Sunteți pe pagina 1din 21

Asigurarea de Raspundere Civila Auto

Introducere
Anual accidentele de vehicule produc mii de victime. Conducerea sub influenta băuturilor
alcoolice, viteza excesivă, nerespectarea distantelor regulamentare, adormirea la volan,
duc la accidentarea unui număr mare de pietoni sau persoane din vehicule.

Asigurarea auto este cea mai căutată formă de asigurare, deoarece bunul (vehiculul) este
supus cel mai mult riscului de avariere.

Asigurarea RCA ne acoperă atunci când vine vorba să plătim pagubele produse de noi
unei terţe persoane, de acest lucru ocupându-se asigurătorul.

După explicarea obiectului asigurării RCA şi a proprietăţilor caracteristice acestui tip de


asigurare şi înţelegerea exactă a scopului ei in societate, proiectul abordeaza partea noua
a legislatiei in vigoare pentru anul 2010. De multe ori apar situaţii diverse care impun
introducerea unor modificări mai mici sau mai mari, sau doar unele completări la
articolele în vigoare.Această acţiune presupune mai puţin consultarea cărţilor de
specialitate şi stimulează întreprinderea unei activităţi elaborate de cercetare şi
documentare prin articole din reviste, publicaţii, ştiri sau proiecte legislative emise de
CSA.

1
Prevederi, norme şi condiţii

Asigurările de răspundere civilă, constituie un element important în activitatea


societăţilor de asigurare datorită faptului că vin cu ceva in plus faţă de asigurările de
bunuri şi persoane şi anume acoperirea prejudiciului provocat de către asigurat - persoană
fizică sau juridică - unor terţe persoane. În toate cazurile prejudiciile pot fi produse în
anumite împrejurări şi pentru ele se va răspunde potrivit legii.

Acest tip de asigurare oferă două avantaje: pe de o parte persoana păgubită va primi
despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, patrimoniul asiguratului va rămâne neatins,
deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite şi in baza contractului de asigurare el a
transferat riscul şi răspunderea civilă către asigurător.

Spre deosebire de situaţia întâlnită la asigurările de bunuri şi la cele de persoane, unde


eventuala vinovăţie a asiguraţilor în producerea riscului duce, de regulă, la decăderea in
drepturi a acestora, în cazul asigurărilor de răspundere civilă, culpa asiguratului este una
din condiţiile de bază care se cer a fi îndeplinite pentru ca asigurătorul să plătească
despăgubirea cuvenită terţilor păgubiţi.

In afara de faptul ca protejeaza patrimoniul asiguratului, acestea au si un rol social


important, deoarece permit persoanelor care au avut de suferit de pe urma unor accidente
sa fie despagubite prompt si integral de catre societatea de asigurari.

Pentru o delimitare riguroasa este necesar sa subliniem ca prin asigurarile de raspundere


civila pot fi acoperite prejudicii aduse de asigurat numai in anumite conditii indeplinite
cumulativ:

• In primul rand este necesara savarsirea unei fapte ilicite de catre asigurat

• In al doilea rand trebuie sa se poata dovedi existenta unui prejudiciu


(pagube materiale sau vatamari corporale produse tertei persoane)

• In al treilea rand trebuie sa existe un raport de cauzalitate intre fapta


ilicita si prejudiciul adus tertei persoane pagubite
2
• In al patrulea rand este necesara constatarea vinovatiei asiguratului care a
savarsit fapta ilicita

Clasificarea asigurărilor de răspundere civilă

După modul de reglementare din punct de vedere juridic:

- asigurări de răspundere civilă prin efectul legii ;

- asigurări de răspundere civilă facultative.

După obiectul lor :

- asigurări de răspundere civilă izvorâte din deţinerea şi utilizarea mijloacelor de


transport;

- asigurări de răspundere civilă legală sau generală.

Obiectul asigurării de răspundere civilă este constituit de prejudiciul provocat terţelor


persoane de către asigurat.Asigurătorul nu-şi asumă răspunderea decât pentru prejudiciile
care constituie obiectul relaţiilor de asigurare. Răspunderea preluată de asigurator în
cazurile cuprinse în asigurare este limitată, în mod obişnuit la anumite sume asigurate.

La asigurările de răspundere civilă auto, spre deosebire de asigurările de persoane şi de


bunuri la care intervin asiguratorul şi asiguratul (beneficiarul), intervine în plus şi terţa
persoană păgubită (care este în toate cazurile beneficiarul asigurării, fiind necunoscut la
momentul încheierii asigurării).

Asigurările de răspundere civilă auto compensează de regulă numai prejudiciile care sunt
consecinţa unor accidente. Cuprinderea în asigurarea de răspundere civilă auto a
prejudiciului, reclamă ca acesta să aibă un conţinut, să fie cert, actual şi personal, adică
repararea prejudiciului să fie solicitată numai de către persoana păgubită (formulată intr-o
cerere de despăgubire) şi de asemenea să fie direct.
3
Pentru ca societatea de asigurări sa acorde despagubirile aferente, condiţia de bază în
asigurările de răspundere civilă auto, este reprezentată de existenţa culpei asiguratului.
Despagubirile se acordă si în cazul în care cel care conducea vehiculul, raspunzător de
producerea accidentului, este o altă persoană decât asiguratul.

Între prejudiciul cauzat terţelor persoane şi culpa asiguratului trebuie să existe


întotdeauna un raport nemijlocit de cauzalitate. Astfel prin aceste asigurări se
compensează prejudiciul creat, ceea ce înseamnă că volumul despăgubirii se stabileşte pe
baza valorii pagubei şi nu în funcţie de gravitatea culpei.

In Monitorul Oficial al României, partea I, nr 812/27-11-2009 apare Ordinul 21/2009


emis de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Aici întâlnim Normele privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule.

Raspunderea asiguratorului RCA incepe:

a) din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare,
pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in
ultima zi de valabilitate a acesteia;
b) din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru
persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii
asigurarii;
c) din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii
in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii
vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/
inregistrate.
In cazul instrainarii unui vehicul in baza unor acte civile sub semnatura privata, pentru
care exista o asigurare obligatorieRCA valabila, aceasta asigurare ramane in vigoare pana
la data dobandirii calitatii de titular al inmatricularii/inregistrarii vehiculului de catre noul
proprietar. In cazul in care noul proprietar detine o asigurare obligatorie RCA pe numele
sau, aceasta va fi considerata valabila chiar daca nu s-a efectuat procedura de
inmatriculare/inregistrare pe numele sau.

4
Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate
inscrise in polita de asigurare RCA sau anterior acestei date in momentul radierii din
evidenta circulatiei.
Prin exceptie, pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului
proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing,
asigurarile obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate
inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
— noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare; si
— asiguratorul a incasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate

Stabilirea despagubirilor la Asigurarea de Raspundere Civila auto

Consideratii Generale

Asigurarea de răspundere civilă auto presupune ca victimele păgubite să primească


despăgubirea sau suma asigurată respectivă de la societatea de asigurări, iar asiguratul,
plătind prima de asigurare, nu va mai fi urmărit în justiţie de terţa persoană păgubită
pentru despăgubirile sau sumele asigurate.

De asemenea, o altă particularitate a asigurărilor de răspundere civilă auto este aceea că


răspunderea societăţii de asigurări ia naştere numai pentru pagubele cauzate bunurilor
aparţinând terţelor persoane. În aceste asigurări nu sunt cuprinse prejudiciile produse
bunurilor care aparţin asiguratului.

La stabilirea despăgubirii, in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca bază de


calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite. Pretenţiile formulate de către terţele
persoane trebuiesc susţinute cu documente doveditoare necesare evaluării daunelor.
Totuşi, nu se va depăşi valoarea bunurilor din momentul producerii accidentului şi nici
limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA.

În cazul în care o persoană cuprinsă în asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii
este vinovată de producerea unui accident în urma căreia este avariat autoturismul său, nu

5
va primi despăgubirea; în această situaţie ea va fi despăgubită numai dacă avea încheiată
o asigurare facultativă de avarii (auto casco).

De asemenea nu se acordă despăgubiri dacă accidentul s-a produs din culpa peroanei
prejudiciate, sau într-un caz de forţă majoră precum şi în cazul când autorul accidentului
a rămas neidentificat.Alte cazuri in care nu se acorda despagubiri sunt:

• Amenzi sau cheltuieli penale care il privesc pe conducatorul vehiculului asigurat


care este raspunzator pentru producerea pagubei

• Pagube produse bunurilor transportate, in cazul in care a existat un raport


contractual (de munca, comercial, civil) intre conducatorul vehiculului si
persoanele pagubite

• Accidente produse in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare

• Situatii in care conducatorul vehiculului nu face dovada valabilitatii RCA, la data


accidentului

• Prejudiciile nu se incadreaza in limitele despagubirilor mentionate prin


documentul RCA.(sub limita minima sau sumele ce depasesc limita maxima)

• Prejudicii produse, daca asiguratul poate dovedi ca vehiculul era furat.

• Prejudicii produse de dispozitive sau instalatii montate pe vehicule (folosite ca


utilaje sau instalatii de lucru)

• Pagube din transportul substantelor periculoase (radioactive, inflamabile,


explozibile, combustibile, corozive etc)

• Pretentii referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa efectuarea reparatiilor

Societatea de asigurări acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund


în baza legii, fata de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule precum şi pentru
cheltuieli făcute de asiguraţi în acţiunea civilă.

6
În cazul în care o persoană cuprinsă în asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii
este vinovată de producerea unui accident în urma căreia este avariat autoturismul său, nu
va primi despăgubirea; în această situaţie ea va fi despăgubită numai dacă avea încheiată
o asigurare facultativă de avarii (auto casco).

În unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor, societatea de asigurări


acordă despăgubiri inclusiv pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul
civil.Societăţile de asigurări acordă despăgubiri indiferent de locul în care a fost produs
accidentul de vehicul, atât în timpul deplasării cât şi în timpul staţionarii vehiculului
asigurat.

La stabilirea despăgubirii sau distrugerii bunurilor se iau ca bază de calcul pretenţiile


formulate de persoanele păgubite avându-se în vedere prevederile legale ce privesc
acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fără a depăşi valoarea acestora din
momentul producerii accidentului şi nici limita maximă a despăgubirilor stabilite prin
poliţa de asigurare RCA.

Despăgubirile pentru vehicule nu pot depăşi cuantumul pagubei, valoarea


vehiculului la data producerii accidentului şi nici limita de despăgubire prevăzută în
poliţa de asigurare RCA.Cuantumul pagubei reprezinta costul reparatiilor partilor sau
pieselor avariate ori costul inlocuirii acestora, inclusiv cheltuielile asociate (materiale,
manopera), stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate.

În cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate despăgubirile acordate de societatea de


asigurări nu pot depăşi diferenţa dintre valoarea acestora din momentul producerii
accidentului şi valoarea rămasă.

În asigurarea de răspundere civilă auto sunt cuprinse toate persoanele fizice si juridice
care au in proprietate vehicule înmatriculate in Romania ca urmare a pagubelor produse
prin accidente de vehicule pe teritoriul acesteia.

Stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la vehicule

7
O dată cu trecerea timpului vehiculul îşi va pierde din valoare, din cauza vechimii, a dării
în folosinţă sau a stării de întreţinere la care este supus de către proprietar. Această parte
din valoarea vehiculului care se pierde, poartă denumirea de uzură valorică.

Pentru a se stabili valoarea vehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din


valoarea de nou a acestora se scade uzura valorică.Aceasta se calculează prin aplicarea
coeficientului de uzură asupra valorii de nou a vehiculului la data producerii
evenimentului asigurat.

Coeficientul de uzură se va stabili în funcţie de de vechimea în exploatare, de gradul de


întrebuinţare, precum şi de kilometri parcurşi cu vehiculul. Vechimea în exploatare va fi
exprimată în unităţi de timp (ani) şi diferenţiată pe categorii de vehicule, potrivit
tabelelor cuprinzând coeficienţii de uzură.

Pentru a stabili coeficientul de uzura a unui vehicul sunt necesare :

a) data la care vehiculul, nou fiind, a fost pus în exploatare. Această dată ar trebui să fie
menţionată în documentele de identificare a vehiculului. Dacă nu se întâmplă acest lucru,
se va verifica anul de fabricaţie de pe placa de origine a acestuia.

b) numărul de kilometri pe care vehiculul i-a parcurs din momentul punerii în folosinţă şi
până la data producerii evenimentului asigurat.

Dar ce se va întâmpla în cazul în care nu cunoaştem parcursul în km realizat până la data


producerii evenimentului asigurat sau nu este în concordanţă cu starea tehnică a
vehiculului respectiv?

În această situaţie coeficientul de uzură a vehiculului avariat se stabileşte în funcţie de


vechimea în exploatare şi de starea de întreţinere a acestuia, prevăzute în tabelele
coeficienţilor de uzură.

Clasificarea stării de întreţinere a unui vehicul :

- bună;

8
- medie;

- satisfăcătoare.

a) stare de întreţinere bună;

Pentru a putea fi încadrat in această categorie, vehiculul trebuie să indeplinească


următoarele condiţii: să prezinte integritatea elementelor caroseriei, barelor de protecţie şi
capacelor de roţi, vopseaua intactă, fără exfolieri sau urme aparente de rugină a tablei,
tapiţeria fără pete, urme de uzură prematură sau rupturi, cauciucuri uzate uniform, fără să
prezinte uzuri accentuate pe flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei,
motorul fără scurgeri de ulei pe părţile laterale sau pe capotajele inferioare ale spaţiului
afectat acestuia, ceea ce ar evideţia existenţa unor probleme la reglajul direcţiei.

b) stare de întreţinere medie;

La această categorie intră vehiculele care prezintă urmatoarele caracteristici: deformări


ale caroseriei, ale barelor de protecţie sau ale capacelor de roţi până la 10 dm2, însumat pe
întreaga suprafaţă exterioară; degradări ale vopselei în ceea ce priveşte luciul, cu urme de
rugină aparentă pe o suprafaţă totală până la 10 dm2, cu exfolieri pe o suprafaţă totală de
până la 1 cm2 sau orice alte pete pe tapiţeria scaunelor.

c) stare de întreţinere satisfăcătoare.

Vehiculul prezintă: joc mare la volanul direcţiei; deformări ale caroseriei, ale barelor de
protecţie şi ale capacelor de roţi mai mari de 10 dm2, însumat pe întreaga suprafaţă
exterioară, degradări ale vopselei, pierderea totală a luciului, cu exfolieri pe o suprafaţa
totala mai mare de 1 cm2 cu urme pronunţate de rugină apărută şi zgârieturi; motorul cu
urme de ulei pe părţile superioare şi laterale, ca urmare a scurgerilor la capacul
distribuţiei al chiulasei sau pe lângă garniturile de etanşare; cauciucurile uzate neuniform
cu accentuări pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei;
tapiţeria deteriorată şi murdară.

9
Ar mai fi posibilitatea ca vehiculul să aibă executate înainte de data producerii
evenimentului asigurat reparaţii curente, inclusiv înlocuiri ale părţilor componente sau ale
pieselor originale,

În această situaţie, stabilirea coeficientului de uzură se face pe baza relaţiei:

Ur = U x K, unde :

Ur = coeficientul de uzură recalculat al vehiculului;

U = coeficientul de uzură rezultat din tabelele coeficienţilor de uzură, în baza


datelor menţionate mai sus;

A−a
K=
A

în care: K = coeficientul de corecţie a uzurii ;

A = valoarea de nou a vehiculului avariat;

a = costul total al reparaţiilor curente; inclusiv al înlocuirilor de părţi


componente sau de piese originale, executate înainte de data producerii evenimentului
asigurat, pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculului, în baza
documentaţiilor privind costul efectiv al acestora.

In cazul in care accidentul provocat de asigurat conduce la vatamarea corporala sau


decesul unor persoane , la stabilirea despagubirii, pe baza conventiei despre asigurati,
persoane pagubite si asiguratori se va urmari acoperirea pagubelor provenite dein
nerealizarea de venituri din cauza accidentului si din cheltuieli ocazionate de acel
accident.

Daca accidentul de vehicul se soldeaza cu vatamare corporala , despagubirea de asigurare


cuvenita tertului vatamat se va stabili tinandu-se cont de urmatoarele:

• Diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita


dein fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara
activitatea si /sau din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat , pe toata
perioada spitalizarii si a concediului medical.

10
• Venitul mediu lunar net realizat dein acitivitati desfasurate de catre persoana
vatamata , porbat cu documente justificative,in cazul persoanelor care nu au
calitatea de salariati.

• Salariul de baza minim brut pe economie, daca persoanele vatamate se aflau la


data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare.

• Eventuale cheltuieli determinate de accident confrom prescriptiilor medicale,


probate cu documente justificative si care nu sunt suportate dein fondurile de
asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare.

• Cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, in eventualitatea ca


prin certificatul medical se recomanda acest lucru. Astefel de cheltuieli pot ajunge
cel mult la nivelul salariului de baza minim brut pe economie.

• Daunele morale vor fi acoperite in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din


Romania.

In cazul in care in urma accidentului de vehicul se inregistreaza decesul unei


persoane , despagubirea se va stabili luand in calcul : cheltuieli de inmormantare,
cheltuileile efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase ,cheltuieli de transport
ale cadavrului , venituri nete realizate precum si alte cheltuieli efectuate de la data
producerii accidentului si pana la data decesului.

Atunci cand despagubirea privind prejudiciile produse prin accidente de vehicule


imbraca forma unor prestatii banesti periodice, sumele respective se vor plati pana
la reducereea sau incetarea starii de nevoie ori a incapacitatii de munca.

Prin plata despagubirii pe baza de conventie sau prin hotarare judecatoreasca


ramasa definitiva si irevocabila se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite
pentru prejudiciul material cauzat prin accidentul respectiv, fata de asiguratori si
asigurat si ale asiguratului fata de asigurator.

Noi reglementări, modificări ale anumitor prevederi legate de RCA

Fata de prevederile din ordinul anterior 20/2008 ,cele ,mai importante diferente stipulate
in Ordinul 21/2009 sunt:

11
• Reducerea maxima aplicabila primelor de baza RCA - 25% , cu exceptia
reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii precum
si a celor stabilite prin sistemul bonus malus.

• Comision maxim acordat intermediarilor – 15% pentru politele inchieate pana la


1/06/2010.

• Pentru politele emise cu data 1/01/2010 :

1. Se introduce sistemul bonus malus aplicabil persoanelor fizice

2. Contractele de asigurare RCA se emit numai in sistem electronic.

Normele aplicabile in anul 2010 conform Ordinului nr. 21/2009

La incheirea unui contract de asigurare RCA , asiguratorul este obligat sa emita


asiguratului urmatoarele documente:

- Polita RCA

- Vigneta

- Cartea verde cu acoperire pentru: Spatiul Economic European (UE, Norvegia,


Islanda, Lichtenstein), Elvetia, Croatia si Andorra.

Limitele de despagubire minimale prevazute in normele CSA sunt:

Pentru 2010:

- 500.000 euro/accident , echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data


accidentului , indiferent de numarul persoanelor pagubite , pentru pagube
materiale directe si indirecte

- 2.500.000 euro/accident , echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data


accidentului, pentru fiecare persoana indiferent de numarul persoanelor pentru
vatamari corporale sau deces inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

12
Pentru 2011:

- 750.000 euro/accident , echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data


accidentului , indiferent de numarul persoanelor pagubite , pentru pagube
materiale directe si indirecte

- 3.500.000 euro/accident , echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data


accidentului, pentru fiecare persoana indiferent de numarul persoanelor pentru
vatamari corporale sau deces inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

Returul de prima de asigurare RCA: pentru vehiculele care se radiaza din circulatie
sau pentru care asiguratul nu mai are calitatea de titular in perioada de asigurare , prima
de asigurare aferenta perioadei dintre data inceperii si cea a incetarii raspunderii
asiguratorului se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al
asiguratorului corespunzator numarului de luni intregi cuprinse in perioada de valabilitate
a asigurarii ( orice fractiune de luna este considerata luna intreaga).

Emiterea electronica a politelor RCA

Incepand cu 01/01/2010, politele RCA se vor emite numai in format electronic. Din
aplicatia web a asiguratorului, in conformitate cu specificatiile din manualul de utilizare.
Dupa salvarea datelor in aplicatia web polita RCA se va tipari in doua exemplare pe
hartie alb/verde cu tarile din sitemul carte verde pretiparite pe verso, din care un
exemplar se va inmana asiguratului iar celalalt se va transmite la Centrul de Administrare
Contracte conform porcedurilor in vederea verificarii, inregistrarii si arhivarii.

Aplicatia web poate fi folosita si pentru ofertare (calculul primei) iar modificarile,
anularile si rezilierile politelor RCA se pot face numai in baza de date CEUS de catre
Centrul de Administrare Contracte.

Sistemul Bonus Malus aplicat vehiculelor asigurate obligatoriu pentru


răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de
vehicule

13
Principii generale

Criteriul in functie de care se aplica sistemul bonus-malus il reprezinta numarul


evenimentelor in care a fost implicat “tandemul” vehicul – asigurat si nu valoarea
daunelor produse.

Sistemul bonus malus se aplică tarifelor practicate de către societatea de asigurare la care
asiguratul doreşte să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă.

Toate societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere


civilă sunt obligate să aplice clauza de reducere ori majorare rezultată ca urmare a
diminuării sau majorării tarifelor de bază, în funcţie de numărul accidentelor survenite.

Clauza bonus malus se aplica pentru contractele de asigurare de raspundere civila auto
incheiate pentru vehicule apartinand persoanelor fizice sau ai caror utilizatori sunt
persoane fizice.

• Politele de asigurare in baza carora nu s-a inregistrat nici un accident beneficiaza


de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

• Politele de asigurare in baza carora au fost inregistrate accidente sunt penalizate


cu malus, respectiv majorarea primei de asigurare.

Pentru aplicarea clauzei bonus malus sunt luate in calcul accidentele petrecute in perioada
de asigurare anterioara reinnoirii asigurarii.

Coeficientul de amendare corespunzator clasei de bonus malus se aplica asupra


primei de asigurare de bază stabilită în tarif de către societatea de asigurare la care se
incheie asigurarea, corespunzatoare perioadei de asigurare pentru care asiguratul solicita
incheierea asigurarii. (6 luni sau un an).

Pentru a putea incadra corect in clasa de bonus malus, pentru un asigurat,


societatea de asigurare trebuie sa cunoasca:

- clasa bonus malus in care asiguratul se incadra la incheierea contractului


anterior;

- daunele petrecute in perioada anterioara de asigurare.

In acest scop este absolut necesar ca informatiile legate de polita de asigurare, transmise
catre baza de date CEDAM de catre asiguratori, sa contina si informatia: clasa bonus
malus aplicata la incheierea contractului.

14
Sistemul aplicabil

Pentru asigurarile nou incheiate, respectiv „tandemul” asigurat nou – vehicul nou
coeficientul bonus malus este egal cu 100 % corespunzator clasei bonus malus B0.

Se stabilesc un numar de 14 clase de bonus (de la B1 la B14), carora le corespund


coeficienti de ajustare a primei de asigurare subunitari, respectiv de diminuare a primei
de asigurare, si un numar de 8 clase de malus (de la M1 la M8), carora le corespund
coeficienti de ajustare a primei de asigurare supraunitari, respectiv de majorare a primei
de asigurare.

Clasele bonus malus si coeficientii aferenti acestora sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Clasa bonus malus Coeficient aplicat asupra primei de asigurare (%)

B14 50

B13 53

B12 56

B11 59

B10 62

B9 65

B8 68

B7 71

B6 74

B5 78

B4 82

B3 86

B2 90

B1 95

B0 100
15
M1 105

M2 110

M3 115

M4 130

M5 160

M6 190

M7 240

M8 300

Evolutia claselor bonus malus la reinnoirea contractului

La sfarsitul unei perioade de asigurare, contractul de asigurare se reinnoieste pornind de


la clasa bonus malus in care asiguratul se incadra la incheierea contractului anterior si
tinand cont de daunele petrecute in perioada asigurata.

Perioadele de valabilitate a poliţelor de asigurare sunt cele de 6 luni şi 1 an. In fiecare din
aceste perioade fara evenimente care sa angajeze responsabilitatea asiguratului,
asiguratorul va aplica o reducere astfel:

a. pentru asigurări a căror valabilitate este de 6 luni se aplica o reducere de o clasa,


indiferent daca noua polita de asigurare urmeaza a se incheia pentru o perioada de 6
luni sau de un an.
b. pentru asigurări a căror valabilitate este de 1 an se aplica o reducere de doua clase,
indiferent daca noua polita de asigurare urmeaza a se incheia pentru o perioada de 6
luni sau de un an.

Coeficientul corespunzator noii clase bonus malus se aplica asupra primei de asigurare
practicata de catre societatea care incheie noua polita de asigurare, corespunzatoare
perioadei de 6 luni sau un an, functie de optiunea asiguratului.

Sunt luate în considerare şi se aplică operaţiunea de majorare a primei malus toate


cazurile în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto,
indiferent de modul de protocolare a unui eveniment de circulaţie, adică proces verbal
întocmit de poliţie ori constatare amiabilă de accident.

16
Evolutia claselor bonus malus, la reinnoirea contractelor de asigurare, in functie de
daunele petrecute, este prezentata in tabelul de mai jos:

Clauza bonus Clasele de reinnoire in functie de daunele observate


malus
1 dauna 2 daune 3 daune si mai multe

B14 B9 B6 B3

B13 B8 B5 B2

B12 B7 B4 B1

B11 B6 B3 B0

B10 B5 B2 M1

B9 B4 B1 M2

B8 B3 B0 M3

B7 B2 M1 M4

B6 B1 M2 M5

B5 B0 M3 M6

B4 M1 M4 M7

B3 M2 M5 M8

B2 M3 M6 M8

B1 M4 M7 M8

B0 M5 M8 M8

M1 M6 M8 M8

M2 M7 M8 M8

M3 M8 M8 M8

M4 M8 M8 M8

M5 M8 M8 M8

M6 M8 M8 M8

M7 M8 M8 M8
17
M8 M8 M8 M8

Situatii particulare

Pentru orice poliţă de asigurare incheiata pentru tandemul asigurat – vehicul pentru care
nu se poate face dovada continuitatii asigurarii, perioada de intrerupere fiind mai mare de
15 zile, se procedeaza dupa cum urmeaza:

- daca la ultima asigurare incheiata pentru tandemul respectiv, s-a aplicat


un bonus, acesta se anuleaza, clasa bonus malus aplicata devine B0;
- daca la ultima asigurare incheiata pentru tandemul respectiv, s-a aplicat
un malus, polita de asigurare se va incheia cu aplicarea unei majorari de
o clasa fata de clasa malus pe care asiguratul a avut-o la incheierea
ultimei polite de asigurare;
Pentru situatia in care pentru “tandemul” asigurat – vehicul se face dovada
intreruperii perioadei de asigurare pentru o perioada mai mica de 15 zile, se considera
totusi ca asigurarea are continuitate si se procedeaza conform celor mentionate mai sus.

In cazul in care asiguratul schimba vehiculul asigurat, bonusul sau malusul se transfera
automat, doar daca asigurarea continua fara intrerupere.

Atunci cand nu se poate face dovada continuitatii asigurarii, se considera a fi o asigurare


noua si se aplica un coeficient egal cu 100 – clasa B0.

In cazul in care asiguratul cumpara un al doilea vehicul, se incheie un contract nou pentru
care se aplica clasa bonus malus B0 – coeficient 100.

Atunci cand se solicita incheierea unei asigurari RCA si se constata ca asiguratul


figureaza in baza de date cu asigurare pentru un alt vehicul se procedeaza dupa cum
urmeaza:

- daca asiguratul face dovada instrainarii vehiculului respectiv, atunci


clasa de bonus malus se transfera pe noul vehicul;
- daca asiguratul nu face dovada instrainarii vehiculului respectiv, atunci
este vorba de un tandem nou si se aplica clasa de bonus malus B0;
- daca asiguratul nu poate face nici dovada instrainarii vehiculului
respectiv, si nici dovada proprietatii acestuia, atunci se aplica clasa de
bonus malus M8.

Atunci cand asiguratul inregistreaza o dauna produsa de catre persoana care a condus
vehiculul asigurat cu intentie sau sub influenta alcoolului, se penalizeaza cu clasa de
malus maxim M8, indiferent de clasa in care se situa la incheierea contractului anterior.
18
Daca in momentul producerii accidentului vehiculul asigurat era condus de o terta
persoana, fara acordul asiguratului, si acest fapt a fost raportat la Politie, aceasta dauna nu
va fi luata in considerare pentru evaluarea clasei bonus malus.

Schimbarea asiguratorului

Atunci cand asiguratul opteaza pentru a schimba societatea de asigurare, noul asigurator
calculeaza prima de asigurare tinand cont de prima sa de baza, de coeficientul bonus
malus aplicat la incheierea politei anterioare si de daunele produse in perioada de
asigurare anterioara inceperii noului contract.

Asiguratorul are obligatia de a comunica asiguratului sau o informare privind


elementele de baza, si anume:

- perioada de valabilitate a contractului;


- numarul de inmatriculare/inregistrare al vehiculului asigurat;
- numarul de identificare (seria de sasiu) a vehiculului;
- numele, prenumele, CNP-ul asiguratului (utilizatorului);
- data si locul producerii evenimentului pentru daunele provocate in perioada de
asigurare;
- coeficientul de reducere-majorare aplicat la incheierea contractului;
- data la care au fost transmise informatiile mai sus mentionate.

Aceasta informare va fi transmisa de asigurator oricand la cererea asiguratului, sau in caz


de reziliere a contractului, cu precizarea că, la expirarea totală a perioadei asigurate,
informatia se poate modifica sub rezerva apariţiei altor daune pentru care asiguratul are
responsabilitate.Aceasta permite asiguratului sa justifice antecedentele sale noului
asigurator.

În toate cazurile informatiile furnizate de asigurator vor putea fi corectate cu informatii


privind evenimentele petrecute in perioada de la emiterea adeverintei de catre vechiul
asigurator si pana la expirarea politei de asigurare RCA, care asuma responsabilitatea
asiguratului.

Consultarea bazei de date

Informatiile privind polita de asigurare precum si cele necesare incadrarii corecte in clasa
bonus malus, ce vor fi accesibile atat asiguratiilor cat si personalului implicat in
activitatea de vanzare, sunt urmatoarele:

Interogarea bazei de date porneste de la criteriul: CNP asigurat.

In legatura cu acesta programul va afisa urmatoarele elemente:

- numar inmatriculare vehicul asigurat;


19
- serie sasiu (numar de identificare/inregistrare) vehicul asigurat.
Daca asiguratul detine mai multe vehicule programul va afisa toate vehiculele
asigurate.

Agentul / Asiguratul va opta pentru tandemul care il intereseaza. In urma selectiei


programul va afisa urmatoarele informatii:

- serie si numar polita de asigurare;


- valabilitate polita de asigurare;
- clasa bonus malus aplicata la incheierea politei de asigurare;
- numarul evenimentelor intamplate in perioada de valabilitate a politei;
Pentru fiecare dintre evenimente se va afisa:

- data evenimentului;
- locul producerii evenimentului;
- cazurile de recuperare: alcoolemie, intentie, fara consimtamant.

Observatii:

- Programul va afisa polita de asigurare, in vigoare, pentru care perioada de


valabilitate expira cel mai tarziu;
- In cazul in care in acelasi eveniment au fost implicate mai multe vehicule, deci
exista mai multi pagubiti si implicit mai multe dosare de dauna, cu criteriile
privind data si locul evenimentului unice, programul le va evidentia ca fiind un
singur eveniment.
- Dosarele de dauna pentru care s-a completat campul „inchis prin neplata” nu vor
fi luate in calcul.

Acordarea malusului nu tine cont de perioada asigurata ci doar de numarul


daunelor.

Evolutia claselor bonus malus in functie de daunele petrecute s-a realizat


urmarind modelele altor state si apreciind:

- o crestere medie a primei de asigurare cu 27 % pentru o dauna;


- o crestere medie a primei de asigurare cu 47 % pentru doua daune;
- o crestere medie a primei de asigurare cu 70 % pentru trei sau mai multe daune.

O crestere mai accentuata a primei de asigurare va fi inregistrata de catre


asiguratii care se incadreaza in clasele de malus, precum si in clasele reduse de bonus
(B0 si B1).

20
Frecventa daunei, prezinta cel mai mare risc pentru piata asigurarilor auto, in
conditiile in care acest indicator inregistreaza in Romania un nivel semnificativ mai
ridicat decat celelalte state ale europene.

Bibliografie

1. Tanasescu, P. - “Asigurari moderne de bunuri si persoane”, Editura ASE,


Bucuresti, 2003.
2. Văcărel I, - “Asigurări şi reasigurări”, ed. a IV-a, Editura Expert,
Bucureşti, 2007.
3. www.csa-isc.ro
4. Ordinul 21/2009
5. Circulara 591 din 17.12.2009

21