Sunteți pe pagina 1din 77

1.

Studiul piesei pe baza desenului produsului finit şi de ansamblu


1.1. Rolul funcţional al piesei

Piesa este de tip carcasa, numar desen 598-03.05.01 cu masa de 1,6 Kg.

1.2. Analiza posibilităţilor de realizare a preciziei macro şi micro


geometrice (dimensionale, de formă, de poziţie reciprocă a
suprafeţelor şi a rugozităţii) prescrise pe desenul reperului dat

Fig.1 Schita piesei si alegerea suprafetelor.


sup Denumirea Condiţii tehnice Procedeu final de Etape
suprafeţei impuse prelucrare intermediare
de prelucrare
S1 cilindrica Ra=12,5 µ m Burgiere
Ǿ5 mm
S2 plană frontala Ra=6,3 µ m Strunjire frontala de Strunjire de
52 -0,20 mm semifinisare degrosare
S3 supr. filetata
cilindrica M 6x10 mm Filetare cu tarod Burghiere
interioara 8 gauri
S4 cilindrica Ra=12,5 µ m Strunjire exterioara
exterioara Ǿ1000-0,22 mm de degroşare
S5 Strunjire frontala de
plana Ra=12,5 µ m degroşare

S6 cilindrică Ra=6,3 µ m Strunjire cilindrica Strunjire


exterioara Ǿ150 0-0,2 mm exterioara de exterioara de
semifinisare degrosare
S7 cilindrică Ra=1,6 µ m Strunjire exterioara Strunjire
exterioară Ǿ100 0-0.22 mm de finisare exterioara de
degrosare
S8 Ra=6,3 µ m Strunjire frontala de Strunjire de
plana semifinisare degrosare

S9 cilindrică Ǿ80+0,030(H7) Strunjire cilindrica Strunjire de


interioară Ra=1,6 µ m interioara de finisare degrosare
S10 plana Ra=12,5 µ m Strunjire frontala de
12+0,3-0.3 mm degroşare

S11 cilindrică Ra=6,3 µ m Filetare cu tarod Burghiere


interioară M12
filetata 4 gauri echidistante

S12 plana exterioara Ra=12,5 μm Frezare Strunjire


145 0-0,2 mm
2. Consideraţii asupra semifabricatului

2.1. Materiale semifabricate


(compoziţie chimică, proprietăţi fizico – mecanice)

Material : Fc 150 – STAS 568 – 88


- compoziţie chimică: C = 3,6...4,5%
Si< 15 %; Cu < 0,5 %; Mn < 1,5 %;
Ni < 0,3%; Al < 0,1 %; Ti < 0,1 %;
V < 0,1 %

- propietăţi fizico – mecanice:


duritate 170 - 210 HB
rezistenţa de rupere la tracţiune σ t = 15kgf/mm2
rezistenţă minimă la încovoiere σ î = 30 kgf/mm2
rezistenţă minimă la compresiune σ c = 83 kgf/mm2
sageata minima la incovoiere f=4 mm

2.2. Descrierea sumară şi justificarea alegerii metodei de elaborare a


semifabricatului

Un semifabricat se poate elabora prin mai multe metode sau procedee.


Preţul de cost al semifabricatului intră integral în preţul de cost al piesei.
Deci, se impune o alegere atentă, raţională a metodei de elaborare a
semifabricatului. Din variantele posibile trebuie aleasă soluţia cea mai
economică.
Fiind un reper a cărui rugozitate generală este de pana la 50 µ m, cu o
complexitate medie, se alege procedeul cel mai eficient de elaborare a
semifabricatului prin turnare.
S-a ales procedeul de turnare în cochila datorita rugozitatii generale
Ra=12,5µ m.
Turnarea reprezintă procesul tehnologic de prelucrare dimensională
efectuată în urma solidificării unei cantităţi determinate de metal lichid
introdus în cavitatea unei forme având configuraţia şi dimensiunile
corespunzătoare.

2.3. Tratamentul termic primar necesar semifabricatului

Marimea grosimii peretilor cochilei determina cresterea vitezei de


racire. Raportul dintre grosimea peretilor cochilei si grosimea peretilor
piesei turnate variaza de obicei intre 1 si 2.
Recoacerea se face la temperature de 9000…11500C in jur de 15 min.
Este indicate introducerea pieselor in cuptorul de recoacere imediat
dupa scoaterea lor din forma la temperature de 750…8500C.
2.4. Adaosurile totale de prelucrare conform standardelor

STAS 1392 – 88
Clasa a II-a de precizie

Dimensiunea nominala Adaosul de prelucrare


mm mm

Sus ......................................3,0
<30 Jos ,lateral ...........................2,5
Sus ......................................3,0
30...60 Jos, lateral ...........................2,5

Sus ......................................3,5
60...100 Jos, lateral............................3,0

Sus ......................................3,5
100...200 Jos, lateral............................3,0

(Ǿ150) LSF = Lp + 2Alat = 150 + 2 * 3,0 =156 mm


(145) LSF = Lp + Alat stânga + Alat dreapta = 145 + 3,0 =147 mm
(Ǿ100) LSF = Lp + 2Alat = 100 + 2 * 3,0 = 106 mm
(Ǿ80) LSF = Lp - 2Alat = 80 - 6,0 = 74 mm
(52 ) HSF = Hp + Ap sus + Ap jos = 52 + 3 + 2,5 = 57,5 mm
(8) HSF = Hp + Ap sus + Ap jos = 8 + 3 +2,5 = 13,5 mm

2.5. Abaterile limita la dimensiunile pieselor turnate din fonta

Clasa a II-a de Dimensiunea


precizie nominala <30 30...60 60...100 100...200
Gabaritul maxim mm
<=200mm
Abateri limita ± 0,4 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,75

(Ǿ150) LSF = Lp + 2Alat = 150 + 6,0 =156 ± 0,75 mm


(145) LSF = Lp + Alat stânga + Alat dreapta = 145 + 3,0 =147 ± 0,75 mm
(Ǿ100) LSF = Lp + 2Alat = 100 + 6,0 = 106 ± 0,6 mm
(Ǿ80) LSF = Lp - 2Alat = 80 - 6,0 = 74 ± 0,6 mm
(52 ) HSF = Hp + Ap sus + Ap jos = 52 + 3 + 2,5 = 57,5 ± 0,5 mm
(8) HSF = Hp + Ap sus + Ap jos = 8 + 3 +2,5 = 13,5 ± 0,4 mm

2.6. Abaterile limita la masa pieselor turnate din fonta


Masa nominala a piesei turnate este intre 1 si 10 Kg deci:

Abaterea limita superioara la masa = 5%

Fig.3 Schita semifabricatului

3. Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanica


3.1 Procesul tehnologic tip pentru piesele tip “bucşe”

Reperul se încadrează în clasa “bucşe”. Piesele din această categorie sunt


foarte răspândite în construcţia de maşini. Ele sunt elemente componente ale
majorităţii subansamblelor şi ansamblelor, cum ar fi:
- motoarele, compresoarele şi pompele;
- lagărele fixe şi demontabile, lagărele sub formă de bucşe;
- îmbinările canelate fixe şi demontabile;
- cilindrii pentru acţionări pneumatice şi hidraulice.
Din analiza filmului tehnologic prezentat în figura de mai jos, se poate contura
traseul tehnologic pentru o piesă tip bucşă:

Nr Denumirea Schiţa operaţiei + codul formei MU DPS DPS SC MM


op operaţiei geometrice a suprafeţelor F C
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

sculeiDispoyitive modulare de prindere a


Strung normal

Universal u acţionare hidraulică

Cuţite cu plăcuţe C.M. amovibile


Strunjire
interioară
1 şi frontală
de
degroşare
4
3
2
de

frontală

Broşare
Strunjire
Strunjire

interioară
exterioară

degroşare

Maşină de broşat interior Strung normal Strung normal

Dispozitiv de broşat Universal u acţionare mecanică strunjireUniversal sau dispozitiv de

broşeiMandrină pentru prinderea pieseiDispoyitive modulare de prindere a Suport port cuţit

Broşe de interior Cuţite cu plăcuţe C.M. amovibile Cuţite cu plăcuţe C.M. amovibile

Calibru T, NT Mijloace universale de măsurare + calibrare


8
7
6
5
pană

termic
Găurire
Broşare
canla de

interioară
Tratament

de finisare
Rectificare
Îmbunătăţit la 42±2 HRC
interiorMaşină de rectificat Maşină de găurit cu montant panăMaşină de broşat canale de

Mandrină Dispozitiv de găurit Dispozitiv de broşat

Dorn port piatră Cap multiax broşeiMandrină pentru prinderea

Piatră de rectificat Burghie armate cu C.M. Broşă pentru canal de pană

Calibre + MUM Dispozitiv de controlCalibru Calibru T. NT


Dispozitiv de rectificat

Dorn abraziv

Calibre + MUM
Dorn port piatră
exteriorMaşină de rectificat
Rectificare
exterioară
9
de
degroşare

Se controlează cotele conform


Control desenului de execuţie (100% cotele
10
final funcţionale cu precizie ridicată şi 25%
restul cotelor)

Prelucrarea suprafeţelor interioare, exterioare şi frontale ale bucşelor în


producţia de serie mare şi de masă se face din bare laminate prin strunjire pe strung
revolver, strung automat cu un arbore, sau strung automat cu 4 sau 6 arbori.
Prelucrarea bucşelor în producţia de serie mijlocie se realizează din
semifabricate individuale cofecţionate prin matriţare, forjare sau debitate din bară.
În producţia de serie mică şi unicat, prelucrarea bucşelor din semifabricatele
enumerate este asemănătoare şi se execută pe strunguri universale.

3.2 Procesul tehnologic

Nr Denumirea Schita operatiei MU DPSf DPSc Sc MM


. opreatiei
op
0 1 2 3 4 5 6 7
3
2
1

finisare
Strunjire
Strunjire
Strunjire

degrosare
degrosare

Ra=1,6μm
frontala de
frontala de
interioara si

exterioara si

interioara de
Fig.6
Fig.5
Fig.4

Strung normal Strung normal Strung normal

strunjireUniversal sau dispozitiv strunjireUniversal sau dispozitiv hidraulicaUniversal actionare

Disp.mod.de prindere a sculei Suport port cutit sculeiDispozitive modulare de prindere a

Cutite cu placute CM amovibile Cutit cu placute CM amovibile Cutite cu placute CM amovibile

Mijloace universale de masurat si calibre


6
5
0
4

Gaurire
Gaurire
Strunjire
exterioara
de finisare
Ra=1,6 μm

Fig.9
Fig.8
Fig. 7

cu montantMasina de gaurit Masina de gaurit cu montant


Strung normal
4

Dispozitiv de gaurit Dispozitiv de gaurit Universal cu actionare hidraulica


5

Cap multiax Cap multiax sculeiDisp. Modulare de prindere a


6

Burghie armate cu CM Bughie armate cu CM Cutite cu placute amovibile CM


7

Disp.de control Calibru Calibru T


0
9
8
7

10
1

Filetare
Filetare
Gaurire
Frezare

Fig.13
Fig.12
Fig.11
Fig.10

3
Masina agregat Masina agregat cu montantMasina de gaurit frezatMasina agregat de

4
Dispozitiv de filetat Dispozitiv de filetat Dispozitiv de gaurit Dispozitiv de frezar

5
Capete multiax de filetat filetatCapete multiax de Cap multiax Dornuri port freza
6

Tarozi Tarozi Burghie armate cu CM Capete de frezat


7

Calibre + MUC Calibre + MUC Disp.de control Calibru


11 Tratament Imbunatatit la 40±2HRC
termic

Se controleaza cotele
conform desenului de
executie(100% cotele
12 Control CTC functionale cu precizie
final ridicata si 25% restul
cotelor)

4. Operaţii

Operatia 1: STRUNJIRE INTERIOARA SI FRONTALA DE DEGROSARE

Schiţa prelucrării cu semifabricatul în poziţie de lucru, schema de


orientare şi fixare, cotarea tehnologică:
54,5 ±0,5

10,5 ±0,4

79,2±0,6

102,2±0,6

150±0,2

Fig.4. Schita operatiei 1

a) Fazele operatiei:

Faza 1: Prinderea semifabricatului;


Faza 2: Strunjire interioara suptafata S9;
Faza 3: Schimbare scula
Faza 4: Strunjire frontala suprafata S2:
Faza 5: Strunjire suprafata S4
Faza 6: Strunjire suprafata S5
Faza 7: Strunjire suprafata S6
Faza 8: Desprindere semifabricat;
Faza 9: Control CTC

b) Masina unealta si principalele caracteristici

Strung normal SN 320

1. Caracteristici principale
Diametrul de prelucrare maxim deasupra planului Φ 320mm
Distanţa dintre vârfuri 750 mm
Diametrul maxim de prelucrare deasupra saniei Φ 160 mm
Diametrul maxim al materialului de bază Φ 34 mm
Diametrul maxim de prelucrare cu lunetă fixă Φ 100mm
Diametrul maxim de prelucrare cu lunetă mobilă Φ 80mm
2. Puterea motorului
P=3kW

3. Cutia de avansuri
Numărul avansurilor longitudinale şi transversale 36
Domeniul avansurilor longitudinale
-pas normal 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07;
0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12;
0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22;
0,28;0,36;0,44 mm/rot
-pas mărit 0,24;0,32;0,40; 0,48;0,56;0,64;
0,72; 0,80;0,88; 0,96;1,12;1,28;
1,44;1,60;1,75; 2,24;2,88;3,52
mm/rot
Domeniul avansurilor transversale
-pas normal 0,01; 0,013; 0,017; 0,02; 0,023;
0,027; 0,03; 0,033; 0,037;
0,04; 0,047;0,053; 0,06; 0,067;
0,073; 0,093; 0,12; 0,147
mm/rot
-pas mărit 0,08; 0,107; 0,133; 0,16; 0,187;
0,213; 0,24; 0,267; 0,293; 0,32;
0,373; 0,427; 0, 48; 0,533;
0,586; 0,747; 0,96;1,17 mm/rot

4. Căruciorul
Pasul şurubului conducător 6mm
Modulul cremalierei 2mm
Lăţimea danturii cremalierei 15mm
5. Păpuşa mobilă
Diametrul pinolei Φ 45mm
Conul pentru vârf Morse nr.3
Cursa maximă a pinolei 130mm
Deplasarea transversală a păpuşii mobile ± 10mm
6. Păpuşa fixă
Capul axului principal LO-A.S.A.B.5.9-1960
Diametrul alezajului arborelui principal Φ 36mm
Conul alezajului axului principal Morse nr.5
Numărul treptelor de turaţii directe 18
Intervalul de turaţii directe 31,5-1600rot/min
Trepte de turaţii directe 31,5; 40; 50; 63; 80;100; 125;
160; 200; 250; 315; 400; 500;
630; 800; 1000;
1250;1600rot/min
Numărul treptelor de turaţii inverse 18
Intervalul de turaţii inverse 31,5-1600rot/min
Turaţia de intrare în cutia de viteze 1420 rot/min

c) Dispozitiv de prindere a semifabricatului

Universal cu actionare hidraulica

d) Dispozitiv de prindere a sculei

Dispozitive modulare de prindere a sculei

e) Scule aschietoare

Cutite cu placute CM amovibile


Cuţit de degajare interioară STAS 6311-80 cu caracteristicile:
Rp3; α =8 -120; ϕ =100-150; r=2mm
0

h× b=12× 12mm b=5mm


L=180mm c=8mm
l1=20mm d=10mm
l2=30mm n=80mm
l3=50mm Dmax=22mm
f) Mijloc de masurare si control

Subler 800X0,1 STAS 1373/3-87

Faza 1: Prindere semifabricat

Faza 2 : Strunjire interioara de degrosare pe suprafata S9:


g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la diametrul Ø 79,2 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =2,6 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=2,6 mm;
Avansul
s =0,8…1,4 mm/rot. (tab.9.2 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,9 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=45 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 45
n= = = 180 ,94 [ rot / min]
π*d 3,14 * 79 ,2

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 160 rot/min;

Viteza reala
π *d *n 3,14 * 79 ,2 * 160
vr = = = 39 ,79[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 230 daN
Puterea
Fz * v 230 * 39 ,79
P= = = 1,86[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 160
l = 57,5 mm;
l1=t/tgφ + (0,5…2) [mm]
l1 = 0,41 mm;
l2 = 1 mm

57 ,5 +0,41 +1
Tb= 0,9 * 160
=0,49 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpiauxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*4% = 1,73*0,04 = 0,062 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.098 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,017 min;

Timpul unitar
Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1,81 min.

Faxa 3: Schimbare scula

Faza 4 : Strunjire frontala de degrosare pe suprafata S2:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la dimensiunea 54,5 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =3 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=3 mm;
Avansul
s =0,6…0,9 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,9 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=45 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 45
n= = = 135 ,2[rot / min]
π*d 3,14 * 106

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 125 rot/min;

Viteza reala

π *d *n 3,14 * 106 * 125


vr = = = 41,6[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 276 daN

Puterea
Fz * v 276 * 41,6
P= = = 2,34[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;
i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 125
l = 16 mm;
l1 = 1 mm
l2 = 1 mm

16 +1 +1
Tb= 0,9 * 125 =0,17 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*3% = 1,41*0,03 = 0,042 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.034 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,014 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1,5 min.

Faza 5 : Strunjire de degrosare pe suprafata S4:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la diametrul Ø103,8 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =1,9 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=1,9 mm;
Avansul
s =0,8…1,4 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,9 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=50 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:
1000 * v 1000 * 50
n= = = 150 ,2[ rot / min]
π*d 3,14 * 106

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 125 rot/min;

Viteza reala
π *d *n 3,14 * 106 * 125
vr = = = 41,6[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 215 daN
Puterea
Fz * v 215 * 41,6
P= = = 1,82[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8
Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 125
l = 4 mm;
l1 = t/tgφ +0,5 = 2,4 mm
l2 = 1 mm

4 + 2,4 +1
Tb= 0,9 * 125 =0,065 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;
ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*3% = 1,295*0,03 = 0,038 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.0013 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,012 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1,347 min.

Faza 6 : Strunjire de degrosare pe suprafata S5:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la dimensiunea10,5 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =3 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=3 mm;
Avansul
s =0,4…0,5 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,5 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=50 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 50
n= = = 102 ,07 [ rot / min]
π*d 3,14 * 156

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 100 rot/min;

Viteza reala

π * d * n 3,14 *156 * 100


vr = = = 48,98[ m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 210 daN
Puterea
Fz * v 210 * 48,98
P= = = 2,1[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 100
l = d/2=25 mm;
l1 = 2 mm
l2 = 2 mm

25 + 2 + 2
Tb= 0,9 * 100 =0,58 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*4% = 1,82*0,04 = 0,072 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.016 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,0187 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1.92 min.

Faza 7: Strunjire de degrosare pe suprafata S6:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la diametrul Ø100 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =3 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=3 mm;
Avansul
s =0,4…0,5 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,5 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=50 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 50
n= = = 100 ,2[ rot / min]
π*d 3,14 * 156

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 100 rot/min;

Viteza reala
π *d *n 3,14 * 156 * 100
vr = = = 48,9[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 215 daN
Puterea
Fz * v 215 * 48 ,9
P= = = 0,82[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 125
l = 10,5 mm;
l1 = t/tgδ +0,5 = 2,4 mm
l2 = 1 mm

10 ,5 + 2,4 +1
Tb= 0,9 * 100
=0,15 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;
Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN
-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*4% = 1.39*0,04 = 0,056 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.003 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,0137 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1.46 min.

Operatia 2: STRUNJIRE EXTERIOARA SI FRONTALA DE DEGROSARE

Schiţa prelucrării cu semifabricatul în poziţie de lucru, schema de


orientare şi fixare, cotarea tehnologică:
52±0,2

8±0,3 102,2 ±0,6

Fig.5. Schita operatiei 2


a) Fazele operatiei:

Faza 1: Prinderea semifabricatului;


Faza 2: Strunjire frontala suprafata S8;
Faza 3: Strunjire exterioara suptafata S7 ;
Faza 4: Strunjire exterioara suptafata S10
Faza 5: Desprindere semifabricat:
Faza 6: Control CTC;

b) Masina unealta si principalele caracteristici


Strung normal SN 320
-caracteristicile masinii sunt prezentate la operatia anterioara

c) Dispozitiv de prindere a semifabricatului

Universal sau dispozitiv de strunjire

d) Dispozitiv de prindere a sculei

Suport port cutit

e) Scule aschietoare

Cutite cu placute CM amovibile

Cuţit de degajare exterioara STAS 6311-80 cu caracteristicile:


Rp3; α =8 -120; ϕ =150;
0
r=1,5mm
h× b=12× 12mm b=5mm
L=180mm c=8mm
l1=20mm d=10mm
l2=30mm n=80mm
l3=50mm Dmax=22mm

f) Mijloc de masurare si control

Subler 800X0,1 STAS 1373/3-87

Faza 1: Prindere semifabricat

Faza 2 : Strunjire frontala de degrosare pe suprafata S8:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la dimensiunea 52 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =2,5 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=2,5 mm;
Avansul
s =0,6…0,9 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,9 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=45 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 45
n= = = 135 ,2[rot / min]
π*d 3,14 * 106

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 125 rot/min;

Viteza reala

π *d *n 3,14 * 106 * 125


vr = = = 41,6[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 276 daN
Puterea
Fz * v 276 * 41,6
P= = = 2,34[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

j) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

k) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 125
l = 16 mm;
l1 = 1 mm
l2 = 1 mm

16 +1 +1
Tb= 0,9 * 125 =0,17 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*3% = 1,41*0,03 = 0,042 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.034 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,014 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1,5 min.

Faza 3 : Strunjire de degrosare pe suprafata S7:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la diametrul Ø103,8 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =1,9 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=1,9 mm;
Avansul
s =0,8…1,4 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,9 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=50 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 50
n= = = 150 ,2[ rot / min]
π*d 3,14 * 106

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 125 rot/min;

Viteza reala

π *d *n 3,14 * 106 * 125


vr = = = 41,6[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 215 daN

Puterea
Fz * v 215 * 41,6
P= = = 1,82[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 125
l = 40 mm;
l1 = t/tgφ +0,5 = 2,4 mm
l2 = 1 mm

40 + 2,4 +1
Tb= 0,9 * 125
=0,385 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*3% = 1,625*0,03 = 0,048 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.0077 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,016 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1,69 min.

Faza 4 : Strunjire de degrosare pe suprafata S10:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la dimensiunea 8 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =2,5 mm

h) Regimuri de aschiere
Adancimea de aschiere
t=2,5 mm;
Avansul
s =0,4…0,5 mm/rot. (tab.9.1 V1)
Se adopta valoarea
smu=0,5 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=50 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 50
n= = = 102 ,07 [ rot / min]
π*d 3,14 * 156

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 100 rot/min;

Viteza reala

π * d * n 3,14 *156 * 100


vr = = = 48,98[ m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 210 daN
Puterea
Fz * v 210 * 48,98
P= = = 2,1[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,9 * 100
l = d/2=25 mm;
l1 = 2 mm
l2 = 2 mm
25 + 2 + 2
Tb= 0,9 * 100 =0,58 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*4% = 1,82*0,04 = 0,072 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.016 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,0187 min;

Timpul unitar

Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=1.92 min.

Operatia 3

Varianta 1: STRUNJIRE INTERIOARA DE FINISARE


Schiţa prelucrării cu semifabricatul în poziţie de lucru, schema de
orientare şi fixare, cotarea tehnologică:

Fig.6. Schita operatiei 3

a) Fazele operatiei:

Faza 1: Prinderea semifabricatului;


Faza 2: Strunjire interioara suprafata S9;
Faza 3: Desprindere semifabricat
Faza 4: Control CTC

b) Masina unealta si principalele caracteristici

Strung normal SN 320


-caracteristicile MU sunt prezentate la operatia 1

c) Dispozitiv de prindere a semifabricatului


Universal cu actionare hidraulica

d) Dispozitiv de prindere a sculei

Dispozitive modulare de prindere a sculei

e) Scule aschietoare

Cutite cu placute CM amovibile


Cuţit de degajare interioară STAS 6311-80 cu caracteristicile:
Rp3; α =60-100; ϕ =10-150; r=1mm
δ=450
h× b=12× 12mm b=5mm
L=180mm c=8mm
l1=20mm d=10mm
l2=30mm n=80mm
l3=50mm Dmax=22mm

f) Mijloc de masurare si control

Subler 800X0,1 STAS 1373/3-87

Faza 1: Prindere semifabricat

Faza 2 : Strunjire interioara de finisare pe suprafata S9:

g) Adaosurile de prelucrare intermediare

Strunjirea se face la diametrul Ø 80 => adaosul de prelucrare la degrosare


Ap =0,4 mm

h) Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=0,4 mm;
Avansul
s =0,03…0,06 mm/rot. (tab.9.8 V1)
(pentru raza la varf a cutitului intre 1…1,5 si Ra=1,6μm)
Se adopta valoarea
smu=0,06 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=63 m/min (tab.9.50 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 63
n= = = 250 ,34[ rot / min]
π*d 3,14 * 80
Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 250 rot/min;

Viteza reala

π *d *n 3,14 * 80 * 250
vr = = = 62 ,8[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 6 daN
Puterea
Fz * v 230 * 6
P= = = 0.076 [ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

i) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.


j) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,06 * 250
l = 52 mm;
l1=t/tgδ + (0,5…2) [mm]
l1 = 0,9 mm;
l2 = 1 mm
52 + 0,9 +1
Tb= 0,06 * 250 =3,59 min;
Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:
Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;
ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;
Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN
-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;
ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min
Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;
Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*4% = 4,83*0,04 = 0,19 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.071 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,048 min;
Timpul unitar
Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=5.13 min.

Varianta 2: ALEZARE INTERIOARA DE FINISARE

Schiţa prelucrării cu semifabricatul în poziţie de lucru, schema de


orientare şi fixare, cotarea tehnologică:
8+0,3

[1]
10

[3]
[2]

Fig 7 Schita operatiei 3b

a) Fazele operaţiei

Faza 1 – Prindere semifabricat


Faza 2 – Alezare de finisare (Φ 80H7 ; Ra=1,6 µ m )
Faza 3 – Desprins semifabricat
Faza 4 – Control CTC
b) Maşina unealtă şi principalele caracteristici:

Masina unealta folosita este o masina de alezat si frezat AF – 85


Caracteristici tehnice:
Axul principal:
- diametrul axului principal ................................................................85 mm
- conul din interiorul axului de alezare..........................................ISO 40 (Morse
5)
- diametrul axului de frezare...............................................................140 mm
- diametrul flansei port freza...............................................................221,44 mm
- Turatiile axului de alezare (18 trepte)........................gama I:
15;21;30;42;60;85;
118;170;236
gama II: 95;132;190;265;
375;530;750;1060;1500
- cursa axiala a axului de alezare..........................................................700 mm
- cursa verticala a carcasei portbrosa fata de masa.............................1000 mm
Platoul (Plansaiba):
- executie...........................................................................................demontabila
- diametrul platoului ..................................................................................500
mm
- cursa saniei de pe platou.........................................................................180
mm
- diametrul maxim de strunjire frontala (plana)...........................................850
mm
- turatiile platoului...................................................................15;21;30;42;60;85;
118;170;236.
Contramontant:
- diametrul alezajului bucsei lagarului contramontantului .....................80(H7) mm
Masa:
Suprafata mesei: - normala ...........................................................900 x 1000 mm
- cu ghidaje auxiliare.........................................1100 x 2300 mm
Cursa transversala a mesei: - normala.............................................900 mm
- cu ghidaje auxiliare............................1500 mm
Cursa longitudinala a mesei: - normala.............................................1250 mm
- cu ghidaje auxiliare.............................1150 mm
Sarcina maxima a piesei pe centrul mesei ......................................5000 Kg
Greutatea masinii:..................................................................................12500 Kg
Avansurile automate:
- avansurile pe rotatie (16 trepte)
mm/rot .................0,025;0,0375;0,05;0,075;0,1;
0,15;0,2;0,3;0,4;0,6;0,8;1,2;1,6;2,4;3,2;4,8;
- avansurile pe minut (16 trepte) mm/min
6,25;9,5;12,5;19;25;38;50;75;100;150;200;300;400;600;800;1200.
- avansul
rapid ....................................................................................2500mm/min.
Puterea instantanee:
- motorul principal ...............................................................................11 Kw
- motorul de avans rapid......................................................................2,6 Kw
- puterea totala instantanee.................................................................10 Kw
Dimensiuni de gabarit:
Lungimea masini: - normala...................................................................4990 mm
- fara contramontant..................................................4490 mm
Latimea masinii: - normala...................................................................2715 mm
- fara contramontant.................................................3315 mm
Inaltimea masinii....................................................................................2930n mm.

c) Scule aşchietoare

- Alezor cu coada conica cu placute din carburi metalice STAS 11905 – 80


d(m6) = 50 mm
L = 256 mm
l = 45 mm
Alezor ø50 STAS 11905 – 80 / K10
- Largitor elicoidal cu coada conica STAS 7094 – 72
d = 49,6 mm
L = 75 mm
z = 4 dinti
Largitor ø49,6 STAS 7094 – 72 / Rp5

d) Dispozitivul de prindere al semifabricatului.

Menghina masinii unelte STAS 8237/2 – 77 si dispozitiv de prindere


al piesei pentru alezare DPA – 00 – 05 -se proiecteaza.

e) Dispozitivele de prindere a sculelor aşchietoare:

Con morse 4 STAS 848 - 80

f) Mijloacele de control:

Subler cu deschiderea a = 250 mm avand precizia de masurare I = 0,1 mm


STAS 1373/2 - 80

g) Adaosul intermediar de prelucrare

Ap= (Df –D2)/2= (80-79.2)=0,4 mm

h) Regimul de aşchiere:

a. Stabilirea adâncimii de aşchiere


D −d
t=
2
[tab. 16.22,Picos 23]
D = diametrul lărgitorului
d = diametrul găurii iniţiale
80 − 79 ,2
t= = 0,4mm
2

b. Stabilirea avansului de aşchiere


s = Cs ∗ D0,7 [mm] [tab. 16.25,Picos 23]
Cs = 0,105 [tab. 16.48,Picos 23]
s = 0,105 ∗ 80 =2,25 mm/rot
0,7

Aleg din gama MU sr = 1,6 mm/rot


s 1,6
sd = r = = 0,4mm / d int e
z 4
c.
d. Durabilitatea economică (Te) şi uzura admisibilă (hα )
Te = 70 min [tab. 16.46,Picos 23]
hα = 0,2 ... 1,5 mm
e. Viteza de aşchiere teoretică
C × D zv
V = m v xv yv [m/min] [tab16.24,Picos 23]
T ×t × s
Cv = 14,6 [ tab. 16.49,Picos 23]
m = 0,3
zv = 0,3
yv = 0,5
xv = 0,2

14 ,6 × 80 0,3
V = = 5,417 m / min
70 0,3 × 0,4 0, 2 ×1,6 0,5

f. Numărul de rotaţii al sculei

1000 ∗V 1000 ∗ 5,417


n= = = 21,56 rot / min
π ∗D 3,14 ∗80

Aleg din gama MU nr = 21 rot/min

g. Viteza reală

π ∗ D ∗ nr 3,14 ∗ 80 ∗ 21
Vr = = = 5,27 m / min
1000 1000

h. Verificarea puterii

Momentul
Mt = CM2 ∗ DxM ∗ tzM ∗ syM ∗ HBn

CM1 = 0,183; xM = 1; yM = 0,9; n = 0,7


Mt = 0,183 x 801 x 0,20,8 x 1,60,9 x 1500,7
Mt = 205,74 N = 20,57 daN

2 ∗ M t ∗ Vr
Paş =
6120 ∗ D

2 × 20 ,57 × 5,27
Paş = = 0,00048 Kw
6120 × 80

Paş 0,00048
= = 0,000547 Kw
η 0,8

i) Metoda de reglare a sculei la cotă


Reglarea sculei la cotă se face după piese de probă sau după etaloane

j) Norma tehnică de timp

i. Timpul de bază
l + l1 + l 2
tb =
n×s
[tab. 12.37,V1]
l = lungimea găurii
l = 52 mm
l1 = distanţa de pătrundere
l1 = (1 ... 4) mm
l2 = distanţa de depăşire
l2 = 0

52 +1 + 0
tb = = 1,57 min/ buc
1,6 × 21

j. Timpii auxiliari
Timpul auxiliar pentru comanda maşinii unelte
ta2 = 0,03 +0,02 + 0,03 + 0,02 + 0,17 +0,03 = 0,31 min
[tab. 12.52,V1]
Timpul auxiliar pentru curăţirea dispozitivului de aşchii
ta3 = 0,07 min [tab. 12.51,V1]

ta = ta1 + ta2 +ta3


ta = 0,31 + 0,07 = 0,38 min

Timpul de deservire tehnică


t × 2 1,57 × 2
Tdt = b = = 0,031 min
100 100
[tab. 12.56,V1]
Timpul de deservire organizatorică

(t b + t a ) × i (1,57 + 0,38) ×1
Tdo = = = 0,0195 min
100 100
[tab. 12.56,V1]
Timpul de odihnă şi necesităţi fireşti

(t b + t a ) × 3 (1.57 + 0,38) × 3
Ton = = = 0,0585 min
100 100
[tab. 12.55,V1]
Timpul unitar
Tua = tb + ta + Tdt + Tdo + Ton
Tua = 1,57+ 0,38 + 0,031 + 0,0195 + 0,0585 = 2,059 min/buc

Operatia 4: STRUNJIRE EXTERIOARA DE FINISARE

a) Schiţa prelucrării cu semifabricatul în


poziţie de lucru, schema de
orientare şi fixare, cotarea tehnologică:
1x45

[1]

Ø100 0-0,2
101
[2]

Ra=1,6 μm

Fig.7. Schita operatiei 4

b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prinderea semifabricatului;


Faza 2: Strunjire exterioara suptafatele S7;
Faza 4: Desprindere semifabricat:
Faza 5: Control CTC;
c) Masina unealta si principalele caracteristici

Strung normal SN 320

- caracteristicile SN sunt prezentate la operatia 1

d) Dispozitiv de prindere a semifabricatului

Universal sau dispozitiv de strunjire

e) Dispozitiv de prindere a sculei

Suport port cutit

f) Scule aschietoare

Cutite cu placute CM amovibile

Cuţit de degajare exterioara STAS 6311-80 cu caracteristicile:


Rp3; α =8 -120; ϕ =100-150; r=1mm
0

h× b=12× 12mm b=5mm


L=180mm c=8mm
l1=20mm d=10mm
l2=30mm n=80mm
l3=50mm

h) Mijloc de masurare si control

Subler 800X0,1 STAS 1373/3-87

Faza 2 : Strunjire de finisare pe suprafata S7:

h) Adaosurile de prelucrare intermediare


Strunjirea se face la diametrul Ø100 => adaosul de prelucrare la degrosare
Ap =1,1 mm

i). Regimuri de aschiere

Adancimea de aschiere
t=1,1 mm;
Avansul
s =0,03…0,06 mm/rot
Se adopta valoarea
smu=0,06 mm/rot.;
Viteza de aschiere
v=63 m/min (tab.9.59 V1)
Determinarea turatiei:

1000 * v 1000 * 63
n= = = 200 ,2[ rot / min]
π*d 3,14 * 100

Din caracteristicile M.U. se allege turatia:

n = 200 rot/min;

Viteza reala

π * d * n 3,14 * 100 * 200


vr = = = 62 .8[m / min]
1000 1000
Forta principala de aschiere
Fz= 16 daN (tab 9.17 V1)

Puterea
Fz * v 16 * 62 .8
P= = = 0.20[ KW ]
6120 * 0,8 6120 * 0,8

Puterea motorului Pmu= 3 KW;

P<Pmu ;

j) Reglarea sculei la cota

Reglarea se face prin metoda aschiei de proba.

k) Norma de timp

Timpul de baza:
l + l1 + l 2 l + l1 + l 2
Tb = = (tab.12.1 V1)
s*n 0,06 * 200
l = 40 mm;
l1 = t/tgφ +0,5 = 2,4 mm
l2 = 1 mm

40 + 2,4 +1
Tb= 0,06 * 200 =3.61 min;

Timp de pregatire-incheiere la prelucrarea pe strungurile normale:


Timp de prindere-desprindere
tpd = 1,52 min;
Timpi auxiliari pentru comanda masinii:
-apropierea-retragerea sculei:
t1=0,03 min;
-potrivirea sculei
t2=0,03 min;
-cuplarea avansului
t3=0,02 min;
-cuplarea si decuparea miscarii de rotatie a axului principal
t4=0,02 min;
-cuplarea retragerii automate a saniei principale
t5=0,02 min;
-montarea si demontarea cutitului
t6=0,9 min;

ta1=t1+t2+t3+t4+t5+t6=0,03+0.03+0.02+0.02+0.02+0.9=1.02 min;

Timpi auxiliari legati de faza de prelucrare pe SN


-deplasarea manuala a saniei principale
t1=0.05 min;
-deplasarea manuala a saniei transversale
t2=0,05 min;
-delasarea manuala a saniei port cutit
t3=0.12 min;

ta2=t1+t2+t3=0,05+0.05+0.12=0.22 min

Ta=ta1+ta2=1.02 + 0.22 =1.24 min;


Timpul de odihna si necesitati firesti
ton= (Tb+Ta)*3% = 4.85*0,03 = 0,145 min: (tab 12.27 V1)
Timpul de deservire tehnica
tdt = Tb *2/100 = 0.072 min;
Timpul de deservire organizatorica
tdo = (Tb+Ta)/100=0,0486 min;

Timpul unitar
Tul = Ta+Tb+tdt+tdo+ton=5.11 min.

Operatia 5

Varianta 1: GAURIRE (simultan)

Schita prelucrarii cu semifabricatul in pozitia de lucru,schema de


orientare si fixare:
Ra= 6,3 μm
Fig. 8. Schita operatiei 5

a) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Gaurire S11;
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC

b) Maşina unealtă :Maşina de găurit GR40

Caracteristici principale: D=50, S=22, L=315, N=3


Turaţia axului principal, rot/min: 40,56,80,112,160,224, 315, 450,630,900,1250,1800
Avansuri, mm/rot: 0,10; 0,13; 0,19; 0,27; 0,32; 0,53; 0,75; 1,06; 1,5
Puterea : Pmu=3kW ;
d)Scule aşchietoare

Burghiu 11,2 Rp3 STAS 575-80

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu dorn de ghidare.
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

g) Mijloc de control
Şubler 0-150 × 0,1 STAS 1373/2 – 73
h) Adaosurile de prelucrare intermediare
D 11,2
Ap = = = 5,6mm
2 2
i)Regimuri de aşchiere
D 11,2
Adâncimea de aşchiere : t = = = 5,6mm
2 2
-stabilirea avansului de aşchiere:
s = 0,25÷ 0,30 mm/rot [tab. 9.101, V1]
Se alege din caracteristicile GR40 avansul
sr=0,27 mm/rot
-durabilitatea economică (Te) şi uzura admisibilă (hα ):
Te=22 min; ( tab. 9.113,V1)
hα =0,5 mm; ( tab. 9.116,V1)
-viteza de aşchiere:
vtab=19,7 m/min ( tab. 9.122,V1)

-coeficienţi de corecţie:
-d.p.d.v. al adâncimi găurii kc1=1
-d.p.d.v. al rezistenţei Kv = 1,35
KP = 0,8
KN = 1,18 ( pg.245,V1)
vc= kc1*KV*KP *KN*vtab =1*1,35*0,8*1,18*19,7= 25,1 m/min;
-numărul de rotaţii ale sculei:
n = (1000* vc)/(π *d) = (1000*25,1)/(π *11,2) = 713,7 rot/min

-adopt din gama de turaţii a maşinii de găurit GR40


nr =630 rot/min
-viteza reală va fi vr = (π *d* nr)/1000 = (π *11,2* 630)/1000 = 22,15 m/min
-verificarea puterii Paş = 4*(2*Mt*vr)/(6120*D)
Mt = 896 daNmm;
Paş =4* (2*896*22,15)/(6120*11,2) = 2,28 kw
Paş/η = 2,28/0,8 =2,85 kw
Paş< Pme (2,85< 3 kw)

j) Reglarea sculei la cota


- se realizează cu ajutorul bucşilor de ghidare ale dispozitivului.
k)Norma de timp
- timpul de bază: Tb=i*(l+l1+l2)/(s*n) [tab. 12.36,V1]
i = 4;
l =(d/2*tgχ )+(0,5…3)= 8mm;
l1 =(d/2*tgχ )+(1…6) =10 mm;
l2=0;
Tb=4*(8+10+0)/(0,27*630) = 0,42min;
-timpul auxiliar pentru prinderea şi desprinderea semifabricatului:
ta1 = 0,13 min [tab. 12.44,V1]
(asezare si luare a piesei t=0,13 ;
fiecare intoarcere t=0,08)
-timpul auxiliar pentru comanda maşinii-unelte:
ta2 = (0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,02 + 0,06 + 0,03 +0,06 +0,07)*2 = 0,64 min;
[tab. 12.52,V1]
-timpul auxiliar pentru curăţirea dispozitivului de aşchii:
ta3=0,08 min; [tab. 12.51,V1]
-timpul auxiliar total:Ta = ta1+ ta2+ ta3 = 0.85 min;
-timpul de deservire tehnică: Tdt = 2*Tb/100 = 0,0098 min;
-timpul de deservire organizatorică: Tdo = (Tb+ Ta )/100 = 0,013 min;
-timpul de deservire total:
Td = Tdt+ Tdo = 0,0221 min;
-timpul de odihnă şi necesităţi fireşti:
ton = 3*(Tb+ Ta )/100 = 0,04 min; [tab. 12.55,V1]
⇒ -timpul unitar pe operaţie va fi:
Tu = Tb+Ta+tdt+tdo+ton = 1,4 [min]
`
Operatia 6: GAURIRE

a) Schita prelucrarii cu semifabricatul


in pozitia de lucru,schema de orientare si
fixare:
13
5,2

[1]

[4]
Ra=6,3 µm
[3]
[2]

Fig. 9. Schita operatiei 6

b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Gaurire;
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC
c) Maşina unealtă :Maşina de găurit GR40

Caracteristici principale: D=50, S=22, L=315, N=3


Turaţia axului principal, rot/min: 40,56,80,112,160,224, 315, 450,630,900,1250,1800
Avansuri, mm/rot: 0,10; 0,13; 0,19; 0,27; 0,32; 0,53; 0,75; 1,06; 1,5
Puterea : Pmu=3kW ;
d)Scule aşchietoare

Burghiu 11,2 Rp3 STAS 575-80

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu bucse de ghidare.
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

g) Mijloc de control
Şubler 0-150 × 0,1 STAS 1373/2 – 73

Operatia 7: FREZARE

a) Schita prelucrarii cu semifabricatul


in pozitia de lucru,schema de orientare si
fixare:
[1]

[4]
Ra=6,3µm
[3]
[2]

1450-0,2

Fig. 10. Schita operatiei 7


b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Frezare S12;
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC
c)Maşina unealtă :
Maşina unealtă FU1
- suprafaţa mesei 320 ∗ 1325 mm
- numărul canalelor T 3
- lăţimea canalelor T 18 mm
- distanţa între canalele T 70 mm
- cursa longitudinală a mesei 700 mm
- cursa transversală, manuală/automată a mesei 250/230 mm
- cursa verticalşă manuală/automată a mesei 370/350 mm
- distanţa minimă şi maximă între axul principal
şi suprafaţa mesei 30 – 40 mm
- distanţa minimă şi maximă între suprafaţa
batiului şi mijlocul mesei 210 – 460 mm
- distanţa între axul principal şi braţ 155 mm
- conul axului principal ISO 50 conicitate 1:3429
- distanţa conului axului principal 69,85 mm
- diametrul găurii axului principal 29 mm
- numărul treptelor de rotaţii ale axului principal 18
- gama rotaţiilor axului principal 30; 37,5; 47,5; 60; 75;
95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500 rot/min
- numărul treptelor de avans al mesei 18
- gama avansurilor longitudinale, verticale, şi
ale mesei 19; 23,5; 30; 37,5; 60;
75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950 mm/min
- deplasarea rapidă longitudinală şi
transversală a mesei 2300 mm/min
- deplasarea rapidă verticală a mesei ¼ din longitudinal
- unghiul de rotire al mesei ± 450
- puterea electromotorului de acţionare
al axului principal 7,5 Kw (1500 rot/min)
- puterea electromotorului de avans 2,2 Kw (1500 rot/min)
- puterea electropompei de răcire 0,15 Kw (3000 rot/min)
- debitul pompei de răcire la presiunea 5 CA 15 l/min
- cursa electromagnetului pentru deplasarea rapidă 30 mm
- forţa portantă a electromagnetului 15 Kgf
- greutatea maşinii 3120 Kg
- dimensiuni de gabarit 2215 ∗ 1750 ∗ 1670
mm

d)Scule aşchietoare
Freză 160 STAS 570 – 76/Rp3
- numărul de dinţi z = 14 dinţi;
D=63 mm
B=63mm;
Tec=240 min
e) Dispozitivul de prindere a SF
Menghina maşinii - unelte. STAS 8237/2 – 77
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

g) Mijloc de control
Şubler 0-150 × 0,1 STAS 1373/2 – 73
h) Adaosurile de prelucrare intermediare
D − L 150 − 145
Ap = = = 2,5mm
2 2

i)Regimuri de aşchiere
Adâncimea de aşchiere : t=2,5 mm;
-stabilirea avansului de aşchiere:
s = 1,2÷ 2 mm/rot [tab. 9.10, V2]
sr=2 mm/rot
Avansul pe dinte sd=0,14mm/dinte
Avansul in mm/min s=236 mm/min
Se alege din caracteristicile FU1 avansul s=235 mm/min ;
-durabilitatea economică (Te) şi uzura admisibilă (hα ):
Te=240 min; ( tab. 9.26,V2)
hα =0,5 mm; ( tab. 9.24,V2)
-viteza de aşchiere:
vtab=26,4 m/min ( tab. 9.32,V2)

-turatia n=133 rot/min ( tab. 9.32,V2)

-adopt din gama de turaţii a maşinii


nr =118 rot/min
-viteza reală va fi vr = (π *d* nr)/1000 = (π *63* 118)/1000 = 23,34 m/min
Forta principala de aschiere Fz= 242 daN
-verificarea puterii Paş = (2*Fz*vr)/(6120*0,8)
Pa= 2,32 kw
Paş< Pme (2,32< 7.5kw)

j) Reglarea sculei la cota


. Reglarea sculei la cotă se face după piese de probă sau după etaloane
k)Norma de timp
- timpul de bază: Tb=i*(l+l1+l2)/(s*n)
i =2;
l =d/2+(0,5…3)= 32mm;
l1 =d/2+(1…6) =33 mm;
l2=0;
Tb=2*(32+33+0)/(2*118) = 0,55min;
-timpul auxiliar pentru prinderea şi desprinderea semifabricatului:
ta1 = 0,72 min [tab. 11.88,V2]
-timpul auxiliar pentru comanda maşinii-unelte:
ta2 = (1,50+0,84) = 2,34 min;
[tab. 11.85,V2]
-timpul auxiliar pentru curăţirea dispozitivului de aşchii:
ta3=0,08 min; [tab. 11.86,V2]
-timpul auxiliar total:Ta = ta1+ ta2+ ta3 = 3.14 min;
-timpul de deservire tehnică: Tdt = 2*Tb/100 = 0.011min;
-timpul de deservire organizatorică: Tdo = (Tb+ Ta )/100 = 0,036 min;
-timpul de deservire total:
Td = Tdt+ Tdo = 0,047 min;
-timpul de odihnă şi necesităţi fireşti:
ton = 3*(Tb+ Ta )/100 = 0,09 min;
⇒ -timpul unitar pe operaţie va fi:
Tu = Tb+Ta+tdt+tdo+ton = 3.82 [min]

Operatia 8: GAURIRE

a) Schita prelucrarii cu semifabricatul


in pozitia de lucru,schema de orientare si
fixare:
5,2

13
[3] [1]
[4]

[2]
Ra= 6,3µm

Fig. 11. Schita operatiei 8

b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Gaurire S1;
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC
c) Maşina unealtă :Maşina de găurit GR40

Caracteristici principale: D=50, S=22, L=315, N=3


Turaţia axului principal, rot/min: 40,56,80,112,160,224, 315, 450,630,900,1250,1800
Avansuri, mm/rot: 0,10; 0,13; 0,19; 0,27; 0,32; 0,53; 0,75; 1,06; 1,5
Puterea : Pmu=3kW ;
d)Scule aşchietoare

Burghiu 11,2 Rp3 STAS 575-80

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu dorn de ghidare.
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

g) Mijloc de control
Şubler 0-150 × 0,1 STAS 1373/2 – 73
h) Adaosurile de prelucrare intermediare
D 5,2
Ap = = = 2,6mm
2 2

i)Regimuri de aşchiere
D 5,2
Adâncimea de aşchiere : t = = = 2,6mm
2 2
-stabilirea avansului de aşchiere:
s = 0,10÷ 0,15 mm/rot [tab. 9.101, V1]
Se alege din caracteristicile GR40 avansul
sr=0,13 mm/rot
-durabilitatea economică (Te) şi uzura admisibilă (hα ):
Te=15 min; ( tab. 9.113,V1)
hα =0,5 mm; ( tab. 9.116,V1)
-viteza de aşchiere:
vtab=22,2 m/min ( tab. 9.122,V1)

-coeficienţi de corecţie:
-d.p.d.v. al adâncimi găurii kc1=1
-d.p.d.v. al rezistenţei Kv = 1,35
KP = 0,8
KN = 1,18 ( pg.245,V1)
vc= kc1*KV*KP *KN*vtab =1*1,35*0,8*1,18*22,2= 28,29 m/min;
-numărul de rotaţii ale sculei:
n = (1000* vc)/(π *d) = (1000*28,9)/(π *5,2) = 1769,96 rot/min

-adopt din gama de turaţii a maşinii de găurit GR40


nr =1250 rot/min
-viteza reală va fi vr = (π *d* nr)/1000 = (π *5,2* 1250)/1000 = 20,415 m/min
-verificarea puterii Paş = (2*Mt*vr)/(6120*D)
Mt = 128 daNmm;
Paş = (2*128*20,415)/(6120*5,2) = 0,16 kw
Paş/η = 0,57/0,8 = 0,201 kw
Paş< Pme (0,201< 3 kw)

j) Reglarea sculei la cota


- se realizează cu ajutorul bucşilor de ghidare ale dispozitivului.
k)Norma de timp
- timpul de bază: Tb=i*(l+l1+l2)/(s*n) [tab. 12.36,V1]
i = 4;
l =(d/2*tgχ )+(0,5…3)= 8mm;
l1 =(d/2*tgχ )+(1…6) =10 mm;
l2=0;
Tb=4*(8+10+0)/(0.13*1250) = 0,44min;
-timpul auxiliar pentru prinderea şi desprinderea semifabricatului:
ta1 = 0,13 min [tab. 12.44,V1]
(asezare si luare a piesei t=0,13 ;
fiecare intoarcere t=0,08)
-timpul auxiliar pentru comanda maşinii-unelte:
ta2 = (0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,02 + 0,06 + 0,03 +0,06 +0,07)*2 = 0,64 min;
[tab. 12.52,V1]
-timpul auxiliar pentru curăţirea dispozitivului de aşchii:
ta3=0,08 min; [tab. 12.51,V1]
-timpul auxiliar total:Ta = ta1+ ta2+ ta3 = 0.85 min;
-timpul de deservire tehnică: Tdt = 2*Tb/100 = 0,0099 min;
-timpul de deservire organizatorică: Tdo = (Tb+ Ta )/100 = 0,015 min;
-timpul de deservire total:
Td = Tdt+ Tdo = 0,14 min;
-timpul de odihnă şi necesităţi fireşti:
ton = 3*(Tb+ Ta )/100 = 0,054 min; [tab. 12.55,V1]
⇒ -timpul unitar pe operaţie va fi:
Tu = Tb+Ta+tdt+tdo+ton = 1,69 [min]

Operatia 9: FILETARE S3

a) Schita prelucrarii cu semifabricatul


in pozitia de lucru,schema de orientare si
fixare:
M6x13

[3] [1]
[4]

Ra= 6,3µm
[2]

Fig. 12. Schita operatiei 9

b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Filetare S3
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC

c) Maşina unealtă :

Maşina unealtă este U.S.R.B. M20


Principalele caracteristici:
- Dimensiunea maximă a filetului prelucrat M20 mm
- Limitele turaţiei axului maşinii 60÷ 1500 rot/min
- Pasul filetului 0,75÷ 6
- Dimensiunile mesei 500 x 600 mm
- Puterea motorului 2 kW
d)Scule aşchietoare

-Tarod STAS 7447-73/Rp3


p = 0,75÷ 1; L = 66 mm; l1= 19 mm; d1 = 6,3 mm; r = 0,5 mm
d2 = 4,5 mm; l3 = 11 mm; ah11 = 5 mm; h = 8 mm; dmax = 5÷ 4,7 mm

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu dorn de ghidare.
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

g) Mijloc de control
Calibru tampon filetat M6

h) Adaosuri de prelucrare
D f − Di 6 − 5,5
Ap = = = 0,5mm
2 2

i) Regimul de aşchiere

Tarodare M6
a. Stabilirea adâncimii de aşchiere

D f − Di 6 − 5,5
t= = = 0,5mm
2 2

b. Stabilirea avansului de aşchiere


s = p = 1 mm/rot
Adopt din gama de avansuri a U.S.R.B. M20 sr = 1 mm/rot

c. Durabilitatea economică (Te) şi uzura admisibilă (hα )


Te = 90 min [tab. 9.10.V1]
hα = 1,5 ... 2 mm [tab. 9.11,V1]

d. Viteza de aşchiere v=4,80 m/min [tab.9.67,V1]


n = (1000*v)/(3.14*d)=254,7 rot/min
Adopt din gama de turaţii a U.S.R.B. M20
nr = 254 rot/min
e. Viteza reală

π ∗ D ∗ n r 3,14 ∗ 6 ∗ 254
Vr = = = 4.78m / min
1000 1000

j) Indicarea metodei de reglare a sculei la cotă

Reglarea sculei la cotă se face după piese de probă.

k) Norma tehnică de timp

f. Timpul de bază
l + l1 + l 2
tb = ×i
n×s

l = lungimea filetului
l = 13 mm
l1 = lungimea de angajare a sculei
l1 = (1 ... 3)
l1 = 3 mm
l2 = lungimea de ieşire a sculei
l2 = 1,25 mm
i = numărul de treceri
i=3

13 + 3 + 1,25
tb = × 3 = 0,333 min/ buc
1 ×155

g. Timpii auxiliari
Timpul auxiliar pentru prins – desprins semifabricat
ta1 = 0,57 min
Timpul auxiliar pentru comanda maşinii unelte
ta2 = 0,02 +0,02 + 0,03 + 0,02 + 0,13 +0,03 = 0,25 min

Timpul auxiliar pentru curăţirea dispozitivului de aşchii


ta3 = 0,07min
ta = ta1 + ta2 +ta3
ta = 0,57 + 0,25 + 0,07 = 0,89 min

Timpul de deservire tehnică


t b × 2 0,333 × 2
Tdt = = = 0,0066 min
100 100

Timpul de deservire organizatorică

(t b + t a ) 1.22
Tdo = = = 0,0122 min
100 100

Timpul de odihnă şi necesităţi fireşti

(t b + t a ) × 3 1.22 × 3
Ton = = = 0,036 min
100 100
Timpul de pregătire – încheiere

Tpî = 14 min
Timpul unitar

Tu = tb + ta + Tdt + Tdo + Ton


Tu = 1.22+0.036+0.0066+0.012
Tu= 1,274 min/buc

Operatia 10: FILETARE S3

a) Schita prelucrarii cu semifabricatul


in pozitia de lucru,schema de orientare si
fixare:
M6x13

[3]

[4]
Ra= 6,3µm
[2]
[1]

Fig. 13. Schita operatiei 10

b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Filetare S3
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC

c) Maşina unealtă :
Maşina unealtă este U.S.R.B. M20
Principalele caracteristici:
- Dimensiunea maximă a filetului prelucrat M20 mm
- Limitele turaţiei axului maşinii 60÷ 1500 rot/min
- Pasul filetului 0,75÷ 6
- Dimensiunile mesei 500 x 600 mm
- Puterea motorului 2 kW
d)Scule aşchietoare

-Tarod STAS 7447-73/Rp3


p = 0,75÷ 1; L = 66 mm; l1= 19 mm; d1 = 6,3 mm; r = 0,5 mm
d2 = 4,5 mm; l3 = 11 mm; ah11 = 5 mm; h = 8 mm; dmax = 5÷ 4,7 mm

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu dorn de ghidare.
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

Operatia 11: FILETARE S11

a) Schita prelucrarii cu semifabricatul


in pozitia de lucru,schema de orientare si
fixare:
M12

Ra= 6,3µm
[2]
[1]

Fig. 14. Schita operatiei 11

b) Fazele operatiei:

Faza 1: Prindere semifabricat;


Faza 2: Filetare S11
Faza 3: Desprindere semifabricat;
Faza 4: Control CTC

c) Maşina unealtă :
Maşina unealtă este U.S.R.B. M20
Principalele caracteristici:
- Dimensiunea maximă a filetului prelucrat M20 mm
- Limitele turaţiei axului maşinii 60÷ 1500 rot/min
- Pasul filetului 0,75÷ 6
- Dimensiunile mesei 500 x 600 mm
- Puterea motorului 2 kW
d)Scule aşchietoare

-Tarod STAS 7447-73/Rp3


p = 0,75÷ 1; L = 66 mm; l1= 19 mm; d1 = 12,3 mm; r = 0,5 mm
d2 = 10.5 mm; l3 = 11 mm; ah11 = 5 mm; h = 8 mm; dmax = 5÷ 4,7 mm

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu dorn de ghidare.
f) Dispozitivul de prindere a sculei
-cap multiax;

OPERAŢIA 5b. Gaurire


Varianta II -Gaurire succesiva
a)schiţa operaţiei
8+0,3
[1]
10

[3]
[2]
Ra=6,3 μm

Fig.15 Schita op. 5 b)

b)Fazele operaţiei:
Faza 1.Prins semifabricat
Faza 2.Gaurit 4Xφ 11,2 , succesiv
Faza 3.Desprins semifabricat
Faza 4.Control CTC
c) Maşina unealtă :
Maşina de găurit GR40
Caracteristici principale: D=50, S=22
L=315, N=3
Turaţia axului principal, rot/min: 40, 56, 80, 112, 160, 224, 315, 450, 630, 900,
1250, 1800
Avansuri, mm/rot: 0,10; 0,13; 0,19; 0,27; 0,32; 0,53; 0,75; 1,06; 1,5

d)Scule aşchietoare

Burghiu 10,2 Rp3 STAS 575-80

e) Dispozitivul de prindere a SF
-dispozitiv de gaurit cu dorn de ghidare.

f) Dispozitivul de prindere a sculei


Scula se fixează in mandrina masini de gaurit

g) Mijloc de control
Şubler 0-150 × 0,1 STAS 1373/2 – 73

h) Adaosurile de prelucrare intermediare pe faze şi treceri


D 11,2
Ap = = = 5,6mm
2 2
i)Regimuri de aşchiere
D 11,2
Adâncimea de aşchiere : t = = = 5,6mm
2 2
- avansul de aşchiere :
s =ksxCsxD0,6 [mm/rot.] , unde:
-ks-coef. fc. de lungimea găurii =0,9 [tab 16.8,Picos]
-Cs-coef. de avans =0,058 [tab.16.9,Picos]
- D = diametrul găurii
s =0,9x0,058x11,2 = 0,584 [mm/rot]
-Din gama de avansuri a MU se adopta: s = 0,53 mm/rot
-durabilitatea economică (Te)
Te=45 min; [tab.16.6,Picos]
-viteza de aşchiere:
v = 16,3 m/min [rel.16.7,Picos]
- turaţia necesară :
1000 × v 1000 ×16 ,3
n= cor
= = 463 ,48 rot / min
π ⋅D π ⋅11,2
- din gama de turaţii a M.U. se adoptă turaţia reală la valoarea:
nr = 450 rot / min
pentru care viteza reală de aşchiere va fi :
π × D × nr π ×11,2 × 450
vr = = = 15,82 m / min
1000 1000
-calculul forţei şi al momentului la găurire: [rel.16.14,Picos]

F = C F 1 ⋅ D X F ⋅ s YF ⋅ HBn [ N ]

F = C F ⋅ D X F ⋅ s YF ⋅ K f ⋅ HB = 1,12 ⋅ 11,21, 07 ⋅ 0,53 0, 72 ⋅ 150 = 1410,36 [ N ]


- Cf1 = 1,12 - YF =0,72
- XF =1,07 - HBn =150 [tab 16.39,Picos]

-CM= 0,0263 - XM =1,71

M t = C M ⋅ D X M ⋅ s YM ⋅ HBn [daNmm]
M t = C M ⋅ D X M ⋅ s YM ⋅ HB n = 0,0263⋅ 11,21,71 ⋅ 0,530,84 ⋅ 150 = 144,07 [daNmm]
- YM =0,84 - HBn =150 [tab 16.38,Picos]

- puterea efectivă la găurire:


2 ⋅ M t ⋅ nr 2 ⋅ 144 ,070 ⋅ 450
Ne = = = 2,41 kW
6000 ⋅ D ⋅η 6000 ⋅ 11,2 ⋅ 0,8
Ne<Pmu=3kW

j)Reglarea sculei la cota


- se realizează cu ajutorul dornului de ghidare al dispozitivului.

k)Norma tehnică de timp

- timpul de bază :
l + l1 + l 2
tb = × i min [rel. 4.8,Popescu 2]
s×n
l =8 mm
d
l1 = + (0,5.... 3) mm = 8 mm
2tg χ
l 2 = 0 mm
l + l1 + l 2 8 +8 +0
tb = ⋅i = ⋅ = 0,067 min
s ⋅n 0,53 ⋅ 450

tb = 0,067min

- timpul auxiliar :
t a = t a + t a + t a = 0,34 + 0,23 + 0,07 = 0,64 min
1 2 3

unde :
ta1 = 0,34 min [tab. 12.45,V1]
ta2 = 0,03 + 0,07 + 0,03 + 0,02 + 0,03 +0,02+ 0,13 = 0,23 min;
[tab. 12.52,V1]
ta3 =0,07 min [tab. 12.51,V1]

- timpul de deservire tehnică şi organizatorică :

2 1 2 1
t d = t dt + t d 0 = t b ⋅ + (t b + t a ) ⋅ = 0,067 ⋅ + (0,067 + 0,64 ) ⋅ = 0,00841 min
100 100 100 100
- timpul de odihnă şi necesităţi
3 3
t on = (t b + t a ) = (0,067 + 0,64 ) = 0,021 min
100 100
- timpul de pregătire-încheiere
t pi = 10 + 9 = 19 min
- timpul unitar
t ui = t b + t a + t d + t on = 0,067 + 0,64 + 0,00841 + 0,021 = 0,73 min