Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte de Fizică propuse la Proba practică (clasa a VIII-a) din cadrul CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ ŞI

CHIMIE pentru elevii din mediul rural ,,IMPULS PERPETUUM” , Ediţia a XXIV-a, desfășurat la Călăraşi.

PROBA PRACTICĂ – FIZICĂ - CLASA A VIII-A

,, DETERMINAREA DENSITĂŢII UNUI LICHID''


60 puncte

MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIE:


- Cilindru gradat,
- Eprubetă cu nisip (cu masă cunoscută)
- 2 vase cu lichide diferite A şi B
- Hârtie milimetrică;
- Şerveţele de şters masa;

MOD DE LUCRU :
- Toarnă lichidul din vasul A intr-un cilindru gradat
- Măsoară volumul iniţial V0
- Introdu lent eprubeta cu nisip în lichid, ţinând-o cu mâna până cand începe să plutească
vertical , avand grijă să nu se lipească de pereţii clindrului. Nu i se va da drumul brusc în
lichid, pentru a se evita spargerea ei.
- Când eprubeta pluteşte şi are o pozitie verticală, stabilă, măsoară volumul V
- Pe hârtia milimetrică de pe eprubetă , citeşte lungimea porţiunii scufundate (h)
- Efectuează măsurători pentru valori diferite ale lui V0
- Repetă măsurătorile şi pentru lichidul B

CERINȚE:

a) Descrie teoria pe care se bazează măsurătoarea, scrie expresiile de calcul folosite!


b) Efectuează cel puţin 3 măsurători pentru fiecare lichid, completează tabelul pentru date!
c) Reprezintă lungimea porțiunii scufundate (h) în funcţie de densitatea lichidelor !
d) Dedu teoretic , prin calcul, expresia dependenței h=f( ρ ). Discuţie.
e)Indică cel puţin trei surse de erori.

Se cunosc:masa eprubetei cu nisip m= ….. acceleraţia gravitaţională, g 10m/s 2

NOTA Timp de lucru 3 ore Toate subiectele sunt obligatorii

Subiecte propuse de:


Prof.Netti ȘERBAN Școala Gimnazială ,,NicolaeTitulescu'' Călărași
Prof. Floarea PANAIT Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu'' Călărași

1
FOAIA DE RĂSPUNSURI

A 2.Precizează şi enunţă legea fizică ce stă la baza determinărilor


1. Reprezintă aici forţele experimentale;
care acţionează asupra
eprubetei cufundată în
lichidul necunoscut:

3. Scrie aici condiţia de echilibru pentru corpul cufundat:

4.Scrie aici formulele care permit calculul densităţii lichidului:

Caroiaj milimetric pentru graficul y = f(x):

b. Înscrie valorile obţinute în tabelul de date experimentale

2
Nr.crt. Lichid m(g) V0 (cm3) V(cm3 ) h(cm) ∆V(cm3 ) ρ l (g/cm3) ρ m(g/cm3)

1 A

1 B

c)Reprezintă grafic pe hârtia milimetrică de mai jos dependenţa lungimii h în funcţie de


densitatea lichidelor

3
FOAIA DE RĂSPUNSURI

d) Deduceti teoretic , prin calcul, expresia dependentei h=f( ρ ).

Discuţie/concluzie

e)Indică cel puţin trei surse de erori.

S-ar putea să vă placă și