Sunteți pe pagina 1din 2

SCHEME REZOLVARE SUBIECTUL II BACALAUREAT

Perspectiva narativă obiectivă


Perspectiva narativă reprezintă unghiul din care sunt prezentate evenimentele relatate. În
fragmentul extras din opera literară ..................de .................. perspectiva narativă este obiectivă,
relatarea se face la persoana a III-a prin verbe și forme pronominale, de exemplu......................

Aceste verbe descriu o atmosferă în care ( scrii ideea textului)...............

Naratorul este omniscient și omniprezent fiind detașat de evenimentele relatate, focalizarea


este ”zero”.

În concluzie, naratorul obiectiv, prin atitudinea sa demiurgică (neimplicată), oferă o


viziune imparțială asupra evenimentelor relatate.

Perspectiva narativă subiectivă


Pespectiva narativă reprezintă unghiul din care sunt prezentate evenimentele relatate. În
fragmentul extras din opera literară ..................de ..................perspectiva narativă este subiectivă,
relatarea se face la persoana a I-a prin verbe și forme pronominale , de exemplu......................

Aceste verbe descriu o atmosferă în care ( scrii ideea textului)...............

Atitudinea nartorului este confesivă, analitică, acesta se identifică cu personajul principal.

În concluzie, naratorul personaj, prin atitudinea sa implicată, oferă o viziune subiectivă


asupra evenimentelor relatate.
Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice
Versurile aparțin unui text liric a cărui temă este ...(ex. Iubirea/ natura/ trecerea
timpului/creația etc). Eul liric este într-o ipostază confesivă, meditativă, iar ideea poetică ce se
desprinde din text este ...... Poezia surprinde o atmosferă...(de iarnă/nostalgică/nocturnă/tragică
etc).... Câmpul semantic dominant este cel al ...(naturii/iubiriii/ființei/morții etc), ilustrat prin
cuvintele:...............................
Pentru a evidenția ideea poetică sunt folosite figuri de stil, de exemplu:...................
Totodată regăsim și imaginile artistice, de exemplu: ............ Figurile de stil și imaginile artistice
au rolul de a evidenția mesajul liric și de a înfrumuseța limbajul poetic.
În concluzie, mijloacele artistice conferă expresivitate textului și evidențiază ideea poetică.

Rolul notațiilor autorului


Notațiile autorului, numite și didascalii, sunt singurele intervenții directe ale dramaturgului
în textul dramatic. De obicei sunt scrise între paranteze cu litere cursive și fac precizări despre:
decor, mișcare scenică, spațiu, timp, intonația și gesturile personajelor. Acestea au rolul de a-i ajuta
pe regizori și pe actori să pună textul în scenă. De exemplu, în textul....... de ......... precizează ...(
decorul ....../ spațiul....../mișcarea scenică......... etc -).
Acestea sunt elemente paratextuale care fac referire la tabloul, actul, scena din care face
parte fragmentul, de exemplu: ...(Actul I, tabloul 2), arată cine rostește replicile: .........
De asemenea sunt elemente nonverbale care oferă informații despre mimică, gesturi,
comportamentul personajelor pe scenă, exemplu:........... Totodată sunt elemente paraverbale care
oferă informații despre tonul vocii, pauzele în vorbire, accent, de exemplu:.......
În concluzie, notațiile autorului au rolul de a-l introduce pe cititor în atmosfera operei și de
a-i ajuta pe actori să interpreteze rolul.

Caracterizare de personaj
Personajul literar este o voce narativă specifică textului epic și dramatic. Personajul..........
regăsit în fragmentul extras din opera literară.”.....” de ......este prezentat atât prin mijloace directe,
cât și indirecte de caracterizare. Naratorul îl descrie direct conturându-i un portret fizic /moral....(
detalii din text)
Celelalte personaje îl descriu ca fiind...... (dacă există în text detalii)
Personajul se autocaracterizează....... (dacă există în text detalii)
Caracterizarea indirectă reiese din comportament, limbaj, atitudine, relația cu ceilalți,
vestimentație, astfel personajul.... (este naiv pentru că..../ politicos pentru că...../respectuos pentru
că....)
În concluzie, profilul personajului.... este conturat atât în mod direct prin informațiile
oferite de narator, cât și indirect prin comportamentul și relația cu cei din jur.

S-ar putea să vă placă și