Sunteți pe pagina 1din 9

Popescu Liviu-Georgian

INTERMEDIARII IN ASIGURARI

CUPRINS

I. INTRODUCERE

II.  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

III. AGENȚII DE ASIGURARE/BROKERII

IV. FRAUDA

V. BIBLIOGRAFIE
Asigurarea este un mijloc de protecție împotriva pierderilor
economice. Este o formă de management al riscului utilizată în principal
pentru a se asigura împotriva riscului de pierdere contingentă sau incertă.
Entitatea care oferă asigurări se numește companie de asigurări,  societate
de asigurare, transportator de asigurări sau asigurator. Persoana sau
entitatea care achizitioneaza asigurare se numeste asigurat sau asigurat.

O tranzacție de asigurare implică asigurarea împotriva unei pierderi


relativ mici, garantate și cunoscute sub formă de plată către asigurător în
schimbul unei promisiuni din partea asigurătorului de a despăgubi
asiguratul în cazul unei pierderi acoperite. Pierderile pot fi sau nu
financiare, dar trebuie reduse la pierderi financiare și implică în general
chestiuni în care asiguratul are un interes asigurabil stabilit prin
proprietate, posesie sau o relație preexistentă.

Un poster publicitar al unei societăți olandeze de asigurare de


la c. 1900-1918 descrie un cavaler cu armură.
Asiguratul primește un contact, numit polița de asigurare, care
detaliază condițiile și condițiile în care asigurătorul va compensa
asiguratul. Suma de bani percepută de asigurător dețînătorului poliței
pentru acoperirea prevăzută în polița de asigurare se numește prima. În
cazul în care asiguratul se confruntă cu o pierdere potențial acoperită de
polița de asigurare, asiguratul prezintă o cerere către asigurător pentru a fi
procesată de un reclamant. Asigurătorul își poate acoperi propriul risc
prin scoaterea din reasigurare, prin care o altă societate de asigurare
acceptă să suporte un anumit risc, în special dacă asigurătorul primar
consideră că riscul este prea mare pentru că acesta să poarte.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția


românească responsabilă cu autorizarea, reglementarea, supravegherea și
controlul entităților din piețele financiare non-bancare românești:
asigurări-reasigurări, instrumente și investiții financiare și pensii private.
Autoritatea de Supraveghere Financiară s-a înființat în 2013 ca
autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate
juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin
preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor (CSA) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP).

Autoritatea de Supraveghere Financiară contribuie la consolidarea


unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare
non-bancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca
obiective:

 asigurarea stabilității, competitivității și bunei functionări a piețelor de


instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în
investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției
operatorilor și investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive și
frauduloase;
 promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor
asiguraților;
 asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și
protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.
Legea nr.32/2000 a reglementat modul de implicare a agentilor si
brokerilor ca intermediari in asigurari.

AGENTII DE ASIGURARE/ BROKERII

Agentii de asigurare sunt persoane fizice care in baza unui contract


de agent incheiat cu o societate de asigurare actioneaza si realizeaza
activitate de asigurari in numele si in favoarea acesteia.
Activitatea agentilor de asigurare consta in identificarea unor potentiali
solicitanti si perfectionarea unor contracte de asigurare. In aceasta idee
agentii de asigurare trebuie sa obtina din partea societatii de asigurare o
autorizatie valabila, adica un contract de agent. In conditiile legii agentii
de asigurare se pot inregistra la Camera de munca pentru a putea
beneficia de drepturile conferite de legislatia muncii.
Agenții de asigurări nu pot media decât aceeași categorie de asigurări
pentru un singur asigurător care răspunde în fața asiguratului pentru toate
documentele semnate de agentul său. Brokerii de asigurări sunt entități și
persoane juridice autorizate de Comisia de Reglementare a Asigurărilor
să desfășoare activități de intermediar în domeniul asigurărilor și să
încaseze prime de asigurare de la companiile de asigurări autorizate.
Pentru ca brokerii sa functioneze in temei legal se impun conditii
specifice si anume ca brokerul:
I. sa fie persoana juridica;
II. sa detina capital social in forma baneasca mai mare de 150 milioane
lei, suma actualizabila;
III. sa perfecteze un contract de asigurare de raspundere civila
profesionala;
IV. sa deruleze exclusiv activitate de brokeraj;
V. sa asigure evidentierea corecta a operatiunilor efectuate si sa-si
organizeze corespunzator contabilitatea si registrele, astfel incat sa
probeze realitatea si corectitudinea acestora fata de Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor:
VI. sa intocmeasca si sa efectueze raportarile impuse, catre Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor, cu privire la activitatea desfasurata.

Conform Legii nr.32/2000 pana la 4 decembrie 2001 au fost


autorizati un numar de 78 de entitati juridice avand calitatea de brokeri de
asigurare.
De remarcat este faptul ca un broker de asigurare nu poate fi
actionar semnificativ sau persoana semnificativa a unui asigurator. Pe de
alta parte, un asigurator nu poate fi actionar sau administrator al unui
broker de asigurare. In virtutea actualei reglementari taxa de autorizare a
fost stabilita la 30 milioane lei fiind indexabila, iar taxa de functionare
reprezinta 0,3% din comisioanele incasate in perioada pentru care sunt
datorate.
Practica functionarii acestor categorii de intermediari pe piata
asigurarilor din Romania va demonstra gradul in care prin rolul si
functiile asumate menirea lor se valideaza.
FRAUDA

Brokerii ar trebui să fie consilieri financiari care muncesc din greu


și lucrează pentru binele clienților lor. Unul dintre cele mai importante
lucruri de remarcat este că există o diferență uriașă între fraudă și
pierderile așteptate ale investitorilor. Majoritatea acestor oameni sunt
transparenți și lucrează cu sinceritate în interesul clienților, așa că percep
o taxă rezonabilă. Cu toate acestea, există întotdeauna oameni care vor
încerca să păcălească manipulând numere și arătând rezultate înșelătoare.

Schemele de fraudă ale investitorilor sunt multe, unele dintre cele mai
comune scenarii includ:

- Scheme Ponzi;
- Investiții necorespunzătoare;
- Frauda cu agent de bursă;
- Investiții neînregistrate;
- Criptomonedă – ICO Fraud;
- Trusturi de investiți imobiliare (REIT tranzacționate sau REIT ne
tranzacționate);
- Societăți în comandită limitată sau MLP (Master Limited Partnerships);
- Adăposturi fiscale abuzive sau scheme de evitare a impozitelor
„Oferte” de petrol și gaze;
- Locatar în Common TIC sau 1031 escrocherii imobiliare;
- Planuri de beneficii sociale (419 planuri);
contabil;
- juridic;
- Încălcări de date și furt cibernetic;
- Scheme de asigurare captivă;

BIBLIOGRAFIE

1) asfromania.ro. (n.d.). Autoritatea de Supraveghere Financiară -


Intermediari în asigurări. [online] Available at:
https://asfromania.ro/ro/c/70/intermediari-%C3%AEn-asigur%C4%83ri
[Accessed 5 Nov. 2022]

2) Virtuals, M. (2021). Înșelătorie Trading: Cum să evitați înșelătoriile în


tranzacționarea online. [online] Cumparabitcoin.com. Available at:
https://www.cumparabitcoin.com/frauda-broker-de-actiuni-ce-trebuie-sa-
stiti/ [Accessed 5 Nov. 2022]

3) Wikipedia. (2022). Asigurare. [online] Available at:


https://ro.wikipedia.org/wiki/Asigurare [Accessed 5 Nov. 2022]

4) Wall-Street. (2021). Frauda în domeniul asigurărilor este din ce în ce mai


greu de detectat. [online] Available at:
https://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/272078/frauda-in-
domeniul-asigurarilor-este-din-ce-in-ce-mai-greu-de-detectat.html#gref
[Accessed 5 Nov. 2022]

S-ar putea să vă placă și