Sunteți pe pagina 1din 13

Scurt istoric al turismului rural în România

Pentru a-şi satisface nevoia de mişcare fizică, oamenii doresc să-şi petreacă mai
mult timp liber în mijlocul naturii, în zone cu un cadru natural cât mai pitoresc şi cât mai
puţin poluate. Aceste zone se găsesc cu precădere în spaţiul rural, agroturismul
afirmându-se ca o soluţie de evadare a orăşenilor din mediul urban deosebit de stresant.
În România turismul rural se practică de peste sase decenii–dar în mod intermitent
si neoficial–prin cazarea la cetăteni a vizitatorilor ocazionali ai unei aşezări rurale.
În mod organizat, în cadrul reţelei de turism, încă din anii 1967–1968, s-au
realizat primele acţiuni turistice în mediul rural pentru grupuri de turişti pe litoralul
românesc al Marii Negre.
Începând cu anul 1972, Centrul de Cercetări pentru Promovare a Turismului
International a trecut la identificarea şi selectarea unor aşezări reprezentative pentru satul
românesc, pentru a fi lansate şi promovate în turism. În urma elaborării acestor studii s-au
stabilit cataloage pentru 118 localităţi rurale ca "sate turistice", creându-se astfel,
premisele dezvoltării oficiale a agroturismului şi turismului rural.
Cu data de 16 iulie 1973, prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 744 se declară
experimental "sate turistice" următoarele 13 localităţi rurale: Lereşti, Rucăr,
Fundata, Sirnea, Răşinari, Sibiel, Tismana, Văideeni, Halmagiu, Bogdan–Vodă, Vatra
Moldovitei, Murighiol si Sfântu Gheorghe. Se poate menţiona faptul că, tot prin acelaşi
ordin, s-a aprobat cadrul de organizare, funcţionare şi îndrumare a activităţii turistice,
ca si de promovare în turism a acestor localităţi.
Înainte de 1989, nu s-a putut definitiva cadrul de organizare si functionare a
"satelor turistice", cu toate că unele dintre ele erau cuprinse în circuitul turistic
intern şi international.
După decembrie 1989, în România s-a dezvoltat conceptul de turism rural cu cazare
în pensiuni agroturistice, pensiuni turistice sau alte structuri de primire rurale.
Primele gospodării înscrise în reţeaua turismului rural au fost cele din zona
Moeciu–Bran–Rucăr, apoi, într-un ritm mai rapid, peste 2000 de gospodării
raspândite pe meleagurile Bârsei, Dornelor, Maramureşului, Munţilor Apuseni,
înprejurimile Sibiului, Clujului etc., şi-au deschis porţile pentru primirea turiştilor.
Date fiind varietatea şi valoarea peisagistică a cadrului natural, diversitatea şi
dispersia în teritoriu şi cu precădere în spaţiul rural a patrimoniului cultural-istoric,
această formă de turism cuprinde peste 60% din teritoriul ţării, conducând la
deconcentrarea marilor aglomerări turistice şi la evitarea degradării mediului înconjurator
si a resurselor turistice. De aceea, contribuie la introducerea în circuitul turistic intern şi
internaţional a unor variate condiţii naturale şi la valorificarea tezaurului de cultură
tradiţională sau contemporană, a întregului potenţial cultural-istoric din spaţiul rural.
Statistic, dezvoltarea acestei forme de turism este demonstrată de faptul că în
1985 din totalul călătoriilor, 3% erau pentru turismul rural, iar în prezent se înregistreaza
valoarea de 15%, cu tendinţă de creştere.
Satul Slimnic, Sibiu
Slimnic, mai vechi Slâmnic (în germană Stolzenburg, în maghiară Szelindek,
Nagyszelindek, în dialectul săsesc Stulzembrich, Stűltsembriχ) este un sat în judeţul
Sibiu, Transilvania, România. Este reşedinţa comunei Slimnic.

Aşezare
Localitatea Slimnic este situată în sud-vestul podişului Transilvaniei, fiind
străbătută de râului Şarba – un afluent al râului Slimnic şi al acestuia. Satul se află
aproape în centrul judeţului Sibiu, pe drumul naţional DN14 între Mediaş şi Sibiu, la o
distanţă de cca. 18 kilometri spre nord de oraşul de reşedinţă Sibiu (Hermannstadt); până
la Calea ferată Copşa Mică–Sibiu din satul Mândra sunt aproximativ 6 kilometri.

Istoric
Pe teritoriul localităţii Slimnic, în locul numit: Şanţul Satului, la Marginea pădurii
cetăţii, la Socebeul, la şanţul umed şi altele – au fost găsite multe obiecte arheologice,
care au fost datate începând din epoca bronzului timpuriu (cultura: Coţofeni) pînă în
epoca romană. De asemenea au fost găsite urme de aşezări (la Cetatea Veche, la
Schelzental) fiind datate în epoca fierului (cultura geto-dacică respectiv cultura dacică).
Aşezarea romană, de localnici mumită Şarba-Stempen, este datată la secolul I î.e.n.;
Şarba - La Saivane fiind datată la sfîrşitul secolului al II-lea.
Prin stabilirea coloniştilor saşi pe teritoriul Slimnicului în a două jumătate a
secolului al XII-lea, atestată pentru prima dată în anul 1282, localitatea Slimnic devine
una dintre cele mai importante componente al scaunului Sibiu, menită să apere drumul
între Mediaş (Mediasch) şi Sibiu. În anul 1394 este documentată şcoală populaţiei
germane, fiind condusă de directorul Allexius până în anul 1409; el îndeplinea şi funcţia
de notar în sat.
Principala ocupaţie a populaţiei este agricultura şi creşterea animalelor. Meseria
fierăritului a jucat un rol important în localitatea Slimnic, de aceea în stemă comunei este
prezentată şi o potcoavă trecută prin inele.

Demografie
Evoluţia populaţiei de-a lungul timpului:

Recensământul Structura etnică


Anul Populaţia Români Maghiari Germani Alte etnii
1850 3.995 1.888 54 1.662 391
1900 4.661 2.637 91 1.929 4
1941 5.851 3.235 18 2.593 5
1977 5.641 3.483 11 2.026 121
1992 3.683 3.480 20 171 12
2002 3.670 3.590 20 44 16

Cel mai mare număr de oameni din Slimnic - deasemenea acel al germanilor - a
fost înregistrat în anul 1941. Cei mai mulţi români au fost înregistraţi în anul 2002,
unguri (91) în 1900 şi romi (391) în anul 1850. În anii 1880 şi 1966 a fost înregistrat cîte
un slovac. În localitatea Slimnic, populaţia a crescut din anul 1850 (părţi egale, germani
şi români, fiecare de aproximativ 1.000 de persoane) în mod constant până în anul 1941
(germani 1.806, români 1.938). Din anul 1989 – anul de emigrare masivă a saşilor în
Germania – locuiesc în Slimnic aproape numai români, cîţiva germani, maghiari şi romi,
din fiecare aproximativ 1%.

Obiective turistice

Ruinele cetăţii ţărăneşti de pe dealul de lângă sat, construită în secolul al XV-lea


de saşi. Cetatea – cu ziduri înalte de cărămidă – a fost construită în jurul unei biserici
gotice, niciodată finalizată. În partea de nord se află o curte de formă pătrată, la sud o
curte triunghiulară şi curtea fântânii. La sfârşitul anilor 50 (secolul al XX-lea) au fost
restaurate clopotniţa, zidurile şi turnul de apărare din nord-vest. Cetatea figurează pe lista
monumentelor istorice.

Biserica Evanghelică cu hramul Sf. Bartolomeu, este o biserică sală în stil gotic
construită în secolul al XIV-lea. Zidul de apărare care înconjura şi casa pastorului, a fost
distrus în anul 1706 de cetele curuţilor.

Biserica Ortodoxă cu hramul Sf. Arhangheli (Str. Principală 84), construită în


anul 1831; renovată 1889–1910, figurează pe lista monumentelor istorice.

Biserica Greco-Catolică cu hramul Sf. Treime, construită între anii 1904–1910.


Din cauza degradărilor pricinuite de inundaţiile din anul 1975 şi de cutremurul din 1977,
fost închisă în anul 1981.

Biserica Ortodoxă în centrul localităţii Slimnic, construcţie începută în anul 1990.


ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI

Date generale
Denumirea solicitantului: Caragea Elena Denisa, persoană fizică,
Numele solicitantului: Caragea Elena Denisa,
CNP:2901118152518,
BI: Seria HH. nr. 212772, elib. de Mun. Târgovişte,
Tel: 0721303679
Domiciliul: Str. Radu de la Afumaţi, Bl. D7, Sc. C, Ap. 16
Activitatea propusa: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată.

Scurt istoric al solicitantului:


În proprietatea solicitantului există un teren cu o suprafaţă de 2000 mp. Având în
vedere Normele Europene de promovare a agroturismului, solicitantul s-a hotărât să
înfiinţeze o pensiune turistică în cadrul careia, pe lângă faptul că asigură posibilităţi şi de
cazare a turiştilor, intenţionează să promoveze şi agroturismul.
Solicitantul doreşte să încludă în complexul turistic dezvoltat:
♦Posibilitaţi de cazare pentru turişti cu o capacitate de 16 persoane;
♦Posibilitaţi de a asigura alimenţia turiştilor cazaţi în regim propriu sau parteneriat cu
restaurantul aflat în localitatea apropiată;
♦ Posibilitaţi de a solicita servicii suplimentare: participarea la programe organizate de
pensiune cu scopul de a promova agroturismul şi păstrarea tradiţiilor locale.

Descrierea proiectului
Înfiinţarea Pensiune Agroturistică ”ASINED” în Slimnic
Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)
Regiunea centrală, judeţul Sibiu, localitatea Slimnic
Se descrie ce se doreşte să se realizeze prin proiect:
Agroturismul este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole ce
presupune imbinarea activitaţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia si
este caracterizată prin oferirea cazării şi asigurarea partială a hranei din produse obţinute
în propria gospodărie, precum şi implicarea turismului in activităţile gospodăreşti,
constituind o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu
efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială.
Astfel, se va realiza o pensiune agroturistică, P+M, cu 8 camere cu posibilitatea
autoprepararii hranei necesare de catre turiştii aflaţi în pensiune.
În cadrul proiectului se va realiza o pensiune cu 8 camere, bucatărie, sala de servit
masa, camera de zi, recepţie, grupuri sanitare conform proiectului depus. Această
investiţie va fi realizată din 456672 RON din care 3800 RON reprezintă panoul solar la
capitolul instalaţii. Costurile acestei investiţii este prezentat pe larg în devizele anexate.
Pe lângă acestă investiţie se va realiza şi o investiţie în activitaţi recreaţionale constând în
achiziţionare de o trasură care va fi trasă de un cal luat în chirie de la bunici, astfel se vor
putea face mici excursii cu trăsura, şi achiziţionarea de două biciclete pentru desăşurarea
activităţii de cicloturism. Acestă investiţie va fi realizată din 1733 RON. Costurile acestei
investiţii este prezentat pe larg în devizele anexate. În cadrul fermei există o livada cu
pomi fructiferi.
Printr-un contract de colaborare, activitatea agricolă se va desfăşura pe o suprafata
de 12 ha, care include si vita de vie.Fructele se comercializează pe piaţă şi se produce
gem şi palincă. Strugurii sunt la fel comercializaţi pe piaţă şi se produce vin fetească
regală.
Anual se recoltează aprox 4 t de fructe (cireşe, caise, mere, pere, piersici, prune, struguri)
pentru comercializare, şi se produc 500 l de vin şi 100 l de palincă de bună calitate.
Investiţia are in componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse
regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice care constă dintr-un panou
solar care va produce necesarul de apă caldă menajeră pensiunii. Se estimeaza că panoul
solar va furniza pe timp de vară 20% din necesarul de apă caldă. Costul panoului solar cu
montaj este estimat la 3800 RON.
Proiectul prevede prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii
tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale
de marcă, în vederea amenajării structurii de primire turistică, aceste produse fiind
covoraşe, perdele, perdele obturante, prosoape şi feţe de mese. Prin amenajarea spaţiilor
cu aceste accesorii se va obţine o ambianţă placută, simplă dar totuşi originală de la ţară.
Prevederile investiţiei şi activitaţi aferente:
♦Investiţii în infrastructura de primire
♦Investiţii în materii de promovare
În cadrul componenţei: sunt solicitate urmatoarele obiecte:
- Construirea şi dotarea pensiunii conform cerinţelor de trei margarete.
- Alimentarea acesteia cu utilitaţi necesare: - Drumul de acces; Apa; Canalizare; Agent
termic; Curent electric.
Structura construcţiei:
Cladirea propusă are regimul de înalţime P+M, este o structură în mare parte cu pereţi din
caramidă combinată în unele axe interioare şi pe anumite deschideri exterioare cu grinzi
şi stâlpi de cadru termoizolată cu 5 cm de polistiren pe exteriorul cladirilor. Planşeul este
de beton armat monolit peste parter. Şarpanta cu învelitoarea din ţiglă profilată,
tâmplarie din lemn stratificat cu geam termopan.
Pereţii de inchidere şi compartimentare:Peretii de închidere şi compartimentare sunt
realizaţi din zidărie de cărămida cu goluri verticale dreptunghiulare sau rotunde de uscare
şi au grosimea de 30cm la exterior (+termosistem 5cm) si 25cm la interior.
Scarile: Vor fi realizate din lemn ecarisat şi protejat pentru intemperii având în vedere ca
ele vor fi exterioare.
Şarpanta: Se va realiza din lemn ecarisat de răşinoase cu popi, pane şi cleşti.
Invelitoarea este realizată (de la exterior la interior) din ţigla, membrana bituminoasa şi
astereala 2,5cm care se prinde în cuie de căpriori. Clasa de calitate a materialului lemnos
II; clasa de exploatare a constructiei 1;
Izolaţia termică: Placarea cu un strat termoizolant de polistiren expandat de 5cm pe
exteriorul clădirii, pe toată faţada astfel încât se va realiza o anvelopă termică şi
suplimentar placarea cu încă un strat de polistiren expandat 5cm pe toate elementele de
beton de la feţele exterioare; dispunerea unui strat termoizolant de polistiren extrudat
de 5cm sub placa de bază a parterului. Izolarea termică a şarpantei de lemn cu saltele
de vată minerala de minim 12cm între căpriori.
Clădirea va avea funcţiuni specifice unei pensiuni agroturistice, precum camere
pentru cazare cu grup sanitar propriu, sală de mese cu grupuri sanitare aferente, vestiare,
bucatarie şi anexe technice cum ar fi centrala termica, spaţii de depozitare.
În urma propunerii rezultă următoarele compartimentări funcţionale
- PARTER:
- Windfang: Spaţiul la intrarea în pensiune cu o suprafaţă de 9,18 mp prin care se face
trecerea spre receptie sau spre sala de mese;
- Receptia: Încăpere cu o suprafaţă de 3.90 mp destinată recepţiei persoanelor ce doresc
a se caza în pensiune.
- Bucătăria: Cu o suprafaţă de 10,57 mp ce deserveşte persoaneleor cazate în pensiune;
adiacent bucătăriei se găseşte un hol de acces spre sala de mese cu o suprafaţă de 3.31
mp.
- Livingul: Cu o suprafaţă de 40.00 mp spaţiu destinat relaxarii, socializarii
persoanelor cazate în pensiune;
- Camera Depozitare Gunoi: Încăpere cu o suprafaţa de 1,83 mp cu acces din exterior şi
din zona prepararilor;
- Oficiu: Încapere cu o suprafaţă de 3.04 mp destinat preluarii porţiilor de mâncare, cu
acces din sala de mese;
- Sala de Mese: Spaţiu cu o suprafaţă de 106,22 mp ce deserveţte unui numar de 54 de
persoane;
- Grupuri Sanitare Oaspeţi: 3 grupuri sanitare :
- Grup sanitar femei cu o suprafaţă de 8,71 mp;
- Grup sanitar barbaţi cu o suprafaţă de 12.25 mp
- Grup sanitar pentru persoane cu handicap.
Aferent celor 3 grupuri sanitare se găseşte un hol de acces cu o suprafaţă de 1.95 mp;
Anexe tehnice( Depozit soluţii pentru întreţinere)
- Centrala Termică: Încapere cu o suprafaţă de 3.57 mp unde va fi amplasat un cazan
pentru prepararea agentului termic, apa caldă, încălzirea încăperilor se va realiza cu
corpuri statice (radiatoare).
Combustibilul utilizat va fi solid – lemn de foc.
Apa caldă menajera va fi preparata local, in boilere
- Mansarda: 8 camere de cazare cu suprafeţe între 13,06 mp si 18,59 mp dotate cu
grupuri sanitare cu suprafeţe între 3.25 mp si 3.65 mp.
- Debara: Spaţiu pentru depozitarea aşternuturilor curate cu suprafaţa de 4.56 mp
Bucataria şi grupurile sanitare vor fi dotate conform cerinţelor şi reglamentarilor
sanitare în vigoare.
Alimentarea cu energie electrică .
Energia electrică va fi preluata din reţeaua “SC Electrica .SA” din zonă prin
intermediul unui branşament eletric.
Instalatia electrică se compune din :
− instalaţia de iluminat interior;
−instalaţia de curenţi slabi;
−instalaţia de prize monofazate;
−instalaţia de paratrăsnet;
−instalaţia de priză de pamânt.
Piaţa ţintă
Deoarece pensiunea este situată la marginea satului Slimnic aflat pe şoseaua ce
leagă Sibiul de Sighişoara, în linişte, departe de zgomot şi învălmaşeală, într-un cadru
tradiţional, simplu, uaşezat la marginea fostului Scaun al Sibiului, înainte de dealurile
care-l despărţeau de Scaunul Mediaşului, piaţa ţintă este definită de musafiri care vor să
petreacă vacanţa nde se mai pastrează tradiţiile, obiceiurile, şi oamenii trăiesc din cea
ce îşi produc cu propria mână.
Am identificat trei grupuri care corespund criteriului de mai sus:
1. Copii cu însoţitori, cărora le place să fie în aer liber, sa vadă animale vii, nu numai
poze despre ele;
2. Familiile cu venituri medii din ţară şi de peste hotare, care sunt dispusi să simtă
si altceva in afară de poluarea din marile oraşe.
3. Pensionarii care pe lânga faptul că doresc linişte, sunt dispuşi să meargă ia vacanţe şi
în afara sezonului.
Preţul
Pentru copii se va percepe un preţ de 25 lei/noapte, pentru pensionari de asemnea
25 de lei/noapte pe toata durata anului.
Familiile vor plati 80 de lei/camera/noapte şi include cazarea pentru doi adulţi şi maxim
doi copii.
Persoanele care vor veni singure vor plati 40 de lei/noapte.
Preţul produselor din producţia proprie vor fi cu 10% mai mari decât preţurile de astăzi,
având în vedere că pensiunea î şi va începe activitatea cel mai devreme în anul 2013.
Serviciile oferite
Serviciile oferite sunt cazarea, programele organizate şi se vor oferi şi produse din
producţia proprie (fructe: cireşe, mere, pere, prune, struguri, caise, piersici, vin, palincă)
după cerinţele musafirilor).
Personalul
Personalul angajat va fi din localitate. Se vor angaja 3 persoane în cadrul
pensiunii. Se va angaja o menajera care va asigura curaţenia pensiunii, a spaţiilor
interioare, exterioare, a lenjeriei de pat, a feţelor de masa. Se vor angaja două persoane
care vor fi responsabile cu organizarea şi desfaşurarea programelor pentru turişti. Aceste
persoane vor fi angajate cu salariu minim la începutul activităţii, astfel creându-se în
cazul lor şi un venit suplimentar activitaţii agricole desfăşurate în gospodariile proprii.
Concurenţa
În judeţ au fost localizate un număr de aproximativ 150 pensiuni. Majoritatea
acestora sunt localizate în staţiuni turistice aglomerate.
Aceste pensiuni oferă doar cazare pentru turişti. Pensiunea noastră are avantajul că va
oferi şi programe organizate musafirilor.
Preţul cazării în aceste pensiuni este mai mare decât cel practicat de pensiunea noastră.
Avantajul nostru este că la aceaşi categorie de pensiune oferim preţ mai mic. Ca
dimensiune, pensiunile sunt la fel. Preconizăm să obţinem o cotă de piaţă de 30% din
turismul în pensiuni din imprejurimi.
Dotarea pensiunii
Dotarea şi amenajarea pensiunii, vor fi corespunzatore Normelor Metodologice.
Privind Clasificarea Structurilor de Primire Turistice, conform cerinţelor de 3 margarete.
Clădirea, inclusiv anexele vor fi curate şi bineîntreţinute. În interiorul pensiunii va fi
amenajată o curte proprie, cu spaţii verzi şi amenajari florale.
Dotarea cemerelor:
Doatrebăi:

WC, rezervor, cabina duş, chiuvetă, baterii, etc. sunt incluse în deviz la obiecte sanitare.
Preţurile nu conţin TVA.

Hol de primire, recepţie cu colţ pentru distracţie

Dotare camere, bucătărie, recepţie, etc.:


Dotăre jocuri distractive:
Dotări exterioare:

Pensiunea oferă turiştilor cazare şi, posibilitatea de parcare proprie, în jurul


pensiunii în timpul sejurului. Pensiunea se va încadra în stilul architectural specific local.
Pentru odihnă şi relaxare în aer liber, pe lânga grădina proprie, pensiunea va oferi
turiştilor mai multe posibilităţi prin spaţii amenajate:
- Filagorie cu masă şi scaune;
- Loc pentru gratar;
- Terasa cu mese şi scaune;
- Şezlonguri pentru plajă, în timpul verii;
- Pentru copii între 3–12 ani va fi amenajat un sistem complex pentru joacă.
Pensiunea ”ASINED” va asigura turiştilor condiţii de cazare conform cu nivelul
european oferind o largă paletă de servicii suplimentare:
- Parcare proprie;
- Păstrarea valorilor printr-un seif;
- Servicii poştale;
- Acces internet;
- Telefon;
- TV în fiecare camera;
- Jocuri de societate ( şah, remi, carţi de joacă);
- Participare la sporturi- biciclete;
- Loc de joacă amenajat pentru copii, în aer liber;
- Grătar în aer liber;
- Şezloguri pentru plajă, pentru timp de vara;
- Uscător de păr;
- Maşină de spălat automată pentru rufe;
- Bucătărie profesională;
- Cuptor cu microunde;
- Cafetieră;
- Masa şi fier de calcat;
- Amenajare pentru depozitarea corectă a alimentelor (cămară, frigider);
- Posibilitate de participare la evenimentele zonei.

Analiza SWOT pensiunii ”ASINED”


1. Punctele tari:
Înfiinţarea complexului turistic;
Existenţa condiţiilor naturale deosebite (spaţii verzi întinse etc.);
Sortiment larg de servicii;
Amplasare favorabila a complexului turistic cu drumuri de acces rutier;
Teren de joaca pentru copii, posibilitate distracţie cu animale domestice;
Personal calificat, instruit permanent;
Politica de reinvestire a profitului;
Nivel de profitabilitate şi situaţie financiară bună a solicitantului;
Experienţa conducerii;
Existenţa proprietăţii private pe terenurile şi obiectivele complexului;
2. Punctele slabe mai importante:
Lipsa unui ştrand termal;
Lipsa autobuzelor proprii.
3. Oportunităţi:
Cererea turiştilor pentru înfiinţarea unui complex turistic;
Reabilitarea drumurilor de acces;
Creşterea numărului turiştilor, la nivel naţional şi internaţional;
Existenţa posibilitaţii sprijinului financiar;
Potenţial la un flux mai mare de turişti;
Realizarea unui marketing eficient;
4. Riscuri:
Lipsa materialelor de promovare;
Apariţia pensiunilor noi;
Lipsa indicatoarelor pe drumurile de acces.
Acte necesare
Plan de amplasare în zonă
Plan general
Plan de situaţie cu amplasarea reţelor de utilitaţi, surse de apă şi receptori ape uzate
Planuri de arhitecturi-planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de
construţii
Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.