Sunteți pe pagina 1din 100

Informații generale

Vă invităm să utilizați electrocardiograful digital din seria ZQ-12 (denumită în continuare

aparat ECG, sau "produs", "sistem" sau "dispozitiv") de la Wuhan Zoncare Bio-medical

Electronics Co., Ltd. Pentru a vă permite să utilizați cât mai repede posibil aparatul ECG, vă

oferim acest manual cu instrucțiuni specifice de utilizare (instrucțiuni tehnice). Citiți-l cu atenție

atunci când instalați și utilizați acest aparat pentru prima dată. Asigurați-vă că păstrați acest

manual împreună cu aparatul. Dacă este deteriorat sau pierdut, contactați Zoncare pentru a

achiziționa unul nou.

Pe baza nevoilor de îmbunătățire a pieselor și a performanței și fiabilității aparatului, pot fi

efectuate unele modificări asupra acestuia (hardware și software). Apoi, conținutul literal relevant

va fi modificat și adăugat. Cu toate acestea, pot apărea unele neconformități descriptive,

mulțumim pentru înțelegerea dvs. Conținutul din acest manual poate fi modificat fără notificare.

Dacă există erori și omisiuni în acest manual, vă rugăm să le corectați.

Versiunea de publicare a acestui document este 2.0.

Data revizuirii: 2 mai 2017

I
Informații despre producător:
 Numele produsului: Electrocarfiograful digital din seria ZQ-12

 Tip produs: ZQ-1201, ZQ-1201G, ZQ-1203, ZQ-1203G

 Denumirea firmei: Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co., Ltd

 Adresa firmei: #380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei,

R.P. China

 Adresa de producție: #380, High-tech 2nd road, Eastlake high-tech district, Wuhan, Hubei,

R.P. China

 Data fabricatiei: Consultați eticheta

 Durata de viață de funcționare: 10 ani

 Service post-vânzare: Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co, Ltd.

 Contact: Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co, Ltd.

 TEL: +86(27)87170581

 TEL/FAX: +86(27)87770203

 Cod poștal: 430206

 Site web: http://www.zoncare.com/en/index.asp

Reprezentant autorizat:
 Numele firmei: Well kang Limited

 Adresa firmei: The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

 Tel: +353(1)4433560

 Fax: +353(1)6864856

II
Declarație
 Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics Co, Ltd își rezervă drepturile de autor asupra

acestui manual publicat în mod ne-public.

 Orice parte a acestui manual nu trebuie să fie fotocopiată, revizuită sau tradusă în limbi

străine fără permisiunea scrisă prealabilă din partea ZONCARE

 Zoncare nu își asumă nici o responsabilitate legală nici pentru pierderea accidentală sau

inevitabilă cauzată de erori de funcționare sau de instalare necorespunzătoare, nici pentru

consecințele legale cauzate de încălcarea legilor privind brevetele.

 Acest manual a fost verificat cu strictețe. Dar Zoncare nu oferă nicio garanție pentru

conținutul său. Ne rezervăm dreptul de a revizui și modifica acest manual în orice moment,

fără o notificare prealabilă.

 Toate ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință, setările sau datele prezentate de

acestea pot să nu corespundă complet cu afișajul real pe care l-ați vedea pe produs.

 Se recomandă utilizarea hârtiei indicate, a cărei specificație este hârtia termică chimică

Zoncare 50mm × 20m (pentru un canal) și 80mm × 20m (pentru multi-canal), grilă, rulând

spre exterior, cu sensibilitate ultra-înaltă, vă rugăm contactați Zoncare sau reprezentanții

locali pentru cumpărare.

Responsabilitatea producătorului

Zoncare este responsabilă de siguranța, fiabilitatea și performanța hardware-ului furnizat de

Zoncare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 Operațiunile de asamblare, reajustările pentru extindere, modificările sau reparațiile sunt

efectuate de persoanele autorizate de Zoncare.

 Instalația electrică a încăperii în care este folosit aparatul respectă cerințele reglementărilor

locale, de stat și altor reglementări guvernamentale;

 Aparatul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

III
IV
Convenții privind siguranța

Un pericol reprezintă o sursă de potențială vătămare a unei persoane, a unei proprietăți sau a unui

sistem.

Acest manual utilizează termenii AVERTIZARE, ATENȚIE și INDICAȚIE pentru a evidenția

pericolele și pentru a desemna un grad sau un nivel de gravitate. Familiarizați-vă cu următoarele

definiții și cu semnificația acestora.

Definițiile convențiilor privind siguranță

Convenție privind
Definiție
siguranța

 Aceasta indică un pericol potențial sau o practică nesigură, care,


dacă nu este evitată, ar putea duce la deces sau vătămări grave.
AVERTIZARE
 Aceasta indică un pericol potențial sau o practică nesigură, care,

ATENȚIE dacă nu este evitată, ar putea duce la deces sau vătămări grave.

 Aceasta indică un pericol potențial sau o practică nesigură, care,


dacă nu este evitată, ar putea duce la pierderea sau distrugerea
INDICAȚIE proprietății sau a datelor. .

 Obligatoriu să se refere la acest manual pentru utilizarea


echipamentului.

V
Cuprins
Capitolul 1 Informații privind siguranța și introducere .................................................................... 1

1.1 Informații privind siguranța ................................................................................................ 1

1.1.1 AVERTIZARE ....................................................................................................... 1

1.1.2 ATENȚIE ............................................................................................................... 5

1.1.3 Utilizarea simultană împreună cu defibrilatorul, stimulatorul cardiac și

bisturiul electric .............................................................................................................. 6

1.2 Introducere .......................................................................................................................... 7

1.2.1 Moduri de folosire a acestui manual .................................................................... 7

1.2.2 Performanțele produsului ..................................................................................... 7

1.2.3 Indicații de utilizare ............................................................................................... 7

1.2.4 Contraindicații ....................................................................................................... 7

1.2.5 Principiu de funcționare ........................................................................................ 7

1.2.6 Principalele caracteristici ...................................................................................... 8

1.2.7 Standarde și cerințe de siguranță ......................................................................... 9

1.2.8 Descrierea simbolurilor ....................................................................................... 11

Capitolul 2 Imagine structurală a aparatului ECG ................................................................... 12

2.1 Imaginea butonului de comandă, pictogramele și simbolurile ................................... 12

2.1.1 Vedere frontală .................................................................................................... 12

2.1.2 LCD ....................................................................................................................... 16

2.1.3 Vedere laterală ....................................................................................................... 18

2.1.4 Vedere din spate..................................................................................................... 19

2.1.5 Vedere de jos ........................................................................................................ 21

I
2.2 Instalarea aparatului ECG ............................................................................................ 22

2.2.1 Cerințe privind mediul ........................................................................................ 22

2.2.2 Conectarea la curent alternativ............................................................................... 23

2.2.3 Alimentarea cu baterii ......................................................................................... 24

2.2.4 Instalarea hârtiei .................................................................................................. 26

2.3 Instalarea aparatului ECG ............................................................................................ 28

2.3.1 Introducerea funcțiilor ........................................................................................ 28

2.3.2 Combinația de derivații ....................................................................................... 28

2.3.3 Inspecția înainte de pornire ................................................................................ 28

2.3.4 Pornirea aparatului ECG .................................................................................... 29

2.3.5 Conectarea cablurilor de electrozi ..................................................................... 30

2.3.6 Amplasarea electrozilor precordiali ................................................................... 31

2.3.7 Amplasarea electrozilor membrelor................................................................ 32

2.3.8 Selectarea modului de schimbare a derivației:.................................................. 33

2.3.9 Selectarea sensibilității ........................................................................................ 34

2.3.10 Filter Selection.................................................................................................... 34

2.3.10.1 AC Filter Selection .................................................................................... 34


2.3.10.2 Myoelectric Filter Selection ..................................................................... 35

2.3.11 Paper Speed Selection ........................................................................................ 36

2.3.12 Lead Group Mode Selection ............................................................................. 37

II
........................................................................................................................................ 37

2.3.13 Lead Selection .................................................................................................... 37

2.3.14 Synchronization Selection ................................................................................. 38

2.3.15 Time Selection for Auto Lead Change ............................................................. 39

2.3.16 Recording Ahead of Time(only available for some types) ........................ 40

2.3.17 Recording Format Selection.............................................................................. 41

........................................................................................................................................ 41

2.3.18 Rhythm Lead Selection...................................................................................... 41

III
2.3.19 Options of Printing Analysis report (only available for the machine with

analyzing function) ....................................................................................................... 42

2.3.20 Saving ECG(only available for some types) ............................................... 44

2.3.21 ECG Review (only available for some types)................................................... 45

2.3.21.1 Printing Again ........................................................................................... 46

................................................................................................................................ 46
2.3.21.2 Case Demonstration ................................................................................. 47

................................................................................................................................ 47
2.3.21.3 Cancelling Case Demonstration ............................................................... 47

2.3.22 Speaker Volume Selection ................................................................................. 48

2.3.23 HR Sound Selection (only available for some types)....................................... 48


IV
2.3.24 Restore Factory Defaults ................................................................................... 49

2.3.25 External Input Selection .................................................................................... 50

2.3.26 Analog-out Selection .......................................................................................... 51

2.3.27 Adjusting Monitor Brightness .......................................................................... 51

2.3.28 Clock Setup......................................................................................................... 52

2.3.28.1 Year ........................................................................................................... 52

................................................................................................................................ 53
2.3.28.2 Month and Day......................................................................................... 53

................................................................................................................................ 54
2.3.28.3 Hour and Minute ...................................................................................... 54

2.3.29 Language Setup .................................................................................................. 55


V
........................................................................................................................................ 55

2.3.30 Shortcut Operations .......................................................................................... 56

2.3.30.1 Auto Recording ......................................................................................... 56


2.3.30.2 Manual Recording .................................................................................... 57
2.3.30.3 Single 1-minute Packed Recording .......................................................... 57
2.3.30.4 Rhythm Analysis Recording ..................................................................... 58
Chapter 3 Equipment Maintenance ............................................................................................ 60

3.1 Cleaning and Disinfection .............................................................................................. 60

3.1.1 Cleaning ................................................................................................................ 61

3.1.2 Disinfection............................................................................................................ 63

3.1.3 Sterilization ............................................................................................................ 63

3.2 Regular Inspection and Test: ......................................................................................... 63

3.2.1 Daily Inspection ..................................................................................................... 63

3.2.2 Regular Inspection: ................................................................................................ 64

3.3 Battery Usage & Maintenance ....................................................................................... 64

3.3.1 Overview ............................................................................................................... 64

3.3.2 Battery Charging .................................................................................................... 65

3.3.3 Battery Replacement .............................................................................................. 65


VI
3.3.4 Battery Guidelines ................................................................................................. 65

3.3.5 Battery Maintenance .............................................................................................. 66

3.4 Paper Usage and Maintenance ...................................................................................... 68

3.5 Maintenance of Electrodes and Lead Wires ................................................................. 68


Chapter 4 Solutions for Common Failures and Errors ............................................................. 70

4.1 Interference Problem...................................................................................................... 70

4.1.1 AC Interference.................................................................................................... 70

4.1.2 EMG Interference ................................................................................................ 71

4.1.3 Baseline Drift ........................................................................................................ 72

4.2 Recorder Failure:............................................................................................................ 73

4.3 Fuse Tube Replacement ................................................................................................. 74


Chapter 5 After-sale Service ........................................................................................................... 76
Appendix I ..................................................................................................................................... 77

I.1 Performance Index .......................................................................................................... 77

I.2 Safety Index ..................................................................................................................... 78

I.3 Power Specifications ....................................................................................................... 78

I.4 Appearance Parameters ................................................................................................. 78

I.5 Environmental Conditions ............................................................................................. 79

I.6 Adherence to Standards.................................................................................................. 79


Appendix II Electromagnetic Compatibility (EMC) ................................................................. 80
Appendix III Environmental Protection Declaration ................................................................ 86

VII
VIII
IX
Capitolul 1 Informații privind siguranța și introducere
1.1 Informații privind siguranța

1.1.1 AVERTIZARE

AVERTIZARE

 Acest aparat ECG poate fi utilizat numai pentru un singur pacient la un moment dat.

 Înainte de utilizare, utilizatorul trebuie să inspecteze aparatul, cablurile și accesoriile

pentru a se asigura că acestea funcționează normal și în siguranță.

 Atenție la o posibilă explozie. Nu utilizați aparatul ECG în prezența gazului

anestezic, a gazelor inflamabile cum ar fi oxigenul și hidrogenul, substanțelor

chimice combustibile și agenților explozibili. În caz contrar, ar putea exista pericol

de explozie sau de incendiu.

 Aceast aparat este conceput pentru a fi operat numai de profesioniștii din domeniul

medical. Aparatul ECG este menit să funcționeze într-un mediu liber de interferențe

cauzate de cablurile de înaltă tensiune, aparate de raze X, scanere cu ultrasunete, și

echipamente electroterapeutice. Nu utilizați aparatul într-un mediu cu electricitate

statică mare. În caz contrar, funcționarea sa normală ar putea fi afectată de

interferența electromagnetică.

 Seria ZQ-12 nu este proiectată pentru funcționare în încăperi sterilizate sau în

exterior.

 Nu deschideți carcasa aparatului, sau există riscul de electrocutare. Numai

personalul de întreținere instruit și autorizat de Zoncare poate să deservească sau să

actualizeze aparatul.

 Păstrați aparatul ECG departe de apă. Utilizați și depozitați aparatul într-un loc fără

presiune ridicată a aerului, temperatură sau umiditate excesivă, ventilație

necorespunzătoare, praf, sulf și gaz sărat sau substanțe chimice.

 Aparatul ECG trebuie plasat pe o platformă stabilă. Mutați-l cu delicatețe. Evitați

vibrațiile excesive și înclinarea.

 Cablul de alimentare CA trebuie să fie cablul cu trei fire care să însoțească aparatul.

1
AVERTIZARE

În caz contrar, poate provoca șocuri electrice pacientului și operatorului. Frecvența

și tensiunea sursei de alimentare care alimentează aparatul ECG trebuie să respecte

cerințele menționate în specificații și să aibă o capacitate suficientă de curent. Pentru

a evita șocurile electrice, carcasa aparatului trebuie să fie bine împământată. Alegeți

pentru depozitarea aparatului un loc în interior care este convenabil pentru buna

împământare a acestuia.

 În cazul oricărui dubiu cu privire la integritatea cablurilor cu împământare de

siguranță ale aparatului ECG, vă rugăm să utilizați alimentarea cu CC încorporată.

 Orice instrumente legate la aparatul ECG trebuie să fie dispozitive de clasă I

conforme cu IEC 601-1-1, deoarece suma scurgerilor de curent ar putea afecta

pacientul atunci când mașina este folosită simultan cu mai multe seturi de

dispozitive. Prin urmare, producătorii dispozitivelor conectate trebuie să își asume

răspunderea adecvată pentru monitorizarea curentului de scurgere. Acordați o

atenție deosebită unei conexiuni bune, pentru a evita diagnosticarea incorectă sau

alte erori. Dacă este necesar, consultați un profesionist pentru recomandări.

 Electrozii și conectorii pot contacta numai pacientul, dar nu alte părți conductive,

inclusiv pământul.

2
AVERTIZARE

 Operatorul nu trebuie să părăsească camera de examinare în timp ce aparatul

funcționează. Acesta trebuie să monitorizeze cu atenție pacientul și, dacă este

necesar, să oprească alimentarea sau să deconecteze electrozii pentru siguranța

pacientului. Electrozii pot atinge numai pacientul, dar nu și alte părți ale

conductoare. Dacă se produce un accident în timpul funcționării aparatului,

operatorul trebuie să îl oprească imediat și să ceară o inspecție.

 Conform IEC 601-1-1, acest aparat ECG aparține echipamentului de tip CF clasa I

rezistent la defibrilare, care poate fi aplicat direct pe inima pentru a efectua teste, în

condiții de siguranță și fiabilitate. Dacă aparatul este utilizat împreună cu un

defibrilator cardiac sau cu alți stimulatori electrici, trebuie să utilizați electrozi de

torace de argint / clorură de argint și cablurile electrozilor ECG furnizate de

Zoncare. Dacă defibrilația durează mai mult de 5 secunde sau aparatul este folosit cu

echipament HF, vă rugăm să folosiți electrozi de unică folosință în cazul în care

electrozii metalici vor arde pielea pacientului. În timp ce utilizați aparatul împreună

cu alți stimulenți electrici, trebuie să aveți prezenți tehnicieni profesioniști pentru

îndrumare.

 Produsele chimice provenite de la un monitor LCD sunt toxice atunci când sunt

ingerate. Aveți grijă când manipulați o mașină ECG cu un monitor stricat.

 Achiziția de semnale ECG poate fi afectată de mediul special, de funcționarea

necorespunzătoare și de starea anumitor pacienți. Pentru informații de siguranță

asociate, consultați capitolul corespunzător din acest manual.

 Utilizarea unor piese nestandard cum ar fi cablul electrodului, clema pentru membre

sau para de fixare a electrodului poate degrada anti-interferența aparatului ECG.

Conectivitatea cablului electrozilor trebuie inspectată în mod regulat, cel puțin o

dată pe lună.

 Utilizarea hârtiei ECG non-standard poate reduce durata de viață a componentelor

imprimantei și poate înregistra forme de undă ECG neclare.

 Seria ZQ-12 este destinată doar ca adjuvant în evaluarea pacientului. Trebuie să fie

utilizată împreună cu semne și simptome clinice și cu diagnosticul medicului.

3
AVERTIZARE

Formele de undă fiziologice și parametrii afișați de acest aparat ECG sunt doar o

referință pentru medici, nu pot fi folosite ca bază pentru tratamentul clinic.

4
1.1.2 ATENȚIE

ATENȚIE

 Utilizați accesoriile specificate în acest manual.

 Când dispozitivul și accesoriile acestuia vor depăși durata de viață, aruncați-le în

conformitate cu legile și reglementările locale relevante sau cu regimul spitalelor

locale.

 Câmpul electromagnetic poate afecta performanțele acestui dispozitiv. Prin urmare,

alte dispozitive utilizate în apropierea acestui dispozitiv trebuie să respecte

standardele EMC corespunzătoare.

 Înainte de a conecta dispozitivul la alimentare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența

de alimentare corespund etichetei de pe dispozitiv sau cerințelor specificate în acest

manual.

 Instalați și transportați corespunzător acest dispozitiv. Evitați căderile, ciocnirile,

oscilațiile puternice sau deteriorările cauzate de alte forțe mecanice externe.

 Instalați dispozitivul în locul disponibil pentru a fi observat, operat și întreținut.

 Plasați acest manual în apropierea dispozitivului, astfel încât acesta să fie disponibil

atunci când este necesar.

 Pentru a descrie și înregistra mai exact electrocardiogramele, aparatul trebuie plasat

și utilizat într-un mediu liniștit și confortabil.

 Unitatea și accesoriile trebuie verificate periodic și întreținute cel puțin o dată la

jumătate de an.

 Când conectați seria ZQ-12 la orice instrument, verificați funcționarea corectă

înainte de utilizarea clinică. Atât seria ZQ-12 cât și instrumentul trebuie conectate la

o priză cu împământare. Accesoriile conectate la interfața de date a seriei ZQ-12

5
trebuie să fie certificate conform standardului IEC 950 pentru echipamentele de

prelucrare a datelor sau IEC Standard 60601-1 pentru echipamentele

electromedicale. Toate combinațiile de echipamente trebuie să fie în conformitate cu

cerințele de sistem ale IEC Standard 60601-1-1. Oricine conectează echipamentele

suplimentare la portul de intrare sau ieșire de semnal (conector portului de date al

seriei ZQ-12) configurează un sistem medical și, prin urmare, este responsabil

pentru a asigura că sistemul respectă cerințele de sistem IEC Standard 60601-1-1 și

standardul IEC 60601- 1-2 privind compatibilitatea electromagnetică a sistemului.

Acuratețea seriei ZQ-12 se poate degrada dacă este conectată la dispozitive

secundare intrare/ieșire atunci când instrumentul nu este conectat la referința de la

pământ.

 Legea federală (S.U.A.) restricționează ca acest dispozitiv să fie vândut de către sau

la ordinul unui medic.

 Aruncați acumulatorul în conformitate cu cerințele și reglementările locale.

 Consultați manualul însoțitor.

1.1.3 Utilizarea simultană împreună cu defibrilatorul, stimulatorul cardiac și


bisturiul electric

 Când aparatul este utilizat cu un defibrilator sau stimulator cardiac, toți electrozii conectați

sau deconectați de la pacient și pacientul însuși nu ar trebui să fie legați la împământare.

 Înainte de defibrilare, asigurați-vă că toate persoanele din jurul pacientului nu afectează

corpul pacientului și nicio parte metalică a aparatului ECG nu atinge pacientul. În caz contrar,

aceasta va provoca șocuri electrice.

 Înainte de defibrilare, îndepărtați toți electrozii, cremele și țesătura de pe toracele pacientului.

Când padela defibrilatorului atinge direct aceste materiale, capacitatea sa de descărcare va

provoca arsuri electrice grave pentru pacient.

6
 Utilizați numai cablurile de electrozi Zoncare protejate în vederea defibrilației. În caz contrar,

ar putea provoca arsuri electrice grave pe locurile în care electrozii intră în contact și pot

deteriora aparatul ECG.

 Electrozii utilizați cu aparatul ECG trebuie să fie echipați cu echipamente de protecție în

vederea defibrilației furnizate de Zoncare.

 Pentru a evita arderea, țineți electrozii departe de bisturiul electric în timp ce utilizați aparatul

ECG simultan cu dispozitivele chirurgicale.

1.2 Introducere

1.2.1 Moduri de folosire a acestui manual


Utilizatorii trebuie să citească instrucțiunile de utilizare din acest manual. Astfel, acei

utilizatori care cunosc bine aparatul ECG pot găsi direct subiectele corespunzătoare și informațiile

dorite.

1.2.2 Performanțele produsului


 Performanță: pentru detalii, consultați anexa I.
 Alcătuire: se compune din cărucior, cabluri de electrozi, electrozi de membre și electrozi
precordiali.

1.2.3 Indicații de utilizare


Aparatul ECG digital din seria ZQ-12 are rolul de a extrage grupul de unde ECG umane

pentru analiza formelor și a ritmului.

1.2.4 Contraindicații
Niciuna

1.2.5 Principiu de funcționare


● Schemă electrică: Schema de circuit și lista componentelor pot fi furnizate numai stației sau

personalului de întreținere calificat.

● Introducere a principiilor:

Semnalele electrice slabe de ordinul milivolților extrase din corpul uman de electrozi sunt

amplificate liniar de către unitatea preamplificatoare, apoi trimiși către procesorul unității de

7
control prin conversie A / D și trimise în final la înregistrator după pre-procesare, filtrarea și

conversia digitală efectuate de către procesor. Capul de înregistrare termică este un tip de

componentă de înregistrare termică, care integrează opt componente termice pe milimetru cu o

sumă de 576 în lățimea de înregistrare de 72 mm. Proiectați cu exactitate programul de control din

unitatea de comandă, care nu numai că determină motorul pas cu pas să deplaseze hârtia la o

viteză constantă, dar de asemenea controlează componentele termice ale înregistratorului. Puteți

înregistra orice formă de undă și orice text pe hârtie. În plus, unitatea de comandă se ocupă și de

tastatură, monitor etc. Circuitul de alimentare furnizează fiecărei unități atât curent electric

alternativ cât și continuu. Curentul alternativ poate fi selectat ca prioritar și încarcă acumulatorul

încorporat în siguranță.

1.2.6 Principalele caracteristici


 Se adoptă sistemul de ieșire de înaltă rezoluție și matrice termică (8 puncte vertical pe mm și

40 puncte orizontal pe mm), fără nici o ajustare, iar răspunsul la frecvența de înregistrare

ajunge la 150 Hz.

 Hârtia are o lățime de 50 sau 80 mm sau alte formate, care pot înregistra o formă de undă

ECG clară și precisă, precum și informații precum marcajul derivației, sensibilitatea, viteza

hârtiei, starea filtrului etc.

 Acesta folosește un filtru digital de mare precizie pentru a elimina abaterea liniei zero și alte

interferențe fără a provoca distorsiuni ale formei de undă ECG, capacitatea sa de contracarare

a abaterii liniei zero se îmbunătățește foarte mult, ceea ce ușurează interpretarea formei de

undă.

 Înregistrarea poate fi pornită cu doar o apăsare de tastă, ceea ce reduce numărul de operații

necesare și crește mult eficiența muncii.

 Apăsați ușor tastatura pentru a da o comandă, ceea ce este foarte convenabil.

 Cu ecran LCD și LED, întreaga stare a aparatului este clară și ușor de citit.

 Concepția sa este conformă cu standardul de siguranță al IEC Clasa I Tip CF. Amplificatorul

ECG este complet flotant și bine izolat.

 Are moduri de alimentare atât în CA, cât și CC. Bateria cu litiu-ion ecologică reîncărcabilă

este instalată în aparat și este ușor de înlocuit. De asemenea, există un circuit dedicat de

8
încărcare a acumulatorului și un sistem perfect de gestionare și protecție a bateriilor.

1.2.7 Standarde și cerințe de siguranță


 Seria ZQ-12 este proiectată și fabricată în conformitate cu standardul nr. EN

60601-1:1990/AC: 1994 Echipamente medicale electrice Partea 1: Cerințe generale privind

siguranța de bază și performanța esențială; IEC60601-2-25 Echipamente medicale, Partea

2-25: Cerințe specifice pentru siguranța aparatului ECG, la nivelul de siguranță din clasa I de

tip CF; IEC60601-2-51 Partea 2-51: Cerințe specifice pentru siguranța stimulatoarelor

nervoase și musculare.

 Aparatul ECG este un instrument de lucru continuu, un dispozitiv obișnuit. Evitați să fie

umezit cu apă; nu este anti-exploziv, deci nu poate fi folosit în prezența anestezicelor

inflamabile.

 În camera în care funcționează instrumentul, priza trebuie să fie standard și cu trei fire. Borna

sa de împământare trebuie să fie conectată cu un fir de împământare. Dacă nu există niciun

bornă de împământare în priză sau borna nu este conectată cu firul de împământare,

utilizatorul trebuie să utilizeze unul dedicat, al cărui capăt este conectat cu coloana de

împământare, iar celălalt capăt cu solul.

AVERTIZARE
 Utilizatorul trebuie să mascheze și să așeze firul de împământare conform
standardelor asociate sau sub îndrumarea unor electricieni experimentați.

 Când aparatul este utilizat împreună cu alte dispozitive medicale, utilizați un fir atașat pentru

a conecta coloana echipotențială a aparatului ECG cu borna de împământare a altor

dispozitive, ceea ce poate împiedica șocul electric asupra pacientului. Odată ce există curent

de scurgere în alte dispozitive, vă rugăm să le conectați la împământare pentru protecție.

 Conectați un capăt al firului de împământare atașat cu coloana echipotențială a aparatului

ECG, iar celălalt capăt cu împământarea, ceea ce poate îmbunătăți fiabilitatea împământării.

Nu utilizați niciodată o țeavă de apă sau alte țevi ca mod de împământare. În caz contrar,

9
măsurile de siguranță ale protecției prin împământare își vor pierde eficacitatea, iar

examinatul ar putea prezenta riscul de electrocutare.

 Aparatul ECG este un instrument de lucru continuu, un dispozitiv obișnuit. Evitați să fie

umezit cu apă. Acest aparat nu este anti-exploziv, deci nu poate fi folosit în prezența

anestezicelor inflamabile.

Clasificare:

Tip de protecție la șocul electric Echipamentul alimentat intern de clasa I

Grad de protecție la șocul electric Parte aplicată protejată la defibrilator, tip CF

Grad de protecție împotriva Acest aparat este un echipament obișnuit (echipament


pătrunderii dăunătoare a lichidelor închis fără protecție împotriva pătrunderii lichidelor).
Grad de siguranță a aplicării în
Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare în
prezența amestecului de anestezic
prezența amestecului de anestezic inflamabil cu aer sau
inflamabil cu aer sau cu oxigen
cu oxigen sau cu oxid de azot.
sau cu oxid de azot

Intrare și ieșire semnal: Cu piese de intrare și ieșire

Mod de funcționare Funcționare continuă

10
1.2.8 Descrierea simbolurilor
Următorul tabel descrie simbolurile sau pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. și
pe ambalajul acestuia.
Familiaritatea cu aceste simboluri contribuie la utilizarea și eliminarea echipamentului.
Simbol Descriere Simbol Descriere
Echipament tip CF
Atenție! Consultați
echipat cu protector
documentația însoțitoare
la defibrilație.

Împământare
Intrare și ieșire externă
(masă).

Slot pentru carduri de


Bornă echipotențială
memorie

Port Ethernet port USB

Data fabricației Număr de serie

Acreditare Metrologică din Reprezentant


China autorizat UE

11
Utilizare în spații interioare Certificare CE

Pastrează uscat Această parte în sus

Consultați acest
manual pentru
Fragil
utilizarea
echipamentului
Acesta indică faptul că
acest dispozitiv conține
componente electronice sau
electrice care nu trebuie
eliminate ca deșeuri Perioadă de utilizare
municipale nesortate, ci
ecologică
colectate separat.
Contactați un reprezentant
autorizat al producătorului
pentru informații referitoare
la dezafectarea
dispozitivului.

Capitolul 2 Imagine structurală a aparatului ECG

2.1 Imaginea butonului de comandă, pictogramele și simbolurile

2.1.1 Vedere frontală

12
Fig. 2.1 Vedere frontală
1 Compartimentul de hârtie pentru înregistrare: conține hârtie și imprimă forme de undă ECG

și caractere clare;

2 Indicator luminos: afișează starea alimentării cu energie electrică, starea de încărcare a

acumulatorului și starea de funcționare a dispozitivului, pentru detalii, consultați tabelul de

mai jos.

3 Panoul de comandă: buton de comandă; pentru detalii, consultați tabelul de mai jos;

4 Ecranul: afișează parametrii ECG și formele de undă.

Imagine cu butoanele funcționale

Butoane Funcţie

13
Comutator de alimentare, apăsați acest buton pentru a porni / opri aparatul

ECG.

Buton de calibrare / setare funcție. Când alimentați cu hârtie, puteți imprima

un simbol CAL cu acest buton; în timp ce hârtia nu se alimentează, combinați

tastele stânga și dreapta pentru a seta funcțiile modului de schimbare automată

a derivației și de separație.

În setarea funcțiilor, acest buton poate fi utilizat pentru a seta funcțiile modului

de schimbare automată a derivației și de separare. Când ieșiți din configurarea

funcțiilor, apăsați acest buton pentru a schimba manual derivațiile.

Buton de selectare a modului, puteți comuta între modurile de schimbare

automată și manuală a derivației.

Butonul Start / Stop, porniți și opriți înregistrarea.

Imagine privind funcționarea lămpilor indicatoare

Indicator Funcţie
luminos

Indicator de alimentare cu curent alternativ

Pornit: Alimentare cu curent alternativ conectată

Oprit: Alimentare cu curent alternativ deconectată

Imagine privind funcționarea lămpilor indicatoare

Indicator Funcţie
luminos

Indicator de alimentare cu curent continuu

Pornit: alimentare de la acumulator

Oprit: acumulatorul nu furnizează tensiune sau este dezinstalat.

14
Indicator luminos încărcare

Pornit: bateria se încarcă;

Oprit: bateria este dezinstalată sau complet încărcată.

Indicator luminos eroare

Bliț: cablu electrod deconectat, semnale dincolo de limite, lipsă hârtie, putere

scăzută a acumulatorului.

Indicator luminos pregătire

Pornit: semnalele ECG ale pacientului sunt stabile, puteți începe înregistrarea.

Oprit: nu există niciun răspuns la butonul de pornire / oprire; când apăsați

acest buton, înregistrați fără a alimenta hârtie.

15
2.1.2 LCD
Monitorul cu cristale lichide TFT 480 × 272 (LCD) din partea superioară a modulului de

comandă cu tastatură este proiectat să afișeze modul de funcționare / starea și meniul de control.

Când aparatul este pornit pentru prima dată, acesta trebuie să afișeze numele modelului și

versiunea software a aparatului ECG urmate de valorile implicite presetate în fabrică. Apoi afișați

meniul principal.

Fig. 2.2 Starea de lucru la pornire și meniul

Zona de afișare:

Afișarea formelor de undă ECG la stânga;

Afișarea descendentă la dreapta;

Afișarea frecvenței cardiace:

Frecvența cardiacă măsurată afișează un număr între 30 și 240 de ori pe minut, afișând

la mai puțin de 30 de ori pe minut și la mai mult de 240 de ori pe minut; când

semnalele de suprasarcină duc la o funcționare anormală, afișează "Breaking Bounds"

( ).

Modul de schimbare a derivației:

În modul de schimbare automată a derivației, se afișează timpul necesar ca fiecare derivație

să se schimbe automat. Puteți regla timpul între 3 și 20 de secunde.

În modul manual de schimbare a derivației, se afișează "schimbare manuală a derivațiilor".

În modul de înregistrare îndelungat comprimat, se afișează "o derivație pe minut".

Derivații:

16
12-derivații: I, II, III, aVR, aV L, aV F, V1, V 2, V 3, V4, V 5, V 6

9-derivații: I, II, III, aVR, aV L, aV F, V1, V 3, V 5

Derivație de ritm: dacă există ritm, afișați cu ritm, dacă nu, nu se afișează.

Sensibilitate:

Reglaj al câștigului în șase trepte: 1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20

mm/mV, 40 mm/mV; intervalul de eroare de conversie este de ± 5%, cu funcția de conversie

automată a câștigului, afișând pictograma (sensibilitate automată). Este de 10mm/mV pentru

semnale normale, în timp ce pentru semnale de amplitudine prea mare se reduce la jumătate.

Viteza hârtiei:

Selectați între 5mm/s, 6.25/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s cu o eroare de ±5%.

Când nu este hârtie, se afișează:

Filtru:

Fără filtru

Doar filtru CA

Filtru CA și mioelectricitate de 25Hz (mioelectricitate severă)

Filtru CA și mioelectricitate de 35Hz (mioelectricitate obișnuită)

Filtru CA și mioelectricitate de 45Hz (mioelectricitate obișnuită)

Filtru CA și mioelectricitate de 75Hz (mioelectricitate ușoară)

Filtru CA și mioelectricitate de 100Hz )(mioelectricitate ușoară)

Filtru doar pentru mioelectricitate de 25Hz (mioelectricitate severă)

Filtru doar pentru mioelectricitate de 35Hz (mioelectricitate obișnuită)

Filtru doar pentru mioelectricitate de 45Hz (mioelectricitate obișnuită)

17
Filtru doar pentru mioelectricitate de 75Hz (mioelectricitate ușoară)

Filtru doar pentru mioelectricitate de 100Hz (mioelectricitate ușoară)

Indicarea ceasului și a capacității acumulatorului:

Afișează ora curentă. Indică capacitatea acumulatorului cu 4 trepte numai atunci când

aparatul este alimentat de la acesta. Când capacitatea acumulatorului este scăzută, sistemul va

opri automat alimentarea de la acesta pentru a preveni deteriorarea acumulatorului.

Conținutul descris mai sus se aplică la meniul principal. După ce utilizatorul a apăsat butonul

de configurare al meniului de stare, conținutul afișat pe ecranul LCD se va schimba. Pentru

detalii, consultați ilustrațiile și instrucțiunile corespunzătoare.

AVERTIZARE

 Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite (peniță, unghie etc.) pentru a apăsa butoanele. În

caz contrar, acest lucru ar putea provoca daune permanente aspectului tastaturii.

2.1.3 Vedere laterală

Figura 2.3 Vedere laterală dreapta

1. Port pentru cabluri electrozi: Folosit pentru a conecta cablurile electrozilor ECG;

18
2. Intrare și ieșire externă: după conectarea cablului dedicat, imprimați semnalele de intrare

externe cu 10mm/V sau scoateți semnalele derivației de ritm selectate cu 1V / mV. Interziceți

conectarea portului la alte dispozitive, decât cele dedicate.

3. Slot pentru card SD: Card de memorie externă.

4. Interfață Ethernet: Pentru a se conecta la Ethernet și a fi online.

5. Port USB: Pentru a conecta un dispozitiv USB extern.

ATENȚIE

 Utilizatorul trebuie să utilizeze cablurile de electrozi dedicate indicate de Zoncare.

Cablurile electrozilor pot fi sunt conectate la porturile dedicate, ele nu pot fi conectate

la niciun alt port.

2.1.4 Vedere din spate

Fig. 2.4 Vedere din spate

1. Terminalul echipotențial: atunci când aparatul ECG este utilizat împreună cu alte

dispozitive, conectați terminalele lor echipotențiale prin cabluri pentru a elimina

diferențele de potențial între diferitele dispozitive și a asigura siguranța.

2. Portul de alimentare cu CA: conectați cablul de alimentare pentru a furniza alimentare cu

curent alternativ pentru aparatul ECG.

3. Întrerupător de alimentare CA

ATENȚIE

 Aceast aparat este echipat cu echipamente de Clasa I tip CF proiectate conform

19
standardului IEC. În timp ce utilizați o sursă de curent alternativ, asigurați-vă că ați

conectat cablul de alimentare atașat la o priză de curent alternativ corect împământată.

20
2.1.5 Vedere de jos

Fig. 2.5 Vedere de jos

1. Compartimentul acumulator: conține acumulatorul;

2. Mâner ascuns: utilizat în timpul transportului și mutării acestui aparat;

3. Compartiment siguranțe: asigurați-vă că este sunt utilizate siguranțe conform

specificațiilor acestui aparat.

21
2.2 Instalarea aparatului ECG

2.2.1 Cerințe privind mediul

Testul de mediu pe aparatul ECG respectă următoarele cerințe:

Temperatura Umiditate
Presiune
ambientală ambientală

Funcționare +5℃~+40℃ 20%~85% 70kpa~106kpa

Transport -20℃~+55℃ 10%~95% 50kpa~106kpa

Depozitare -20℃~+55℃ 10%~95% 50kpa~106kpa

AVERTIZARE

 Pentru a asigura siguranța pacienților, nu puneți aparatul într-un loc unde acesta ar

putea cădea pe pacient.

 Așezați cu atenție cablurile pentru a reduce posibilitatea de încurcare sau strangulare.

 Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite (peniță, unghie etc.) pentru a apăsa butoanele. În

caz contrar, acest lucru ar putea provoca daune permanente aspectului tastaturii.

 ECG lucrează cu un cablu de alimentare cu curent alternativ cu 3 pini pentru a evita

riscul de șoc electric pentru pacient și operator. Ori de câte ori cablul de alimentare cu

curent alternativ cu trei pini nu poate funcționa, trebuie să operezi unitatea cu bateria

încorporată.

 În cazul oricărui dubiu cu privire la integritatea cablurilor cu împământare de

siguranță ale aparatului ECG, vă rugăm să utilizați alimentarea cu curent continuu

încorporată.

22
2.2.2 Conectarea la curent alternativ

AVERTIZARE

 Atunci când se utilizează apratul ECG în combinație cu alte echipamente, este necesar

să conectați cablul de împământare împreună cu cel al celorlalte, pentru a proteja

pacientul de șocuri posibile.

 Cablul de împământare trebuie să fie conectat între ieșirea de împământare a ECG și

sol. Nu este permisă conectarea cablului de împământare între o conductă și ieșirea de

împământare.

 Utilizați numai cablul de alimentare pentru spital furnizat de BLT.

 Evitați utilizarea conductelor de apă ca și conductor de împământare, acestea nu pot

furniza o împământare adecvată. Evitați utilizarea conductelor de gaz ca și conductor

de împământare, acest lucru este interzis prin lege. Cărucioarele metalice, tocurile de

ferestre și terminalele antenei TV nu funcționează ca și împământări. Când se

utilizează un pat cu cadru metalic, conectați-l și pe el la terminalul de împământare.

 Asigurați-vă că indicația de alimentare opțională este compatibilă cu tensiunea de

alimentare locală.

Asigurați-vă că întrerupătorul alimentării cu curent alternativ (prezentat ca secțiunea 3 fig. 2.4)


este oprit.
1. Introduceți mufa cu trei pini de pe cablul de alimentare în priza de curent alternativ din
spatele aparatului (prezentată ca secțiunea 3 fig.2.4).
2. Introduceți ștecherul de alimentare în priza din apropiere, care ar trebui să fie de trei fire
cu firul central împământat.
3. Conectați un capăt al firului de împământare cu coloana de împământare a acestui aparat,

celălalt capăt la împământare în mod cât mai fiabil.

4. Buna împământare nu garantează doar siguranța, ci reduce și interferența curentului

alternativ și alte interferențe electromagnetice.

5. Atunci când conexiunile sunt inspectate și sunt fără defecte, porniți alimentarea.

6. Verificați indicatorul luminos de pe panou, dacă este activat, acest lucru indică

faptul că aparatul este conectat la alimentarea cu curent alternativ.

23
7. Apăsați pentru a utiliza în mod normal aparatul ECG.
Notă: dacă indicatorul luminos de alimentare este oprit, verificați:

● Cablul de alimentare

● Întrerupătorul de alimentare

● Siguranța înlocuibilă

● Priza de alimentare cu curent alternativ

AVERTIZARE

 Nu utilizați niciodată o țeavă de apă sau alte țevi ca mod de împământare.

 Când mașina este utilizată împreună cu alte dispozitive medicale, utilizați firul de

împământare furnizat de Zoncare. Conectați terminalul de împământare al aparatului

ECG cu același terminal al altor dispozitive pentru a împiedica șocul electric asupra

pacientului. Odată ce există curent de scurgere în alte dispozitive, conectați-le la

împământare pentru protecție.

2.2.3 Alimentarea cu baterii

AVERTIZARE

 Bateria trebuie inspectată și înlocuită în mod obișnuit. Respectați cerințele și

reglementările locale privind eliminarea bateriilor.

Există o baterie reîncărcabilă (acumulator) incorporată în aparatul ECG, care poate fi utilizată

atunci când nu există alimentare cu curent alternativ. Un acumulator încărcat recent și complet ar

putea înregistra mai multe cazuri în mod continuu.

 Modul de schimbare automată a derivației

 Durata de schimbare automată derivației este de 3 secunde.

Aparatul ECG are un sistem de monitorizare perfect automat al încărcării și descărcării. Dacă

bateria nu funcționează, aparatul ECG se va opri automat în cazul în care descărcarea excesivă

24
ar cauza deteriorarea permanentă a acumulatorului. Înainte de a încerca să porniți aparatul ECG

al cărui baterie a fost descărcată complet, el trebuie să fie conectat la o priză de curent alternativ

pentru a se încărca bateria timp de câteva minute sau selectați curent alternativ pentru a

alimenta aparatul și apoi porniți-l.

În timp ce încărcați bateria care are energie scăzută sau deloc, conectați aparatul ECG la o

sursă de curent alternativ. Odată ce aparatul ECG este conectat la o priză de curent alternativ,

acesta începe să încarce automat bateria. Este nevoie de aproximativ 3,5 ore pentru a încărca

complet bateria epuizată.

În timpul încărcării bateriei, modificările indicatorului luminos al bateriei indică starea de

încărcare diferită

 Când bateria este instalată, indicatorul de încărcare este stins.

 Când bateria este încărcată în mod normal, indicatorul este intermitent.

 Când se termină încărcarea bateriei, indicatorul este mereu aprins.

În timp ce utilizați aparatul ECG cu alimentare de la baterie, indicatorul luminos

este aprins, în partea dreaptă jos a ecranului LCD apare simbolul bateriei,

afișând patru stări pentru a indica nivelul de încărcare al bateriei.

Abundent

Suficient

Insuficient, este nevoie de încărcare

Descărcare completă iminentă, reîncărcați imediat

Dacă toate situațiile următoare vor continua timp de aproximativ 5 minute, aparatul ECG se

va opri automat.

 Aparatul ECG-ul este alimentat de la baterie.

 Nu se apasă niciun buton (nu în starea de alimentare cu hârtie)

Notă: dacă aparatul ECG este conectat la alimentare cu curent alternativ, bateria se va

încărca. Prin urmare, se recomandă conectarea aparatului ECG la o sursă de curent

alternativ în timp ce acesta nu este utilizat. În acest caz, bateria va fi garantat încărcată

suficient.

25
Se recomandă înlocuirea bateriei încorporate la fiecare 24 de luni de către operatori de

service profesioniști. Respectați legile și reglementările locale privind eliminarea bateriilor uzate.

AVERTIZARE

 Dacă aparatul ECG trebuie păstrat timp de 3 luni sau mai mult, vă rugăm să informați

serviciul de întreținere să scoată bateria. Dacă bateria nu a fost încărcată timp de 2

luni sau mai mult, reîncărcați-o.

ATENȚIE

 Când bateria este utilizată pentru prima dată, trebuie încărcată timp de mai mult de 10

ore în avans. Încărcați bateria și descărcați bateria cel puțin o dată pe lună.

2.2.4 Instalarea hârtiei

Pentru a reda pe deplin funcțiile recorderului și pentru a-i prelungi durata de viață, utilizați

hârtia desemnată de Zoncare.

Hârtia utilizată pentru aparatul ECG din seria ZQ-12 este hârtie termică chimică cu rulare

către exterior. Acordați o atenție deosebită mărimii și specificațiilor sale. Hârtia care nu este de

dimensiuni potrivite poate deteriora capul imprimantei termice sau axul de cauciuc siliconic.

Urmați pașii de mai jos pentru a instala hârtia:

 Țineți de ambele părți ale ușii compartimentului pentru hârtie și trageți-o în sus

pentru a o deschide.

 Despachetați hârtia termică rolă caroiată, derulați 10 cm și puneți-o în

compartimentul pentru hârtie, faceți ca stratul termic al hârtiei (caroiat) să fie

orientat în jos.

 Închideți ușa compartimentului și asigurați-vă că ambele părți sunt lipite strâns;

În acest moment, "No paper” („Fără hârtie”) dispare de pe ecranul LCD, dacă nu există altă

eroare, indicatorul "ERROR" („EROARE”) nu va clipi, dar indicatorul "READY" („Pregătit”)

26
este aprins. După ce porniți aparatul ECG și intrați în ecranul principal de control, dacă nu este

instalată hârtie, pe primul rând al ecranului LCD va apărea mesajul "No Paper” („Fără hârtie”), iar

indicatorul "ERROR" („EROARE”) va clipi pentru a reaminti utilizatorului să instaleze hârtie.

Dacă hârtia se termină în timpul imprimării, aparatul va opri automat alimentarea hârtiei și va

apărea mesajul "No Paper" („Fără hârtie”) pentru a solicita schimbarea hârtiei. Când hârtia este

utilizată până la ultimii 2m, va exista o linie roșie la marginea hârtiei care va semnala epuizarea

hârtiei, și trebuie să pregătiți hârtie de schimb.

27
2.3 Instalarea aparatului ECG
2.3.1 Introducerea funcțiilor
Acest aparat ECG este un aparat ECG digital cu un singur / trei canale, cu procesor de 32 de

biți de înaltă performanță. Prin urmare, funcțiile sale sunt puternice și practice.

2.3.2 Combinația de derivații


Acest aparat ECG poate nu numai să aleagă o combinație standard de derivații, unele dintre

tipurile sale pot de asemenea să aleagă o combinație standard de două canale / un canal și

combinație cu un singur canal, o combinație standard de trei / două canale și o combinație de 3 + 1

canale , combinație de 6 canale și combinație de 12 canale.

2.3.3 Inspecția înainte de pornire


 Verificați că firul de împământare este bine întreținut;
 Verificați că firul de împământare este bine conectat;

 Verificați ca șurubul de împământare să nu cadă;

 Verificați conectorul de împământare să fie conectat corespunzător cu firul de

împământare.

 Verificați temperatura și umiditatea locului în care se utilizează aparatul ECG să fie în

limitele admisibile.

 Verificați cablul de alimentare să fie conectat corespunzător și să nu se răsucească cu

alte cabluri.

 Confirmați că în jur nu se utilizează nici o aparat cu raze X, ultrasunete sau alte

dispozitive electrice care ar putea genera interferențe radio (RFI) și interferențe de

putere, deoarece acestea ar putea provoca interferențe cu aparatul ECG. Deplasați

aparatul ECG într-un loc fără interferențe sau opriți dispozitivele respective.

 Verificați că aparatul ECG este plasat stabil și fiabil, ușor de operat de către medic.

 Verificați cablurile electrozillor să fie conectate corect și fiabil cu aparatul ECG și să

rămână cât mai departe posibil de cablul de alimentare cu curent altenativ.

 Verificați că fiecare electrod este conectat corect și fiabil cu cablul corespunzător

28
 Verificați că electrozii sunt bine instalați;

 Verificați că locurile pielii pacientului care intră în contact cu electrozi sunt bine

pregătite;

 Verificați că părțile electrodului care intră în contact cu pacientul sunt fără pete și fără

oxidare.

 Verificați că pacientul se află întins în pat, în condiții de siguranță și în poziție naturală,

se poate întinde și relaxa, fără să simtă rece, să fie nervos, constrâns și incomod.

 Confirmați faptul că pielea pacientului nu intră în contact cu alte părți metalice (cum ar

fi părțile metalice ale patului pacientului), cu excepția electrozilor, pentru a evita

interferența.

 Verificați dacă hârtia este suficientă.

Pentru a verifica siguranța și a înregistra ECG stabil, efectuați inspecțiile enumerate mai sus.

După ce verificați că aparatul și pacientul sunt bine pregătite, începeți înregistrarea.

AVERTIZARE

 Interziceți utilizarea dispozitivului în prezența gazelor inflamabile cum ar fi gazul

anestezic, oxigenul, hidrogenul și substanțele chimice inflamabile. În caz contrar, va

exista pericol de explozie sau de incendiu.

2.3.4 Pornirea aparatului ECG

1. Apăsați butonul pentru a porni aparatul ECG.

2. Când este alimentat cu curent alternativ, indicatorul luminos de pe panoul

frontal al mașinii ECG este aprins; când este alimentat cu curent continuu, indicatorul

este aprins.

3. Ecranul LCD afișează ecranul de pornire timp de aproximativ 2 secunde cu un sunet

"Dingdong".

29
4. După intrarea în ecranul principal de control, indică faptul că aparatul ECG termină

inițializarea și poate fi utilizat în mod normal.

AVERTIZARE

 În cazul în care indicatorul luminos și ecranul LCD nu sunt aprinse sau nu există

sunet "Dingdong" în timpul încărcării, nu utilizați aparatul ECG. Vă rugăm să

contactați operatorii de service profesioniști, reprezentanții locali ai Zoncare sau

departamentul de service post-vânzare Zoncare.

2.3.5 Conectarea cablurilor de electrozi

Conectați cablul electrozilor atașat la conectorul de pe cărucior. Instalarea corectă a

electrozilor este o etapă cheie pentru o înregistrare ECG de precizie. Asigurați-vă că electrozii

sunt bine atașați. Pentru a evita interferențele, cablul de electrozi al pacientului și cablul de

alimentare al aparatului ECG nu trebuie să fie la același nivel orizontal.

Tabel de contrast pentru electrozi și cablul de electrozi

Amplasare Simboluri Codul culorilor

Braț stâng R Roșu

Braț drept L Galben

Picior stâng F Verde

Picior drept RF Negru

Torace C1 Roșu

Torace C2 Galben

Torace C3 Verde

30
Torace C4 Maro

Torace C5 Negru

Torace C6 Violet

Tabel de contrast pentru electrozi și cablul de electrozi

2.3.6 Amplasarea electrozilor precordiali


Locuri de amplasare a electrozilor
precordiali
C1: Al patrulea spațiu intercostal la granița
dreaptă sternă.
C2: Fourth intercostal space at the left
sternal border.
C3: La jumătatea distanței dintre C2 și C4

în cel de-al cincilea spațiu intercostal.

C4: În stânga liniei mediane claviculare în

al cincilea spațiu intercostal.

C5: Îm stânga liniei axilare anterioare la

31
același nivel orizontal ca C4.

C6: În stânga liniei mediane axilare la

același nivel orizontal ca C4.

Curățați pielea toracică cu alcool în locurile unde trebuie plasați electrozi, Aplicați pastă

pentru electrozi pe zone cu un diametrul de maxim 25 mm și pe marginile parei de fixare a

electrozilor precordiali. Apăsați parele electrozilor precordiali, și faceți-le să stea în locurile de la

C1 la C6.

ATENȚIE

 Zonele de pastă pentru electrozi trebuie să fie separate. Electrozii precordiali nu

trebuie să aibă contact unul cu celălalt în caz de scurtcircuit.

2.3.7 Amplasarea electrozilor membrelor

Electrozii trebuie plasați pe pielea

moale a mâinilor și picioarelor. Mai întâi

curățați pielea pe care urmează să fie plasați

electrozii, și apoi aplicați paste ușor pe

pielea pregătită.

Dacă electrozii nu sunt bine conectați cu pacientul, aparatul ECG va afișa un mesaj de

eroare "Lead-off” („Electrod deconectat”), iar indicatorul "ERROR" („EROARE”) pe panoul

frontal va lumina intermitent. Când semnalele sunt prea mari sau instabile pentru a fi

înregistrate, va fi afișat mesajul "Breaking bounds” („Limite depășite”). Când toți electrozii

sunt bine conectați cu pacientul, indicatorul "Lead-off" („Electrod deconectat”) se stinge. Dacă

în acest moment nu există nicio altă stare de eroare din cauza lipsei de hârtie sau a bateriei

descărcate, nu va lumina intermitent nici indicatorul "EROARE”. Apoi, aparatul ECG din seria

32
ZQ-12 va aștepta de obicei 3 sau 5 minute până când semnalele ECG ale pacientului vor deveni

stabile. Timpul va fi prelungit dacă există interferențe în mediul înconjurător sau pacientul este

nervos. Când aparatul ECG detectează că semnalele ECG ale pacientului sunt stabile,

indicatorul "READY" va fi aprins, ceea ce indică faptul că poate fi înregistrat ECG-ul

pacientului.

ATENȚIE

 Dacă apăsați butonul pornire / oprire atunci când indicatorul "READY" nu este

aprins, aparatul ECG nu va răspunde.

 Indicatorul "READY” se va aprinde numai atunci când este selectat modul de

schimbare a derivației:, când toți electrozii precordiali și ai membrelor sunt bine

conectați cu pacientul și atunci când nu există alte erori. În timp ce este selectat

modul de schimbare manuală a derivației:, indicatorul "READY” se va aprinde numai

atunci când pacientul este bine conectat cu electrozi conform cu derivațiile selectate

în prezent și nu există alte erori..

2.3.8 Selectarea modului de schimbare a derivației:

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Apăsați butonul de selectare a modului în timp ce nu se tipărește, modurile de

schimbare a derivației vor fi comutate după secvența următoare:

Auto →Manual → 1 derivație 1 minut → Analiză ritm → Auto

Apăsați Mode (Mod) în timp ce se printează, modul de schimbare a

derivației: poate fi schimbat doar între auto și manual.

33
2.3.9 Selectarea sensibilității

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press CAL/ SETUP, and the checkbox stops at “Sensitivity”. At the last row

displays the selectable range of sensitivity

Press the left/right LEAD SELECTOR, and sensitivity decreases/increases

progressively, or select “Auto”.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.10 Filter Selection


2.3.10.1 AC Filter Selection

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press CAL/ SETUP, and the checkbox stops at “HUM 50Hz ON”.

Press the left/right LEAD SELECTOR, and AC filter is selected ON/OFF.

34
Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.10.2 Myoelectric Filter Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/ SETUP, and the checkbox stops at “Myoelectric Filter”.

Press the right LEAD SELECTOR, and filter increases progressively from 25Hz

to 150 Hz.

No myoelectric filter works at 150Hz.

Press the left LEAD SELECTOR, and filter decreases progressively from150Hz

to 25Hz.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

35
2.3.11 Paper Speed Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/ SETUP, and the checkbox stops at “Paper Speed(mm/s)”.

Press the right LEAD SELECTOR, and paper speed increases progressively.

Press the left LEAD SELECTOR, and paper speed decreases progressively.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

36
2.3.12 Lead Group Mode Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/ SETUP, and the checkbox stops at “Standard” or “Cabrera”.

Press the left or right LEAD SELECTOR to select “Standard” or

“Cabrera”.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

Standard: I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6

Cabrera: aVL I -aVR II aVF III V1 V2 V3 V4 V5 V6

2.3.13 Lead Selection

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “12 ch”or “9 ch”.

37
Press the left or right LEAD SELECTOR to select “12 ch”or “9 ch”.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

9- LEAD: I II III aVR aVL aVF V1 V3 V5

12- LEAD: I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6

2.3.14 Synchronization Selection

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “Synchronous” or

“Sequence”.

Press the left or right LEAD SELECTOR to select “Synchronous” or

“Sequence”.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

Synchronous Acquisition: each lead starts acquisition synchronously, and ends at the same time.
Sequential Acquisition: the next lead group starts at the end of last lead group.

38
2.3.15 Time Selection for Auto Lead Change

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at N sec/LEAD (N=3~20).

Press the right LEAD SELECTOR, and auto lead change time progressively

increases to max 20s.


Press the left LEAD SELECTOR, and auto lead change time progressively
decreases to min 3s.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

39
2.3.16 Recording Ahead of Time(only available for some types)

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “Print ahead of 0~5s”.

Press the left or right LEAD SELECTOR to select “Print ahead of 0~5s”.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

Indications for use: easy to firstly observe the waveform displayed on screen. While it starts

recording after occasional abnormal waveform appears, still abnormal waveform can be recorded.

40
2.3.17 Recording Format Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “Format/ch”.

Press the left or right LEAD SELECTOR, and recording modes switch by

sequence below:

3/3ch → 3/2ch → 3/3ch

Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.18 Rhythm Lead Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at Rhythm.

Press the right LEAD SELECTOR, and rhythm lead can be selected by

sequence below.

41
Ⅰ → V6 →Rhythm off→Ⅰ

Press the left LEAD SELECTOR, and rhythm lead can be selected by

sequence below.

V6 →Ⅰ→Rhythm off → V6

Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.19 Options of Printing Analysis report (only available for the machine with
analyzing function)

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “ECG report”.

Press the left/right LEAD SELECTOR, and select ECG report “on” or “off”.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

42
ATENȚIE

 This ECG machine has auto analyzing function, which only automatically analyzes its

acquired ECG waveforms, but not reflect all patient statuses. Sometimes, its analysis

result might not be consistent with what doctors diagnose. Therefore, the final

conclusion must be made after the doctor has performed overall analysis and

diagnosis in combination with analysis result, clinical manifestation and other test

results.

 When there is huge myoelectric or power current interference, identifications of

P-wave and Q-wave are not reliable sometimes. Due to baseline drift, identifications

of waves in ST and T segment might be unreliable.

 End positions of S-wave and T-wave are displayed squiggly and unclear, which will

cause measurement errors sometimes.

 When R-wave is missed due to QRS low voltage, there might be a huge error in HR

measurement.

 Under QRS low voltage, measurement of cardiac electrical axis and identification of

QRS-wave cut-off point are unreliable sometimes. When Ventricular Premature

Contraction (VPC) happens frequently, even occasionally, it will also be detected as

cardiac activity. When many types of arrhythmias are combined, P-wave is difficult

to identify and relevant parameters might be unreliable.

43
2.3.20 Saving ECG(only available for some types)

After startup, Save ECG can be selected only after ECG is printed at least once.

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “Save ECG”.

Press the left/right LEAD SELECTOR or Start/Stop to enter

into “Save ECG” setup.

First option is “No saving”, you can press any key except SET to exti from “Save ECG”

setup immediately.

44
While pressing SET refers to adjusting the serial number before saving ECG.

Case number consists of year, month, day and 3 numbers, those 3 numbers start counting

from 001 by increasing automatically and progressively each day.

For “Gender”, press Left/Right to select among “---“, “Male” or “Female”. “---“ means

unimportant.

For “Age”, press Left/Right to decrease progressively from “---“ to “120”. “---“ means

unimportant.

For “Saving to local HD”, on the right displays “local total capacity is------case(s), with

------case(s)(---%)saved.

For “Saving to storage card”, on the right displays “local total capacity is------case(s), with

------case(s)(---%)saved.

After selection, press Start/Stop or Right to activate saving. After that “Succeed in saving to

local HD” or “Succeed in saving to storage card” is displayed at the lowest part for 2s, and then

return to main interface automatically.

If capacity is full, it will display “Storage failed, local HD has reached its capacity” or

“Storage failed, storage card has reached its capacity”and return to main interface. At this

momentm, delete cases or clear local HD or storage card in “ECG Review” setup to restore space.

2.3.21 ECG Review (only available for some types)

Review refers to, printing the ECG to be printed at last, or DEMO cases or cases in local HD

and storage card with the recording way selectedcurrently.

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “OPEN ECG”.

45
Press the left/right LEAD SELECTOR or Start/Stop to enter

into “OPEN ECG” setup.

Press SET to switch among “Print Again” “Review from local HD”, “Review

from storage card”, “Cases moving to storage card”, “Empty the cases in local

HD”, “Empty cases in storage card”, “Delete the cases in local HD”, “Delete

the cases in storage card” and “Case demonstration”.

2.3.21.1 Printing Again

46
Press Start/Stop to print the last case again and exit from setup.

2.3.21.2 Case Demonstration

Press Start/Stop to activate Review and Print of demo case, and then exit from

setup.

2.3.21.3 Cancelling Case Demonstration


Only when you are currently under “Case Demo”, can you cancel it.

47
Press Start/Stop to cancel displaying or printing demo case, and then exit from

setup.

2.3.22 Speaker Volume Selection

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at Speaker Volume.

Press the left/right LEAD SELECTOR to turn off the speaker or switch its

volume among 1 to 12.

When the speaker is turned off, it displays:.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.23 HR Sound Selection (only available for some types)

Start up to enter into main control screen.

48
Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at HR Sound.

Press the left/right LEAD SELECTOR to turn on/off the speaker. When you

choose to turn “On” the HR Sound, it will make a “Du” sound each time

heart beats.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.24 Restore Factory Defaults

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at Load Default.

Press the right LEAD SELECTOR, and it displays Are you sure to restore all

parameters to factory defaults? Confirm with Start/Stop, and then exit.

Press Start/Stop again to restore factory defaults.

49
2.3.25 External Input Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at EXT Input.

Press the left/right LEAD SELECTOR to turn “On/Off external input.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

50
2.3.26 Analog-out Selection

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at Analog-out.

Press the left/right LEAD SELECTOR to turn On/Off Analog-out.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

2.3.27 Adjusting Monitor Brightness

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at Monitor Brightness.

Press the left/right LEAD SELECTOR, monitor brightness progressively

decreases/increases.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

51
2.3.28 Clock Setup
2.3.28.1 Year

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “Year”.

Press the left/right LEAD SELECTOR, year progressively decreases from

2099 to 2010 /increases from 2010 to 2099.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

52
2.3.28.2 Month and Day

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP, and the checkbox stops at “Month and Day”.

Press the left/right LEAD SELECTOR, month circulates from 01 to 12/day

circulates from 01 to 31.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

Note: the largest day of current month is based on the month set for day. The largest day of

February is based on the month and year set for day.

53
2.3.28.3 Hour and Minute

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP several times, and the checkbox stops at Hour and

Minute.

Press the left/right LEAD SELECTOR, hour circulates from 00 to 23 and is

displayed in 24-hour format /Minute circulates from 00 to 59.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

54
2.3.29 Language Setup

Start up to enter into main control screen.

Press CAL/SETUP several times, and the checkbox stops at Language.

Press the left/right LEAD SELECTOR, language changes from English to

Simplified Chinese/ language changes from Simplified Chinese to English.

Press Start/Stop and exit from SETUP.

55
2.3.30 Shortcut Operations

2.3.30.1 Auto Recording

Start up to enter into main control screen.

Press MODE until LCD displays auto lead change mode, based on the

method introduces in Auto Lead Change Mode Selection, select a desired

mode of auto lead change.

Confirm that READY light is lit.

Press Start/Stop to activate ECG recording, which automatically stops after

an ECG is printed.

Shut down and standby.

Gently remove electrodes and bulbs from the patient, during which, never

strongly pull lead wires in case of accidental injury to the patient and damage

to lead wires.

Put away the instrument and all accessaries for next time.

56
2.3.30.2 Manual Recording

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press MODE until LCD displays manual lead change mode.

Press the left/right LEAD SELECTOR to select the desired lead wire.

Confirm that READY light is lit.

Press Start/Stop to start ECG recording.

Press Start/Stop to stop printing.

Shut down and standby.

Gently remove electrodes and bulbs from the patient, during which, never

strongly pull lead wires in case of accidental injury to the patient and damage

to lead wires.

Put away the instrument and all accessaries for next time.

2.3.30.3 Single 1-minute Packed Recording

Porniți pentru a intra în ecranul principal de control.

Press MODE until LCD displays 1-minute packed recording mode.

Press the left/right LEAD SELECTOR to select the desired lead wire.

Confirm that READY light is lit.

Press Start/Stop to start ECG recording.

A Progress Bar appears at upper right of the display screen, dynamically

indicating ECG acquisition status.

57
One minute after acquisition, the Progress Bar is full, and it automatically

prints out a compressed ECG with paper speed of 12.5 mm/s.

Shut down and standby.

Gently remove electrodes and bulbs from the patient, during which, never

strongly pull lead wires in case of accidental injury to the patient and damage

to lead wires.

Put away the instrument and all accessaries for next time.

2.3.30.4 Rhythm Analysis Recording

Start up to enter into main control screen.

Press MODE until LCD displays rhythm analysis recording mode.

Press the left/right LEAD SELECTOR to select the desired lead wire.

Confirm that READY light is lit.

Press Start/Stop to start ECG recording.

A Progress Bar appears at upper right of the display screen, dynamically

indicating ECG acquisition status.

5 minutes after acquisition, the Progress Bar is full, and it automatically

prints out a compressed ECG with paper speed of 12.5 mm/s.

Shut down and standby.

Gently remove electrodes and bulbs from the patient, during which, never

strongly pull lead wires in case of accidental injury to the patient and damage

to lead wires.

Put away the instrument and all accessaries for next time.

58
AVERTIZARE

 Only by leadwires can the patient be connected with ECG machine.

 Pay special attention while ECG machine is working, never move the patient and the

machine.

59
Chapter 3 Equipment Maintenance
3.1 Cleaning and Disinfection
Please keep your ECG machine and its accessories clean. And in order to avoid damaging the

device, please follow the regulations below:

 Please dilute the cleaner and disinfectant according to Zoncare's instructions, or use the

cleaner and disinfectant whose concentration is as low as possible;

 Never submerge the device into liquid;

 Never pour liquid onto the device or its accessories;

 Never let liquid enter into the machine shell ;

 Never use abrasive materials (such as steel wool or silver polisher), or any strong solvents

(such as acetone or acetone detergent).

 You must turn off the power, and disconnect the power cord and the socket before

cleaning and disinfecting the device;

AVERTIZARE
 The device can be cleaned or disinfected only by the materials and methods listed in

this chapter. Zoncare will not provide warranty for any damage or accident caused by

using other materials or methods;

 Zoncare will not assume any responsibility for the effectiveness of using the listed
chemicals or methods as infection control ways. For ways of infection control, please
consult the infection prevention department in hospitals or epidemiologists.

ATENȚIE
 If you accidently pour liquid onto the device or its accessories, and make the device
damaged, please contact Zoncare service department.

60
3.1.1 Cleaning
Available options for cleaning the cart are listed as follows:

NaClO (Bleaching)

Oxydol (3%)

Ethanol (75%)

Isopropyl alcohol (70%)

It is recommended to use 75% ethanol to clean the accessories.

Cleaning the host:

The device should be cleaned regularly. In those areas where the environment is seriously

polluted or sand blows heavily, it should be cleaned more frequently. Please consult to know

about hospital regulations of cleaning the device before you clean it.

While cleaning the device:

 Turn off the power, and disconnect the power cord, its accessories and other devices

connected to the ECG machine before cleaning;

 Use a soft cotton ball to wipe the display with some cleaner;

 Use a soft cloth to clean the device surface with some cleaner. Avoid ports at the sides

and back of the device;

 Wipe off the remaining cleaner with a dry cloth if necessary;

 Put the device in a place with cool ventilation to dry it naturally.

Cleaning the cable and lead wires of ECG machine:

 Please remove the cable from ECG machine before cleaning it and lead wires.

 Use a soft cloth to wipe the surface of the cable and lead wires with some 75%

ethanol. Avoid the metal connector;

 Wipe off the remaining cleaner with a dry cloth if necessary;

61
 Put the cable and lead wires in a place with cool ventilation to dry them naturally.

Cleaning reusable electrodes:

 Reusable electrodes must be cleaned after each use.

 Use a soft cloth to wipe the surface of electrodes with some 75% ethanol;

 Wipe off the remaining cleaner with a dry cloth if necessary;

 Put the electrodes in a place with cool ventilation to dry them naturally.

Cleaning the printer head:

Stains and dirt on the surface of thermal recorder head will influence the record’s definition.

Therefore the recorder head should be cleaned regularly (at least once a month). If you find that

the characters on the record report are light or the recorder doesn’t work, it indicates that the

recorder head needs cleaning.

Please follow the steps below to clean the recorder head:

 Turn off the ECG machine;

 Open the paper compartment door by pressing its switch, and take out the paper;

 Clear out the stains and dirt on the surface of thermal recorder head with a cotton

swab dipped with 75% alcohol;

 Dry the recorder head gently with a clean cotton swab;

 Dry the recorder head naturally, reinstall the paper and close the paper compartment

door.

ATENȚIE
 Please don’t clean the printer head immediately after recording, because its

temperature is pretty high at that time.

62
3.1.2 Disinfection
Disinfection may damage the ECG machine or its accessories to some extent. It’s

recommended to perform disinfection only when it is necessary according to your hospital’s

service plan. Perform cleaning before disinfection.

Disinfectants recommended for the cart contain 75% ethanol, 70% isopropyl alcohol, Shu US

sterilization agent (C/D level) with R active oxygen. It is recommended to disinfect the

accessories with 75% ethanol.

3.1.3 Sterilization
It is not recommended to sterilize the ECG machine and its accessories unless otherwise

requested in this manual of instructions for accessories.

3.2 Regular Inspection and Test:


3.2.1 Daily Inspection
Before the first use each day, the machine appearance should be inspected. If the ECG

machine is found damaged, please stop using it immediately, and contact equipment engineers in

your hospital or Zoncare maintainers.

Inspection items include:

 No stain on ECG machine shell; the panel and display screen are not broken or damaged;

 All buttons are in good condition;

 Interfaces, plugs and cables are not damaged or winded;

 The power cord, ECG machine and its cable are firmly connected;

 The paper is installed properly and adequate;

 The battery is installed and fully charged;

 Thorax electrode bulbs are free of cracks, and the limb electrodes are well clamping.

63
3.2.2 Regular Inspection:
When the ECG machine is used continuously for 6 to 12 months, after maintenance or

upgrading, it should be tested completely by the qualified service personnel, making sure that the

ECG machine works normally.

Inspection items are listed as follows:

 The environment and power meet the requirements;

 The device and it accessories are not mechanically damaged;

 The power cord, ECG machine cable and lead wire are not worn;

 The battery performance is in good condition;

 Function test: used for inspecting the internal state of the device. This project needs to be

performed by Zoncare professionals or authorized personnel under the guidance of Zoncare’s

technicians.

ATENȚIE

 For accidents or damage caused by lack of necessary maintenance, Zoncare will not

assume any responsibility.

3.3 Battery Usage & Maintenance


3.3.1 Overview
This ECG machine is configured with rechargeable lithium-ion battery, making sure that it

works normally while moving in the yard or power cut. When the power is cut suddenly, the

system uses the battery to supply the ECG machine automatically, thus the machine won’t stop

working. .

ATENȚIE

 In order to prevent the machine from working interruption caused by sudden power

failure, we suggest the user to always install a full-charged battery in it.

 When ECG machine is supplied by battery, if the battery is short of power, the

machine will crash with black screen. This normal phenomenon could be eliminated

64
by connection with AC power or charging the battery.

3.3.2 Battery Charging

When ECG machine is connected with AC power, no matter it is turned on or off, the battery

will be charged. When the battery is being charged, its light will be lit. Once fully charged, the

light will go out

When charging the battery with the ECG machine turned off, in the environment temperature

range of 25℃±5℃, the battery is charged to 90% for no more than 3 hours, and charged to 100%

for no more than 3.5 hours.

3.3.3 Battery Replacement

While replacing the battery in ECG machine, please turn off the cart power switch, unplug

the power cord and confirm that lights with icons “ ”, “ ” are off. Open the battery

compartment door at bottom of the machine, and then replace a new dedicated rechargeable

battery. Before inserting battery leads, please be sure that the battery is properly connected with

the polarity “+” and “-”of corresponding terminals.

Batteries are consumables, whose life is associated with the times of charging and

discharging circulation. It’s suggested that professional maintainers replace the built-in battery

every 24 months. Please dispose the used battery according to local laws and regulations.

3.3.4 Battery Guidelines


The battery’s life depends on its usage frequency and time. If the lithium-ion battery is

properly maintained and stored, its life will last for about 3 years. If not properly used, its life will

be shortened. We suggest replacing the battery every three years. In order to guarantee the

battery’s life, please pay attention to the following guidelines:

 The battery’s performance must be inspected once a year. Even before repairing the ECG

machine or when the battery is suspected to be faulty, the battery’s performance should be

inspected.

65
 When the battery has been used or stored for three months or its working time obviously

shortens, optimize it once.


 Before the ECG machine is shipped, or not used for more than 3 months, please remove its
battery.

 If the ECG machine has not been used for a long time without removing the battery, the

battery’s life will shorten. The battery should be charged and discharged at least once every

three months.

 When the li-on battery is laid aside with 50% of its full power, it can be stored for about 6

months. After 6 months, the battery must be charged again to full power, and then use it to

supply ECG machine. When its power reduces to 50% of the full power, take it out of ECG

machine and lay it aside again.

 While storing the battery, please make sure that its electrodes do not touch mental objects. If

the battery needs to be stored for a long time, put it in a cool environment, which can delay

battery aging. Ideally, the battery should be stored in a cool environment whose temperature

is 15℃. If the battery is placed in high heat for a long time, its life will obviously shorten. Do

not store the battery in the environment whose temperature is not within the range of -20℃~

60℃.

ATENȚIE

 Place the battery in a place out of children’s reach.

 Use the battery designated by manufacturers.

 If the battery has the signs of damage and leak, please replace it immediately. Don’t

use faulty battery in ECG machine.

3.3.5 Battery Maintenance

Battery Performance Optimization

The battery should be optimized for its initial use. A complete optimization period refers to

that, continuously charge the battery to full power, and then discharge it until the ECG machine

shuts down. During use, the battery should be optimized to sustain its life every year.

Please optimize the battery by following steps:

66
1. Disconnect ECG machine with the patient;

2. Connect ECG machine with AC power, continuously charge the battery till it is fully

charged, and then the light goes out.

3. Disconnect AC power, and supply ECG machine by battery until it shuts down

4. Connect ECG machine with AC power again, and continuously charge the battery to full

power, then the light goes out.

ATENȚIE

 As the time of using the battery increases, its actual power capacity will decrease. For

the used battery, full-power icon indicates that neither its power capacity nor supply

time can still meet the manufacturer’s specification. While optimizing, if you find that

the battery’s supply time shortens obviously, please replace it.

Battery Performance Inspection

Battery performance will degrade as times of using the battery increase, thus it should be

inspected once a year. Even before repairing the ECG machine or when the battery is suspected to

be fault cause, the battery’s performance should be inspected.

Please inspect the battery according to the following steps:

1. Disconnect ECG machine with the patient

2. Connect ECG machine with AC power, and constantly charge the battery to full power,

then the light goes out.

3. Disconnect AC power, supply ECG machine by battery until it shuts down.

The Battery’s supply time reflects its performance. After announced charging time, if its

supply time is obviously lower than the time declared in specification, please contact the

maintainer to replace the battery.

ATENȚIE
 If the battery’s supply time is too short after fully charged, it might be damaged or

67
faulty. Its supply time depends on the machine’s configuration and operation.

3.3.6 Battery Recycle


If the battery is obviously damaged or cannot store power, it should be replaced and recycled

properly. When disposing the old battery, please follow relevant laws and regulations.

WARNING

 Do not dismantle the battery or throw it into fire or short it out. Its burning, explosion

or leakage may cause personal injury.

3.4 Paper Usage and Maintenance


Please follow the principles below while storing the paper:

 Store it in cool and dry environment, and prevent it from high temperature, humidity and

direct sunlight.

 Do not put it in fluorescent light

 Do not contact it with polyvinyl chloride (PCC), which will cause its color change.

 Do not store the used paper overlaid, which may cause the printed contents transferring with

each other.

 Using the paper provided by Zoncare or of specification designated by Zoncare. Otherwise it

may shorten thermal recorder head’s life, recorded waveforms will become fuzzy and the

paper will feed poorly.

3.5 Maintenance of Electrodes and Lead Wires


Conduction of each branch of lead wires will directly affect recorded ECG. If it conducts

poorly (any one branch conducts poorly), it will cause virtual image of corresponding lead wire on

recorded ECG. Therefore the lead wires’ conduction must be inspected regularly, which is

suggested once a month.

68
Slightly bending or entangling the lead wires will shorten their life. Please keep them in good

order as possible before use.

Electrodes must be properly stored. After long-term use, their surfaces may become oxidized

and discolored because of corrosion, at this moment, it’s better to replace them.

69
Chapter 4 Solutions for Common Failures and Errors
To record a stable and accurate ECG, when a failure occurs, please find out its cause, and

solve it with effective solutions.

WARNING

 ECG machine’s shell should be removed only by qualified service personnel. Inside

the ECG machine, there are no parts to be adjusted by users.

4.1 Interference Problem


During use, ECG machine will inevitably be interfered by the environment, itself, human

static electricity etc. The ECG machine has its own functions of EMG filtering, baseline drift

filtering and frequency filtering. But the filter’s frequency band is limited, it cannot filter out

interference signals completely. Therefore, please avoid the interference caused by the

environment or non-standard operation during use.

4.1.1 AC Interference

Figure 4.1Waveform with AC interference

1)Environment cause:

 Both ECG machine and metal bed are properly grounded.

 Avoid such electrical devices of large power as X-Ray machine or ultrasound instrument etc

working nearby.

2)Examinee cause:

Inform the examinee of not touching the wall or metal parts of the bed. Don’t let others touch

the examinee.

3)Electrode cause:

Inspect whether the electrodes or the lead wires are connected properly, Electrodes and skins

70
are well applied with conductive pastes, clean the examinee’s skins by medical alcohol, apply

conductive pastes on the skins evenly, Electrodes with conductive pastes can't be cross-linked

with each other,

Inspect whether the lead wire is too close to or interlaces with the power cord.

Inspect whether the joint metal of lead wire and electrode is rusty or dirty, if it is, it should be

cleaned,

Inspect whether the lead wire has poor contact, please replace a new wire and try again.

If the interference can't be cleared out by the solutions above, please make sure whether

frequency filtering is activated.

4.1.2 EMG Interference

Figure 8.2Waveform with EMG interference

1) Environment cause:

Inspect whether the exam room is comfortable; Check whether the indoor temperature is

too low; Check whether the bed is small and narrow.

2) Examinee cause:

Inform the examinee that ECG examination is very simple, which will not injury his or

her body, or have sequelae; Make the examinee relax physically and mentally, and

breathe gently.

Let the examinee not move or talk.

3)Electrode cause:

Inspect whether limb electrodes are installed too tightly, which makes the examinee feel

uncomfortable,

Inspect whether the joint metal of lead wire and electrode is rusty or dirty, if it is, it

should be cleaned.

71
4.1.3 Baseline Drift

Figure 8.3 Baseline drift waveform

1) Environment cause:

Inspect whether the exam room is comfortable; Check whether the indoor temperature is

too low, Check whether the bed is small and narrow.

2) Examinee cause:

Inform the examinee that ECG examination is very simple, which will not injury his or

her body, or have sequelae; Make the examinee relax physically and mentally, and

breathe gently.

Let the examinee not move or talk.

3)Electrode cause:

Inspect whether limb electrodes are installed too tightly, which makes the examinee feel

uncomfortable,

Inspect whether the electrodes are loose or poorly connected.

Inspect whether the joint metal of lead wire and electrode is rusty or dirty.

Make sure that all electrodes are of the same specification; mixed use of new and old

batteries will also cause interference.

If the interference can't be ruled out by the solutions above, please make sure whether

frequency filtering is activated.

72
4.2 Recorder Failure:
Failures Possible causes Solutions
As the paper-feeding device has been used Adjust and tighten the transmission
for a long time, its transmission is decreased device, add some lubricants to the gear
by worn gear or loose connector. and two sides of the paper axis.
As the paper-feeding device has been used Contact Zoncare service department for
for a long time, its transmission resistance maintenance or replacement.
increases
The recorder is deformed by external force Contact Zoncare service department for
collision, thus affecting the paper speed. maintenance or replacement.
The paper feeds
The paper is out of specification, thus the Select the specified paper.
slowly and
resistance becomes over-high.
unevenly.
The paper has been placed for a long time, Replace the paper
it gets heated or moistened, which makes
local viscosity increase, thus affecting the
paper speed.
ECG machine is not well cleaned and Inspect and clean the ECG machine to
maintained. The recorder’s transmission get rid of moisture and dust.
device is dusty, thus decreasing
transmission.
The motor is damaged. Contact the service department for
The paper replacement.
doesn’t feed. Main control board fails. Return to Zoncare for service.

Printing with Transmission gear is stuck by some hard Clear out the hard object
noises but the object.
paper doesn’t Transmission gear is damaged. Contact Zoncare service department for
feed. replacement.
Paper is not well placed or the recorder’s Place the paper again and well close the
It’s detected out paper compartment door is not well closed. paper compartment door.
of paper.
Paper detector probe is dusty. Clean the probe with Anhydrous
ethanol.
Recording paper is out of specification. Replace the paper from Zoncare or
It prints unclear
better paper of the same specification.
or with
breakpoints Paper axis is dusty. Clean the paper axis.

73
Failures Possible causes Solutions
Printer head is dusty. Clean the printer head.

Paper is installed backwards. Black mark Reinstall the paper.


direction is wrong
After pressing
Stop, the Paper is out of specification. Select the paper with black mark.
recorder still
works, but
Black mark detection sensor head is dusty. Clean the sensor head with a cotton
prints nothing.
swab dipped in medical alcohol.

Paper is installed backwards Properly install the paper, with grid side
It prints empty right facing to the print head.

The solutions above can solve common printing failures. If there are still some failures

unsolved, please contact Zoncare service department, or return the ECG machine to Zoncare for

maintenance or replacement.

4.3 Fuse Tube Replacement

Well connect AC power cord, and turn on the power switch at the back of the machine, but

the AC power light is off, and the machine cannot boot by pressing the boot key or it displays the

battery working status after boot. If you confirm that the power is supplied by AC outlet

normally, then the power fuse might be burnt out. At this time, you should consider replacing the

fuse tube of AC power.

1)Remove the power cord;

2)Unscrew the fuse box lid at the bottom of the machine with screwdriver, and remove burnt

fuse tube;

3)Replace the fuse tube per designated specification, and put on the lid .
Specification of fuse tube: 5T T250L250V

74
Note: If the fuse tube is unburnt, or burnt again after replacing a new one of the same

specification, there might be other failures of the machine, please power off and contact Zoncare

after-sale service department.

 Power cord must be removed before replacing the fuse tube; Only use the fuse tube of
designated specification.

75
Chapter 5 After-sale Service
1. When the users begin to use the ECG machine, they should fill out each item in warranty

card and send it back to Zoncare in time, Zoncare will build the users’ profiles and contact

them to know about the usage, which will help provide targeted first-rate services constantly.

2. During normal use per this manual and operation notes, if the machine fails, please contact

Zoncare after-sale service center immediately. Users can enjoy free service within the

stipulated time in warranty card since the purchase day.

3. Zoncare may fulfill its warranty promise by ways of visiting your place, telephone guidance

or delivery back to Zoncare. .

4. Even within warranty period, the following services will be charged:

①Fault and damage caused by users’ improper operation;

②Fault or damage caused by falling down while moving the machine after purchase;

③Fault and damage caused by repairing, transforming or decomposing the machine out of

Zoncare

④Fault and damage caused by fire or natural disaster after purchase;

⑤Fault and damage caused by Zoncare unspecified thermal paper;

⑥Fault and damage caused by connection with other devices;

⑦Warranty seal is broken. Users privately alter and replace the series numbers of the

machine and lead wire. .

5. Zoncare will assume no responsibility for fault of other connected devices directly or

indirectly caused by this product’s fault.

6. If warranty label is damaged, Zoncare has the right to exempt free service within stipulated

time on warranty card.

7. For chargeable services out of warranty period, please continue to follow “Service Contract

Rules”. For details, please consult the customer service center of Zoncare.

76
Appendix I
I.1 Performance Index
Standard or Cabrera 12-lead, synchronous
Lead
acquisition

Sampling acquisition 8000Hz

Take 10Hz as benchmark, 0.05Hz~150Hz


Amplitude-frequency characteristic
(-3.0db - +0.4db)

Time constant ≥3.2 秒

CMRR >89dB

Input circuit current ≤0.1μA

Noise level ≤15μVp-p

Polarization resistance voltage ±300 mV

Calibration voltage 1mV ±5%

Filter AC 50Hz≥20dB;

1.25mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10


Sensitivity mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV,
automatic; Switching error is ±5%
5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s,
Paper speed
25 mm/s, 50mm/s, error is ±5%

Recording mode thermal array printing

Printing resolution Y axis ≥8 dot/mm

X axis ≥40 dot/ mm (paper speed 25mm/s)


≥20 dot/ mm (paper speed 50mm/s)
80mm(W) or 50mm(W), 20m(L), fast
Paper specification
thermal rolling paper

Indication for poorly-contacted electrodes Individual indication for each electrode

77
I.2 Safety Index

Safety floated and defibrillation proof

normal status d.c.≤0.01mA a.c.≤0.01mA


Patient leak current
single failure status d.c.≤0.05mA a.c.≤0.05mA

class I, type CF, with protective circuit for defibrillation and


Safety
pace-making

Continuous working time more than 10 hours

I.3 Power Specifications

AC Power 220V±22V, 50Hz±1Hz, 75VA

rechargeable li-ion battery (12V/1500mAh)


Battery
continuously working for more than 3 hours

I.4 Appearance Parameters

Size (L × W × H) 290mm ×200mm ×55mm

Weight about 2.2kg

78
I.5 Environmental Conditions

Funcționare

Ambient Temperature ﹢5℃~﹢40℃

Ambient Humidity 20%~85%

Atmospheric Pressure 70kpa~106kpa

Transport and Storage

Ambient Temperature -20℃~+55℃

Ambient Humidity 10%~95%

Atmospheric Pressure 50kpa~106kpa

I.6 Adherence to Standards

GB/T 191-2008 Packaging-Pictorial marking for handling of goods

General principles for preparation of instructions for use of


GB/T 9969-2008
industrial producets
Environmental requirement and test methods for medical
GB/T 14710-2009 electrical equipment

Medical electrical equipment Part2-25:Particular requirements


IEC 60601-2-25: 2011
for the safety of electrocardiographs
Rubber insulated cables of reted voltages up to and including
IEC 60245-1:2003
450/750V-Part 1:General requirements
Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
IEC 60227-1:2007
including 450/750V- Part 1:General requirements
Medical electrical equipment Part 1:General requirments for
IEC 60601-1:2006
basic safety and essential performance
YY 1139-2000 Single and multi-channel ECG machine
Electromagnetic compatibility (EMC) standards for medical
YY 0505-2012
electrical equipment.

79
Appendix II Electromagnetic Compatibility (EMC)
The product meets the requirements of EMC-Medical Electrical Equipment in EMC standard: IEC

60601-1-2.

NOTE
 Using the accessories, transducers, and cables out of stipulated range may increase EMC

emission and/or decrease EMC immunity of this device.

 This device should not be used adjacent to or stacked with other devices. Closely observe the

device if necessary to make sure that it runs normally in its configuration.

 The device needs special precautions regarding its EMC, and should be installed and

repaired in the environment where the following EMC information is satisfied.

 Even if those other devices meet the emission requirements of CISPR, still they may cause

interference to this device.

 When input signal amplitude is lower than the stipulated minimum in technical

specifications, it may lead to inaccurate measurement.

 Portable and mobile communication equipment will affect the performance of this device.

Guidance and manufacturer’s declaration-- electromagnetic emissions

This machine is intended for use in electromagnetic environment specified below.


The customer or the user of this machine should assure that it is used in such environment.

Emissions test Compliance EMC environment — guideline

The equipment uses RF energy only for its


RF emissions internal function. Therefore, its RF emissions are
Group 1
CISPR 11 very low and are not likely to cause any
interference to nearby electronic equipment.
RF emissions The equipment is intended for use in all
Class A
CISPR establishments including domestic establishments
Harmonic and those directly connected to the public
Emissions Class A low-voltage power supply network that supplies
IEC 60601-1-2 buildings used for domestic purposes.

80
Voltage
Fluctuation/Flicker Compliance
emissions
IEC 60601-1-2

WARNING
● This machine can be used by professional medical staff only. The device/system might cause
interference or disturbance to the operation of nearby equipment. There might be a need
to take alleviating measures, such as adjusting the direction, placing the machine again or
shielding relevant fields.

Guidance and manufacturer’s declaration-- electromagnetic emissions

This machine is intended for use in electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this machine should assure that it is used in such environment.

EMC
Immunity test IEC 60601 Test level Compliance level
environment-guidance

Floors must be wood,


Electrostatic concrete or ceramic tile.
±6 kV contact ±6 kV contact If floors are covered with
discharge (ESD)
±8 kV air ±8 kV air synthetic material, the
IEC 61000-4-2 relative humidity should be
at least 30%.

±2 kV power cord
Electrical fast ±2 kV power cord Mains power quality should
±1 kV be that of typical
transient (EFT)/burst ±1 kV I/O cables
input/output cables commercial or hospital
IEC 61000-4-4 (Length >3m). environment.
(>3m)

±1 kV differential
Mains power quality should
±1 kV differential mode mode be that of typical
Surge IEC 61000-4-5
±2 kV common mode commercial or hospital
±2 kV common
environment.
mode

81
<5% UT <5% UT

(>95% dip in UT) (>95% dip in UT)

for 0.5 cycle for 0.5 cycle Mains power quality should
be that of typical
40% UT 40% UT
Voltage dips, commercial or hospital
(60% dip in UT) (60% dip in UT) environment. If the user of
Short interruptions
this equipment requires
for 5 cycles for 5 cycle
and voltage variation continued operation during
70% UT 70% UT power mains interruptions,
on power supply input
It is recommended that our
(30% dip in UT) (30% dip in UT)
lines IEC 61000-4-11 product be powered from
for 25 cycles for 25 cycle an uninterruptible power
supply or a battery.
<5% UT <5% UT

(>95% dip in UT) (>95% dip in UT)

for 5 s for 5 s

Power frequency Level characteristics of


power frequency magnetic
(50/60 HZ) field should be that of a
3 A/m 3 A/m
magnetic field typical location in a typical
commercial or hospital
IEC 61000-4-8 environment.

Note1: UT is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.

82
Guidance and manufacturer’s declaration-- electromagnetic emissions

The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of this machine should assure that it is used in such environment

IEC 60601 Compliance


Immunity test Electromagnetic environment — guidance
Test level level

Conduced 3 Vrms 3Vrms Portable and mobile RF communications


RF IEC 150kHz to Equipment should be used no closer to any
61000-4-6 80MHz part of the machine, including cables, than the
recommended separation distance calculated
from the equation applicable to the frequency
of the transmitter.
Recommended separation distance

d = 1.2 x P

d = 1.2 x P 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 x P 800 MHz to 2.5GHz

where P is the maximum output power rating


of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer and d is the
Radiated 3V/m
recommended separation distance in meters
RF IEC 80MHz to 3 V/m
(m).
61000-4-3 2.5GHz
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,
a

should be less than the compliance level in


each
frequency range

Note 1— At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
Note 2— These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.

83
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones

and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted

theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an

electromagnetic site survey should be considered.

If the measured field strength in the location in which the equipment is used exceeds the applicable RF

compliance level above, the equipment should be observed to verify normal operation. If abnormal

performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the

equipment.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communication and

the equipment

The equipment is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbance

are controlled. The customer or the user of the equipment can help prevent electromagnetic interference

by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communication equipment

(transmitters) and the equipment as recommended below,

Rated Output power of Separation Distance According to Frequency of Transmitter


Transmitter M (Meters)
(Watts)
Rated Maximum 150 kHz~ 80 MHz 80 MHz~ 800 MHz 800 MHz~ 2.5 GHz
Output power of(W)
d= 1.2 d = 1.2

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

84
For transmitters at a maximum output power not listed above, the recommended separation distanced in

meters (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P

is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter

manufacturer.

Note: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

Note: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by

absorption and reflection from structures, objects and people.

85
Appendix III Environmental Protection Declaration

Names and contents of toxic or hazardous substances or elements in products


Toxic or hazardous substances or elements
Name
Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

Built-in PCB ○ ○ ○ ○ ○ ○

Plug-in connector ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sheet-metal parts ○ ○ ○ ○ ○ ○

Shell ○ ○ ○ ○ ○ ○

Display unit ○ ○ ○ ○ ○ ○

Package materials ○ ○ ○ ○ ○ ○

Accessories ○ ○ ○ ○ ○ ○

○: It indicates that toxic or hazardous substances contained in this part’s all homogeneous

materials are below the stipulated limits of SJ/T11363-2006 standard.

The equipment and its parts should be disposed according to the


Cautions
local laws and regulations. Do not discard them as useless together

with household garbage.

NO.3510000202

86