Sunteți pe pagina 1din 7

Galați, martie 2020 prof.

Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

Centrul de greutate

Centrul de masă este acel punct în care este concentrată toată masa unui sistem și, din punct de
vedere dinamic, descrie comportarea înregului sistem de puncte materiale.
Centrul de greutate este punctul de aplicație al greutății unui corp.
Într-un câmp gravitațional uniform, centrul de masă coincide cu centrul de greutate (de exemplu
pentru corpurile aflate la suprafața Pământului, deoarece Pământul este mult mai mare în raport cu
corpurile, iar forțele gravitaționale pot fi considerate paralele).
Într-un câmp gravitațional neuniform, centrul de greutate se referă la punctul în care se aplică
rezultanta tuturor forțelor gravitaționale aplicate asupra corpului, iar cele două centre nu se mai
suprapun, dar diferența este mică.
Pentru două puncte materiale aflate pe axa Ox, având masele m1 si m2 (fig.1), poziţia centrului
de masă se calculează cu ajutorul relaţiei :

G1 x1  G2 x2 m1 x1  m2 x2
X CM   X CM 
G1  G2 m1  m2

Figura 1 Figura 2

Câteva informații legate de centrul de greutate:

 Dacă un corp are un punct de simetrie, centrul de greutate se va afla în acel punct.
 Dacă un corp are o axă de simetrie, centrul de greutate se va afla pe acea axă.
 Dacă un corp are mai multe axe de simetrie, centrul de greutate se va afla la intersecția acestor axe.
 Dacă un corp are un plan de simetrie, centrul de greutate se va afla în acel plan.
 Centrul de masă a două particule se află pe dreapta care leagă centrele lor de masă. Centrul de masă
se află mai aproape de particula mai grea (fig.2, fig.3).

Figura 3

Figura 4
Galați, martie 2020 prof. Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

 Dacă e bară omogenă, centrul de greutate este la jumătate distanței dintre capete, iar pentru un corp
cu formă oarecare centru de greutate este înspre partea cu masa mai mare (fig.3, fig.4).

Figura 5
Figura 4

Figura 6 Figura 7

Figura 4

 Centrul de masă al unui inel cu densitate uniformă se află în centrul inelului, indiferent
Figura 8 de materialul
din care este alcătuit (fig.5). Centrul de greutate se poate afla și în exteriorul corpului (fig. 5, fig.6 și
fig.7).
• Centrul de masă al unui triunghi solid omogen se află la intersecția medianelor triunghiului, care de
altfel este și media celor trei vârfuri (fig.9).
• Centru de masă al unui dreptunghi omogen se află la intersecția diagonalelor (fig.9).

Figura 9

 Într-un corp cu simetrie sferică, centrul de masă se află în centrul geometric. Acest lucru se aplică în
mod aproximativ Pământului, deoarece densitatea variază considerabil, dar în adâncime și mai puțin în
latitudine și longitudine.
Galați, martie 2020 prof. Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

Deplasarea centrului de greutate în timpul mersului

Aplicații:

1. Dintr-o bară omogenă se taie de la un capăt o bucată de


lungime = 8 cm (figura 10).
Determină pe ce distanță s-a deplasat centrul de greutate și
spre care dintre capetele barei.

2. Dați minim trei exemple de corpuri întâlnite în viața de Figura 10


zi cu zi, ale căror centre de greutate să fie în exteriorul
lor.

3. Desenați pe carton un fluture, o lalea, un triunghi oarecare, un pătrat și litera G , apoi decupați și
determinați centrul de greutate pentru fiecare urmând indicațiile din manual (pagina 93).
Galați, martie 2020 prof. Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

Echilibrul corpurilor și energia potențială

Spunem că un punct material este în echilibru static dacă este imobil în raport cu un sistem de
referință.
Un corp se poate afla în una din stările de echilibru:
 echilibru stabil
 echilibru instabil
 echilibru indiferent.
Un corp se află în echilibru stabil dacă revine la starea de echilibru după ce a fost scos din această
stare și dacă, la mici deviații față de poziția de echilibru, centrul de greutate urcă.
În cazul unui corp suspendat, centrul sau de greutate se află sub punctul de suspensie şi pe aceeaşi
verticală cu acesta. Forţele care acţionează asupra corpului sunt greutatea G şi reacţiunea N a suportului,
care se echilibrează.
Corpurile sprijinite pe o bază de susținere sunt într-o stare de echilibru stabil, dacă baza de susținere
este suficient de mare, centrul de greutate este mai aproape de baza de susținere, iar verticala dusă din
centrul de greutate cade în interiorul bazei de susținere.
Poziţiei de echilibru stabil îi corespunde energia potenţială minimă.
La scoaterea unui corp din starea de echilibru stabil, energia potențială crește, iar greutatea și forța
de reacțiune din punctul de susținere formează un cuplu de forțe care pot readuce corpul în poziția de
echilibru stabil.
Corpurile sprijinite pe o bază de susținere vor fi răsturnate de cuplul normalei și greutății dacă
verticala dusă din centrul de greutate cade în afara bazei de susținere.

Figura 11 Figura 12 Figura 13

Exemple de corpuri care se află în echilibru stabil: hainele puse în cuier, pe umeraș, scaunele, mesele,
băncile de pe aleile din parcuri, un pendul etc.

Un corp se află în echilibru instabil dacă, scos din starea de echilibru, nu mai revine la această stare
și dacă, la mici deviații față de poziția de echilibru, centrul de greutate coboară.
În această situație, centrul de greutate se află deasupra punctului de susținere, pe aceeași verticală.
Poziţiei de echilibru instabil îi corespunde energia potenţială maximă.
Exemple de corpuri care se află în echilibru instabil: acrobații, un creion sprijinit pe un deget etc.
Galați, martie 2020 prof. Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

Figura 14 Figura 15

Figura 16 Figura 17 Figura 18

Figura 21
Figura 19 Figura 20
Galați, martie 2020 prof. Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

Figura 22 Figura 24
Figura 23

Figura 25 Figura 26 Figura 27

Un corp se află în echilibru indiferent dacă, oricum l-am așeza, punctul de sprijin/suspendare și
centrul de greutate coincid sau se află pe aceeași verticală. În acest caz rezultanta forțelor ce acționează
asupra corpului este nulă, iar momentul cuplului este nul.
Corpurile sprijinite într-un singur punct (centrul de greutate) se află în echilibru indiferent.
Poziţiei de echilibru instabil îi corespunde energia potenţială este constantă.

Figura 28
Galați, martie 2020 prof. Tuduran Ionelia
__________________________________________________________________________________________

Ca să învățați și să vă amuzați, vizionați și videoclipurile:

Centrul de greutate
 https://www.youtube.com/watch?v=JNp30bQ4htU
 https://fr.slideshare.net/richardpleau/6-centre-de-gravite?from_action=save
 http://villemin.gerard.free.fr/aScience/Physique/STATIQUE/CGDebut.htm
roly poly toy doll
 https://www.youtube.com/watch?v=HYoTpdblHmg
Rocking Roly Poly Toy
 https://www.youtube.com/watch?v=7ZLFYDcyF4Q
Centre of Mass (Gravity) and a Self-Righting Toy
 https://www.youtube.com/watch?v=3hxUZgdL_GU
Center of gravity
 https://www.slideshare.net/HTClement/center-of-gravity-33183126?next_slideshow=1
 https://www.slideshare.net/aldcaptain1/center-of-gravity-38051088?from_action=save
Centre of Gravity and Stability
 https://www.slideshare.net/danmicksee/centre-of-gravity-and-stability
Echilibru instabil
 https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/218-equilibre-instable
Balancing Soda Can
 https://instructional-resources.physics.uiowa.edu/demos/1j2065-balancing-soda-can

Pepsi can balancing - Trick Revealed


 https://www.youtube.com/watch?v=IZluv5wY-d8
 https://awesomejelly.com/21-hard-believe-photos-japanese-balancing-phenomenon-rocky-wizard-
byun/
 https://ro.pinterest.com/pin/210050770097964363/
 https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/9-3-stability/
Căței acrobați
 https://crazylike.ru/wp-content/uploads/2018/cafile-ho.gif
 https://www.dailymotion.com/video/x2siqqf

Temă:

1. Analizați imaginile din figurile 17 -27 și identificți, pentru fiecare caz, tipul de echilibru în care se
află corpurile. Justificați răspunsul dat!

2. Creați un dispozitiv sau realizați un experiment conform celor din videoclipurile sugerate sau diferit
prin care să identificați centrul de greutate și să mențineți un corp în echilibru instabil.

Surse:
 Victor Stoica, Corina Dobrescu, Florin Măceșanu, Ion Băraru, Fizică: clasa a VII-a, București,
Editura Art Klett, 2019
 site-uri menționate anterior

S-ar putea să vă placă și