Sunteți pe pagina 1din 28

Panou de operare

Manual suplimentar

0739B-1011 (ro)

Traducere a instrucţiunilor originale

MAKINO GmbH
Kruichling 18, D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon ++49 / 7021 / 503 0
Fax ++49 / 7021 / 503 400
Condiţii legale I

Condiţii legale
Redactor: MAKINO GmbH
Essener Bogen 5
D-22419 Hamburg
Germania

Tel.: ++49 / 40 / 298 09 - 0


Fax: ++49 / 40 / 298 09 - 400
e-mail: documentation@makino.eu

Data acestei ediţii: 2010-11

MAKINO 0739B-1011 (ro)


II Condiţii legale

0739B-1011 (ro) MAKINO


Revizii III

Revizii
Data Capitolul/Pagina Modificare

MAKINO 0739B-1011 (ro)


IV Revizii

Revizii
Data Capitolul/Pagina Modificare

0739B-1011 (ro) MAKINO


Cuprins V

Cuprins

0 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA ........................................................................ 0-1


0.1 Cuvinte indicatoare şi semnificaţia acestora ......................................................................................... 0-1

1 INTRODUCERE ................................................................................................................................................ 1-1

2 PANOU PRINCIPAL DE OPERARE .......................................................................................................... 2-1


2.1 Butoane [CONTROL POWER ON] [PORNIRE ALIMENTARE ELECTRICĂ COMANDĂ]/ [POWER
OFF] [OPRIRE ALIMENTARE] ........................................................................................................................ 2-2
2.2 Comutaţi butoanele [START] [PORNIRE] / [FEED HOLD] [OPRIRE AVANS] .............................. 2-3
2.3 Butoanele Spindle [START] [PORNIRE] / Spindle [STOP] [OPRIRE] Arbore ............................... 2-3
2.4 Butonul [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ], [DOOR LOCK MANUAL RELEASE] [DEZ-
ACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] şi comutatorul „Deblocare regim” ............................ 2-5
2.5 Comutatoare pentru viteză de avans/suprareglare ........................................................................... 2-7

3 PANOUL DE OPERARE AL MAGAZIEI DE SCULE ............................................................................ 3-1


3.1 Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ] .......................................................................... 3-1

4 PANOU DE OPERARE APC ........................................................................................................................ 4-1


4.1 Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ] .......................................................................... 4-1

5 PANOUL DE OPERARE AL ELEVATORULUI PENTRU ŞPANURI .............................................. 5-1


5.1 Butoanele [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ] / [FORWARD] [ÎNAINTE] / [REVERSE]
[ÎNAPOI] .............................................................................................................................................................. 5-1

6 JURNAL DE ÎNTREŢINERE ......................................................................................................................... 6-1

MAKINO 0739B-1011 (ro)


VI Cuprins

0739B-1011 (ro) MAKINO


INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA 0-1

0 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

Pericolele pe care le implică operarea maşinii sunt identificate prin următoarele mijloace:
- În acest manual, avertizările servesc la indicarea unor aspecte relevante pentru siguranţă.
- Pe maşină, panourile de avertizare evidenţiază aspecte relevante pentru siguranţă.

0.1 Cuvinte indicatoare şi semnificaţia acestora

Cuvintele indicatoare utilizate pentru avertizări sunt împărţite în categoriile indicate mai jos, conform nive-
lului de risc implicat.

Ignorarea cu bună ştiinţă a acestor avertizări poate conduce la accidente, vătămări corporale grave sau
deces.

De asemenea, este posibilă avarierea gravă a maşinii şi unităţilor sale auxiliare. Avertizările menţionate mai
jos trebuie respectate aşadar cu stricteţe!

PERICOL!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este
evitată, va conduce la vătămări corporale grave sau deces.

AVERTISMENT!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la vătămări corporale grave sau deces.

PRECAUŢIE!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la vătămări corporale uşoare până la moderate.

ATENŢIE! Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la pagube materiale.

OBSERVAŢIE Cuvânt indicator folosit pentru evidenţierea unor informaţii importante sau utile.

MAKINO 0739B-1011 (ro)


0-2 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

0739B-1011 (ro) MAKINO


INTRODUCERE 1-1

1 INTRODUCERE

Acest manual descrie modificările de proiectare ale următoarelor panouri de operare:


- Panou principal de operare
- Panoul de operare al magaziei de scule
- Panou de operare APC
- Panoul de operare al elevatorului pentru şpanuri

AVERTISMENT!
Nu exploataţi, întreţineţi sau inspectaţi această maşină fără a fi citit şi înţeles prezentul
manual suplimentar.

OBSERVAŢIE Depozitaţi acest manual într-un loc marcat clar pentru o consultare facilă atunci când ope-
raţi, întreţineţi sau verificaţi maşina.

OBSERVAŢIE Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, copiată,
sau modificată în orice formă şi prin orice mijloace fără acordul expres al Makino Milling
Machine Co., Ltd.

MAKINO 0739B-1011 (ro)


1-2 INTRODUCERE

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOU PRINCIPAL DE OPERARE 2-1

2 PANOU PRINCIPAL DE OPERARE

Fig. 2-1: Panou principal de operare

Legendă la „Fig. 2-1: Panou principal de operare” (1 / 2)


Nr. Denumire Secţiune de referinţă
[1] Butoane [CONTROL POWER ON] [ALIMENTARE ELECTRICĂ COMANDĂ „2.1”
PORNIT]/[POWER OFF] [ALIMENTARE OPRIT]
[2] Comutaţi butoanele [START] [PORNIRE]/[FEED HOLD] [AVANS ÎN AŞTEP- „2.2”
TARE]
[3] Butoane Spindle [START] [PORNIRE]/Spindle [STOP] [OPRIRE] Arbore „2.3”
[4] Butonul [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ], [DOOR LOCK MA- „2.4”
NUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] şi comutato-
rul „Deblocare regim”
[5] Comutatoare pentru viteză de avans/suprareglare „2.5”

MAKINO 0739B-1011 (ro)


2-2 PANOU PRINCIPAL DE OPERARE

Legendă la „Fig. 2-1: Panou principal de operare” (2 / 2)


Nr. Denumire Secţiune de referinţă
[6] Panou principal de operare este plasat pe partea dreaptă a uşii operato- ––
rului.
[7] Panou principal de operare este plasat pe partea stângă a uşii operatoru- ––
lui.

2.1 Butoane [CONTROL POWER ON] [PORNIRE ALIMENTARE ELEC-


TRICĂ COMANDĂ]/ [POWER OFF] [OPRIRE ALIMENTARE]

Buton [CONTROL POWER ON] [PORNIRE ALIMENTARE ELECTRICĂ COMANDĂ]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-2:

Apăsaţi acest buton pentru a porni alimentarea.


Lampa butonului se aprinde când alimentarea este pornită.
Când se apasă butonul [POWER OFF] [OPRIRE ALIMENTARE], lampa butonului [CONTROL POWER ON]
[PORNIRE ALIMENTARE ELECTRICĂ COMANDĂ] se stinge după un anumit timp.

Butonul [POWER OFF] [OPRIRE ALIMENTARE]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-3:

Apăsaţi acest buton pentru a opri alimentarea.


Când se apasă acest buton, lampa butonului [CONTROL POWER ON] [PORNIRE ALIMENTARE ELECTRICĂ
COMANDĂ] se stinge după un anumit timp, iar alimentarea principală se stinge în mod automat.
Dacă butonul [POWER OFF] [OPRIRE TENSIUNE], este apăsat din nou în interval de 30 de secunde, lampa
butonului [POWER OFF] [OPRIRE TENSIUNE] se stinge şi alimentarea principală nu este oprită.
Lampa butonului [POWER OFF] [OPRIRE TENSIUNE] va pâlpâi din momentul în care se apasă butonul
[POWER OFF] [OPRIRE TENSIUNE] până când se stinge alimentarea principală.

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOU PRINCIPAL DE OPERARE 2-3

2.2 Comutaţi butoanele [START] [PORNIRE] / [FEED HOLD] [OPRIRE


AVANS]

Comutaţi butonul [START] [PORNIRE]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-4:

Apăsaţi acest buton pentru a rula un program NC.


Lampa din dotare se aprinde în timp ce programul NC rulează.
Acest buton este activat când modul MDI, modul memorie, modul DNC sau modul de intrare externă este
activ.

Butonul [FEED HOLD] [OPRIRE AVANS]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-5:

Apăsaţi acest buton pentru a opri programul NC.


Lampa din dotare se aprinde când programul NC este oprit.
Când s-a apăsat acest buton, programul NC este oprit în starea oprire avans, dar funcţia M, funcţia S sau
funcţia T îşi continuă operarea până la sfârşit, după care se opreşte.
Următoarele operaţiuni continuă chiar şi atunci când programul NC este oprit în starea oprire avans:
- Rotirea arborelui
- Alimentarea cu lichid de tăiere
- Unele cicluri închise

2.3 Butoanele Spindle [START] [PORNIRE] / Spindle [STOP] [OPRIRE]


Arbore
Buton [START] [PORNIRE] Arbore
Centru prelucrare vertical
Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-6:

MAKINO 0739B-1011 (ro)


2-4 PANOU PRINCIPAL DE OPERARE

Centru prelucrare orizontal


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-7:

Apăsaţi acest buton pentru a porni arborele înainte, în timp ce e oprit sau poziţionat.
Acest buton este activat indiferent de modul de operare.
Pentru a roti arborele invers folosind butonul [START] [PORNIRE] Arbore, respectaţi următorii paşi:
1. Activaţi modul MDI.
2. Specificaţi viteza arborelui (codul S).
3. Specificaţi M04 (rotaţia arborelui CCW).
4. Apăsaţi butonul Spindle [START] [PORNIRE] Arbore.
5. Apăsaţi butonul Spindle [STOP] [OPRIRE] Arbore.

Butonul [STOP] [OPRIRE] Arbore


Centru prelucrare vertical
Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-8:

Centru prelucrare orizontal


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-9:

Apăsaţi acest buton pentru a opri arborele.


Acest buton este activat indiferent de modul de operare.

OBSERVAŢIE Dacă acest buton este apăsat în timpul operării automate, maşina este pusă în starea
Avans în aşteptare.

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOU PRINCIPAL DE OPERARE 2-5

2.4 Butonul [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ], [DOOR LOCK


MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] şi
comutatorul „Deblocare regim”

[EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-10:

Apăsaţi acest buton pentru a opri imediat avansul axelor, rotirea arborelui şi alte operaţiuni ale maşinii.
Odată ce butonul este apăsat, acesta este blocat în poziţia de jos.
Pentru deblocare, răsuciţi butonul în direcţia indicată de săgeţile de pe buton.

Starea maşinii la apăsarea butonului [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENȚĂ]:


- Avansul axelor se opreşte imediat.
- Arborelui este oprit imediat.
- Arbore este strâns dacă înainte era desfăcut.
- Dacă arborele a fost orientat într-o direcţie, orientarea este eliberată.
- ATC (Automatic Tool Changer) (Schimbător automat de scule) este oprit imediat.
- Unitatea NC este resetată.
- Alimentarea cu lichid de tăiere este oprită.

Un buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ] se va găsi pe următoarele panouri, pe lângă panoul
principal de operare:
- Panoul de operare al magaziei de scule
- Panou de operare APC
- Panou de operare elevator pentru şpanuri (opţional)

Buton [DOOR LOCK MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII]


Operator blocare uşă cu mod de operare (Machine models besides MAG, T, and MCC series) (modele de ma-
şini diferite de MAG, T şi serii MCC)
Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-11:

Comutatorul [DOOR INTERLOCK RELEASE] [DEZACTIVARE A INTERBLOCĂRII UŞII] a fost schimbat în buto-
nul [DOOR LOCK MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] pentru a întări siguranţa
referitoare la operarea maşinii.
Pentru locaţia comutatorului, a se vedea „Fig. 2-1: Panou principal de operare”.

MAKINO 0739B-1011 (ro)


2-6 PANOU PRINCIPAL DE OPERARE

Operator blocare uşă cu mod de operare (MAG, T, şi serii MCC)


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-12:

Comutatorul [DOOR INTERLOCK RELEASE] [DEZACTIVARE A INTERBLOCĂRII UŞII] a fost schimbat în buto-
nul [DOOR LOCK MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] pentru a întări siguranţa
referitoare la operarea maşinii.
Pentru locaţia comutatorului, a se vedea „Fig. 2-1: Panou principal de operare”.

Operator blocare uşă cu funcţia de oprire a alimentării (Machine models besides MAG, T, and MCC series)
(modele de maşini diferite de MAG, T şi serii MCC)
Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-13:

Dacă sunt îndeplinite condiţiile de deblocare a uşii, apăsarea acestui buton la debloca uşa astfel încât să
poată fi deschisă.
Cât timp condiţiile de eliberare blocare uşă sunt îndeplinite, indicatorul luminos din stânga butonului va fi
aprins.

Operator blocare uşă cu funcţia de oprire a alimentării (MAG, T şi serii MCC)


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-14:

Poziţionarea comutatorului prin rotire spre dreapta atunci când condiţiile de deblocare a uşii sunt îndepli-
nite va debloca uşa astfel încât să poată fi deschisă.
Cât timp condiţiile de eliberare blocare uşă sunt îndeplinite, indicatorul luminos din stânga butonului va fi
aprins.

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOU PRINCIPAL DE OPERARE 2-7

Comutatorul „Mod deblocare”


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-15:

Poziţionarea comutatorului prin rotire spre dreapta, permite schimbarea modului de operare.

OBSERVAŢIE Când uşa operatorului este deschisă, schimbarea modului de operare nu este posibilă.

2.5 Comutatoare pentru viteză de avans/suprareglare


Comutatorul „Viteză de avans pas cu pas”
Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-16:

Comutatorul setează o rată de avans.


Întrerupătorul este activat când:
- Este selectat modul Pas cu pas.
- Când este activă funcţia Testare în timpul funcţionării automate.

Întrerupător „suprareglare avans rapid”


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-17:

Acest comutator setează o suprareglare în regimul avans rapid sau în regimul de revenire în poziţia de re-
ferinţă.
În timpul măsurătorilor automate, suprareglarea este limitată pentru a preveni ruperea unei probe sau a
indicatorului, dacă proba se izbeşte de piesă sau dacă scula se loveşte din greşeală de indicator. (Limitarea
suprareglării în regimul avans rapid variază în funcţie de modelul maşinii sau de specificaţii.)

MAKINO 0739B-1011 (ro)


2-8 PANOU PRINCIPAL DE OPERARE

OBSERVAŢIE Dacă nu a fost setată o poziţie de referinţă după înlocuirea motorului, axul se va întoarce
la poziţia de referinţă la viteza de avans (0–100%) setată în parametrul NC Nr. 1428 (pozi-
ţia de referinţă se întoarce la funcţia de setare a vitezei de avans.)

Comutator „suprareglare avans”


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-18:

Acest comutator stabileşte o suprascriere pentru un debit de avans la tăiere specificat în timpul funcţionă-
rii automate.
Comutatorul este dezactivat dacă funcţia testare este selectată şi comutatorul „Viteză de avans pas cu pas”
va fi activat.
Suprareglarea este fixată la 100%, în timp ce un ciclu de evacuare de G84 se află în progres sau când func-
ţia de suprareglare a avansului este dezactivată de M49.
Când este specificată comanda M132, un raport de suprareglare este limitat la 100% sau mai puţin.
Dacă o suprareglare depăşeşte 100%, devine nevalidă.

Comutatorul „Suprareglare arbore”


Înainte de modificare După modificare

Fig. 2-19:

Acest comutator stabileşte o suprareglarea pentru o viteză specificată a arborelui.


Valoarea setată nu depăşeşte niciodată viteza maximă a arborelui.
Comutatorul este dezactivat când M59 (suprareglare ax dezactivată) este specificat. Când se dă drumul la
alimentare, suprareglarea axului este activată de M58.
O suprareglare este fixată la 100%, în timp ce un ciclu de evacuare de G84 se află în progres sau când SL,
AC sau modul învăţare este activ.

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOUL DE OPERARE AL MAGAZIEI DE SCULE 3-1

3 PANOUL DE OPERARE AL MAGAZIEI DE SCULE

3.1 Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ]

Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 3-1:

Apăsarea acestui buton are acelaşi efect ca apăsarea butonului [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGEN-
ŢĂ] din panoul principal de operare şi opreşte imediat orice operaţie a maşinii, atunci când este apăsat.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „2.4 Butonul [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ], [DOOR LOCK
MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] şi comutatorul „Deblocare regim””.

MAKINO 0739B-1011 (ro)


3-2 PANOUL DE OPERARE AL MAGAZIEI DE SCULE

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOU DE OPERARE APC 4-1

4 PANOU DE OPERARE APC

4.1 Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ]

Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 4-1:

Apăsarea acestui buton are acelaşi efect ca apăsarea butonului [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGEN-
ŢĂ] din panoul principal de operare şi opreşte imediat orice operaţie a maşinii, atunci când este apăsat.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „2.4 Butonul [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ], [DOOR LOCK
MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] şi comutatorul „Deblocare regim””.

MAKINO 0739B-1011 (ro)


4-2 PANOU DE OPERARE APC

0739B-1011 (ro) MAKINO


PANOUL DE OPERARE AL ELEVATORULUI PENTRU ŞPANURI 5-1

5 PANOUL DE OPERARE AL ELEVATORULUI PENTRU ŞPANURI

5.1 Butoanele [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ] /


[FORWARD] [ÎNAINTE] / [REVERSE] [ÎNAPOI]

Buton [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 5-1:

Apăsarea acestui buton are acelaşi efect ca apăsarea butonului [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGEN-
ŢĂ] din panoul principal de operare şi opreşte imediat orice operaţie a maşinii, atunci când este apăsat.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „2.4 Butonul [EMERGENCY STOP] [OPRIRE DE URGENŢĂ], [DOOR LOCK
MANUAL RELEASE] [DEZACTIVARE MANUALĂ A BLOCĂRII UŞII] şi comutatorul „Deblocare regim””.

Indicatorul luminos „Alarmă”


Înainte de modificare După modificare

Fig. 5-2:

Acest indicator luminos se aprinde în următoarele cazuri:


- Porneşte o alarmă termică elevator pentru şpanuri.
- Modul manual (elevatorul pentru şpanuri în modul oprit) a durat un anumit timp pe parcursul rotirii ar-
borelui sau a eliminării lichidului de tăiere. (Avertisment privind blocare cu şpanuri)

Butonul [FORWARD] [ÎNAINTE] (cu indicatorul luminos incorporat)


Înainte de modificare După modificare

Fig. 5-3:

Acest buton este activat când regimul indicatorul luminos pentru [MANUAL INTERVENTION] [INTERVEN-
ŢIE MANUALĂ] este pornit (modul de intervenţie manuală este activ).
Când butonul este apăsat, lampa buronului se aprinde, iar elevatorul pentru şpanuri continuă să meargă.

OBSERVAŢIE Lampa butonului este pornită în timp ce elevatorul pentru şpanuri este activ.

MAKINO 0739B-1011 (ro)


5-2 PANOUL DE OPERARE AL ELEVATORULUI PENTRU ŞPANURI

Butonul [REVERSE] [ÎNAPOI]


Înainte de modificare După modificare

Fig. 5-4:

Acest buton este activat când regimul indicatorul luminos pentru [MANUAL INTERVENTION] [INTERVEN-
ŢIE MANUALĂ] este pornit (modul de intervenţie manuală este activ).
Când butonul este apăsat, lampa butonului se aprinde, iar elevatorul pentru şpanuri merge înapoi (în di-
recţia opusă).

0739B-1011 (ro) MAKINO


JURNAL DE ÎNTREŢINERE 6-1

6 JURNAL DE ÎNTREŢINERE

Numele manualului
Panou de operare manual suplimentar

Nr. manual
0739B-1011

Nr. Nr. manual Cuprins Observaţii


(Data apariţiei)
1 0739A-1006 Ediţie nouă
(2010/06)
2 0739B-1011 Text adăugat pentru centru prelucrare orizontal
(2010/11)

MAKINO 0739B-1011 (ro)


6-2 JURNAL DE ÎNTREŢINERE

0739B-1011 (ro) MAKINO