cu
Olanda, la est cu Germania şi la sud cu Luxembourg şi Franţa. Anvers, cel de al treilea
port ca mărime din lume, este situat în partea de nord-vest a Belgiei, la Marea Nordului.
Bruxelles, capitala ţării, este situată la nord de centrul ţării. Alte oraşe importante: Liege,
Namur, Gent, Charleroi, Brugge.
Suprafaţa ţării este de 30.522 kmp, distanţa cea mai mare între două puncte situate în
interiorul graniţelor este de 330 km.Clima este specifică Europei de Vest, respectiv
maritim-temperată, cu ierni blande şi veri plăcute.
Populatie: Belgia are o populaţie de 10,3milioane locuitori, cu o densitate de 330 de
locuitori pe kmp, una din cele mai mari din lume.
Regiuni: Belgia este formată din trei regiuni şi anume:
Flandra (care cuprinde provinciile: Anvers, Flandra de Est, Brabantul Flamand, Limburg
şi Flandra de Vest) cu o populaţie de 5,9 milioane locuitori, limba vorbită fiind
neerlandeza (dialect al limbii olandeze);
Valonia ( cu provinciile: Namur, Liege, Luxemburg, Hainaut Occidental şi Brabantul
Valon), situată în sudul ţării are o populaţie de 3,3 milioane locuitori, limba vorbită fiind
franceza; regiunea Bruxelles)
Capitala cu o populaţie de cca. 1 milion de locuitori este oficial bilingvă
(flamandă/franceză). În Belgia există, din punct de vedere cultural, trei comunităţi,
respectiv flamanda, franceza, (Bruxelles-Capitala, flamandă şi franceză) şi germana (în
zona situată la graniţa cu Germania).
Limba folosită: Oficial, limba vorbită este cea a regiunii respective, iar în Bruxelles una
din cele doua, franceza sau flamanda. Engleza este de asemenea larg folosită, dar cu o
frecvenţă mai mare în domeniul afacerilor.
Religia: romano-catolică este predominantă.
Moneda naţională: Euro.
Sărbători oficiale: 21 iulie, ziua naţională, 1 ianuarie, Paştele, 1 mai, 1 iunie, 11 iunie, 15
august, 1 noiembrie, 11 noiembrie (ziua armistiţiului), Crăciunul.
Resurse naturale: Belgia are resurse naturale limitate, fiind obligată să importe marea
majoritate a materiilor prime.
Produsul intern brut: 331,4 miliarde Euro – anul 2007 (din care : 61% - Flandra, 25% -
Valonia şi 14% - Bruxelles-Capitala). Contribuţia diferitelor sectoare economice la crearea
PIB: servicii comerciale 66,8%, industrie 16,8%, construcţii 4,6%, electricitate, gaze
naturale şi apă 4%, agricultură, silvicultură şi pescuitul 0,8%.
PIB/locuitor: cca. 30.400 Euro (date 2007).
Creştere economică (2008): -1,7%
Creşterea producţiei industriale (2008): -2,%.
Rata inflaţiei: 5,1% (mai 2008)
Şomaj: 8,2% din populaţia activă (2008).
Comerţ Exterior: valori înregistrate la 31.12.2008: totalul schimburilor comerciale a
fost de 642,5 miliarde Euro (cu 4,3% mai mult comparativ cu 31.12.2007), din care
exportul a fost de 323,3 miliarde Euro (cu 2,9% mai mult decat la 31.12.2007), iar
importul de 319,2 miliarde Euro (cu 5,8% mai mare). Cca. 77% din volumul total al
schimburilor comerciale ale Belgiei au fost realizate cu ţările membre ale Uniunii
Europene (76,8% din exporturi si 72,3% din importuri), iar diferenţa cu celelalte ţări.
Structura exporturilor : produse chimice şi farmaceutice (23,3%), maşini şi aparate
(12,4%), materiale de transport (11,6%), metale comune şi produse metalurgice (10,5%),
materiale plastice şi cauciuc (8,4%), produse minerale (7,4%), pietre preţioase şi bijuterii
(5,1%), produse ale industriei alimentare (4%), textile şi imbracaminte (3,9%), produse ale
regnului vegetal (2,2%), hârtie şi carton (2,0%), animale vii şi produse ale regnului animal
(1,9%), instrumente şi aparate optice (1,7%), mobilă (1,3%), ciment, piatră, ceramică,
sticlă ( 1,3%).
Structura importurilor : produse chimice şi farmaceutice (21,5%), maşini şi aparate
(14,0%), produse minerale (12,7%), materiale de transport (11,5%), metale comune şi
produse metalurgice (9,8%), materiale plastice şi cauciuc (5,4%), pietre preţioase şi
bijuterii (4,7%), textile şi îmbrăcăminte (3,3%), produse ale industriei alimentare (3,2%),
produse ale regnului vegetal (2,6%), hârtie şi carton (2,1%), instrumente şi aparate
optice( 2,1%),animale vii şi produse ale regnului animal (1,8%), mobilă (1,7%), ciment,
piatră, ceramică şi sticlă (1,0%) . În anul 2006, Belgia a fost primul exportator mondial de
medicamente (inclusiv veterinare), polietilenă, diamante şi pietre preţioase, covoare şi
mochete.
Principalii parteneri comerciali : Germania, Franţa, Olanda, Marea Britanie şi SUA.
Balanţa comercială: soldul balanţei comerciale a fost la 31.12. 2008 pozitiv, înregistrand
+4,1 miliarde Euro.
Rezerve valutare (aprilie 2008): 11.019 milioane Euro.
Datoria externă (2007): 337,009 milioane Euro.
Evoluţii economice recente

Conform datelor estimative publicate de Banca Naţională a Belgiei (BNB) la 25 aprilie,


Belgia a intrat în recesiune în primul trimestru 2009, cu un recul de 1,6% al PIB, dupa ce
în trimestrul anterior s-a manifestat o prima contracţie de 1,7% (cel mai slab trimestru din
1980). Analiştii economici vorbesc despre ,,gravitate excepţională’’ şi nu exclud şi alte
deteriorări în perioada urmatoare. Se apreciază că pentru 2009 creşterea economică va
cunoaşte valori negative şi mai mari, apropiate de estimările FMI (-3,8%), cu consecinţe
bugetare şi salariale inevitabile. La randul său, Guvernul federal prevede o contracţie de
1,9%. În ceea ce priveşte inflaţia, aceasta a atins, în perioada februarie-martie a.c. 0,60%,
cel mai scazut nivel al sau din ultimii 10 ani. Indicele preţurilor de consum a progresat cu
0,23 puncte, atingând 111,33 puncte, nefiind probabil să mai crească în acest an.
În aprilie 2009, au fost înregistrate 923 societăţi în faliment (+12,3% faţă de aprilie
2008), în toate domeniile de activitate. Datoria publică va reprezenta, în acest an, 95,7%
din PIB.

PIB-ul Belgiei a crescut cu 0,5% în trimestrul III din 2009

Belgia a ieşit din recesiune în cel de-al treilea trimestru, potrivit unei estimări a Băncii
Naţionale locale. În această perioadă, produsul intern brut al ţării a crescut cu 0,5%,
comparativ cu trimestrul II din 2009.
PIB-ul Belgiei este însă în continuare cu 3,5 la sută mai mic anul acesta, comparativ cu
anul trecut. Economia ţării a început să se contracte acum un an, cam în aceeaşi perioadă.
Ca şi Belgia, cele mai multe ţări din zona euro ar trebui să iasă din recesiune. Au reuşit
deja acest lucru Franţa şi Germania, ţările care formează motorul Uniunii Europene.

Belgia a ajuns la o datorie publică de 100% din PIB

Ministrul de finanţe belgian Didier Reynders 1a anunţat luni că la finalul lunii mai
datoria publică a Belgiei a atins 335 miliarde de euro, reprezentând 100% din PIB,
informează cotidianul Le Soir.Datoria publică a Belgiei raportată la populaţie indică
31.000 de euro pe cap de locuitor. Datoria statului belgian a crescut de la 89% în 2008 la
96,7% din PIB în 2009. În ce priveşte deficitul bugetar, fixat la 5% din PIB pentru acest
an, ar urma să ajungă, potrivit ţintei sale.Ministrul de finanţe belgian Didier Reynders a
anunţat luni că la finalul lunii mai datoria publică a Belgiei a atins 335 miliarde de euro,
reprezentând 100% din PIB, informează cotidianul Le Soir.

Datoria publică a Belgiei raportată la populaţie indică 31.000 de euro pe cap de


locuitor.
Datoria statului belgian a crescut de la 89% în 2008 la 96,7% din PIB în 2009.

1
SURSA: Agerpres, Le Soir
În ce priveşte deficitul bugetar, fixat la 5% din PIB pentru acest an, ar urma să ajungă,
potrivit ţintei stabilite de guvernul belgian, la 3% în 2012 şi să coboare sub acest nivel
până în anul 2015.

Pentru atingerea acestui obiectiv, însă, Belgia va trebui să obţină lichidităţi în valoare
de 22 de miliarde de euro în următorii patru ani, ceea ce presupune ca guvernul ce va fi
format în urma alegerilor anticipate din 13 iunie să pună în practică noi politici
economice şi monetare, adaugă sursa citată.

Relaţiile economice (România+Belgia)

Schimburile comerciale ale României cu Belgia se derulează, în principal, în baza


Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană,
semnat la 25 aprile 2005, în Luxemburg .

Investitiile şi cooperarea economică

Volumul investiţiilor directe belgiene în Romania la 31.12.2008 a fost de 246,5


milioane Euro realizate de 2228 societăţi belgiene – locul 16, cu o pondere de 1,4% din
total.
Sectoarele unde au fost efectuate investiţiile belgiene: industrie (50,7%), servicii
(27,8%), comerţ en gros (6,4%), transporturi (6,2%), comerţ cu amanuntul (5,3%), turism
(1,4%), construcţii (1,3%), agricultură (0,9%).
Principalele investiţii: telecomunicaţii (Wirefree Services Belgium), agroalimentar
(INBev, Puratos, Martens), textile (Uco Textile, Drapantex), construcţii metalice şi
profile (Coilprofil, Joris Ide Group), angrenaje mecanice de transmisie (BMT), spume
poliuretanice (Recticel Eurofoam), maşini unelte pentru prelucrarea metalului (LVD),
componente din material plastic (Solvay), distribuţie (Delhaize), imobiliare (SIG Invest,
Centrimo).

EVOLUŢIA
investiţiilor belgiene în Romania
- milioane Euro –

Anul 2005 2006 2007 2008


TOTAL inv. 66,0 64,0 95,1 246,5
directe
Nr. firme 1.494 1.714 2021 2228
Evoluţia schimburilor comerciale româno-belgiene (milioane Euro)

Total Export Import Sold

2000 405.3 192.3 213.0 - 20.8


2001 501.8 215.8 286.0 - 70.2
2002 531.5 230.7 300.8 - 70.1
2003 561.0 247.8 313.2 - 65.4
2004 767.38 374.22 393.15 - 19.0
2005 853.8 386.6 467.2 - 80.6
2006 1052.86 426.33 626.53 -165.76
2007 1468.0 468.0 1000.0 -532.0
2008 1672.2 552.1 1120.1 -568.0

Oportunităţi de export pentru societăţile româneşti:

* IT&C
* Automobile
* Maşini şi dispozitive mecanice
* Aparate şi materiale electrice
* Articole şi subansamble metalice
* Articole din polietilena şi cauciuc
* Confecţii utile

* Mobila

* Terenuri

Comparativ cu anul 2000, schimburile comerciale bilaterale au crescut de patru ori în


anul 2008, creşterile respective fiind înregistrate atât la exportul românesc cât şi la
import. Soldul balanţei comerciale a înregistrat în perioada celor 8 ani analizaţi un sold
constant negativ pentru partea română. În anul 2008, exportul românesc a crescut cu cca.
18%, comparativ cu anul anterior.

Structura comparativă a schimburilor, pe grupe de mărfuri, la 31.12. 2008 faţă de


31.12.2007:

Export (in %): 2007 2008

maşini, aparate şi echipamente electrice 34,5 31,2


vehicule şi echipament transport 13,3 13,6
produse textile 15,0 13,3
produse metalurgice 9,6 11,5
produse chimice 9,9 8.9
produse ale regnului vegetal 1,1 6,0
produse chimice 4,2 4,0
care reprezintă împreuna din export 87,6 88,5
Import (in%):
produse chimice 18,7 21,5
vehicule, echipamente de transport 18,5 14,6
mase plastice 10,8 12,1
materiale şi articole textile 10,1 9.8
maşini echipamente electrice 11,5 11,8
produse metalurgice 6,5 6,5
animale vii 3,9 3.3
care reprezinta împreuna din import 80,0 80,0

Indicele dezvoltării umane (IDU, Human Development Index în engleză) este o


măsură comparativă a speranţei de viaţă, alfabetizării, învăţământului şi nivelului de trai.
În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare a unei ţări decât
PIB-ul pe cap de locuitor, care măsoară doar prosperitatea materială şi nu alţi indicatori
socioeconomici. Indicele a fost inventat de economistul pakistanez Mahbub ul Haq.
Indicele dezvoltării umane, pentru majoritatea statelor membre ONU, este actualizat în
fiecare an de Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite şi publicat în Raportul de
Dezvoltare Umană.

Clasamentul din 2009 arata ca Belgia este pe locul 17, avand un IDU de 0.953 in
scadere fata de anii trecuti:

1. Norway 14. Austria 27. Israel 0.935


0.971 (▲ 1) 0.955 (▲ 2) (▲ 1)
2. Australia 15. Spania 28. Andorra
0.970 (▲ 2) 0.955 (▬) 0.934 (▼ 1)
3. Islanda 16. Danemarca 29. Slovenia
0.969 (▼ 2) 0.955 (▼ 2) 0.929 (▬)
4. Canada 17. Belgia 30. Brunei 0.920
0.966 (▼ 1) 0.953 (▬) (▬)
5. Irlanda 18. Italia 0.951 31. Kuwait 0.916
0.965 (▬) (▲ 1) (▬)
6. Olanda 19. Liechtenste 32. Cipru 0.914
0.964 (▬) in 0.951 (▼ 1) (▬)
7. Suedia 20. Noua 33. Qatar 0.910
0.963 (▬) Zeelandă 0.950 (▲ 1)
8. Franţa (▬) 34. Portugalia
0.961 (▲ 3) 21. Marea 0.909 (▼ 1)
Britanie 0.947 35. Emiratele
9. Elveţia Arabe Unite
(▬)
0.960 (▬)
22. Germania 0.903 (▲ 2)
10. Japonia
0.947 (▬) 36. Cehia 0.903
0.960 (▬)
23. Singapore (▬)
11. Luxembu
0.944 (▲ 1) 37. Barbados
rg 0.960 (▼
24. Hong Kong 0.903 (▲ 2)
3)
12. Finlanda 0.944 (▼ 1)
25. Grecia 38. Malta 0.902
0.959 (▲ 1)
0.942 (▬) (▼ 3)
13. USA
26. Coreea de
0.956 (▼ 1) Sud 0.937 (▬)

Belgia Rata şomajului (2010)


Rata şomajului în Belgia a fost raportată la 8.60 la sută în iunie 2010. Din 1980 până
în 2010, Rata şomajulu îin Belgia a avut o medie de 8.63 la sută ajungând la un
maxim istoric de 12.10 la sută în decembrie 1982 şi un nivel record de 6,20 la sută
în martie 2001. Forţa de muncă este definita ca numărul de persoane angajate plus
şomeri în căutare de lucru, dar numărul. Include pe cei care nu sunt în căutarea de
muncă, cei care sunt instituţionalizaţi şi cei aflaţi în serviciul militar.

Rata somajului
Ţara Dobandă Rata de Rata Rate fara Contul Cursul de
creştere infaţiei locuri de curent schimb
munca
Belgia 1,00% 0,70% 2,57% 8,60% -1 1,3242

Studiul de alfabetizare2
Un sondaj la nivel mondial arata ca Finlanda nu mai este pe primul loc în ceea ce
priveşte alfabetizarea, pentru prima data ântr-un deceniu, clasându-se în urma Coreei de
Sud. Programul tri-anual Internaţional pentru Evaluarea Elevilor (PISA), studiul asupra
persoanelor cu varstă de 15 ani a clasat regiunea Shanghai din China pe primul loc,
Finlanda clasîndu-se pe locul trei. Ministrul de învaţămant din aceasta ţară a acuzat un
declin în ceea ce priveşte alfabetismul, în special în rândul baieţilor.
Studiul a constatat că ţările în care studenţii repetă mai des anii, tind să aibă rezultate
mai slabe per-total, cu cele mai mari diferenţe între copiii din familiile sărace ţi cei din
cele bogate. Ţările în care elevii repetă cel mai des anii sunt Belgia, Franţa, Luxemburg,
Portugalia şi Spania. Altfel decat Finlanda, şapte ţări europene au obţinut rezultate
semnificativ mai bune în ceea ce priveşte alfabetismul decat media OECD : Belgia,
Estonia, Islanda, Olanda, Norvegia, Polonia şi Elveţia. Printre ţările care au rezultate
semnificativ mai slabe decat media înregistrată se află Italia, Spania, Austria şi Grecia.
Rezultatele cele mai slabe ale unui stat european le-a înregistrat Azerbaidjanul, penultima
fiind Kargastanul, în timp ce Rusia ocupă locul al 43-lea, cu două locuri în spatele
Turciei, dar înaintea Serbiei.

Sistemul de învăţământ

În Belgia există trei sisteme principale de educaţie: educaţia comunitară; educaţia


subvenţionată liber – în principal catolică; educaîia subvenîionată oficial – organizată de
municipii şi provincii. Educaţia obligatorie durează 12 ani, începand cu vârstă de 6 ani.
Învătământul primar durează ani. Învăţământul secundar se împarte în trei nivele şi
începe la vârsta de 12 ani. Fiecare nivel are 2 ani. Primul an al fiecarui nivel este acelaşi
pentru toţi copiii. Din al doilea an fiecare copil poate alege ce cursuri doreşte să urmeze.
Sunt patru ramuri ale sistemului secundar: general, tehnic, artistic şi vocaţional.
Învăţământul constă din învăţământ universitar şi non-universitar.

2
Sursa: www. Politicall.ro
Speranţa de viaţă la naştere:

* total populaţia: 79.37 ani


* de sex masculin: 76.21 ani
* femei: 82.68 ani (2010 estimare)

Speranţa de viaţă la
An Rang Schimbarea la sută Informaţii
naştere
2003 78.29 33 2003 estimare

2004 78.62 35 0.42 % 2004 estimare

2005 78.62 35 0.00 % 2005 estimare

2006 78.77 35 0.19 % 2006 estimare

2007 78.92 33 0.19 % 2007 estimare

2008 79.07 32 0.19 % 2008 estimare

2009 79.22 33 0.19 % 2009 estimare

2010 79.37 37 0.19 % 2010 estimare

Definiţie: Această intrare conţine numărul mediu de ani pentru a fi locuit de un grup
de oameni născuţi în acelaşi an, în cazul în care mortalitatea la fiecare vârstă rămâne
constantă în viitor.Intrarea include totalul populaţiei, precum şi componentele feminine
si masculine. Speranţa de viaţă la naştere este, de asemenea, o măsură a calităţii generale
a vieţii într-o ţară şi rezumă mortalitate la toate vârstele. Deasemenea aceasta indi este
necesară pentru calcularea diferitelor măsuri actuariale.

În clasamentul lumii Belgia se situează pe locul 33, cu o speranţă de viaţă de


79,22.
Bibliografie

1. http://www.promedia.be/

2. http://www.scribd.com/doc/38331022/ue-cartea

3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Belgia

4. http://www.belgia.ro/

5. http://stiri.portal.ro/

S-ar putea să vă placă și