Sunteți pe pagina 1din 4

Drumul i nego ul n perioada evului mediu

Drumul i nego ul n perioada evului mediu a reprezentat un factor important n dezvoltarea civiliza iei occidentale i n stabilirea rela iilor ntre Orient i Occident. Principalele drumuri comerciale ale perioadei medievale erau cele maritime, n special cele de pe Marea Mediteran , care a reprezentat pentru Imperiul Roman garantul unit ii politice i economice1. Un alt drum comercial n perioada evului mediu, a fost drumul care facea leg tura ntre nordul flamand ora ele Lille, Douai, Bruges, Arras i St.Omer, ultimele dou f cnd parte din provincia Artois i sudul Mediteranei, Italia nordic i central . Din 1277 a ap rut un nou drum comercial, prin stramtoarea Gibraltar i calea maritima a Atlanticului. To i ace ti poli comerciali erau situa i n zonele cele mai dezvoltate din punct de vedere agrar dar i urban ale Europei de Apus2. Al turi de aceste puncte comerciale, n secolul XIII a ap rut un nou pol comercial numit - Hansa german , care a reprezentat f r ndoial un nou circuit comercial, f cnd leg tura ntre litoralul M rii Nordului i Anglia, rile de Jos, Peninsula Scandinaviei i Europa Centrala i de R s rit3. Au fost i drumuri pe uscat foarte importante, nu numai cele maritime, drumuri ntre Europa i Orient, care s-au f cut dup cucerirea mongol a Asiei. Au fost dou drumuri comerciale care purtau denumirea de - drumul mongol . Primul drum era controlat de statul mongol din Crimeea, cunoscut mai trziu sub denumirea de Hoarda de Aur iar al doilea drum era controlat de Ilhanatul iranian, statul mongol din Persia care st pnea Irakul4.

1 2

Henri Pirenne, Ora ele evului mediu , editura Dacia, Cluj, 2000, p. 25 Al. Platon, L. R dvan, B. P Maleon, O istorie a Europei de Apus n Evul Mediu. De la Imperiul Roman Trziu la marile descoperiri geografice. , Ia i, 2010, p. 136 3 Idem, p. 139 4 Idem, p. 137

Principalele m rfuri care se transportau erau n special es turile, din constantinopol, Edessa, Alexandria, vinurile din Siria, uleiuri i mirodenii, din Egipt n special papirusul. Pe lng acestea, importante erau i cerealele, lemnul i fierul dar de o importan deosebit s-au bucurat i bl nurile, m t surile i stofele n special cele din Spania. Lemnul era foarte pre uit de lumea evului mediu, era ntrebuin at n construc ii, locuin e, cor bii dar i pentru mobil . Fierul era considerat un metal de lux, datorit faptului c se g sea greu, era ntrebuin at pentru confec ionarea armelor. Principalul instrument al schimburilor l reprezenta moneda, dat prin reforma monetar a lui Constantin, bazat pe solidus de aur pentru spa iul Imperiului Roman. Imperiul Roman a avut de suferit datorit invaziilor, a francilor, germanilor, care ncercau s pun st pnire pe bazinul Mediteranei. Dar cu toate acestea, economia nu a avut de suferit foarte tare, dimpotriva importul i exportul a cunoscut o oarecare cre tere5. S-au stabilit i taxe de vam tonlieu theloneum un impozit stabilit de administra ia roman , de-a lungul drumurilor, n porturi i la trecerea peste poduri. Ora ele evului mediu care i desf urau activitatea n bazinul Mediteranei. Ora ul Marsilia a fost considerat marele port al Galiei i se numea portus n limba administrativ a Imperiului Roman. Portus era locul permanent de comer , un centru de tranzit nentrerupt. Este un port important datorit faptului c aici se desf ura o naviga ie activ , lega Marsilia de Constantinopol, Siria, Africa, Egipt, Spania, de unde proveneau principalele produse. Activitatea economic se desf ura n Marsilia, astfel comer ul Galiei se orienta n special c tre Mediteran . n regatul Franc se practica i comer ul cu sclavi, care nu a ncetat s dispar pn n secolul al IX - lea. Comer ul Marsiliei scade pe la mijlocul secolului al IX lea, cnd musulmanii nainteaz n Mediteran .
5

Henri Pirenne, Ora ele evului mediu , editura Dacia, Cluj, 2000, p. 47

Astfel n secolul IX, Marsilia dar i Proven a regiune bogat din Italia, sunht distruse din punct de vedere politic iar Mediterana nu mai reprezint principala cale comercial ntre Orient i Occident6. Alte porturi importante din Galia au fost Narbone i Arles. Galia avea rela ii comerciale de importan mai restrns cu regiunile din Europa Central Bavaria, Moravia de care era legat prin Rin i Dun re i cu Italia prin pasurile Alpilor. Schimbul de m rfuri ntre ora i sat, or enesc sau interprovincial, cu sare, cereale, vin, vite, metale, articole me te ug re ti, era f cut de produc tori direc i fie prin mijlocirea negustorilor. Ace ti negustori circulau pe vechile drumuri romane, mai ales prin fluviile Rin, Sena, Loara, Ron, Garona i desf ceau produsele n blciuri, precum cel de la Saint Denis, ntemeiat n 635. Principalele centre economice din Anglia n perioada medieval au fost Winchester, Boston i Stanford. Comer ul a reprezentat pentru toate ora ele evului mediu activitatea principal , fie c era f cut pe traseu maritim sau terestru. Se poate observa c n evul mediu, ora ele au cunoscut o nflorire deosebit din punct de vedere econimic datorit comer ului.

Henri Pirenne, Ora ele evului mediu , editura Dacia, Cluj, 2000, p.56

Bibliografie

Al. Platon, L. R dvan, B. P Maleon, O istorie a Europei de Apus n Evul Mediu. De la Imperiul Roman Trziu la marile descoperiri geografice. , Ia i, 2010. Henri Pirenne, Ora ele evului mediu , editura Dacia, Cluj, 2000 Istoria evului mediu, Chi in u, editura Lumina, 1992.

Coman Sandra, An 1, grupa B, Facultatea de Istorie.