Sunteți pe pagina 1din 4

Asigurarea auto CASCO este polita facultativa prin care posesorii de autovehicule se pot proteja impotriva consecintelor financiare

ce decurg din producerea unor evenimente asigurate, cum ar fi avariile accidentale si furtul. Casco nu tine loc de asigurare obligatorie (RCA). Prin polita de asigurare CASCO se pot asigura autovehicule, vehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane, actionate pe principiul motorului, precum si altele, construite si echipate pentru diverse destinatii speciale. Remorcile si semiremorcile se asigura separat. Asigurarea se incheie numai pentru riscurile prevazute in conditiile contractului, cu fransizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevazute expres in aceasta si in suplimentele de asigurare. Polita de asigurare se valideaza pe teritoriul Romaniei sau acoperirea de riscuri poate fi extinsa, la cererea Asiguratului si in afara teritoriului Romaniei. Asigurari CASCO vand toti asiguratorii autorizati in acest sens de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice numite asigurati in schimbul platii primelor de catre acestea, pentru pagubele produse, ca urmare a intervenirii riscurilor asigurate, autovehiculelor inmatriculate in Romania, fata de care acestea au un interes. Autovehiculele trebuie sa aiba in momentul incheierii asigurarii, inspectia tehnica valabila. Asiguratorii vand polite CASCO prin urmatoarele canale posibile: la sediile asiguratorului, prin intermediul agentilor angajati ai asiguratorului; la sediile agentilor/ brokerilor de asigurari; la sediul clientului, de catre angajati ai agentilor/ brokerilor de asigurari. In majoritatea cazurilor, atunci cand nu se incheie polita la sediul asiguratorului, clientul este pus in contact cu un agent/ broker de asigurare. Acesti intermediari (agent/ broker) nu pun adaos la polita CASCO. Ei primesc din partea societatii de asigurari un comision din valoarea primei incasate. Polita CASCO a unui asigurator ar trebui sa aiba acelasi cost indiferent de unde este achizitionata. Acestia lucreaza in interesul clientului, deoarece ei nu beneficiaza de un flux permanent de clienti precum angajatii asiguratorilor, ei isi castiga clienti din recomandari. Un agent/ broker bun nu se va limita sa vanda o polita CASCO, va sfatui clientul ce varianta sa aleaga, ii va reaminti scadentele ratelor de plata si il va ajuta in caz de dauna (cel putin prin sfaturi strict necesare). Riscuri asigurate CASCO acopera doar daunele produse la autoturismul asigurat, atata timp cat acest autoturism este inscris legal in circulatie (inmatriculat provizoriu sau definitiv) si apartine proprietarului inscris in polita de asigurare (radierea masinii determina incetarea automata a politei casco, cu exceptia radierilor la sfarsitul contractelor de leasing). Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate, Asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului desemnat. Obligatia legala a unui asigurator casco este ca, in urma unui eveniment asigurat, sa plateasca readucerea autoturismului asigurat in starea dinaintea producerii evenimentului, prin reparare sau inlocuire. Riscurile asigurate se impart in 4 mari categorii: a. avarie partiala (accident in trafic, indiferent de cine este vinovat; avarie in parcare cu autor cunoscut/ necunoscut) = avarie a carei reparatie nu costa mai mult decat un plafon stabilit de asigurator (de regula 75-80% din suma asigurata); b. avarie totala (situatia de avarie totala se stabileste de catre asigurator pe baza unui deviz de reparatie sau a unui memoriu tehnic din care reiese ca masina nu mai poate fi adusa in parametrii de siguranta specificati de producator); c. furt partial (furtul unor parti din masina, inclusiv roata de rezerva; tot la aceasta situatie se includ si avariile produse masinii de catre hot: geam spart, bord deteriorat, chiar si in cazurile de tentativa de furt); d. furtul total (disparitia totala a masinii) La incheierea politei, clientului i se cere sa declare numarul de chei si telecomenzi pe care le detine la masina. In caz de furt total, asiguratorul va solicita sa prezinte toate aceste chei si telecomenzi. Lipsa lor sau nedeclararea lor (asiguratorul verifica la producator, numarul total de chei emise si inregistrate in computerul masinii) va determina neplata despagubirii. Fac exceptie cazurile in care la furtul masinii, soferul a fost deposedat de chei prin violenta sau sub amenintare. Conform legii, orice dauna la masina trebuie reclamata la politie (la sectia in raza careia s-a produs/constatat dauna). Aproape toti asiguratorii vor solicita documentele emise de politie, pentru a despagubi clientul. Asiguratorul va despagubi intotdeauna efectul unui risc asigurat, dar nu si cauza. De exemplu, daca ruperea unui pivot in mers determina rasturnarea masinii, asigurator va despagubi repararea masinii mai putin costul pivotului. In toate cazurile, asiguratorul va despagubi contravaloarea daunei, mai putin fransiza aplicabila si (posibil) ratele ce au mai ramas de plata la polita. Fransiza se stabileste de regula pentru fiecare dintre cele 4 categorii separat, dar exista si cazuri cand ea este exprimata unitar, pentru orice dauna.

Riscuri excluse din asigurare Situatiile difera de la asigurator la asigurator, dar in majoritatea cazurilor nu se acopera daunele rezultate din urmatoarele situatii: 1. atunci cand soferul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a conduce (fara permis sau cu permisul suspendat, sub influenta alcoolului sau a drogurilor etc); 2. atunci cand masina nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a circula (ITP lipsa, avarii anterioare serioase in masura in care ele pot fi dovedite de catre asigurator etc); 3. atunci cand soferul nu are calitatea de afin fata de proprietar solicitata expres in polita (anumiti asiguratori impun conditii clare, de genul: pot conduce masina doar angajatii firmei proprietare, sau doar sotul/sotia proprietarului); 4. avarii produse la anvelope, care nu au afectat si jentile; 5. avarii produse de rularea cu autovehicolul prin apa (trecerea prin apa, inclusiv balti temporare); 6. avarii produse de stropirea cu substante chimice corozive; 7. avarii produse cu buna stiinta de catre proprietar sau prepusi ai acestuia; 8. avarii produse de catre proprietar sau membrii familiei acestuia, din postura de pasageri sau pietoni, atunci cand masina se afla parcata; 9. furtul cu chei potrivite: casco despagubeste doar furtul prin efractie (care prezinta urme de patrundere fortata, de ex: daca este uitata masina descuiata, casco nu despagubeste). Suma asigurata Masina se asigura la o valoare cat mai apropiata de cea reala. Valoarea este stabilita de asigurator astfel: se stabileste valoarea de nou a masinii (cat a valorat respectiva masina cand avea 0 km la bord): pe baza facturii de achizitie de nou sau pe baza valorii de catalog; la valoarea de nou se aplica o uzura, pe baza unui tabel propriu fiecarui asigurator, in functie de varsta masinii (calculata de la data fabricatiei), ce se scade din valoarea de nou, obtinandu-se valoarea ramasa (valoarea la zi) a masinii; optional, se adauga valoarea dotarilor suplimentare, obtinandu-se suma asigurata (SA). La inscrierea dotarilor masinii in polita: orice nu este in dotarea standard a masinii (cea de pe cataloagele producatorului) si nu e trecut in polita nu e asigurat. Fransiza Majoritatea companiilor de asigurari practica un sistem de fransiza pentru politele CASCO. Aceasta reprezinta partea din despagubire suportata de asigurat sau, cu alte cuvinte, ceea ce nu despagubeste asiguratorul. Fransiza poate fi stabilita: in valoare fixa, aplicabila la fiecare dauna in procent din suma asigurata, aplicabila la fiecare dauna; in procent din valoarea fiecarei daune. Diferenta intre 5% din valoarea daunei si 5% din suma asigurata este mare. De exemplu: la o masina asigurata pentru 10.000 euro, cu o fransiza la avarie partiala de 2% din suma asigurata (deci, de 200 euro), in cazul unei avarii a carei reparatie costa 450 euro, asiguratorul va plati 250 euro, iar proprietarul 200 euro; la o a 2-a avarie de 150 euro, asiguratorul nu va plati nimic, iar proprietarul va plati toti cei 150 euro. In aceeasi situatie, daca fransiza era de 2% din valoarea daunei, asiguratorul platea la prima dauna 441 euro si proprietarul 9 euro, iar la a 2-a dauna asiguratorul platea 196 euro si proprietarul 4 euro. Compunerea costului (primei) unei asigurari CASCO Prima anuala (PA) de plata pentru un casco se calculeaza ca procent (cota de prima) din SA. Cota de prima e mai mare: cu cat masina este mai batrana (plus 3-5% la fiecare nou an), cu cat fransizele sunt mai mici si mai putine (plus 0-30%) , atunci cand masina a suferit avarii in anul precedent de asigurare, atunci cand masina este de lux (cand valoarea de nou depaseste un anumit prag) (plus 5-10%), atunci cand proprietarul este persoana juridica, atunci cand masina nu are alarma sau alte dispozitive electronice antifurt (plus 3-8%), pentru activitatile de taxi, paza si protectie, transporturi periculoase si alte asemenea (plus 25-200%). Cota de prima este mai mica: cu cat masina este mai tanara, cu cat fransizele sunt mai mari si mai multe, atunci cand masina nu a suferit nici o dauna in anul (anii) precedent(i) de asigurare (situatie de bonus), atunci cand proprietarul este persoana fizica (minus 5-10%),

atunci cand masina are alarma sau alte dispozitive electronice antifurt (minus 3-8%). Majoritatea asiguratorilor considera ca masina este dotata cu alarma daca are cel putin imobilizator electronic al motorului si cheie cu cip. Pentru masinile dotate cu aceste dispozitive, din punct de vedere al cerintelor casco, nu mai este necesara montarea unei alarme suplimentare clasice (cu sirena si senzor de efractie). Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate. Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta sau in perioada stabilita pentru pasuire (acolo unde ea exista) are drept consecinta rezilierea de drept a politei de asigurare. Polita poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii: a. in termenul stabilit prin contract Asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei; b. Asiguratul nu solicita pretentii de despagubire pentru eventualele pagube produse autovehiculului in perioada in care polita este reziliata; c. reprezentantul Asiguratorului sa intocmeasca un nou raport de inspectie al autovehiculului; d. Asiguratul sa efectueze plata ratei restante la data solicitarii repunerii in vigoare a politei. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 0 a zilei urmatoare zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare. Valabilitatea unei polite CASCO Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 0 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita, dar nu mai devreme de data emiterii politei si platii primei de asigurare de catre Asigurat si inceteaza: la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate; la data producerii unei daune totale, prin plata despagubirii de catre Asigurator. In cazul instrainarii autovehiculului, in termen de 5 zile lucratoare de la data interventiei acesteia, Asiguratul poate sa solicite in scris transferul politei de asigurare pentru un alt autovehicul detinut de acesta. Transferul se face prin emiterea de catre Asigurator a unui supliment de asigurare, dupa completarea unei cereri-chestionar si intocmirea unui raport de inspectie pentru noul autovehicul, prin recalcularea primelor de asigurare in functie de caracteristicile si de valoarea acestuia. In cazul in care nu s-a solicitat efectuarea transferului, polita de asigurare se reziliaza de la data instrainarii. Constatarea, evaluarea pagubelor si plata despagubirilor Evaluarea pagubelor si plata despagubirilor se face in baza procesului verbal de constatare, intocmit de catre reprezentantul Asiguratorului, prin examinarea autovehiculului, precum si a documentatiei complete solicitate de Asigurator, privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat. In cazurile in care, cu ocazia efectuarii lucrarilor de reparatie, se constata si alte pagube, produse ca urmare a riscului asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, reconstatarea se va face numai la cererea scrisa a Asiguratului, in lipsa reconstatarii, se vor despagubi numai daunele consemnate in procesul verbal de constatare. In cazul riscurilor asigurate produse pe teritoriul Romaniei, reparatiile se efectueaza la atelierele de specialitate din Romania, fiind exclusa efectuarea reparatiilor in strainatate. In cazul riscurilor asigurate, in afara teritoriului Romaniei, se pot efectua in strainatate numai reperatiile strict necesare continuarii calatoriei. Asiguratorul despagubeste, in limita sumei asigurate, si cheltuielile de transport al autovehiculului pana la atelierul sau domiciliul Asiguratului din Romania. Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea reala a autovehiculului la data producerii riscului asigurat. In cazul pagubelor produse aparaturii montata suplimentar pe autovehicul, despagubirea se acorda in limita valorii acestei aparaturi, inscrisa in cererea-chestionar completata la incheierea asigurarii sau intr-un supliment de asigurare. In caz de furt al autovehiculului, despagubirile se acorda dupa 60 de zile de la disparitia acestuia, daca intre timp nu a fost gasit. In caz de furt al pieselor si/sau partilor componente, despagubirea se acorda anterior termenului de 60 de zile, insa numai dupa primirea de la politie a confirmarii furtului (si a faptului ca acestea nu au fost gasite). Astfel: daca, inainte de plata despagubirii, autovehiculul (respectiv partile componente sau piesele acestuia) a fost gasit, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului; daca, dupa plata despagubirii, autovehiculul (respectiv partile componente sau piesele acestuia) a fost gasit, Asiguratul este obligat sa respecte prevederile de mai sus. La cererea scrisa a Asiguratului reparatia se poate face si in regie proprie, in urmatoarele conditii: costul reparatiilor se stabileste pe baza evaluarii facute de Asigurator si a documentelor justificative depuse de catre Asigurat privind platile efectiv facute; costul reparatiilor se stabileste pe baza facturilor pentru piesele de schimb achizitionate; aceste documente vor fi acceptate la plata. Din cuantumul despagubirii, Asiguratorul scade: a. fransizele inscrise in polita de asigurare;

b. in caz de dauna totala, contravaloarea pieselor ramase neavariate ale autovehiculului, care ramane in proprietatea Asiguratului, cu exceptia situatiei cand Asiguratorul plateste despagubiri integrale si isi exercita dreptul de optiune In a prelua autovehiculul; c. contravaloarea primlor datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurate, iar in cazul autovehiculelor comercializate in sistem leasing sau rate, cand asigurarea este incheiata pe toata durata contractului de leasing/vanzare in rate, contravaloarea primelor datorate pana la sfarsitul anului de asigurare in care sa produs dauna. Prin dauna totala se intelege fie furtul total al autovehiculului, fie avarierea acestuia, astfel incat costul reparatiilor estimate pe baza de deviz antecalcul, insumate cu eventualele costuri de transport ale autovehiculului si ale masurilor de limitare a pagubelor, sunt egale sau depasesc suma asigurata. Documente necesare pentru dosarul de dauna 1. Proces verbal sau Autorizatie de reparatie, in original si copie 2. Tichet asigurare vinovat RCA si certificatul de inmatriculare al autovehiculului vinovatului, in copie 3. Certificatul de inmatriculare al autovehiculului pagubit, in copie 4. Copie B.I.+Permis Auto Sofer, in copie 5. Cartea de identitate a autovehiculului pagubit, in copie 6. Delegatie de reprezentare daca autovehiculul apartine unei persoane juridice 7. In cazul persoanelor fizice pentru deschiderea dosarului de dauna este necesara prezenta proprietarului, a unei rude de gradul I sau a unui imputernicit cu procura notariala. CASCO RCA Atunci cand masina asigutatului este avariata intr-un accident, dar vinovat este alt sofer, asiguratul se afla in fata unei alternative: repararea masinii pe asigurarea obligatorie RCA a vinovatului; repararea masinii pe CASCO-ul propriu. Daca alege sa repare masina pe RCA-ul vinovatului, trebuie sa se adreseze asiguratorului RCA al vinovatului, si nu asiguratorului CASCO. Daca alege sa foloseasca CASCO-ul propriu, asiguratorul CASCO se va ocupa de toate formalitatile de recuperare a banilor de la asiguratorul RCA (acest demers este denumit regres). Daca opteaza pentru CASCO, clientii vor beneficia de toate avantejele politei (decontare directa, service-uri mai bune, viteza mai mare de procesare a dosarului). Daca opteaza pentru repararea pe RCA: - service-urile agreate (cele unde exista decontare directa) sunt ieftine si slab-mediu calitative, - dosarele de dauna se proceseaza mai greoi decat cele CASCO. Capcane care trebuie evitate la incheierea unei asigurari CASCO Atentie la clauzele din subsolul contractului, inscrise, de obicei, cu litere cat furnica! Exista diferente majore de la o companie de asigurari la alta in ce priveste riscurile acoperite si cele neacoperite, desi produsele de asigurare oferite de firmele de asigurari au, in multe cazuri, acelasi nume - de exemplu CASCO . Asiguratii trebuie sa se intereseze la service-urile partenere cu care lucreaza asiguratorii in legatura cu seriozitatea, promptitudinea si calitatea serviciilor oferite de asiguratori. Concluzii Dupa parerea noastra, asgurarea CASCO e foarte importanta pentru ca: oricand iti poate sari in fata un caine pe drum si nenorocesti bara si alta plastice pe dedesubt (minim 2500Ron). oricand iti gasesti masina botita in parcare de un as al volanului (reparatia costa intre cateva zeci de lei, pana la cateva sute de lei). oricand iti poate sari o piatra in parbriz si trebuie sa-l schimbi ( cca 1500Ron). RCA-ul e mai mult de forma. Multi au asigurari la firme care ofera cotatii mici, dar care platesc greu si stai foarte mult timp cu masina in service. nimeni nu e perfect si oricand poate gresi. Faci un accident si apoi stai cu masina in garaj ca nu ai de unde sa platesti reparatiile. Atat timp cat, suntem atenti la ofertele de pe piata, ne documentam putin, suntem atenti la ce semnam, nu ne pacalim si se poate obtine o cotatie rezonabila.

S-ar putea să vă placă și