Sunteți pe pagina 1din 4

http://www.scribd.com/doc/33369893/Curente-Antropologice-Nicu-Gavriluta II.4.2.

Structuralismul francez

Marcel Mauss (1872-1950), licen iat n filosofie la Paris i Bordeaux, este considerat unul dintre cei mai importan i reprezentan i ai structuralismului francez. Fiind interesat, n mod special, de socioantropologia fenomenului religios, Mauss a scris mai multe lucr ri care au devenit de referin n domeniul antropologiei: Eseu despre dar, Teoria general a magiei i func ia sacrificiului (mpreun cu Henri (mpreun cu Henri Hubert), Eseu despre natur

Hubert), Manual de etnografie etc. Mauss a ncercat s -l dep easc pe mile Durkhiem, explornd ceea ce se afl dincolo de obiectivitatea con tiin ei colective, altfel spus formele simple, elementare, ale min ii umane. Astfel, a analizat fenomene sociale totale, cum sunt darul, magia i sacrificiul.
Un alt antropolog reprezentativ pentru structuralismul francez este Claude Lvi- Strauss (1908-1988), etnolog i antropolog, director de studii la coala de nalte Studii i profesor la Collge de France. Lvi-Strauss a ntreprins o serie de cercet ri n America de Sud i Asia, mbinnd n cercetarea sa antropologia anglo-saxon , sociologia francez , filosofia, psihanaliza fonologia). Lvi-Strauss se na te la Bruxelles, n 28 nov. 1908. i ia licen a n drept i agregee-ul n filozofie n 1931. A fost membru al misiunii universitare din Brazilia (experien ce a rezultat ntr-una dintre cele mai citite c r i scrise de c tre un antropolog: Tropice Triste) i ulterior profesor la Sao Paulo, din 1935 pn n 1938, postur din care a efectuat mai multe cercet ri etnografice n Matto Grosso i n Amazonia. Este mobilizat n 1939, reu e te ns s p r seasc Fran a n 1940 cu destina ia Statele Unite. Aici pred la New York n mai multe universit i, iar ulterior devine consilier cultural pe lng ambasada Fran ei n SUA. Se ntoarce n Fran a n 1948 cnd sus ine teza de doctorat cu titlul "Structura elementar a rudeniei / parent ii". Din 1949 va fi director adjunct la Muzeul Omului din Paris i tot de atunci va fi director de studii la College de France. Pn n 1982, cnd se pensioneaz va fi profesor la catedra de "religii comparate a popoarelor f r scriere" de la aceea i universitate. (http://www.scribd.com/doc/51168913/6/Tema-6-Structuralismul-Claude-Levi-Strauss) i lingvistica (mai exact

n cercetarea societ ii, Lvi-Strauss aplic perspectiva teoriei comunica iei, prezentnd trei forme de comunica ie care sunt, n acela i timp, i trei forme fundamentale de schimb: 1. reguli de rudenie (comunicarea femeilor ntre familii, de exemplu); 2. reguli economice (comunicarea bunurilor i serviciilor); 3. reguli lingvistice (comunicarea mesajelor). Dintre aceste trei reguli, prima va fi privilegiat n mod deosebit n cercetarea lui Claude Lvi-Strauss. Lucrarea sa Structurile elementare de rudenie apare simultan cu cea a lui G.P. Murdock (Structura social , 1949). Avem de-a face cu dou modalit i simetrice de abordare a rela iilor de rudenie. Murdock analizeaz statistic aproximativ 250 de comunit i cunoscute, extr gnd apoi anumite reguli pe care le aplic n mod deductiv. Lvi-Strauss pleac de la un temei social, o stihie sociologic : reciprocitatea. Oamenii se raporteaz , volens-nolens, unii la al ii. Fa a negativ a acestei reciprocit i este prohibi ia incestului. Astfel, n orice comunitate se instituie grupuri de donatori i grupuri de primitori. Obiectul dona iei este, de obicei, femeia. Toate structurile de rudenie au drept scop rezolvarea problemelor sociale i demografice pe care le presupune schimbul de femei (de exemplu, cump rarea so iei a l sat urme i n civiliza ia european ). Marea ncercare a lui Claude Lvi-Strauss a fost aceea de a ajunge la datele elementare, unice, invariabile i universale ale rudeniei i a altor fenomene sociale, care i au fundamentul n mintea omeneasc . Sau, dup expresia lui A. Mihu, scopul ultim al studiilor sale (ale lui Claude LviStrauss) a fost acela de a dezv lui principiile de func ionare a min ii. Pentru a- i exemplifica teza, Lvi-Strauss a privilegiat analiza formelor de nrudire uman . Ele au fost cercetate nu ca fenomene biologice, ci ca realit i culturale, sociale i chiar spirituale. Diversitatea formelor de nrudire ia chipul unor norme culturale impuse nu din pasiune sau instinct, ci din motive sociale. De exemplu, n stabilirea unor rela ii de rudenie, esen ial nu este rela ia biologic . Un fiu care este adoptat este considerat consangvuin (deci biologic) cu p rintele adoptiv. Nici filia ia, respectiv genealogia, nu e decisiv n rela iile de rudenie, deoarece rela ia de filia ie poate fi pe linie de tat sau mam , iar diversele culturi pot opta pentru o solu ie sau alta21. n cercet rile sale, Claude Lvi-Strauss s-a distan at semnificativ i de coala structuralist britanic . Astfel, dac pentru R. Brown temeiul socialului este reprezentat de familia elementar , pentru Lvi-Strauss el era ipostaziat n persoana tat lui. n lucrarea/ capitolul Analiza structural n lingvistic i antropologie, Lvi-Strauss

20 Achim Mihu, op. cit., p. 68.

21Ibi dem, p. 69

Nicu Gavriluta,Antropologie social

i cultural

pleac de la un alt temei dect familia elementar . Fiind fondat pe c s torie, aceasta nu reprezint un punct de plecare, ci unul de sosire, rezultnd dintr-un schimb ntre grupuri, pe care nici o necesitate biologic nu le apropie. Etnologia structural pune accentul pe regulile sistemului de nrudire. Doar acestea ar putea constitui temeiul unei structuri sociale. Modelul analizei lui Claude Lvi-Strauss este, n foond, unul lingvistic. ntr-o ordine mai adnc a realit ii, fenomenele sociale sunt nrudite cu fenomenele din lingvistic . Prin urmare, antropologul francez este convins de faptul c cercetarea antropologic i so ciologic trebuie s ajung la nivelul micro din lingvistic (nivelul infrafonemic). Ei bine, n domeniul socialului, nivelul infrafonemic este reprezentat de persoana tat lui. n raport cu el se pot orchestra rela ii pozitive (sexuale, de vrst , affective, etc.) i rela ii negative (excluzndu-se n acest caz rela iile de alian ).

n cuprinsul structurii sociale exist , n linii mari, dou tipuri de sisteme: a) sistemul de denumiri (unchi, tat etc.); b) sistemul de atitudini (respect, datorie, afec iune, ostilitate etc.). La rndul lor, aceste atitudini pot fi: 1.difuze, manifestate liber, ntr-un plan neinstitu ionalizat; 2.stilizate, adic exprimate institu ional, printr-un ceremonial bine determinat. Aceea i structur social mai con ine, pe lng sistemele amintite, i alte microstructuri. n opinia lui Lvi-Strauss, esen ial este microstructura de rudenie. Ea se axeaz pe existen a a trei tipuri de rela ii familiale: a) rela ia de consagvinitate (v r-var , de exemplu); b) rela ia de alian (so -so ie); c) rela ia de filia ie (tat -fiu). n fond, aceste trei tipuri de rela ii presupun combin rile a patru elemente: frate, sor , tat , fiu. De exemplu, fratele cedeaz sora primind n schimb o alt femeie. ntotdeauna, observ Lvi-Strauss, se respect regula prohibi iei incestului. n joc erau anumite reguli de schimb matrimonial, pe care le

vom analiza i noi n cele ce urmeaz .

Mi carea structuralist s-a caracterizat nc de la ivirea ei printr-o critic a metodei istoricizante a colilor antropologice anterioare, difuzionismul i evolu ionismul. Ea a dat i structuralismul na tere la dou curente distincte: structuro-func ionalismul anglo-saxon Structuralism http://ro.wikipedia.org/wiki/Structuralism)

lui Claude Lvi-Strauss. (Accesat la data de 21 mai 2011, titlul articolului fiind