Sunteți pe pagina 1din 10

I.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE CASCO


Primele relevate în statute de asigurare au apărut în Europa încă în evul mediu, care sau
specializat anume pe asigurări transportărilor maritime, deoarice anume acest fel de transportare
era considerat cel mai periculos. Deseori ,nava și mărfurile aparțineau deferitor persoane. De
aceea se asigura aparte mărfurile – CARGO , și aparte nava – CASCO (în traducere direcră –
bordul navei). Procesul de asigurare în evul mediu și actual diferă complet. Exista o anumită
procedura, care presupunea că comerciantul înainte de a pleca în deplasare lua o anumită suma
de bani. În cazul cînd comerciantul ajungea la destinație în siguranța și fără daune – el întorcea
suma înapoi și în plus achita și un procent în calitate de remunerare.
Dacă vînzatorul nu ajungea în port, se considera că sa întîmplat o nenorocire în timpul
deplasării, respectiv, nu mai avea cine să intoarcă banii. În procesul evoluției aceste statute de
asigurare treptat sau transformat în companii de asigurare.
CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse propriului
autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor
persoane, atunci CASCO despăgubeşte asiguratul, indiferent cine este vinovat de accident.
CASCO acoperă atât daunele produse prin accidente, acțiunile răufăcătoare ale terțelor
persoane, calamităţi naturale, cât şi ca urmare a furtului autovehiculului, părţilor
componente
sau pieselor acestuia. Astfel, în cazul existenţei unui risc crescut de furt al automobilului dvs.,
CASCO poate fi o soluţie de minimizare a eventualelor pagube. Deşi, CASCO presupune
asigurarea autovehiculului, majoritatea companiilor oferă posibilitatea asigurării
echipamentului suplimentar, precum şi a a vieţii şi sănătăţii conducătorului auto şi a pasagerilor
săi.
La contractarea unei asigurări CASCO, companiile oferă diverse tipuri de avantaje, cum
ar fi evacuator în caz de accident, asistenţă nonstop sau maşină la schimb pe durata reparaţiei
propriului autoturism. În dependenţă de contractul încheiat, CASCO poate oferi protecţie atât în
R.Moldova cât şi peste hotarele ei (Europa, Turcia şi CSI). Pe lângă riscurile standard acoperite,
CASCO poate fi personalizat cu acoperiri şi servicii suplimentare, în funcţie de preferinţe şi
necesităţi.
În calitate de obiecte de asigurare CASCO pot fi:
 autovehicule destinate transporturilor de persoane: autoturisme, autobuze, motociclete;
 autovehicule destinate transporturilor de bunuri: autocamioane, autofurgoane, autocisterne;
 autovehicule speciale:
 autovehicule pentru gospodăria comunală (stropitori, măturători, gunoiere);

4
 autovehicule pentru stingerea incendiilor;
 autosanitare;
 autocamioane, autovehicule pentru explorări geologice, hidrotehnice;
 remorci care sunt trase de un autovehicul dintre cele menţionate mai sus;

 tractoare și altele.

Nu pot fi obiecte ale asigurării:


 autovehiculele la care lipseşte numărul caroseriei şi aş motorului;
 autovehiculele cu deteriorări ale geamurilor, cu avariei sau corozie evidentă a detaliilor
caroseriei.

Condiţiile de asigurare CASCO variază de la o companie la alta, atât în ceea ce priveşte


riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franşizei, cât şi în ceea ce priveşte primele de
asigurare şi condiţiile de plată a acestora. Spre deosebire de RCA, prima de asigurare pentru
CASCO este mult mai mare. Asigurătorul iniţial colectează şi analizează toate informaţiile
necesare, iar ulterior emite o ofertă.

II. CONTRACTUL DE ASIGURARE CASCO


2.1. Noțiuni generale
Polița de asigurare se încheie în baza declarațiilor Asiguratului din cererea-chestionar,
numai după efectuarea de către reprezentantul Asiguratorului a inspecției de risc a autovehiculului
(constatarea stării autovehiculului la încheierea asigurării).
Cererea-chestionar, raportul de inspecție al autovehiculului, împreună cu anexele la polița,
clauzele și orice alte declarații făcute în scris de asigurat, fac parte integrantă din poliță. La
încheierea poliței de asigurare, solicitantul trebuie să prezinte actele originale ale autovehiculului:
certificatul de înmatriculare și cartea de identitate, în cazul autovehiculelor noi, achiziționate direct
de la producătorii sau dealerii din România, polița se poate încheia și în baza facturii de cumpărare
și a autorizației provizorii de circulație.
Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către Asigurător a poliței de asigurare și
plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de prima, de către Asigurat și este valabilă exclusiv
pentru autovehiculele și riscurile specificate în poliță.
Contractul de asigurare auto CASCO este un contract prin care o parte (asiguratul) se
obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) o primă de asigurare, iar asigurătorul își asumă
obligația să plătească asiguratului la apariția riscului asigurat, exprimat în dauna autovehiculului
asiguratului, despăgubirea de asigurare în valoarea și în termenul prevăzut în contract.

5
Contractului de asigurare auto CASCO îi sunt caracteristice următoarele aspecte:

- caracter oneros, real, bilateral (sinalagmatic) și aleatoriu;


- obiectul material este un autovehicul;
- se caracterizează prin propriile riscuri asigurate;
Asigurarea CASCO este cea mai frecvent utilizată în asigurările non-viaţă. Pe cît este
deuzuală, pe atît de puţin cunoscută în detaliu. Ea prezintă cea mai răspîndită asigurare dintre toate
categoriile de asigurări facultative. În calitate desubiecţi ( contractanţi ) ai asigurăii CASCO pot fi
considerate:

a) persoanele fizice, care au atins vîrsta de 18 ani în cazul asigurării automobilelor, şi


vîrsta de 16 ani – în cazul asigurării mijloacelor de transport moto;
b) orice persoană juridică;
c) persoane fizice şi juridice, care activează pe teritoriul Republicii Moldova
(ambasade,consulate, reprezentanţe, corespondenţi, reprezentanţi ai organizaţiilor
internaţionale,întreprinderi mixte);
d) persoanele fără cetăţănie, care locuiesc permanent în Republica Moldova, atunci
cînd:
-autovehiculul este proprietatea lor;
-autovehicolul este luat în arendă în baza contractului de arendă;
-dispun de o procură vizată notarial cu dreptul de a deţine a utiliza autovehicolul dat.

Validitatea asigurarării încheiate cu:


a) persoane fizice se extinde numai asupra asiguratului, soţului (soţiei lui), sau persoaneicare deţine
din partea asiguratului o procură vizată notarial, însă nu mai mult decît o persoană;
b) persoane juridice se extinde pentru orice persoană, care este angajată în serviciul asiguratului şi
conduce autovehicolul cu autorizarea în scris a acesuia.

Preţul unei poliţe de asigurare CASCO poate varia în funcţie de:


I. caracteristicile autovehiculului

1. modelul etc;
2. vechimea mijlocului de transport;
3. valoarea de piaţă;
4. marca.

II. opţiunile şi clauzele contractuale


6
1. riscurile asigurate – mai multe riscuri, un preţ mai mare;
2. prezenţa/absenţa franşizei şi cuantumul acesteia – cu cât este mai mare franşiza, cu atât
prima de asigurare se micşorează;
3. vârsta, stagiul şi numărul persoanelor admise la conducere – cu cât vârsta şi stagiul sunt mai
mici, cu atât mai mare va fi prima de asigurare;
4. termenul de asigurare – dacă durata este mai mică de un an, de regulă, nu este mai avantajos
excluzându-se anumite facilități care sunt prezente în asigurarea contractată pe un an;
5. plata integrală sau în rate – de obicei, achitarea integrală diminuează din preţul asigurării;
6. istoricul şoferului – cu cât mai responsabil este conducătorul auto, cu atât prima va fi mai
mică. Se pot oferi reduceri conducătorilor auto prudenţi şi fără dosare de daune sau cu
puţine antecedente;
7. extinderea teritorială – cu cât teritoriul acoperit va fi mai mare, respectiv şi cuantumul
primei va creşte.

Trebuie menţionat că anumite companii de asigurări acoperă diverse riscuri doar ca şi clauze
speciale, pentru care se plăteşte o sumă suplimentară, ceea ce face ca suma iniţială pentru asigurare
să pară mai mică – datorită faptului ca nu s-au inclus unele riscuri cum ar fi: reparația la dealer,
asigurarea echipamentului suplimentar etc.). De aceea, înainte de a încheia o asigurare CASCO,
trebuie să vă informați în privința riscurilor neacoperite de aceasta. Toate drepturile şi obligaţiile
părţilor se găsesc în contractul de asigurare CASCO încheiat. Astfel, este extrem de importantă
citirea cu atenţie a clauzelor contractuale şi în special a celor referitoare la riscurile acoperite,
excluderi (riscuri neacoperite), valoarea franşizei şi felul ei, procedurile de avizare şi lichidare a
daunei
Cel mai des, ofertele special se referă la :
- anumite mărci şi modele de autovehicule;
- autovehiculele noi;
- conducătorii auto cu/fără experienţă;
- proprietarii de autovehicule scumpe sau la mâna a doua;
- autovehiculele luate în credit/leasing sau care se află în gaj la bancă;
- autovehiculele cu dispozitive antifurt specifice etc.

II.2. Riscurile acoperite prin asigurare


Riscurile supuse asigurării sunt grupate în felul următor:

7
a)avarieri sau distrugeri provocate de riscurile cu caracter natural: trăsnet, furtună,
uragan,cutremur de pămînt, inundaţie, grindină, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe
dezăpadă, incendiu, precum şi de efecte indirecte ale acestora.
b)ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu alte corpuri mobile sau imobile aflate înafara
sau în interiorul autovehoculului asigurat, căderi (în prăpastie, în apă, din cauzaruperii podului),
căderea pe autovehicul a unor corpuri ca: copaci, blocuri de gheaţă, dezăpadă, bolovani, răsturnări.
c)furtul autovehicolului, al unor părţi componente; pagube de orice fel produseautovehiculului
ca urmare a furtului sau a tentativei de furt al autovehiculului, precum şiîn urma acţiunilor
premeditate ale altor persoane.

Toate riscurile descrise mai sus sînt prevăzute prin următoarele cinci variante de asigurare:
Varianta I. (CASCO deplin):
Pentru toate riscurile prevăzute la punctele a), b) şi c), inclusiv spargerea geamurilor,cauzată de
pietre zburate de subroţile altui autovehicol;
Varianta II. (CASCO parţial):
Numai pentru riscurile prevăzute la punctul b), cu exceptia spargerea geamurilor, cauzatăde pietre
zburate de subroţile altui autovehicul;
Varianta III. (CASCO parţial):
Pentru riscurile prevăzute la punctele a) şi b), inclusiv spargerea geamurilor, în urmaacţiunelor
directe sau indirecte ale riscurilor prevăzute la punctul a), cu exceptia spargereageamurilor, cauzată
de pietre zburate de subroţile altui autovehicul;
Varianta IV. (CASCO parţial):
Pentru riscurile prevăzute la punctul a) inclusiv spargerea geamurilor, în urma acţiunelor directe sau
indirecte ale riscurilor prevăzute la punctul a), cu exceptia spargerea geamurilor,cauzată de pietre
zburate de subroţile altui autovehicul;
Varianta V. (asigurarea de tranzit):
Se aplică numai pentru persoane juridice, care practică vînzări de autovehicule în calitatede dealeri
ai uzinelor producătoare sau ai caselor de comerţ. Se încheie pentru perioada demînare a
autovehiculelor de la 3 pînă la 30 de zile.

Conform condiţiilor de asigurare specială, în calitate de obiect al asigurării poate fi şi:


a) utilajul suplimentar şi accesoriile autovehiculelor instalate care nu fac parte dincompletarea
lui conform instrucţiei uzinei producătoare. Costul total al utilajului suplimentar şi al
accesoriilor asigurate nu poate depăşi 20% din suma asigurată aautovehiculului;
b) aspectul comercial al autoturismelor. Asigurarea pierderii aspectului comercial seefectuează
numai pentru autoturisme, autobuze şi microbuze cu excepţia mijloacelor detransport de
8
acest tip care sunt în expoatare de mai mult de 5 ani, a căror caroserie a fostrevopsită, a celor
cu urme de accident, precum şi a celor cu semne de distrugerecorozivă;

c) şoferul şi pasagerii contra accidentelor.

Ce riscuri nu sunt acoperite de CASCO


 autovehiculul asigurat este exploatat cu raportul de examinare tehnică expirat;
 mijlocul de transport este exploatat cu încălcarea prevederilor Regulamentului Circulației
Rutiere, cu referire la nedotarea autovehiculului pe timp de iarnă cu anvelope destinate
conducerii pe anotimpul rece, în perioada decembrie – martie inclusiv;
 neinformarea asigurătorului în scris timp de 48 de ore din momentul producerii accidentului,
în cazul deteriorării mijlocului de transport și 24 de ore în cazul furtului mijlocului de
transport;
 la momentul furtului mijlocului de transport, certificatul de înmatriculare și cheile se aflau în
interiorul/habitaclul acestuia;
 exploatarea vehiculului în afara teritoriului de acțiune a contractului;
 mijlocul de transport este condus de o persoană neadmisă la conducerea vehiculului conform
contractului de asigurare;
 autoturismul asigurat este condus de o persoană fără permis de conducere valabil pentru
categoria respectivă ori cu permisul de conducere retras/anulat sau avea suspendat dreptul de a
conduce;
 conducătorul vehiculului asigurat a condus în stare de ebrietate alcoolică sau sub influența
stupefiantelor/substanțelor narcotice, sau s-a eschivat de la examenul medical de constatare a
acestor stări.

II.3. Franșiza
Franşiza este partea din daună suportată de asigurat. Adică, este acea parte din valoarea fiecărei
daune pe care o suportă proprietarul maşinii şi nu asigurătorul.
Cuantumul franşizei este diferit şi variază de la o companie de asigurări la alta. Aceasta poate fi
aplicată ca:

 sumă fixă (se scade aceeaşi sumă la fiecare daună în parte. Este avantajos pentru cei care nu
doresc să achite o sumă mare în caz de daune majore. Neavantajos – pentru cazurile de daună
mică);
 procent din suma asigurată (ex: o maşină asigurată la 10.000 de euro, cu o franşiză de 1%
din suma asigurată (100 de euro), în cazul unei avarii a cărei reparaţie costă 500 de euro,
9
asigurătorul va achita 400 de euro, iar proprietarul 100 de euro. La o a doua avarie, de 100 de
euro, asigurătorul nu va plăti nimic, iar proprietarul va plăti toţi cei 100 de euro);
 procent din valoarea fiecărei daune (ex: o maşină asigurată la 10.000 de euro cu o franşiza
de 1% din valoarea daunei, în cazul unei avarii a cărei reparaţie costă 500 de euro, asigurătorul
va plăti 495 de euro şi proprietarul 5 euro. La o a doua avarie, de 100 de euro, asigurătorul va
plăti 99 de euro şi proprietarul 1 euro).

Astfel, în dependenţă de felul franşizei, trebuie să fim foarte atenți ce selectați, există diferenţe
foarte mari între sumele datorate de fiecare dintre părţi, nefiind similar un procent din valoarea
daunei cu un procent din suma asigurată.Felul şi mărimea franşizei influenţează direct şi costul
asigurării. În cazul în care poliţa de asigurare nu are inclusă franşiza, atunci primele de asigurare
sunt mai scumpe şi invers. Franşiza are un rol de responsabilizare şi nu de taxă suplimentară. Ea dă
posibilitatea de a economisi şoferilor responsabili, care nu sunt predispuşi la accidente minore. Însă
dacă şoferul nu este experimentat şi vrea să obţină despăgubiri chiar şi pentru cele mai mici daune,
atunci este de preferat contractarea unei asigurări fără franşiză.

II.4. Măsuri întreprinse pentru soluţionarea cazului asigurat

La survenirea cazului asigurat:

 întreprindeţi toate măsurile necesare pentru salvarea autovehiculului și pentru eliminarea


cauzelor care ar putea produce daune suplimentare;
 sesizaţi organele competente (poliția, pompieri etc.) pentru obținerea ulterioară a
documentelor doveditoare ale producerii accidentului;
 dacă de producerea accidentului se face vinovată o terță persoană, faceţi o copie de pe
asigurarea acestuia;
 notificaţi în scris compania de asigurări în decurs de 24 de ore (cu excepția zilelor de odihnă
și de sărbătoare), la producerea cazurilor de furt total sau parțial și în decurs de 48 de ore
pentru cazurile de daună parțială sau totală;
 prezentaţi companiei de asigurări, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data accidentului,
autovehiculul deteriorat, în vederea regularizării cazului asigurat sau permiteţi
reprezentantului companiei de asigurări efectuarea inspecției la locul aflării autoturismului.

Pentru obţinerea despăgubirii sunt necesare următoarele acte:

 contractul de asigurare (poliţa de asigurare) însoțit de bonul fiscal sau alt document ce atestă
achitarea asigurării;
10
 certificatul eliberat de organele competente, ce confirmă producerea cazului asigurat;
 copia certificatului de înmatriculare a autoturismului; copia raportului de examinare tehnică
periodică a autoturismului; copia permisului de conducere al persoanei care conducea
vehiculul la momentul producerii evenimentului asigurat iar în cazul persoanelor juridice şi
copia foii de parcurs sau procurii;
 ordonanţa de începere, suspendare sau încetare a urmăririi penale (după caz), care se
prezintă în cazul producerii riscurilor asigurate prin acţiuni ilicite ale terţelor persoane;
 ordonanţa de recunoaştere a asiguratului în calitate de parte civilă (parte vătămată), după
caz;
 copii ale proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor administrative, în cazul
accidentelor de circulaţie, însoţite de copiile rapoartelor de expertiză medicală, schema
accidentului de circulaţie, explicaţiile participanţilor depuse la dosarul contravenţional;
 copia poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a persoanei responsabile de
producerea pagubei (în cazul accidentelor de circulaţie).

II.5. Reglementarea asigurărilor CASCO

Asigurările CASCO sunt reglementate de următoarele acte legislative și normative:


- LEGE nr. 414-XVI din 22.12.200Legea “Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere
civila pentru pagube produse de autovehicule”
- LEGE Nr.1553-XIII din 25.02.98Legea „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere
civilă a transportatorilor faţă de călători”
- HOTĂRÎRE nr. 133 din 27.02.2012Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea
conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor
obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule”
- HOTĂRÎRE nr. 13/1 din 03.04.2008Hotărîrea C.N.P.F. „Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la determinarea uzurii în cazul pagubelor produse de autovehicule”
- Hotărîrea nr. 13/2 din 03.04.2008Hotărîrea „Pentru aprobarea Regulamentului privind
aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule”
- HOTĂRÎRE nr. 50/8 din 30.11.2012Hotărîrea “Cu privire la procesarea electronică a
documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto”
- HOTĂRÎRE Nr. 22/3 din 29.04.2015Hotărîrea “Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă)”

11
- Codul civil al Republicii Moldova

III. ANALIZA EVOLUȚIEI ASIGURĂRILOR CASCO ÎN


REPUBLICA MOLDOVA

Asigurările au apărut în Republica Moldova odată cu trecerea la economia de piață când și-
au început activitatea companiile de asigurări. Asigurarea CASCO la acea etapă era contractată
de un număr foarte mic de oameni din cauza situației economice precare și numărul mic de
automobile în special a celor de lux. La etapa actuală de dezvoltare a pieței asigurărilor în
Republica Moldova, asigurarea CASCO deține o pondere importantă în totalul asigurărilor cee
ace face ca companiile de asigurare să ducă o luptă concurențială aprinsă. La etapa actuală toate
companiile de asigurare Anexa 1 oferă asigurare CASCO.

CASCO:
prime și despăgubiri
400
345
350
309
300 290
265
250 241

188 199
200
160 170
150 134

100

50

0
2015 2016 2017 2018 2019

Prime Subscrise (mil lei) Desbăgubiri (mil lei)

Figura
3.1. Evoluția primelor și despăgubirelor de asigurare CASCO în RM în anii 2015-2019.
(mln.lei)

Sursă: elaborată de autor în baza datelor BNS

Companiile de asigurări au încasat în anul 2019 prime în valoare de 345 milioane lei cee ace
constituie circa 21 % din totalul pieței de asigurări a Republicii Moldova. Despăgubirile aferente
CASCO achitate pentru anul 2019 au constituit 199 milioane lei sau 30 % din totalul despăgubirilor.
Observăm că atât primele subscrise cât și despăgubirile aferente asigurărilor CASCO sunt în

12
continua creștere ceea ce demonstrează interesul tot mai mare a populației asupra acestui tip de
asigurare, dar și totodată creșterea economică și puterea de cumpărare a populației.

13