Sunteți pe pagina 1din 5

Clasificarea asigurarilor

Asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila pot fi clasificate dupa mai multe criterii:
domeniul sau ramura la care se refera;
forma juridica de realizare a asigurarii;
riscurile cuprinse in asigurare;
sfera de cuprindere in profil teritorial;
felul raporturilor care se stabilesc intre asigurator si asigurat.

1. Asigurarile dupa domeniu sau ramura sunt:
asigurarile de bunuri;
asigurarile de persoane;
asigurarile de raspundere civila.

Asigurarile de bunuri: au ca obiect diferite valori materiale aparinand persoanelor fizice sau
juridice, care pot fi supuse aciunii unor fenomene naturale sau accidentelor. n tara noastr fac
obiectul asigurrilor de bunuri mijloacele de producie fixe i circulante, autovehiculele, navele
maritime, fluviale i aeronavele i alte categorii de bunuri aparinnd populaiei.
Asigurarile de persoane: au ca obiect persoana fizica in sine, ele ncheindu-se pentru
diminuarea consecinelor negative cauzate de calamitati naturale, accidente boli sau pentru plata
sumelor asigurate n legatur cu producerea unor elemente n viaa persoanelor. Caracteristic
pentru asigurrile de persoane este faptul c prin intermediul lor se realizeaz protecia.
economic pentru cazul producerii decesului ori invaliditaii asiguratului.
Asigurarile de raspundere civila: asigurtorul i asum obligaia de a plati despgubirea
pentru prejudiciul adus de asigurat unor tere persoane, prejudiciu ce poate fi cauzat prin
producerea unor accidente ce au ca urmare vtmarea corporal sau deces, avarierea sau
distrugerea unor bunuri sau alte pagube pentru care asiguratul raspunde conform legii.
Prin asigurrile de raspundere civil se realizeaz protectia patrimoniului asiguratului, pentru
c n cazul n care el produce un prejudiciu unor tere persoane nu apeleaz la acesta pentru a-l
acoperi fiindc asigurtorul i-a asumat raspunderea i acord despgubirea cuvenit.
2. Asigurarile dupa obiectul de activitate sunt:
asigurarile de viata;
asigurarile de autovehicule;
asigurarile maritime si de transport;
asigurarile de aviatie;
asigurarile de incendiu si alte pagube la bunuri;
asigurarile de raspundere civila;
asigurarile de credite si garantii;
asigurarile de pierderi financiare si riscuri asigurate;
asigurarile agricole.

3. Asigurarile dupa forma juridica de realizare, asigurarile de bunuri, persoane si
raspundere civila sunt:
asigurarile obligatorii sau prin efectul legii;
asigurarile facultative sau contractuale.

Asigurarile obligatorii: apara avutia nationala, interesul economic si social. Asigurarea
apare in virtutea legii fara a se cere acordul de vointa al celor care detin bunurile
respective; raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile lor sunt
stabilite prin lege.
Asigurarea obligatorie cuprinde toate bunurile de acelasi fel, deci este o asigurare totala.
Fiind totala, nu permite selectia riscurilor, de aceea si primele de asigurare obligatorie sunt mai
reduse fata de cele de la asigurarile facultative.
Suma asigurata se stabileste prin lege sub forma unor norme de asigurare pe unitati de
bunuri asigurate, inseamna ca asigurarea obligatorie este o asigurare normata. Normele de
asigurare pot fi absolute si relative. Normele de asigurare absolute pornesc de la bunurile de
acelasi fel care au valoarea cea mai mica, pentru a nu da posibiliatea asiguratilor care au astfel de
bunuri sa primeasca o despagubire mai mare decat valoarea bunului. Astfel apare necesitatea de
a completa asigurarea obligatorie cu una facultativa, pentru a putea acoperi diferenta dintre
valoare reala a bunului si norma dee asigurare. .n cazul asigurrii obligatorii a deintorilor de
autovehicule pentru cazurile de raspundere civil , suma asigurat privind pagubele produse la
bunuri prin accidente de autovehicule este stabilit sub forma de limit minim i limit maxim
pentru prejudiciul material cauzat terelor persoane.
n Romnia n prezent sunt asigurai obligatoriu deinatorii de autovehicule (persoane fizice i
juridice) pentru cazurile de rspundere civil , respectiv pentru pagubele i vtmrile corporale
produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul rii .
Asigurarea de rspundere civil auto se practic sub forma obligatorie aproape n
toate rile din Europa.
Asigurarea obligatorie este fara termen, actionand tot timpul cat exista bunul asigurat. Daca
un bun asigurat obligatoriu a fost inlocuit cu un altul, din diferite motive, asigurarea ramane
valabila in continuare, deci raspunderea si obligatiile celor doua parti nu sunt limitate de
timp.
La asigurarile obligatorii asiguratorul raspunde automat, din momentul in care asiguratul intra
in posesia bunului, iar plata despagubirii nu este conditionata de achitarea prealabila a
primei de asigurare, pentru ca termenul de achitare a primei este stabilit prin lege. Daca
primele scadente nu sunt achitate la termen, asiguratorul poate solicita plata majorarilor de
intarziere si chiar sa retina din despagubire, primele restante.
Asigurarile facultative: apar in baza contractului de asigurare dintre asigurator si asigurat.
Incheierea asigurarii facultative depinde de vointa asiguratilor care sunt singurii care pot decide
in legatura cu contractarea asigurarii.
Asigurarile facultative se incheie pentru riscurile necuprinse in asigurarile obligatorii sau
chiar pentru completarea asigurarilor obligatorii in scopul de a primi o despagubire sau o suma
asigurata mai mare.

Trasaturile specifice ale asigurarii facultative:
iau fiinta numai in baza acordului de vointa al partilor, prin contractul de asigurare;
nu este totala, cuprinde doar o parte din bunurile existente aflate in posesia persoanelor;
suma asigurata nu este stabilita de norme, ci de propunerea asiguratului si limita
maxima din valoarea reala a bunului la momentul incheierii asigurarii;
sumele de la asigurarile de persoane facultative sunt stabilite prin regulamentul de
asigurare;
sunt mobile, pentru ca ofera conditii de stabilire a asigurarii in functie de interesele si
posibilitatile materiale ale asiguratului;
permit completarea asigurarilor obligatorii;
este valabila numai pentru o anumita perioada de timp, stabilita clar in contractul de
asigurare; la expirarea duratei de asigurare raspunderea asiguratorului inceteaza
indiferent daca in aceasta perioada s-a produs sau nu riscul asigurat;
intra in vigoare numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor stabilite in contractul de
asigurare;
intarzierea platii primelor de asigurare poate duce la rezilierea contractului de
asigurare;
daca apar pagube inaintea platii primei de asigurare sau dupa trecerea termenului pentru
achitarea primei, asiguratorul nu plateste despagubirea.

4. Asigurarile dupa riscurile cuprinse in asigurare se clasifica in:
asigurari impotriva incendiilor, trasnetelor, exploziilor etc., sunt pentru cladiri, constructii,
utilaje si instalatii, mijloace de transport, mobilier etc.;
asigurari impotriva grindinilor, furtunilor, inundatiilor etc., de regula pentru culturile agricole;
asigurari pentru boli si accidente la animale;
asigurari impotriva avariilor si altor riscuri specifie la mijloacele de transport in timpul
stationarii si al mersului, la transportul intern si international;
asigurari impotriva unor evenimente ce apar in viata oamenilor: deces, boli, accidente etc.,
care pot duce la pierderea temporara sau definitiva a capacitatii de munca, sunt asigurarile de
persoane;
asigurari impotriva cazurilor de raspundere civila la prejudiciile cauzate tertelor persoane prin
efectuarea diferitelor activitati.

5. Asigurarile dupa sfera de cuprindere in profil teritorial sunt:
asigurarile interne;
asigurarile externe.

Asigurarile interne au urmatoarele caracteristici de regula:
partile contractante domiciliaza in aceeasi tara;
bunurile, persoanele si raspunderea civila se afla pe teritoriul aceleasi tari;
riscurile asigurate se produc pe teritoriul aceleasi tari;
primele de asigurare, despagubirile si sumele asigurate se exprima in moneda nationala.
Asigurarile externe au caracteristic faptul ca apar la bunurile, persoanele si raspunderea civila
care ies de pe teritoriul tarii in care se incheie contractul de asigurare. Una dintre partile
contractante sau beneficiarul asigurarii domiciliaza in alta tara sau obiectul asigurarii sau riscul
asigurat este pe teritoriul altei tarii. De regula platile la acest tip de asigurari se fac in valuta, de
aceea mai sunt cunoscute si ca asigurari in valuta. Asigurarile externe sunt determinate in primul
rand de relatiile economice dintre state.
6. Asigurarile dupa felul raporturilor care se stabilesc intre asigurator si asigurat sunt:
asigurarile directe;
asigurarile indirecte sau reasigurarile.
Asigurarile directe: au raporturi de asigurare care se stabilesc direct intre asigurati si asigurator in
baza contractului de asigurare sau in baza legii.
Asigurarile indirecte (reasigurarile): au raporturi care se stabilesc de fiecare data intre
doua societati de asigurare, dintre care una este reasigurat (cedent) si cealalta reasigurator.
Reasigurarea are la baza contractul de reasigurare, prin care reasiguratul cedeaza
reasiguratorului o parte din raspunderile pe care si le-a asumat prin contractul de asigurare si o
parte din primele incasate. Reasiguratorul isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele suferite
de bunurile cuprinse in contractul de asigurare, in limitele mentionate in contractul de
reasigurare.
Prevederile contractului de reasigurare deriva din contractul de asigurare, fara sa existe
vreun raport juridic intre reasigurator si asigurat. Reasigurarea este o asigurare a asiguratorului
direct, fiind unn raport numai intre persoane juridice care sunt institutii sau societati de asigurare.