Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI


ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
SPECIALIZAREA „FINAŢE ŞI BĂNCI”

Profesor: As. Drd. Angelica Cozorici


Realizator:
Anul: II
Grupa: a II-a
CUPRINS

Introducere ……………………………………………………………………………… 3
ASIROM………………………………………………………………………………… 4
Cine este Vienna Insurance Group?..……………………………………………………. 5
Cine este Asirom?.............................................................................................................. 6
Topul societăţilor de asigurare în 2008............................................................................. 7
Tipuri de asigurări............................................................................................................. 8
Medical Select Plus............................................................................................... 9
Medical select..................................................................................................... 10
Asigurarea Facultativă pentru Călătorii în Străinatate........................................ 11
Asigurarea Mixtă de Viaţă şi Accidente.............................................................. 13
Educaţional ASIG - Asigurarea facultativă a elevilor şi studenţilor................... 14
Global - Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă................................................. 16
Prospera - Asigurarea de pensie cu acumulare de capital şi reevaluare............. 18
Profesional ASIG................................................................................................. 19
Apartamentul....................................................................................................... 21
Buchet Rural........................................................................................................ 23
Phoenix All Risks - Asigurarea clădirilor şi a altor construcţii........................... 24
Business IMM - Soluţia completă de protecţie a afacerii tale............................ 26
CASCO - Asigurarea facultativa de avarii si furt auto....................................... 27
RCA – Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto................................... 29
Constatare amiabilă de accident.......................................................................... 31
Bibliografie......................................................................................................... 32

2
Motto :

“Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvantul “asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe


fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii
întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru
totdeauna….Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci asigurarea protejează familia în cazul
ivirii unei nenorociri şi a unor pagube ireparabile…..” Winston Churchill

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, mulţi oameni întelepţi au facut referiri, în cugetările lor, la
asigurări. Motivul este legat de grija oamenilor pentru prezent şi, mai ales, pentru viitor, pentru
că dintotdeauna s-au gândit să se apere de ceea ce le poate produce pagube sau suferinţe:
duşmani, intemperii, accidente, moarte…. faptul că orice casă care se construieşte, orice maşină
care se cumpără, orice credit care se obţine, orice copil care se naşte,implică aproape automat,
şi încheierea cel puţin a unei poliţe de asigurare, confirmă acest mod de gândire în întreaga
viaţă.1
Asigurarea exprimă în principal o protecţie financiară pentru pierderile suferite de
oameni sau companii, datorate unor diverse riscuri. Acordul de voinţă este primul principiu de
bază care permite realizarea unui contract între asigurat şi asigurător, prin care asiguratul
beneficiază de protecţie pentru riscurile pe care şi le-a asumat asigurătorul. Asigurătorul, printr-
un contract de asigurare se obligă să plătească contravaloarea daunelor în cazul producerii
unuia din riscurile asumate.
Un alt principiu pe care îl are asigurarea este principiul mutualităţii prin care fiecare
asigurat contribuie cu o sumă de bani, numită primă de asigurare, la crearea fondului de
asigurare din care asigurătorul acoperă daunele suferite de asiguraţi.
Scopul asigurării îl constituie protecţia financiară, respectiv repunerea asiguratului în
situaţia patrimonială existentă înaintea producerii evenimentului asigurat şi nu obţinerea de
profit.

1
Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale. Ed. ALLBECK, Bucureşti, 2000 – Violeta
Ciurel

3
Fondată în 1923, prima societate “ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ” a fost una dintre
cele mai puternice şi solide companii de asigurări pe piaţa internă în perioada interbelică, fapt
ce i-a permis să ofere un puternic avânt şi sprijin capitalului autohton în formare.
Şansa constituirii unei noi societăţi de asigurare şi reasigurare, cu acelaşi nume şi de
acelaşi calibru, a apărut după anul 1989, când, în noile condiţii social – economice create de
trecerea la o economie de piaţă, legislativul a hotarât desfiinţarea monopolului de stat deţinut
de Administraţia Asigurărilor de Stat (ADAS) din 1952 până în 1990 şi crearea cadrului
legislativ privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale pe acţiuni în
domeniul asigurărilor prin apariţia Legii nr. 47 / 1991.
În acest cadru legislativ, prin Hotărârea Guvernului nr. 1279 s-a înfiinţat societatea
comercială “ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ” S.A. (ASIROM).
Societatea comercială “ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ” S.A. – ASIROM s-a înfiintat
ca persoană juridică de la data de 01 ianuarie 1991, ca societate comercială pe actiuni.
La înfiinţare, capitalul social iniţial de 3 miliarde lei, a fost în întregime subscris şi
vărsat de statul român, în calitate de unic acţionar. În urma unor reevaluări de mijloace fixe,
capitalul social a fost majorat în anul 1992 la 3,5 miliarde lei, în 1994 la 10,5 miliarde lei,
ajungând la finele anului 2001 la 320,6 miliarde lei. În această poziţie de prestigiu, ASIROM
este recunoscut:
- de către asiguraţi, drept unul dintre cei mai importanţi furnizori de produse şi servicii,
dedicat respectării angajamentelor şi servirii exemplare a intereselor şi aşteptărilor clienţilor
săi;
- de către concurenţi, drept o societate deschisă către conlucrare şi parteneriat, pe baza
principiilor concurenţei loiale, respectului şi integrităţii în afaceri;
- de către angajaţi şi parteneri, drept un loc de muncă cu perspective şi o bună investiţie
pe termen lung.
Scopul societăţii este desfăşurarea activităţii de asigurare-reasigurare prin acceptarea de
riscuri în schimbul plăţii unor prime de către asiguraţi şi, respectiv, reasiguraţi şi prin plata
despăgubirilor sumelor asigurate în cazul producerii evenimentelor asigurate, în vederea
compensării daunelor şi a realizării de profituri; desfăşurarea activităţii de intermediere şi

4
prestării de servicii în domeniul asigurarilor, precum şi a altor activităţi conexe sau utile
atingerii scopului societăţii, în vederea realizării de profituri. ASIROM intră în relaţie cu toate
segmentele populaţiei şi economia romanească, având în 1998 peste 1.500.000 contracte de
asigurări de viaţă şi peste 2.100.000 în cadrul ramurilor non-viaţă.
2007 s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii de imagine
notabile pentru ASIROM, rămânând în istorie drept anul cand compania de asigurări s-a
alaturat marii familii a Grupului Lider pe piaţă de asigurări din Europa Centrala şi de Est
VIENNA INSURANCE GROUP. Acum, ASIROM face parte din grupul celor 40 de companii
din regiune care consolidează echipa VIENNA INSURANCE GROUP.

Cine este VIENNA INSURANCE GROUP?

Cu peste 180 ani de tradiţie în business-ul siguranţei, VIENNA INSURANCE GROUP


(VIG) dispune de o putere financiară considerabilă, care îi permite să-şi menţină independenţa
şi să-şi continue creşterea în ţările Europei Centrale şi de Est. În martie 2008, Bursa de valori
din Viena a lansat indicele VONIX, în calculul căruia au intrat primele 29 de companii din
Austria, între care VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) îşi aduce o contribuţie importantă.
Cu sediul în Viena, grupul este activ prin filialele şi holdingurile de companii de asigurări în
ţări precum: Albania, Bulgaria, Germania, Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Ceha, Turcia, Ungaria,
Ucraina şi Belarus. De asemenea, VIENNA INSURANCE GROUP are sucursale în Italia şi
Slovenia. Pe piaţa austriacă, grupul este reprezentat de către Wiener Stadtische Versicherung
AG Vienna Insurance Group, Donau Versicherung, Sparkassen Versicherung şi Bank Austria
Creditanstalt Versicherung. De asemenea, VIENNA INSURANCE GROUP este acţionar
minoritar în Wustenrot Versicherung.
Pe plan international, VIENNA INSURANCE GROUP este percepută cu urmatoarele
atribute:

• Unul dintre liderii pieţei de asigurări din Europa Centrala şi de Est;

• Peste 180 ani de experienţă;

• Siguranţă şi securitate;

• Potenţial de creştere permanentă.

5
Cine este ASIROM?

ASIROM este în primul rând o companie care oferă soluţii viabile clienţilor săi,
adaptându-şi permanent produsele şi tarifele la tendinţele pieţei, respectându-şi totodată
obligaţiile asumate prin contractele de asigurare. Este unul din cele mai importante motive
pentru care ASIROM a fost votată pentru al treilea an consecutiv ca fiind cel mai de încredere
asigurător al Romaniei.

ASIROM înseamnă mai mult decât o companie de asigurări; ASIROM înseamnă


pentru clienţii săi prietenul statornic şi partenerul puternic care le oferă "pachete" de beneficii:

• Poliţe "croite" în funcţie de doleanţele clientului;

• Reţea teritorială naţională puternică;

• Experienţă şi stabilitate;

• Putere financiară şi know-how internaţional al VIENNA INSURANCE


GROUP.
Calitatea deosebită a produselor şi serviciilor ASIROM a condus la acordarea de către
binecunoscutul organism de certificare Moody International a certificatului standardului
calităţii ISO 9001.
ASIROM este mai mult decât o Companie de Asigurări ASIROM este un prieten şi
partener puternic şi experimentat al oricărui român. ASIROM işi tratează clientul ca pe un
prieten oferindu-i un "pachet" de beneficii:

• Portofoliu de produse de asigurare adaptat cerinţelor pieţii

• Consilierea şi particularizarea poliţei conform cu cerinţele clientului

• Reţea de distribuţie puternică, prezentă în orice colţ al ţării

• Ani de experienţă şi stabilitate


Dezvoltarea societăţii de asigurare şi reasigurareASIROM S.A. a avut la bază stabilitate
financiară, o echipă managerială performantă care acorda o importanţă deosebită pregătirii
profesionale a personalului din sucursalele şi agenţiile aflate în peste 200 de oraşe din
România. Aceşti profesionişti oferă peste 80 de produse de asigurare care satisfac cerinţele unei
pieţe din ce în ce mai competitive.
ASIROM se află printre primele locuri în topul asigurărilor din România.

6
7
TIPURI DE ASIGURĂRI :

• Medical Select Plus

• Asigurarea Facultativă de Accidente

• Asigurarea Facultativă pentru Călătorii în Străinătate

• Asigurarea Mixtă de Viaţă şi Accidente

• Educational ASIG

• Global - Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă

• Medical Select - Asigurarea medicală pentru intervenţii chirurgicale

• Prospera - Asigurarea de pensie cu acumulare de capital şi reevaluare

• Asigurări de Viată

• Profesional ASIG

• Apartamentul

• Buchet Rural

• Răspundere Civilă Generală

• Business IMM - Soluţia completă de protecţie a afacerii tale

• Phoenix

• Phoenix All Risks

• Răspundere Civilă Generală

• CASCO

• RCA

8
Medical Select Plus

ASIROM Vienna Insurance Group oferă, cu MEDICAL SELECT PLUS, o poliţă de


sănătate completă.

Asigurarea de sănătate MEDICAL SELECT PLUS garantează tratamentul medical la


cele mai înalte standarde, în clinici şi spitale din Romania, precum şi în peste 135 de spitale din
Austria, în limita a 100.000 euro pe an pentru fiecare asigurat sau coasigurat.

Se decontează direct costurile privind spitalizarea, tratamentul medical în spital şi


intervenţiile chirurgicale, în rezervă privată cu 1 - 2 paturi şi masa care se obişnuieşte a se servi
în spital, medicamente şi materiale medicale prescrise pacientului spitalizat, tratament în
camera de urgenţă, onorariile datorate medicilor licenţiaţi, chirurgilor şi anesteziştilor, costul
radioterapiei, chimioterapiei, radiologiei, consultaţiilor necesare urmaririi evoluţiei bolii,
precum şi tratamentul ambulatoriu (acesta în limita a 1.000 euro pentru fiecare pacient).

Director General ASIROM Vienna Insurance Group domnul Mag. Dr. Boris Schneider
a declarat că pentru ca MEDICAL SELECT PLUS să ofere o protecţie excelentă clienţilor săi,
s-a decis să se colaboreze cu Global Benefits Group, un furnizor de talie mondială de soluţii
complete de asigurări de sănătate, incluzând servicii de asistenţă şi reasigurare.

Noul produs se adresează atât cetăţenilor români, cât şi celor rezindenţi în Romania.

Coasiguraţi pot fi soţul/soţia asiguratului, precum şi copiii biologici sau adoptaţi. O


caracteristică aparte o reprezintă faptul că în situaţia în care sunt cuprinşi în asigurare grupuri
de peste 20 de asiguraţi, MEDICAL SELECT PLUS acoperă şi urmările bolilor preexistente.

Medical Select - Asigurarea medicală pentru intervenţii chirurgicale

ASIROM, prin asigurarea MEDICAL SELECT, oferă sprijinul financiar necesar în


cazul intervenţiilor chirurgicale efectuate în oricare unitate aleasă, din ţară sau străinatate.

Cine se poate asigura?

• Orice persoană fizică rezidentă sau domiciliată în Romania cu vârsta cuprinsă


între 16 şi 64 ani;

Coasigurat

• Fiul / fiica asiguratului în vârstă de peste 3 ani

9
• Soţul / soţia ori părintele acestuia în vârstă de până la 64 ani.

Grupuri

• Angajaţii unei persoane juridice, caz în care aceasta are calitatea de contractant.

Ce riscuri pot fi acoperite?


Plata unei indemnizaţii pentru intervenţii chirurgicale ca urmare a unei boli sau a unui
accident, inclusiv în legatură cu starea de graviditate efectuate în unităţi sanitare publice sau
private din România sau din afara ţării, în funcţie de opţiunea asiguratului;
Poliţele de asigurare se încheie pentru intervenţii chirurgicale conform următoarelor
programe:

a. Programul "AUR", cu sume asigurate de 10.000 Euro, pentru intervenţii


chirurgicale clasificate ca dificile sau complexe, 3.000 Euro pentru intervenţii
chirurgicale de dificultate medie şi 1.500 Euro pentru cele cu grad redus de
dificultate.

b. Programul "ARGINT", cu sume asigurate de 5.000 Euro pentru intervenţii


chirurgicale clasificate ca dificile sau complexe, 1.500 Euro pentru intervenţii
chirurgicale de dificultate medie şi 500 Euro pentru cele cu grad redus de
dificultate.

Durata asigurării: 1 an, cu reînnoire pe aceeaşi perioada;

Valabilitate: oriunde în lume

Ce avantaje oferă asigurarea?

Flexibilitate

Asiguratul are deplină libertate de a alege medicul şi unitatea medicală, atât în ţară cât
şi în străinătate.Asiguratul poate opta pentru diverse nivele de acoperire (programele "AUR"
sau "ARGINT").

Operativitate la încheierea poliţei, fără a fi necesar consultul medical prealabil.


Plata sumei asigurate se face, de regulă, în baza documentelor medicale prezentate de asigurat.

Promptitudine la plata sumei asigurate menţionate în contract în funcţie de programul


ales şi de gradul de dificultate al intervenţiei chirurgicale.

10
Asigurarea Facultativă pentru Călătorii în Străinatate

Sănătatea noastră şi a familiei noastre reprezintă o prioritate pentru fiecare dintre noi.
Bucuria unei călătorii poate fi umbrită, din păcate, de evenimente neprevăzute şi nedorite. În
aceste cazuri ASIROM, prin Asigurarea Facultativă pentru Călătorii în Străinătate, este alături
de tine şi îţi oferă sprijinul financiar necesar.

Cine se poate asigura?

Orice persoană care călătoreşte în străinătate cu vârsta minimă de 1 an şi maximă de 75


ani.

Ce riscuri pot fi acoperite?

a. Îmbolnăvire (boala) neaşteptată şi imprevizibilă care ameninţă sănătatea şi/sau


viaţa persoanei respective;

b. prejudiciere corporală ca urmare a unui accident;

Accidentele cuprinse în asigurare sunt evenimente subite, provenite din afară şi fără
voinţa asiguratului, de natură mecanică, chimică sau fizică, cu urmări imediate asupra
potenţialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual;

c. deces ca urmare a îmbolnăvirii neaşteptate şi imprevizibile sau a unui accident.


Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea?

 Asigurarea poate fi încheiată pentru durate de la 2 zile la 365 zile, de persoane


fizice sau juridice care au domiciliul stabil, respectiv sediul permanent în România.
Care este suma asigurată?
Sumele asigurate sunt de 5.000 Euro, 10.000 Euro, 30.000 Euro si 50.000 Euro.
Cum se plătesc primele de asigurare?
Prima de asigurare se plăteşte integral, anticipat, în raport cu durata asigurării, suma
asigurată şi programul de asigurare ales. Prima de asigurare se plateşte în Euro, asiguratorul
având însa dreptul să accepte plata acestor prime şi în USD sau lei.
Persoanele care călătoresc în străinătate în scopul angajării într-o activitate productivă
sau pentru orice prestare de muncă fizică, pot fi primite în asigurare numai dacă plătesc o primă
majorată cu 100 %. Persoanele care călătoresc în străinătate pentru prestare de activitate în

11
construcţii vor plăti o primă majorată cu 150%. Şoferii profesionişti vor plăti o primă majorată
cu 50%.
Sportivii (profesionişti sau amatori) care călătoresc în străinătate pentru a participa la
competiţii sportive, pot fi cuprinşi în asigurare numai dacă plătesc o primă majorată cu 100% ;
aceeaşi majorare a primei se aplică şi asiguraţilor care în timpul călătoriei practică ocazional
sporturi de iarnă (ski, snowboard, patinaj etc.).
Pentru persoanele în vârstă de peste 61 ani prima de asigurare se majorează astfel:

 100 % pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 61 şi 65 ani


inclusiv ;

 200 % pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 66 şi 70 ani


inclusiv ;

 300 % pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 71 şi 75 ani


inclusiv.

Ce avantaje aduce încheierea acestei asigurări?


Rambursarea cheltuielilor medicale în caz de:

 îmbolnăvire;

 prejudiciere corporală ca urmare a unui accident;

 decesului ca urmare a îmbolnăvirii neaşteptate şi imprevizibile


sau, a unui accident.

Reducerea primei de asigurare cu 25%, în cazul încheierii de poliţe individuale


pentru copii în vîrstă de la 1 an (vîrsta minimă pentru cuprinderea în asiguarare) pînă la 18 ani.
Reducerea primei de asigurare cu 10%, în cazul încheierii de poliţe familiale, pentru
fiecare membru al familiei, inclusiv pentru copiii minori
Reducerea primei de asigurare pentru grupuri organizate, astfel:

 10-20 persoane, primele de asigurare se reduc cu 10%;

 21-50 persoane, primele de asigurare se reduc cu 15%;

 peste 51 persoane, primele de asigurare se reduc cu 20%.

12
Asigurarea Mixtă de Viaţă şi Accidente

Cine se poate asigura?

Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 16 şi 65 ani, fără a depăşi 75 ani la expirarea
poliţei de asigurare.

Suma la care se poate încheia asigurarea

Asigurarea poate fi încheiată pentru orice sumă, începand de la 200 USD (echivalentul
in lei).

Beneficiarii asigurării

Suma asigurată este încasată de:

- asigurat: la termenul de expirare a poliţei, invaliditate permanentă totală sau


parţială;

- beneficiarii desemnaţi la expirare sau la decesul asiguratului.


Ce riscuri pot fi acoperite?

• supravieţuirea la termenul de expirare;

• decesul din orice cauză;

• invaliditatea permanentă, parţială sau totală din accident;

• scutirea asiguratului de la plata primelor de asigurare în cazul dobândirii unei


invalidităţi mai mari de 50% pe parcursul valabilităţii poliţei de asigurare.

Primele de asigurare
Primele de asigurare pot fi plătite integral, anticipat, sau la cererea asiguratului; ele pot
fi plătite şi eşalonat, în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare.
Ce beneficii aduce încheierea acestei asigurări?

13
Suma asigurată, în cazul:

• expirării poliţei de asigurare;

• decesului asiguratului din altă cauză decât accident (suma va fi platită


beneficiarilor desemnaţi).

• de 6 ori suma asigurată în cazul decesului asiguratului din accident sau


dobândirii unei invalidităţi permanente din accident pe perioada de valabilitate a
poliţei de asigurare.

Suma de rascumparare, in cazul retragerii inainte de termenul de expirare a politei de


asigurare.
Suma asigurata redusa, cand asiguratul a incetat plata primelor de asigurare, in cazul:

• expirarii politei de asigurare (daca nu a fost solicitata suma de rascumparare);

• decesului asiguratului (suma va fi platita beneficiarilor desemnati).

Excedentul, in proportie de 85%, din dobanda obtinuta pe perioada de valabilitate a


politei prin investirea partii din prima de asigurare aferenta riscului asigurat.

Posibilitatea de reactivare a politei in termen de 3 ani de la plata ultimei rate de prima,


prin plata integrala a ratelor de prima restante sau cu prelungirea termenului de expirare al
politei de asigurare.

Educaţional ASIG - Asigurarea facultativă a preşcolarilor, elevilor şi


studenţilor

Siguranta propriei familii reprezinta o prioritate pentru fiecare dintre noi.


Copiii sunt imprevizibili. Sunt intotdeauna supusi tentatiei de a face ceva iesit din comun, de
aceea protectia lor este cu atit mai necesara.

Cine se poate asigura?

• Prescolarii, elevii sau studentii care frecventeaza cursurile organizate de


institutiile de educatie / invatamant acreditate sa functioneze in sistem public sau

14
privat si care sunt cetateni romani sau de alta cetatenie, domiciliati sau rezidenti in
Romania, in varsta de minim 5 ani.

Perioada de asigurare

• Contractul de asigurare se incheie pentru durate de 1 an, 6 luni sau 3 luni la


sume asigurate convenite cu asiguratorul, iar prima de asigurare se plateste
integral, anticipat.

Suma la care se poate incheia asigurarea

• Sumele asigurate minime la care se poate incheia asigurarea sunt de 1.000 lei
pentru riscul de invaliditate permanenta totala din accident si 500 lei pentru riscul
de deces din accident.
Polita se poate incheia si la sume asigurate reprezentand pana la de 10 ori multiplul
sumelor amintite mai sus.
Beneficiarii asigurarii

• Asiguratul, beneficiarii desemnati de acesta sau mostenitorii legali.

Ce riscuri pot fi acoperite?

• Invaliditate permanenta si deces din accident;

• Invaliditate temporara din accident

• Raspundere civila legala ca urmare a avarierii ori distrugerii din culpa


prescolarului, elevului sau studentului asigurat a unor bunuri patrimoniale care
apartin unitatii de educatie / invatamint pe care acestia o frecventeaza ori
patrimoniului taberelor organizate prin aceste unitati.

Ce beneficii ofera asigurarea?

Flexibilitate - la cerere poate fi cuprins in asigurare, printr-unul si acelasi contract, un


grup de prescolari, elevi sau studenti, pe baza unui tabel nominal si pentru aceleasi sume
asigurate ori indemnizatii zilnice, cu conditia platii primelor de asigurare corespunzatoare.
Astfel, se va emite o singura polita de asigurare, la care se va anexa tabelul cuprinzand toti
membrii grupului cuprinsi in asigurare.

15
Promptitudine la plata despagubirilor. ASIROM plateste indemnizatii zilnice, atat
pentru perioada de spitalizare, cat si pentru zilele de convalescenta.

Prime accesibile: pentru o polita pe o perioada de 6 luni, incheiata pentru un elev in


varsta de 9 ani, se plateste o prima de asigurare de 12,02 lei, acoperirile fiind:

• 1.000 lei, suma aigurata pentru deces;

• 2.000 lei, suma asigurata in caz de invaliditate permanenta totala din accident;

• 30 lei indemnizatie zilnica, in caz de spitalizare si convalescenta ca urmare a


unui accident;

• 450 lei suma maxima ce poate fi platita pentru avarierea sau distrugerea de catre
asigurat, a unor bunuri patrimoniale apartinand unitatii de invatamint pe care o
frecventeaza, ori patrimoniului taberelor organizate prin aceste unitati.

Global - Asigurarea mixta de viata reevaluabila

Cine se poate asigura?

• orice persoana fizica/persoana juridica (angajati) intre 16 si 65 de ani, care sa nu


depaseasca 75 ani la expirarea platii primelor;

• perioada minima de asigurare 3 ani si maxima de 25 ani, perioada de plata a


pensiei intre 4 si 30 ani.

Beneficiarii asigurarii

• asiguratul la : rascumparare; expirarea platii primelor;

• alta persoana (beneficiar), la: decesul asiguratului / expirarea asigurarii sau la


plata pensiei;

• mostenitorii legali la : decesul asiguratului / expirare sau cand nu s-a desemnat


un beneficiar pe perioada platii pensiei.

Varsta beneficiarului / lor

• nerestrictionata.

Nu se primesc in asigurare

16
• persoane cu invaliditate mai mare de 50%;

• persoane care nu sunt in conformitate cu normele medicale ASIROM.

Ce riscuri pot fi acoperite?

Riscuri de baza

• supravietuirea la expirare (plata sumei asigurate + cotele de excedent aferente


sumei asigurate la expirarea politei);

• decesul de orice cauza.

Riscuri suplimentare

• decesul din accident;

• invaliditatea permanenta totala / partiala din accident;

• invaliditatea temporara din accident;

• invaliditatea temporara din boala.

Ce beneficii ofera asigurarea?

• Asigurarea acopera sase riscuri, in orice combinatie;

• Aveti posibilitatea de a plati in rate prima de asigurare (rate lunare, trimestriale,


semestriale, anuale);

• La contractarea asigurarii puteti alege moneda de plata: EURO, USD sau LEI;

• Plata sumei asigurate se poate face dintr-o data, sub forma de pensie lunara, pe
timp limitat;

• Pe parcursul asigurarii, benefiati de majorarea sumei asigurate, prin acordarea


de excedente care reprezinta 90% din fructificarea realizata de ASIROM (inclusiv
in cazul rascumpararii);

• De asemenea, puteti opta pentru indexarea primelor si sumei asigurate la


inceputul fiecarui an (dupa primul an de asigurare si pana la ultimul an);

• Se poate acorda o amanare a inceputului platii pensiei, cu 1-5 ani;

• De asemenea, puteti obtine o pasuire de 2 luni pentru neplata primelor de


asigurare;

• Va puteti retrage din asigurare, inainte de expirarea platii primelor sau pe


perioada platii pensiei, prin rascumpararea asigurarii;

17
• Daca un timp nu ati mai platit primele de asigurare, asigurarea poate deveni din
nou activa, optind pentru reactivare, cu conditia ca neplata primelor de asigurare sa
nu depaseasca 3 ani;

Prospera - Asigurarea de pensie cu acumulare de capital si reevaluare

Cine se poate asigura?

• Orice persoana indiferent de varsta sau cetatenie;

• Chiar si copiii nou nascuti, oferind astfel posibilitatea parintilor de a le acorda,


in viitor, rente pentru studii, majorat sau anumite sume platite la evenimente
fericite ce vor urma in viata lor (casatorie, nasterea unui copil).

Beneficiarii asigurarii

Orice persoana, indiferent de varsta (parintii sau bunicii asiguratului ? in calitate de


beneficiari), pot sa primeasca suma asigurata sub forma de pensie.

Nu se primesc in asigurare

• Persoanele cu invaliditate mai mare de 50%;

• Persoanele care nu sunt in conformitate cu normele medicale ASIROM.

Ce riscuri pot fi acoperite?

Riscuri de baza

• Supravietuirea la expirare

Riscuri suplimentare

• Invaliditate permanenta din accident;

• Deces din accident, pentru persoanele cu varsta peste 5 ani inclusiv.


Ce beneficii ofera asigurarea?

• Suma asigurata este garantata, iar prin contract, se beneficiază de cote de


excedent importante (se retine, pentru administrare, numai 10% din dobanda
anuala realizata de ASIROM prin plasamente 100% sigure);

• Drepturile din asigurare primite la expirare sunt scutite de plata impozitului pe


venit;

18
• Posibilitatea pentru a fi protejati optim, din punct de vedere financiar. Suma
asigurata poate sa fie platita: dintr-o data, la expirarea perioadei de plata a primelor
de asigurare; lunar, sub forma de pensie pe termen limitat, pe o perioada intre 4 si
30 ani; sau sub forma de pensie viagera; o parte dintr-o data si restul sub forma de
pensie pe termen limitat sau viagera;

• Se poate ajusta valoarea contractului de asigurare prin indexarea primelor, dupa


primul an de asigurare si pana la inceputul penultimului an de plata a primelor;

• Primele platite partial isi pastreaza valoarea: daca din diverse motive nu se mai
poate continua plata primelor de asigurare, contractul ramane valabil pentru o suma
asigurata redusa;

• Conditiile avantajoase de plata a primelor: perioada de achitare cuprinsa intre 3


si 50 de ani, se poate opta pentru plata in rate lunare, trimestriale, semestriale,
anuale, cu posibilitatea de a obtine o păsuire de doua luni.

Profesional ASIG

Cine se poate asigura?

ASIROM incheie contracte de asigurare pentru cazurile de accidente ale angajatilor la


cererea si in contul persoanelor juridice cu sediul in Romania.
Contractele de asigurare se pot incheia si la cererea si in contul reprezentantelor firmelor
straine, pentru angajatii acestora, cetateni romani sau straini.

Beneficiarii asigurarii

Asiguratul in caz de invaliditate permanenta sau temporara (daca are incheiata si


asigurarea suplimentara) in urma unui accident, precum si pentru acoperirea unor cheltuieli
medicale;

Beneficiarii desemnati / mostenitorii legali in caz de deces al asiguratului

Ce riscuri pot fi acoperite?

19
Riscuri de baza:

• decesul din accident.


Riscuri suplimentare:

• deces din cauza unor imbolnaviri subite, in timpul executarii obligatiilor de


serviciu;

• invaliditate permanenta totala din accident;

• invaliditate temporara din accident;

• Cheltuieli medicale impuse de tratarea invaliditatii permanente;

• Indemnizatie in suma fixa pentru interventii chirurgicale ;

• Invaliditate permanenta totala din accident si din boala ;

• Deces sau invaliditate permanenta totala din boala profesionala.

Durata asigurarii

Contractele de asigurare se incheie pe durata de cel mult 5 ani.


Contractul de asigurare poate fi incheiat si cu limitarea raspunderii ASIROM la accidentele
intamplate asiguratilor numai ca urmare a executarii de catre acestia a obligatiilor de serviciu,
inclusiv in deplasarile in interes de serviciu pentru care persoana juridica raspunde patrimonia.

Suma asigurata

Asigurarea poate fi incheiata pentru riscurile de invaliditate permanenta totala si deces


la o suma asigurata stabilita prin polita de asigurare.Suma asigurata pentru invaliditate
permanenta totala poate fi egala sau mai mare decat suma asigurata pentru deces fara insa sa
depaseasca dublul acestei sume.

Primele de asigurare

Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, la semnarea politei de asigurare.


Daca contractul de asigurare se incheie pe o durata de cel putin 6 luni, primele de asigurare pot
fi platite si in rate trimestriale, anticipat, la termenele prevazute in contractul de asigurari.

Ce beneficii ofera asigurarea ?

Maxim 30% din suma asigurata pentru invaliditate permanenta din accident pentru
acoperirea unor cheltuieli medicale (medicamente si spitalizare) impuse de tratarea invaliditatii
ca urmare a unui accident.

20
Indemnizatia zilnica, in caz de inavaliditate temporara, care se plateste pentru zilele de
spitalizare, precum si pentru cele stabilite de medic pentru convalescenta care insa nu pot
depasi dublul numarului de zile de spitalizare. Durata maxima pentru care ASIROM plateste,
pe parcursul aceluiasi contract, indemnizatia zilnica aferenta celor de mai sus este de 365, 180
sau de 90 de zile (stabilindu-se, la alegerea persoanei juridice, prin contractul de asigurare), in
total, cumulat, indiferent de numarul de spitalizari.

Apartamentul

Ce se poate asigura?

Cladirile (sectiunea A):

• case, vile, cabane sau alte constructii destinate locuirii permanente sau
temporare (case de vacanta), apartamente din blocurile de locuinte;

• anexele din gospodarie (pod, pivnita, boxa, garaj interior, piscina interioara,
sauna, etc.);

• alte constructii (magazie, sopron, piscina exterioara, garaj exterior etc.).

Asigurarea pentru cladire (apartament) poate fi incheiata, conform optiunii asiguratului,


la valoarea reala, valoarea de nou sau valoarea evaluata de banca.

Bunurile din gospodarie (sectiunea B):

a. mobilier;

b. imbracaminte, incaltaminte, obiecte de marochinerie;

c. aparatura electrocasnica, electronica, tehnica de calcul;

d. bunuri de uz casnic si gospodaresc;

e. alimente si produse agroalimentare;

f. mijloace de transport neinmatriculabile, unelte agricole, materiale de


constructie, furaje;

g. bunurile asigurabile apartinind altor persoane.

Ce riscuri pot fi acoperite?

Sectiunile A si B

21
 Acoperire minima : incendiu, trasnet, explozie, caderea sau
prabusirea unui aparat de zbor, a partilor sale sau a incarcaturii
acestuia, precum si a altor corpuri; tip FLEXA;

 Acoperire extinsa : acoperire minima plus calamitati naturale:


cutremur de pamint, grindina, ploaie torentiala, inundatie, furtuna,
uragan, tornada, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de
zapada sau gheata, avalanse de zapada;

 Acoperire extinsa fara cutremur : acoperire extinsa cu excluderea


riscului de cutremur de pamint;

 Acoperire cuprinzatoare : acoperire extinsa plus greve, revolte,


tulburari civile, vandalism, avarii la instalatia de apa, coliziune cu
autovehicule, boom sonic.
Optional, se pot include in asigurare si urmatoarele acoperiri:

 Spargerea sau craparea geamurilor;

 Pierderea veniturilor din inchirierea cladirii / apartamentului;

 Cheltuieli cu chiria datorata;

 Furtul bunurilor prin efractie sau prin acte de talharie;

 Inundatia provenita din refularea conductelor/canalelor de


scurgere.

Ce avantaje ofera asigurarea?

BONUS - ASIROM ofera GRATUIT o asigurare pentru cazurile de invaliditate


permanenta si de deces produse de acidente casnice, daca se incheie polita de asigurare pentru
toate cele trei sectiuni (A, B, C).

Flexibilitate - clientul putand opta pentru mai multe tipuri de acoperiri de baza
(minima, extinsa sau cuprinzatoare), precum si pentru acoperiri suplimentare.

Operativitate la incheierea politei, fara a fi necesara completarea a 3 tipuri de asigurare


distincte.

Promptitudine la plata despagubirilor. ASIROM plateste cu maxima operativitate


avansuri de pana la 40% din cuantumul daunei, iar despagubirile finale se platesc in cel mult 10
zile lucratoare de la data furnizarii tuturor documentelor.

22
Reasigurare: bunurile asigurate sunt protejate prin programe de reasigurare complexe,
incheiate cu cei mai importanti reasiguratori din lume.

Buchet Rural

Ce se poate asigura?

Locuintele (sectiunea A):

• Casele, vilele, cabanele sau alte constructii destinate locuirii, anexele din
locuinta (pod, pivnita, boxa, garaj interior, etc.)

• Alte constructii (magazie, sopron, garaj exterior, grajd, imprejurimi, etc.).

Bunurile din locuinta (sectiunea B):

• Mobilier, obiecte casnice, imbracaminte, lenjerie, saltele, aparatura electronica


si electrocasnica, produse agroalimentare aflate in gospodarie, unelte agricole,
furaje, alte bunuri din gospodarie, mijloace de transport.

Raspunderea civila fata de terti pentru pagubele produse la adresa mentionata in


contractul de asigurare (sectiunea C)

Culturile agricole (sectiunea D)

• Se asigura numai culturile de pe terenurile cu suprafata de pana la 10 hectare.

Ce riscuri pot fi acoperite ?

Sectiunea A ? Asigurarea locuintelor (cladirilor), acopera:

• Incendiu, trasnet, explozie, caderea sau prabusirea unui aparat de zbor pilotat, a
partilor sale sau a incarcaturii acestuia, precum si a altor corpuri, cutremur de
pamant, grindina, ploaie torentioala, inundatie, furtuna, uragan, prabusire,
alunecare de teren, greutatea stratului de zapada, avalanse de zapada, vandalism,
avarii la instalatii, coliziune cu autovehicule.

Sectiunea B - Asigurarea bunurilor din locuinta, acopera:

Aceleasi riscuri ca la Sectiunea A, plus riscul de furt prin efractie si acte de talharie,
furtul prin intrebuintarea cheilor originale, numai daca acestea au fost obtinute prin acte de
talharie.

Sectiunea C ? Asigurarea culturilor agricole, acopera:

23
• Daune materiale , vatamari corporale, decese suferite de terte persoane sau
cheltuieli de judecata datorate acestora.

Sectiunea D - Asigurarea culturilor agricole, acopera :

• Grindina, incendiu, furtuna, ploaie torentiala ? efecte directe,


alunecare/prabusire de teren cultivat.
Culturile de legume, hamei, rodul vitei de vie si rodul pomilor fructiferi nu se asigura.
Ce avantaje ofera asigurarea ?
Flexibilitate: asiguratul poate incheia doua, trei, patru sau toate cele patru sectiuni. In
mod obligatoriu se vor incheia Sectiunea A si pentru Sectiunea D.
Operativitate la incheierea politei, fara a fi necesara completarea mai multor formulare
distincte de asigurare.
Promptitudine la plata despagubirilor. ASIROM plateste cu maxima operativitate
avansuri de pina la 40% din cuantumul daunei, iar despagubirile finale se platesc in cel mult 15
lucratoare de la data furnizarii tuturor documentelor.
Prime accesibile

• Pentru Sectiunea A incepand de la 30 lei/an ;

• Pentru Sectiunea B incepand de la 8 lei/an ;

• Pentru Sectiunea C incepand de la 2 lei/an ;

• Pentru Sectiunea D incepand de la 15 lei.

Reasigurare: bunurile asigurate sunt protejate prin programe de reasigurare complexe,


incheiate cu cei mai importanti reasiguratori din lume.

Phoenix All Risks - Asigurarea cladirilor si a altor constructii, precum si a


continutului

Ce se poate asigura ?

Prin asigurarea PHOENIX ALL RISKS se pot asigura cladirile si alte constructii,
precum si alte mijloace fixe si obiecte de inventar, materii prime, materiale si stocuri aflate la
locatia asigurata, la valorile declarate de asigurat, reprezentand valoarea nou ori valoarea de
reala sau dupa caz, pretul de cost sau de inlocuire a acestora.

24
Prima de asigurare

Prima de asigurare anuala poate varia in functie de natura obiectivului, respectiv de


domeniul de activitate, de locul de amplasare, de suma asigurata, de vechime si de uzura, de
starea de intretinere a bunurilor, de nivelul fransizei ori limitelor de raspundere acceptate etc.

Ce riscuri pot fi acoperite ?

Prin PHOENIX ALL RISKS, ASIROM acorda despagubiri asiguratului pentru pagube
materiale ale cladirilor si bunurilor asigurate, aflate la locatiile mentionate in contractul de
asigurare, care sunt distruse, deteriorate sau avariate ca urmare a producerii oricaror
evenimente ori cauze care nu sunt excluse din conditiile de asigurare. In plus fata de acoperirea
"all risks", asiguratul este despagubit, in limita sumei asigurate si pentru acoperirea unor
cheltuieli suplimentare, precum cele necesare pentru limitarea pagubelor produse de
evenimente asigurate, cheltuieli de investigatie si constatare a pagubei, cheltuieli necesare
pentru acoperirea pagubelor la bunurile asigurate aparute ca urmare a interventiei pompierilor
in caz de incendiu. Contra platii unei prime de asigurare suplimentare se pot acoperi
urmatoarele clauze ori cheltuieli suplimentare:

• Daune cauzate vecinilor;

• Raspunderea asiguratului in calitatea sa de chirias fata de proprietar;

• Raspunderea asiguratului in calitatea sa de proprietar fata de chirias;

• Intreruperea activitatii;

• Cheltuieli pentru demolare, transport, curatire resturi;

• Cheltuieli necesare stingerii incendiilor;

• Cheltuieli de proiectare;

• Achizitii noi in perioada asigurata, la locatia asigurata sau alta locatie;

• Bunuri nedeclarate la locatiile asigurate;

• Bunuri de uz personal ale angajatilor asiguratului;

• Cladiri in curs de constructie, reparare, renovare;

25
• Cheltuieli suportate de asigurat privind consumul suplimentar de apa necesar la
stingerea incendiilor.

Asiguratul trebuie sa aiba interes cu privire la cladirile si bunurile asigurate.

Ce avantaje ofera asigurarea ?

Prin incheierea acestei polite, aveti garantia unor servicii de buna calitate si realizate cu
promptitudine in eventualitatea producerii unor evenimente nedorite.

Business IMM - Solutia completa de protectie a afacerii tale

Astfel, acum există posibilitatea de a "construii" particularizat sistemul de protectie al


afacerii, folosind opt "piese", la alegere:

• Asigurarea de incendiu si alte calamitati

• Asigurarea masinilor si utilajelor pentru avarii accidentale

• Asigurarea echipamentelor electronice

• Asigurarea pierderilor financiare ca urmare a intreruperii activitatii

• Asigurarea bunurilor pe timpul transportului

• Asigurarea numerarului pe timpul transportului

• Asigurarea de raspundere civila fata de terti

• Asigurarea de accidente a angajatilor

Avantajele produsului:

• Importante reduceri de prima, mergand pana la 50%, in functie de numarul de


forme de asigurare pentru care optati;

• Simplificarea procedurii de asigurare, aveti un singur contract de asigurare si


o singura cerere/declaratie de asigurare, in schimb, in functie de nevoi si cerinte,
sunteti asigurat impotriva unei multitudini de riscuri si accidente.

• Flexibilitate; se ofera potentialului Asigurat:

- selectarea modului de stabilire a sumei asigurate

26
- alegerea modului de plata a primei de asigurare

- acoperiri suplimentare

Beneficiile produsului:

• Economie de timp

• Posibilitatea alegerii strict a riscurilor de care aveti nevoie;

• Confort - o analiza completa a riscului elimina posibilitatea de scapare din


vedere a unor acoperiri

• Siguranta afacerii - pentru cresterea atractivitatii si adaptarea produsului de


asigurare la cerintele pietei, beneficiati de conditii de asigurare performante.

CASCO - Asigurarea facultativa de avarii si furt auto

In zilele noastre, detinerea unui autoturism a devenit o necesitate. Dar bucuria si


confortul oferite de autoturismul propriu pot fi umbrite de evenimente neprevazute si nedorite.

Pentru a evita toate aceste neplaceri este indicata incheierea asigurarii facultative pentru
cazurile de avarii si furt a autovehiculelor CASCO.

Ce se poate asigura?

• Se poate asigura toata gama de autovehicule rutiere autopropulsate care sunt


inmatriculate conform legislatiei in vigoare.

Unde valideaza asigurarea?

• Pentru riscul de avarii, atit pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

• Pentru riscul de furt pe teritoriul Romaniei si a celorlalte state apartinind


Spatiului Economic European (SEE), cu posibilitatea extinderii acoperirii acestui
risc si in afara SEE, fara plata unei prime aditionale, daca exista incheiata la
ASIROM o asigurare de raspundere civila cu valabilitate in afara SEE sau contra
platii unei prime de asigurare suplimentare.

Perioada de asigurare

27
• Asigurarea se incheie pe o perioada de un an de zile sau pe perioada contractului
de rate / leasing.

Sumele la care se incheie asigurarea

• Autovehiculele (inclusiv modificarile aduse acestora) se asigura la o valoare


(suma asigurata) stabila, de Asigurator la incheierea asigurarii, prin Nota de calcul
si acceptata de Asigurat ca fiind valoarea autovehiculului, valoare ce nu se
modifica pe parcursul unui an de asigurare.

Ce riscuri pot fi acoperite?

Avarii provocate de:

• Ciocniri, loviri, izbiri, zgarieturi, caderi de corpuri pe autovehicul, derapari,


rasturnari;

• Incendiu, trasnet, explozie (inclusiv din cauze tehnice), calamitati naturale;

Furt (furtul autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia),
inclusiv ca urmare a unor acte de talharie, precum si avarii produse acestuia ca urmare a
furtului sau a tentativei de furt.

Acoperiri Suplimentare

• cheltuieli de transport ale autovehiculului avariat;

• cheltuieli pentru limitarea pagubelor;

• pagubele produse autovehiculului asigurat de masurile de salvare a acestuia sau


a constructiei in care se afla acesta, precum si pentru salvarea persoanelor
imobilizate in autovehicul (descarcerare);

• pagubele produse din riscuri asigurate echipamentelor cu care au fost dotate din
fabricatie de producator autovehiculele cu destinatie speciala;

• pagubele produse dotarilor de serie;

• pagubele produe dotarilor suplimentare, special construite pentru autovehicule,


inscrise in contract pentru sumele asigurate convenite si pentru care s-au platit
primele de asigurare.

Ce avantaje ofera asigurarea?

Bonusuri:
28
• se acopera gratuit riscul de furt al autovehiculului in afara Spatiului Economic
European (SEE) daca se incheie tot la ASIROM si asigurea de raspundere civila a
autovehiculelor cu valabilitate in afara SEE;

• Reduceri de pana la 45% ale primelor de asigurare pentru ani de asigurare


consecutivi fara daune;

• Se acopera, fara adaos de prima si cazul conducerii autovehiculului de catre o


alta persoana cu consimtamintul asiguratului.

Flexibilitate:

• La plata primelor de asigurare, acestea putand fi achitate integral anticipat sau in


2, 4 sau 10 rate subanuale egale;

• Acordarea unui termen de pasuire la plata ratelor de prima, urmatoarea celei


dintai, de 15 zile, perioada in care situatia contractului ramine neschimbata.

Operativitate:

• Autovehiculul poate fi introdus in reparatie dupa / sau concomitent cu


efectuarea de catre ASIROM, printr-un inspector de specialitate, a constatarii
privind daunele efectiv produse in timpul evenimentului asigurat;

• Un sistem de conventii incheiate cu peste 600 unitati service, la care ASIROM


poate face direct plata reparatiilor la autovehiculele avariate.

Promptitudine:

• La solicitarea asiguratului se pot acorda avansuri de pana la 60 % din valoarea


estimata a pagubelor;

• Plata despagubirilor se face in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data


cand dosarul de daune este completat cu toate documentele necesare.

RCA - ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO


(RCA), PENTRU PAGUBE PRODUSE TERTILOR PRIN ACCIDENTE DE
AUTOVEHICULE

Cine se poate asigura?

29
Asigurarea obligatorie RCA se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin
vehicule inmatriculate/ inregistrate in Romania.

Perioada de asigurare

Asigurarea se incheie pentru o perioada de 6 sau 12 luni.

Beneficiarii asigurarii

Despagubirile banesti sunt incasate de persoana prejudiciata petru avarierea sau


distrugerea de bunuri apartinand acesteia, precum si pentru vatamarile corporale suferite.

Ce riscuri pot fi acoperite?

Acopera prejudiciile provocate tertilor prin accidente de vehicule.In baza primelor de


asigurare platite, se acorda despagubiri pentru:

• Pagube materiale;

• Vatamari corporale si deces;

• Pagube ca urmare a lipsei de folosinta a vehiculului avariat;

• Cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.

La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratul obtine polita RCA, care valideaza
pe teritoriul Romaniei, vigneta, precum si documentul international de asigurare "Carte Verde",
valabil in statele membre ale Spatiului Economic European.

Ce avantaje ofera asigurarea?

• Reduceri de fidelitate acordate tuturor persoanelor fizice;

• Reduceri ale tarifelor pentru persoanele pensionate;

• Reduceri ale tarifelor pentru persoanele cu deficiente locomotorii;

• Reduceri suplimentare in campaniile promotionale.

• Suplimentar se acorda extinderea asigurarii RCA pentru inca 14 state: Albania,


Andora, Bosnia si Hertegovina, Belarus, Croatia, Israel, Iran, Maroc, Moldova,
Macedonia, Serbia si Muntenegru, Tunisia, Turcia, Ucraina.

30
31
BIBLIOGRAFIE :

- www.asirom.ro

- http://www.asirom.com

- Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale.


Ed. ALLBECK, Bucureşti, 2000 – Violeta Ciurel

32

S-ar putea să vă placă și