Sunteți pe pagina 1din 16

Tabloul general al fenomenului criminalit ii feminine

Diferen ele anatomice, fiziologice, psihologice, morale, intelectuale i sociale dintre sexe sunt relevante i pentru criminalitate. Caracterele, nsu irile speciale ale sexelor influen eaz , nendoielnic, asupra formei, genului criminalit ii. Exist , astfel, ntr-o m sur oarecare, o criminalitate specific domestice i altele. Studiile criminologice au neglijat foarte mult subiectul comportamentului criminal feminin. Acest lucru se datoreaz , n mare parte, nregistr rii reduse a ratei criminalit ii feminine comparate cu cea masculin . Pe m sur ce corpul de date fenomen. investiga ii privind criminalitatea feminin a crescut, s-a sim it nevoia consider rii acestui subiect n vederea cunoa terii acestui fiec rui sex, criminalitatea feminin cuprinznd, printre altele, pruncuciderea, prostitu ia, avortul, abandonarea copilului, omorul ca urmare a violen ei

1.1. Caracteristici bazate pe deosebirea dintre sexe ntre b rbat i femeie exist diferen e de ordin anatomic, fiziologic, psihologic, intelectual i moral, determinate de sex, care are o influen trebuie neglijat. Caracterele anatomice, fiziologice, psihologice, intelectuale mai conturate ale b rbatului l fac pe acesta superior femeii. Aceast superioritate i asigur b rbatului i superioritate social i juridic . Sexul mai tare, n mod arbitrar, tiranic, impune femeii umilin a inegalit ii i a subordon rii. Astfel, criminalitatea feminin se manifest care b rbatul o exercit asupra femeii. Unii cercet tori consider c la baza acestor diferen e de ordin anatomic, fiziologic i psihologic dintre sexe, st tratamentul lor. B rbatul i-a creat i men inut o situa ie superioar , de domina ie n timp ce femeia este condus de instincte proprii, fiind supus hazardului, i n func ie de opresiunea social pe aparte asupra criminalit ii, prin urmare, nu

capriciului1. Al i cercet tori consider c deosebirile dintre sexe sunt numai cantitative i pot fi nl turate prin instruirea femeii2. Cert este c toate aceste diferen e dintre sexe ncearc s explice inferioritatea criminalit ii feminine, bazndu-se pe indici psihologici i biologici mai mult. ns , aceste date sunt relative, intrucat fiecare fenomen difer de la caz la caz, i opernd cu elemente noi, este imposibil evaluarea precis a criminalit ii feminine. Se poate deduce, de exemplu, c n viitor, prin egalarea situa iei sociale, juridice, economice a sexelor, devine posibil prive te propor ia criminalit ii sexelor. i egalitatea n ceea ce

1.2. Teoria controlului social i criminalitatea feminin . Caz particular:Prostitu ia Teoria controlului social3 are, de asemenea, implica ii n explicarea criminalit ii feminine. Numero i cercet tori au sugerat c explica ia fenomenului criminal se g se te n teoria controlului social. n linii mari, teoria controlului social const n: oamenii cu leg turi mai slabe cu societatea conven ional au posibilit i mai mari de a adopta un comportament criminal, dect cei cu leg turi mai strnse. Leg turile sociale pot fi utilizate, de asemenea, pentru a explica de ce femeile comit crime. Un studiu care a examinat criminalitatea feminin n cazul prostitu iei i a formei rare de crim printre femei (uciderea altor femei) , de i bazat pe un e antion mic (15 femei arestate pentru uciderea de femei n ora ul Michigan; i 25 de femei nchise pentru prostitu ie ), a conchis c acestea sunt caracterizate, n principal, prin izolarea social de cultura principal . n cazul crimei, a rezultat c majoritatea delincventelor sunt mame minoritare care, n cea mai mare parte, tr iesc n rela ii imorale cu b rba ii i nu sunt pregatite i educate s nving n lupta pentru supravie uire. Ele sunt drastic limitate n resurse educa ionale i profesionale i n abilit i sociale. La fel se ntampl lumea depravat , mizeria etc. i n cazul prostitu iei, n care cele mai nsemnate cauze care genereaz acest fenomen se refer la educa ia prea liber , exemplele rele, alcoolul, contactul cu

Gina Lombroso, Lame de la femme, Paris, 1924 N. T. Buzea, Infractiunea penala si culpabilitatea, Doctrina, legislatie si jurisprudenta, Editura Solomon, AlbaIulia, 1944, p.93 3 S. T. Reid, Crime and Criminology, Holt, Reinhart and Winston, Inc. Montreal, 1991,p. 293
2

2.

Elemente de psihologie penitenciar n cunoa terea i prevenirea fenomenului infrac ional, n general, i a celui feminin, n

special, un rol important l are i studierea psihologiei persoanelor internate deja n penitenciar, pentru comiterea unor infrac iuni. n acest sens, s-au realizat diferite teste psihologice pe anumite loturi de de inute. ntr-un grup constituit din minore, repartizarea pe infrac iuni a celor 40 de fete este urm toarea:contra persoanei 25%, contra avutului public 30%, contra avutului persoanei 45%. Marea majoritate se consider singurele vinovate pentru infrac iunea comis , justific rile infrac ionale sunt slab conturate, bazate pe urmatoarele motiva ii: nevoia de lux, alcoolul, teama de p rin i, conformismul la un anumit anturaj, teama de a pierde iubirea unui b rbat. n cazul unui lot constituit din 110 femei de inute s-au facut teste lundu-se n considerare n principal studiile (1-4 clase- 6,66%, 5-8 clase-20% .a.m.d) i starea civil (23% nec s torite, 28% c s torite,copii, concubinaj, f r copii 13,33%, divor ate 8,33% etc.). La intrebarea pe cine credeti vinovat de fapta comisa?4 , 50% dintre detinutele care traiesc in concubinaj, fara copii, acuza anturajul, jumatate din cele divortate acuza colegii de munca, iar aproximativ 21% din cele necasatorite considera vinovat iubitul. Numarul celor care se considera vinovate este mai mare, comparativ cu numarul barbatilor care cred acelasi lucru. Pe de alta parte, se pune problema instigarii, fenomen intalnit in special la detinutele care dau vina pe rude sau pe colegii de munca. Retine atentia justificarea familie grea5 in cazul detinutelor cu infractiuni contra avutului personal, contra avutului public si infractiuni economice. Pentru detinutele femei, viata in penitenciar este grea, avand consecinte majore pe plan personal: distrugerea familiei, degradarea fizica si morala. Ele nu cred in reabilitare, in schimb, majoritatea considera ca pedeapsa primita este invatatura de minte6. In cazul detinutelor condamnate pentru infractiuni instabilitate, stari si sentimente de frustrare afectiva.
Gh. Florian, Psihologie penitenciara, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1996,p.205 R.M. Stanoiu, D. Banciu, Studiu criminologic al unor infractiuni de violenta, in Buletin documentar, editat de Directia Generala a Penitenciarului din Ministerul de Interne, 1980,p.128 6 Idem4, p.206.
5 4

grave, care au fost supuse testelor

psihologice, reies deformari ale personalitatii ce se manifesta prin :mediu hipertensiv,

ntr-o alt statistic privind infrac iunea de omor (Ioaneta Vintileanu, 2000, p.65-75) se arat c n 1997, erau de inute 82 de femei, n 1998- 58 de femei, n 1999 - 54, iar n 2000 (pe primele 9 luni) 43 de femei. Infrac iunea de pruncucidere este un capitol deosebit n criminalitatea feminin , reprezint , potrivit reglement rilor normativului penal, o infrac iune cu autor exclusiv femeie. Datele prezentate de autoare arat c num rul de femei autor al infrac iunii de pruncucidere este relativ sc zut, reprezentnd 0,3% din totalul femeilor de inute. Dinamica acestui num r este neomogen : n 1997-36 de femei au comis pruncucidere, n 1998 num rul lor scade la 23, pentru ca n 1999 s creasc din nou la 30. Se mai remarc i cre terea vrstei femeilor care comit omoruri : dac n 1997 majoritatea o reprezentau femeile pn la 40 de ani, n anul 2000 acest tip de criminale se ncadreaz n categoria 40 de ani i peste, o cre tere speectaculoas nregistrnd categoria de peste 50 de ani (de la 18% n 1997 la 37% n 2000. n ceea ce prive te starea civil a femeilor care comit infrac iunile de omor, lovituri cauzatoare de moarte i v t mare corporal ,majoritatea femeilor autor au avut/au un partener de via , fie el so , fie concubin. n cazurile de pruncucidere, majoritatea femeilor sunt celibatare, nregistrnduse, ns , o cre tere a ponderii celor care tr iesc n concubinaj. Femeile care au suferit timp ndelungat violen fizic i emo ional din partea partenerilor lor de via au fost supuse de fapt unor evenimente care le-au traumatizat. Din punct de vedere psihanalitic, trauma a fost considerat ca eveniment din via a subiectului ce se define te prin intensitatea sa, incapacitatea n care se g se te subiectul de a-i r spunde n mod adecvat, tulburarea i efectele patogene durabile pe care le provoac n organizarea psihic (Laplanche, J.; Pontaks, J.B., 1994). Unii psihanali ti consider tulbur rile post-traumatice ca fiind cauzate de unele predispozi ii psihologice, iar traumatismele nu fac dect s precipite debutul unei astfel de tulbur ri desemnate n termeni psihanalitici ca nevroz post-traumatic . Binen eles, totalitatea studiilor efectuate se ndreapt c tre descoperirea metodelor i tehnicilor cele mai eficiente pentru reducerea i combaterea criminalit ii feminine, i a criminalit ii n general. n continuare, va fi prezentat un studiu de caz mai amplu, cu accente deosebite pe violen a domestica i efectele ei asupra comportamentului criminal feminin, ce are ca scop descoperirea profilului psihologic feminin care ac ioneaz n cazul comiterii

infrac iunilor, a motivelor predominante i descoperirii celor mai permisive c i de combatere a acestui fenomen.

3.

Profilul psihosocial al femeii criminal-Studiu de caz: Trg or Cunoa terea profilului de personalitate a infractorului ar facilita mai ales realizarea de

programe diferen iate i individualizate de reeducare, recuperare i reinser ie social . Aceast cunoa tere are la baz , pe de o parte, tr s turile specifice personalit ii i i este infractorului(irascibilitate, impulsivitate,agresivitate crescut , egocentrism, instabilitate superficialitate n rela ii afective), i, pe de alt parte, ideea c infrac iunea este comis nu poate s se sustrag . J. Pinatel considera c nici una dintre tr s turile de personalitate intlnite frecvent la infractori nu este suficient prin ea ns i. Numai reunirea egocentrismului,labilit ii, agresivit ii, indiferen ei afective ntr-o constela ie confer personalit ii un caracter specific i i imprim o anumit origine. Aceast constela ie reprezint nucleul central al personalit ii criminale, celelalte tr s turi de ordin psihologic i sociologic ac ionnd ca ni te variabile care formeaz specificul fiec rei infrac iuni n parte.

posibil datorit intr rii individului n medii care ofer situa ii conflictuale, din care nu tie sau

3.1. Obiective
7

Studiul de fa

i propune : s contribuie la n elegerea motiva iilor i naturii actului

criminal feminin; de asemenea,se dore te ob inerea unei imagini mai comprehensive privind personalitatea criminal feminin ; n elegerea femeii ncarcerate pentru omor prin dezvoltarea unui profil sociopsihologic al femeii nchise pentru omor n penitenciarul Trg or, dinamica personal a comportamentului lor violent i caracteristicille omorurilor comise de aceste femei.

St noiu, Rodica, Mihaela. (2002). Criminologie. Bucure ti: Editura OscarPrint. Vintileanu, Ioaneta, Roman, Marina. (2000). Femeia n criminalitate. Uniunea European - Program Phare Democracy. Bucure ti.

3.2. Metodologie:locul investiga iei, e antionul de subiec i, metode (fi e criminologice,teste, chestionare) Investiga ia a fost realizat n penitenciarul Trg or, penitenciar de femei, situat n jude ul Prahova, n apropierea municipiului Ploie ti pe parcursul a 4 luni (iulie, septembrie-decembrie, 2003). Conform datelor oferite de conducerea penitenciarului, structura efectivului de de inute se prezenta astfel : n 2000 erau 756 de de inute, n 2001 642, iar n 2002 553. Dintre acestea, n 2003, 180 de femei erau ncarcerate pentru omor. Cele mai multe au vrste cuprinse ntre 21-30 i 41-60 ani. Se mai observ c majoritatea de inutelor provin i au domiciliul n mediul urban. n ceea ce prive te nivelul de instruc ie, cele mai multe dintre de inute au studii gimnaziale, dar un num r important au urmat un liceu sau sunt analfabete primare. Pedepsele pe care acestea le-au primit sunt, n majoritatea cazurilor pn la 10 ani. E antionul de subiec i a fost alc tuit dup cum urmeaz : 180 de femei nchise pentru omor au fost investigate pentru prefigurarea unei identit i sociale, 100 de de inute ncarcerate pentru infrac iunea de omor au fost luate n calcul n analizarea fi elor criminologice, 40 dintre acestea au fost investigate pentru surprinderea unui eventual profil psihologic. Metod : aplicarea n criminologie a unor metode de cercetare ce au fost elaborate n vederea realiz rii altor scopuri dect acelea ale explic rii criminalit ii , ct i interferen a care este posibil s se produc aici ntre metodele proprii tiin elor sociale i metodele specifice ale altor domenii de cercetare (cum ar fi medicina) au drept consecin un anume dualism pe plan metodologic. Acest dualism trebuie considerat ca avnd o finalitate integratoare8. Primul pas a fost identificarea femeilor nchise pentru omor i pruncucidere. Dup aceasta, s-a efectuat analiza datelor pentru prefigurarea unei identit i sociale a acestora, a a cum au reie it din statisticile penitenciarului i din fi ele criminologice. Urm toarea faz a fost ca, pornind de la fi ele criminologice, s se stabileasc i o identitate criminal . Aceast analiz sa f cut numai pentru 100 din cele 180 de de inute, pentru care s-au completat fi e criminologice. Pentru profilul psihologic al acestor criminale, e antionul nostru s-a redus la 40 de subiec i, dat fiind amploarea investiga iei. Din acest e antion, n urma unor prelucr ri de

R.M. Stanoiu, Metode si tehnici de cercetare in criminologie, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1981,p.33

ordin statistic, s-au selectat acele de inute care au ob inut scorurile cele mai mari ca victime ale violen ei domestice i li s-a schi at i acestora un profil psihologic. Fi ele criminologice au cuprins datele personale ale criminalei, informa ii legate de infrac iune, privind familia de origine i proprie,antecedente penale, comportamentul inculpatei n timpul deten iei. Au fost aplicate urm toarele teste : testul de personalitate Eysenck, un test obiectiv de explorare a personalit ii, pentru punerea n eviden a echilibrului emo ional i a dimensiunii extraversie/introversie; s-a utilizat etalonul cunoscut pentru departajarea subiec ilor, n func ie de tipurile extravert-ambivert-introvert; testul mai permite i surprinderea altei variabile (propus de autorul probei n completarea tipologiei lui Jung) denumit nevrotism sau echilibru afectiv; testul 16 PF-Cattell (1970) care permite ob inerea unei informa ii ct mai complete legate de tr s turile de personalitate; cele 16 dimensiuni propuse, considerate entit i func ionale independente cu semnifica ie psihologic real , asigur o analiz complet personalit ii; testul de empatie emo ional Mehrabian- Epstein pentru punerea n eviden a capacit ii empatice de tip emo ional; alegerea probei a fost justificat de ideea c empatia este n fond un proces de comunicare nonverbal , realizat implicit, un proces activ i interactiv, format i rafinat prin interjocul comunic rii; testul Berger al accept rii de sine9 pentru surprinderea imaginii despre sine pe care subiec ii no tri au avut-o, deoarece de ct de bine accept m ceea ce vedem ca self al nostru depinde s n tatea noastr emo ional ; folosirea scalei fricii de evaluare negativ
10

a fost justificat

de faptul c

bun parte din anxietate i

disconfortul resim it de unele persoane este cauzat de felul n care al ii ne trateaz ; testul locului de control Nowicki (R. Aero i E. Weiner, op.cit.) care m soar felul n care percepem rela ia dintre ac iunile noastre i consecin ele ce decurg din ele. De altfel, s-a mai folosit i scala autoevalu rii depresiei Zung pune n eviden m sura n care individul uman con tientizeaz propria depresie; testul Beck de evaluarea depresiei m soar nivelul real de depresie la care o persoan se afl ; inventarul de ostilitate Buss i Durkee ajut la estimarea global a ostilit ii proprie unui subiect i la definirea tipurilor de ostilitate care i sunt caracteristice; chestionarul de personalitate E.P.Q. analizeaz dimensiuni esen iale ale personalit ii, evalueaz echilibrul general al structurii i pune n

10

R. Aero, E. Winer, The Mind Test, New York, 1988. Ibidem.

eviden violen

eventualele personalit i dizarmonice cu poten ial dezaptativ latent; chestionarul de pentru eviden ierea nivelului de violen suportat de o persoan n familia de origine

i n cea personal , dar i a motivelor care au f cut s nu poat sau s nu vrea s se sustrag violen ei; Harvard trauma questionnaire a fost utilizat pentru a m sura nivelul de traumatizare; chestionarul Mississippi nivelului de stres posttraumatic. i interviul PTDS Watson pentru evaluarea

3.3. Interpretarea rezultatelor Identitatea social n urma prelucr rii datelor, se constat c majoritatea infractoarelor au fost cu vrste cuprinse ntre 40 i 50 de ani (61). La mic distan , sunt cele cu vrste cuprinse ntre 30 i 40 de ani (53) . De asemenea, rezultatele au scos la iveal faptul c nivelul de instruc ie al cazurilor investigate este foarte sc zut. Astfel, 56,66% (102) dintre femei aveau doar ciclul gimnazial terminat, numai 17,77% (32) aveau liceul i 16,11% (29) ciclul primar . Dat fiind nivelul de instruc ie, era de a teptat ca majoritatea femeilor incluse n e antion s nu aibe un loc de munc sau s fie slab calificate profesional. Prin urmare, 133 dintre acestea nu dispuneau de un loc de munc , 16 dintre ele erau muncitoare, pe cnd n restul cazurilor distribu ia a fost relativ egal . Majoritatea femeilor din e antion 33,33% (60), care au comis omucidere, sunt c s torite, 22,22% (40) v duve, i, la mic distan , sunt cele care tr iesc n concubinaj 20% (36). A mai ie it n eviden e antionulfaptul c 17,22% (31) dintre femei erau nec s torite i doar 7,22% (13) i intervievate, s-au folosit i fi e divor ate. Men ion m c 100 (o singur persoan de alt cet enie, lucru valabil i pentru ntreg din cele 180 de femei chestionate criminologice(Tabelele 2,3 si 4) . Datele au mai ar tat faptul c n familiile proprii/concubinaj ct i n cele de origine au existat conflicte. Istoricul rela iilor so -so ie, de exemplu, sugereaz existen a actelor de gelozie i violen e de partea ambilor parteneri. Rezultatele au mai ar tat urm toarele lucruri: c majoritatea criminalelor au avut locuin stabil i c cele mai multe, la momentul comiterii infrac iunii, au fost cu vrstele cuprinse ntre 18 i 50 de ani (distribu ia fiind aproximativ egal pentru 18-30, 30-40 i 40-50) i provin din mediul rural .

Tabelul 2. Consumul de alcool al inculpatei n momentul s vr irii infrac iunii.

Consumase Nu consumase Situa ie neprecizat

44 22 34

Tabelul 3. Date privind discern mntul autorului n momentul s vr irii infrac iunii

P strat 95

Diminuat 5

Tabelul 4. Date privind formele infrac iunii de omor s vr ite.

1. 2 3

Omor Omor calificat Omor deosebit de grav

20 59 21

Identitatea criminal Reprezentativ pentru ntreg e antionul este faptul c actul criminal s-a desf urat n mediul urban(Tabelul 1) . n ce prive te cele 100 de cazuri studiate i cu ajutorul fi elor criminologice, rezultatele au ar tat c : o Marea majoritate a criminalelor au s vr it pentru prima dat premeditare; o Au avut discern mnt; o Omorul calificat a primat; o Actul criminal s-a s vr it individual n cea mai mare parte a cazurilor; o Majoritatea criminalelor au s vr it actul criminal f r martori, nelund m suri nici pentru a-l comite i nici pentru a nu fi descoperite; o Locul concret al s vr irii infrac iunii: att locuin a victimei ct i cea a criminalei; o Atitudinea victimei n momentul s vr irii crimei: n cea mai mare parte a cazurilor a fost caracterizat de imposibilitate de reac ie, innd cont i de faptul c era sub influen a alcoolului; o n cele mai multe din cazuri, victima a fost n imposibilitate de a reac iona anterior s vr irii faptei; marea majoritate a victimelor consumaser comiterii omuciderii. alcool n momentul o infrac iune, f r

Tabel 1. Locul unde s-a s vr it fapta

Mediul Urban Rural Total

Date brute
101 79 180

Procente
56,11% 43,89% 100%

10

Profilul psihologic n ceea ce prive te variabila extraversie/introversie lotul s-a prezentat astfel: din cei 40 de subiec i, 7 sunt introverte, 17 ambiverte spre introverte, 9 ambiverte spre extraverte i 7 extraverte; prin urmare, 61,53% dintre femeile investigate sunt introverte i ambiverte spre introverte; media lotului a fost 11,84, adic subiec ii n ansamblul lor sunt ambiver i spre introver i. Analiznd dimensiunea nevrozism, am constatat c 21 dintre subiec i sunt echilibra i afectiv, iar 19 prezint dezechilibru afectiv sau tendin media lotului se plaseaz pe spa iul tendin spre dezechilibru, deci 52,5% fa de 47,5%; spre dezechilibru afectiv; conform scalei, numai

13 dintre subiec i prezint totalmente echilibru afectiv; a adar s-ar putea spune c tendin a subiec ilor n ansamblul lor este s prezinte dezechilibru afectiv. Principalele observa ii constau in faptul c femeile investigate de noi sunt cu tendin operativitate mental primar , prezint spre nchidere n sine, rezervate, deta ate, critice i u or distante, au un nivel redus de inteligen , cu un nivel al emotivit ii crescut, sunt versatile spre agresivitate, autoritarism, spirit de rivalitate, dispozi ional, agitate, au o oarecare tendin

nc p nare; sunt n majoritatea cazurilor t cute, serioase, lini tite (poate numai n aparen din cauza mediului coercitiv al penitenciarului), cele mai multe au tendin a de a fi oportuniste, sunt timide, tem toare, au tendin spre tandre e, sensibilitate, dependen (acest lucru se poate explica prin faptul c le lipse te familia, mai ales copiii, majoritatea fiind mame), sunt b nuitoare, suspicioase, au tendin a de a fi directe, sunt inabile n rela iile interpersonale, prezint sentimentul de culpabilitate, un grad relativ de anxietate, sunt dependente de grup, au un spirit gregar, dar i urmeaz pe al ii nu din convingere i nu valorizeaz grupul, le lipse te controlul emo ional, se afl n conflict cu sine, sunt impulsive i au capacitate redus de integrare; tendin a grupului este spre tensiune, frustrare, surmenare. Rezultatele la testul de empatie au relevat urm toarele: n ansamblul s u lotul are rezultate care se plaseaz pe scala empatiei la nivelul slab i mediu spre slab empatic, 29 de subiec i (72,5%) avnd rezultate slab empatice (sub +33), iar 11 rezultate mediu empatice, numai un singur subiect avnd un nivel bun empatic; prin urmare, de inutele care au fost nchise pentru omucidere nu prezint acea capacitate care s le permit comunicarea implicit cu cel lalt, rezolvarea situa iilor conflictuale printr-un stil integrativ de negociere.

11

n ceea ce prive te acceptarea de sine subiec ii au, n majoritatea lor, un nivel sc zut i mediu spre slab al accept rii de sine (58,97%); media lotului se ncadreaz n spa iul nivel sc zut al accept rii de sine; este firesc s se ntmple a a deoarece de inutele, con tientiznd gravitatea faptei pe care au comis-o, se autoculpabilizeaz , tr iesc sentimente de regret i prezint complexe de inferioritate prin raportarea la semenii din comunitatea n care au tr it. Frica de evaluare negativ aplicat acestor subiec i a eviden iat c majoritatea se tem permanent de a nu fi evaluate negativ, acest lucru fiind cauzat att de regulile i normele specifice vie ii de penitenciarr, ct i mediului, comunit ii n care au tr it i ale c ror principii le-au nc lcat; peste 55% au un nivel ridicat al fricii de evaluare negativ
11

Referitor la variabila depresie, att cea con tientizat , ct i cea evaluat , rezultatele ne-au ar tat surprinz tor c aceste femei nu au un nivel ridicat al depresiei, n marea lor majoritate, cu men iunea c , totu i, n cazul depresiei con tientizate procentul celor care au un nivel ridicat de con tientizare este destul de mare (41,93%). Rezultatele la testul de personalitate E.P.Q. se prezint astfel : majoritatea subiec ilor prezint o extraversie tipic , caracterizat prin tr iri emo ionale putenice, reac ii afective nest pnite i ample, ac iune spontan i impulsiv , oscila ii n activitate, nep sare, indolen , spre destructurare, adic sunt

tendin a spre agresivitate i de a reac iona prompt la frustrare (54,36%); de asemenea, la dimensiunea psihotism, subiec ii se plaseaz ca avnd tendin predispu i la duritate, autoritari, cu un grad relativ de ostilitate, cu tendin e de asumarea riscului f r analiza consecin elor (53,18%); la dimensiunea tulbur ri de comportament la care notele brute mari sunt predictive pentru un comportament antisocial, pentru conduite deviante de diverse grade de gravitate, mai mult de jum tate dintre subiec i au tendin a de a prezenta un astfel de comportament (52,56%). Aplicarea inventarului de ostilitate a pus n eviden refuznd cooperarea, de la noncomplian urm toarele rezultate: majoritatea subiec ilor au un nivel ridicat de negativism(57,5%), prezentnd un comportament opozant, pasiv la r zvr tire deschis mpotriva regulilor sau conven iilor; cu toate c se autoculpabilizeaz , i regret fapta, tr iesc resentimente n mod acut (62,5%); majoritatea i exprim ostilitatea n mod indirect, manifestndu- i iritarea fa de obiecte (67,5%); n ceea ce prive te nivelul de violen fizic pe care o folosesc, acesta este

Trebuie mentionat ca in interpretarea cat mai corecta a datelor si folosirea termenilor adecvati am apelat la carti de specialitate, studii efectuate in penitenciar (nepublicate).

11

12

sc zut pe ansamblul lotului (65% nu sunt adeptele folosirii acestei modalit i de a- i rezolva conflictele); to i subiec ii sunt suspicio i, proiectndu- i propria ostilitate n ceilal i pe care i b nuiesc chiar c ar vrea s le fac r u. Nivelul de sindrom de stres post traumatic pus n eviden de testul Mississippi i de PTDS pentru adul i este la cei mai mul i dintre subiec i sub medie (55,55% i 58,33%), ns sunt multe femei n lotul investigat care prezint un nivel ridicat al acestui tip de stres (44,44% i 41,66%), de aceea s-ar putea impune recomandarea ca aceste femei s urmeze n penitenciar un program sus inut de psihoterapie.

13

4.

Concluzii Majoritatea femeilor criminal nchise la Trg or sunt de vrst matur , nivelul lor de

instruc ie este redus (majoritatea sunt absolvente de gimnaziu), nu aveau nici o profesie la momentul comiterii crimei, erau c s torite sau tr iau n uniune consensual , aveau o locuin stabil i provin din mediul rural; n cele mai multe cazuri, crima s-a petrecut n mediul urban. Cele mai multe sunt infractoare primare (nerecidiviste) i au fost condamnate pentru omor calificat. Omorul a fost s vr it n mod individual, f r martori, nelundu-se m suri nici pentru comiterea faptei, nici pentru ascunderea ei. Victimele au fost, n cele mai multe cazuri n imposibilitatea de a reac iona pentru c erau sub influen a alcoolului. Majoritatea autoarelor omorului consumaser i ele alcool. Majoritatea de inutelor care au fost condamnate pentru omor, investigate psihologic (40), sunt introverte sau ambiverte spre introverte, au tendin a spre dezechilibru afectiv, au nivel redus de inteligen , emotivitate crescut , prezint anxioase, frustrate i tensionate. Subiec ii investiga i au o capacitate empatic redus , un nivel al accept rii de sine sc zut. Pe ansamblu, lotul investigat nu are un nivel ridicat al depresiei. Au tendin a spre destructurare i tulbur ri de comportament. Nivelul lor de ostilitate fa de semeni este ridicat, dar nu sunt adeptele folosirii violen ei fizice n rezolvarea conflictelor. Nivelul de stres post-traumatic este sub medie la nivelul ntregului lot, dar num rul celor care prezint stres post-traumatic accentuat este relativ mare. n configura ia lotului, se observ c cele care au fost victime ale abuzului n familie sunt mai reduse numeric. Exist diferen e ntre grupul celor care au fost victime ale abuzului n familie i cel al celor care nu au confirmat/au negat abuzul n ceea ce prive te: instabilitatea tendin a spre agresivitate, sunt tem toare, suspicioase, inabile social, se autoculpabilizeaz , sunt

14

emo ional /afectiv , empatia emo ional , nivelul depresiei, gradul de ostilitate, psihotismul i sindromul posttraumatic. Dup p rerea mea, un mod eficient de reabilitare i recuperare const n organizarea n penitenciar a unor edin e de psihoterapie i folosirea focus-grupului ca metod de lucru cu aceste de inute, n vederea recuper rii lor psihice i a antren rii pentru reinser ia social . Inainte de toate, cunoa terea personalit ii femeilor criminale reprezint necesar o premis pentru n elegerea structurii specifice n determinismul criminalit ii feminine,

deoarece ac iunea diverselor componente obiective ale structurii specifice complexe a determinismului trece prin personalitatea acestora ca subiecte active ale infrac iunii. Studiul personalit ii criminale feminine se efectueaz interdisciplinar- criminologic, psihologic, sociologic, pentru a identifica mecanismele de decompensare a structurilor de personalitate a celor care au comis deja infrac iuni. Un astfel de studiu serve te perfec ion rii programelor de prevenire antisociale. Studiile de caz prezentate mai sus in cont de to i ace ti indici i i propun o evaluare ct mai precis a fenomenului criminalit ii feminine din loca ii determinate, identificarea factorilor comuni care i pun amprenta asupra personalit ii criminale feminine, pentru a aprecia ct mai corect posibil dimensiunile fenomenului respectiv i strategiile de combatere. i combatere a criminalit ii feminine, ct i perfec ion rii programelor de tratament al acestora, n vederea evit rii repet rii comportamentelor

15

Bibliografie
1. Studii folosite pentru prezentarea ct mai corect a datelor i a termenilor adecva i: Studii efectuate n penitenciare privind criminalitatea feminin (nepublicate); 2. Doron, Roland, Parot, Francoise. (1999). Dic ionar de psihologie. Bucure ti: Editura Humanitas; 3. Gh. Florian, Psihologie penitenciar , Editura Oscar Print, Bucure ti, 1996,p.205; 4. Gina Lombroso, Lame de la femme, Paris, 1924; 5. I. Iacobu , Criminologie, Editura Junimea, Ia i, 2005; 6. N. T. Buzea, Infrac iunea penal i culpabilitatea, Doctrin , legisla ie i jurispruden , Editura Solomon, Alba- Iulia, 1944, p.93; 7. R. Aero, E. Winer, The Mind Test, New York, 1988; 8. R.M. St noiu, D. Banciu, Studiu criminologic al unor infrac iuni de violen , n Buletin documentar, editat de Direc ia General a Penitenciarului din Ministerul de Interne, 1980,p.128 9. R.M. St noiu, Metode i tehnici de cercetare n criminologie, Ed. Academiei Romne, Bucure ti, 1981,p.33; 10. S. T. Reid, Crime and Criminology, Holt, Reinhart and Winston, Inc. Montreal, 1991,p. 293

16