Sunteți pe pagina 1din 27

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

ASIGURARILE DE VIATA

GABESHI KELJDA
GAFAR SENIS
GEAMANA ALEXANDRA

BUCURESTI
Cuprins
1.Introducere ....................................................................................................................................3
2..Caracteristicile asigurarilor de viata ............................................................................................3
3.Contractul de asigurare de viata ..................................................................................................4
Elemente de baza ale contractului de asigurare ..............................................................................4
4.Tipuri de asigurare de viata ............................................................................................................ 10
A) Asigurarile de viata traditionale - ........................................................................................ 10
1. Asigurarea de deces ........................................................................................................ 11
2. Asigurarea mixta de viata ............................................................................................... 12
3. Asigurarea de supravietuire............................................................................................ 13
4. Asigurarea de renta......................................................................................................... 14
5. Asigurarea de tip student ............................................................................................... 15
6. Asigurarea de tip zestre (dota) ...................................................................................... 16
7. Asigurarea pentru ipoteca .............................................................................................. 17
8. Asigurarea de natalitate.................................................................................................. 17
B) Asigurari de tip unit-linked .................................................................................................... 18
5. Piata asigurarilor de viata din Romania raportata la piata Europei Centrale si de Est.......... 20
Produse de asigurari de viata pentru cele mai mari companii de asigurari de viata din
Romania ...................................................................................................................................... 22
ING Asigurari de viata ............................................................................................................ 22
BCR Asigurari de Viata............................................................................................................ 23
ALICO Asigurari Romania ....................................................................................................... 24
De ce sunt aceste companii cele mai mari companii de asigurari din Romania? ............................. 25
Concluzii ........................................................................................................................................... 26
Bibliografie ....................................................................................................................................... 27

2
1.Introducere

"New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor.Fara asigurari n-ar


exista zgarie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea
inaltime, riscand sa faca un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fara
asigurari nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de cladiri, pe
care un singur muc de tigara le-ar putea transforma in scrum; fara asigurari nimeni
nu ar circula cu automobilul pe strazi”-Henry Ford
Asa cum subliniaza si Henry Ford,viata oamenilor a fost si este amenintata de cele
mai imprevizibile fenomene pe care le comporta natura si activitatea complexa pe
care acestia o dezvolta.Indiferent cat de multa grija acordam evitarii problemelor sau
protectiei familiei si a bunurilor personale,riscul exista in viata noastra aducand
pierderi materiale si financiare
Pe langa toate bunurile detinute, viata si sanatatea unui individ, integritatea lui
fizica, capacitatea de munca sunt bunurile cele mai de pret si pot fi afectate de
diferite evenimente nesigure viitoare, ducand la imposibilitatea desfasurarii unei
activitati si deci a obtinerii unui venit. Necesitatea incheierii unei asigurari de viata
provine dintr-o nevoie absoluta a fiecaruia, de a oferi protectia financiara a familiei, a
dependentilor sau a celor apropiati in cazul decesului, in paralel cu alte avantaje pe
care asiguratorii le pot oferi: economisire, pensie, investitii.
Avand in vedere complexitatea acestui tip de asigurari,in cadrul proiectului
nostru am ales sa dezbatem pe larg principalele motivatii pentru incheierea acestor
polite,avantaje,dezavantaje si lucrurile de care trebuie sa tinem cont atunci cand
alegem aceasta categorie de asigurari.Astfel,in prima parte am prezentat principalele
caracteristici ale asigurarilor de viata si ale elementelor componente apoi tipurile
existente iar in final o scurta comparatie intre principalele produse oferite de cele mai
importante firme de asigurare de pe piata romaneasca.

2..Caracteristicile asigurarilor de viata

Asigurarea de viata este modalitatea prin care riscuri ce pot afecta capacitatea
sau chiar viata,sunt preluate de o companie de asigurari, care in schimbul unei sume
de bani prestabilite preia aceste riscuri, si in cazul producerii evenimentului nedorit
va despagubi persoana asigurata sau beneficiarul acestuia.
Asigurarea de viata este deci un mijloc de protectie financiara al unui individ si
al familiei sale;ea creaza un venit suplimentar pentru un anumit moment din viata
prin asigurarea unui capital sau a unei pensii. De asemenea, asigurarea de viata vine
in sprijinul individului in momentul in care acesta, in urma unui accident, are nevoie
de sprijin financiar.
Ca mijloc de protectie a familiei, asigurarea de viata, aduce un venit
compensatoriu in conditiile pierderii intretinatorului financiar, mentinand in conditii
normale nivelul de trai al celor dragi. Totodata, asigurarea de viata, prin posibilitatea
de a fi cesionata, lichideaza datorii financiare (credite bancare), evitandu-se lasarea
familiei cu datorii.
Asigurarile de viata sunt asigurari facultative care se incheie pe un numar mai
mare de ani(intre 5 si 25 de ani)comparativ cu asigurarile generale,ce au o durata
mai redusa.Data fiind aceasta caracteristica,asigurarea de viata implica o seriozitate
deosebita din partea contractantului privind plata primelor,atat sub aspectul

3
regularitatii cat si al perioadei de asigurare.Perioada de asigurare si perioada de plata
a primelor se afla in corelatie cu suma asigurata,care are un plafon minim la perioade
de asigurare de peste 10 ani.
In tarile cu traditie in asigurari,cea mai mare parte a populatiei are incheiata o
asigurare de viata.Acest lucru este necesar si firesc datorita grijii pe care fiecare o
are si trebuie sa o aiba fata de familie.La asigurarea de viata,elementul de protectie
financiara este decisiv.La produsele oferite,societatiile de asigurare asociaza
elementul de protectie cu cel de investitie sau economisire.
Parte integranta a unui plan de investitii in siguranta financiara a familiei,pe langa
investitiile imobiliare,actiuni sau depozite in banca,asigurarea poate garanta un fond
de lichiditati necesare in cazul unei situatii neasteptate astfel incat sa nu fie afectate
celelalte forme de economisire.

3.Contractul de asigurare de viata

Contractul de asigurare este forma juridica pe care o imbraca asigurarea de viata. O


asemenea forma i-o confera contractul si legea propriu-zisa, care contin drepturile si
obligatiile in ceea ce priveste asigurarea.
Potrivit legii 136 din 1995 "prin contractul de asigurare asiguratul se obliga sa
plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume
risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata,
denumita in continuare indemnizatie, in limitele si la termenele convenite".
Elemente de baza ale contractului de asigurare sunt:

 Asiguratorul – societatea de asigurare;


 Asiguratul – persoana a carei viata se asigura;
 Contractantul asigurarii – persoana care incheie contractul de asigurare si plateste
prima de asigurare; de cele mai multe ori, este acelasi cu asiguratul; in caz contrar,
asiguratul trebuie sa fie de acord cu incheierea contractului.
 Beneficiarul – persoana care va incasa suma asigurata in urma decesului
asiguratului.Acesta poate fi schimbat la solicitarea asiguratului pe duratacontractului
 Prima de asigurare (pretul protectiei oferite asiguratului de catre asigurator) pot
fi:crescatoare – functie de grupele de varsta ale asiguratilor sau descrescatoare – in
raport cu duratacontractuluisidurataplatiiprimelor de asigurare.
Primele de asigurare sunt fixate in urma evaluarii riscului. Aceasta evaluare se face
tinandu-se cont de mai multi factori:
-varsta si sexul asiguratului;
-starea de sanatate a asiguratului;
-valoarea sumelor asigurate;
-durata contractului;
-cheltuieli legate de emiterea contractului de asigurare, de administrarea politei
si de alte cheltuieli administrative.
Pentru evaluarea starii de sanatate se completeaza un chestionar medical. In urma
analizarii acestuia de catre o echipa de specialisti, asiguratorul poate cere efectuarea
unor investigatii complexe pentru stabilirea cat mai corecta a starii de sanatate a
asiguratului. Aceste cheltuieli sunt suportate de compania de asigurari

4
 Riscurile acoperite de asigurarea de viata sunt:
 riscul de supravietuire - prin crearea unui capital sau/si a unei pensii suplimentare;
 riscul de supravietuire in urma unui accident, avand ca urmare o invaliditate
permanenta - prin acordarea sumelor asigurate aferente acestui risc;
 riscul de deces - prin plata catre beneficiar a sumelor asigurate;
 riscul de pierdere a capacitatii de munca - prin exonerarea de plata a primelor de
asigurare;
 riscul de a fi spitalizat sau a suferi interventii chirurgicale - prin plata unor
indemnizatii zilnice de spitalizare si interventii chirurgicale.

 Excluderi,care sunt cauze ce tin:

 direct sau indirect de acte de razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale inamicilor
externi, ostilitati militare, razboi civil, rascoala, greva, revolutie, rebeliune, revolta
militara, insurectie, uzurparea puterii, lovitura de stat sau instaurarea unei dictaturi
militare, declararea legii martiale sau a starii de asediu, acte de terorism comise de
persoane ostile sau persoane care actioneaza in numele oricarei organizatii politice,
conspiratii.
 direct sau indirect de fuziune sau fisiune nucleara sau radioactivitate.
 de un act intentionat al beneficiarului, pentru care s-a pronuntat o sentinta penala
impotriva acestuia, ramasa definitiva si irevocabila. In acest caz, indemnizatia de
asigurare va fi platita celorlalti Beneficiari desemnati sau mostenitori ai Asiguratului,
dupa caz.
 de abuzul de alcool, medicamente sau droguri.
 de sinuciderea asiguratului in primii doi ani din perioada de asigurare
 tentativa de sinucidere sau autovatamare;
 accidente produse ca urmare a participarii asiguratului la actiuni hazardate, cu grad
mare de risc, de exemplu: parasutismul, planorismul, sporturi extreme, cascadoria,
concursuri auto-moto.

 Indemnizatia de asigurare
Intotdeauna, in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, despagubirea are
caracter indemnitar, adica aceasta nu va putea depasi, in nici un caz, valoarea
bunului din momentul producerii riscului asigurat, valoarea prejudiciului efectiv si nici
suma asigurata mentionata in contract.
Insa,in asigurarile de viata si de persoane, indemnizatia de asigurare nu este supusa
acestui principiu, la producerea riscului asigurat, persoana asigurata incasand, in
conditiile contractului, suma asigurata mentionata in contract, chiar daca mai are si
alte contracte de acest fel incheiate cu mai multi asiguratori.
Mai mult,in asigurarile de persoane indemnizatia de asigurare nu poate fi urmarita de
creditorii asiguratului (indiferent daca aceasta este incasata de asigurat, de
beneficiarul desemnat sau de mostenitorii sai legali).

 Suma asigurata
Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar de către asigurat, în funcţie de nevoile şi
posibilităţile sale financiare. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de
asigurare împotriva aceluiaşi eveniment şi pentru sume diferite, fără să fie împiedicat
de lege sau de asigurător să facă acest lucru. La producerea riscului asigurat,

5
asiguratul sau beneficiarul asigurării, poate încasa drepturile de asigurare de la toţi
asigurătorii deoarece aici nu mai este vorba de daună ca la asigurările de bunuri.
Neavând caracter reparator, asigurarea de persoane nu are restricţii precum
asigurarea de bunuri. Dacă în urma producerii riscului asigurat, asiguratul suferă o
vătămare corporală sau a contactat o maladie care i-a afectat capacitatea de muncă,
el are dreptul la o indemnizaţie de asigurare (suma asigurată), care să facă posibilă
refacerea situaţiei sale financiare existente înaintea producerii accidentului sau
contactării bolii.

 Rezerva matematica.
Rezerva matematica este caracteristica asigurarilor de viata si reprezinta o parte din
primele de asigurare constituite ca rezerva, pe care asiguratorul o constituie pentru a
putea plati sumele asigurate, indiferent de momentul producerii evenimentului
asigurat.Se calculeaza ca diferenţa dintre valoarea actuală aobligaţiilor financiare ale
asigurătorului şi valoarea actuală a obligaţiilor financiare ale asiguratului de onorat la
un moment dat, servind la acoperirea obligaţiilor viitoare ale asigurătorului

 Valoarea de rascumparare.
Valoarea de rascumparare este valoarea care se va rambursa asiguratului, in cazul in
care acesta, datorita incapacitatii de continuare a platii primelor sau din alt motiv,
cere intreruperea contractului inaintea expirarii acestuia. Aceasta valoare se
calculeaza doar pentru contractele cu plata esalonata, prin aplicarea unei cote
procentuale (in functie de momentul rezilierii contractului) asupra rezervei
matematice. Cu cat rezilierile sunt facute la un interval mai redus fata de data
incheierii contractului, cu atat valoarea de rascumparare va fi mai mica, si aceasta
datorita cheltuielilor mari efectuate de asigurator in aceasta perioada.
Asiguratul are dreptul (stabilit prin contract) de a rezilia in orice moment contractul
incheiat si de aceea, asiguratorul trebuie sa tina cont in calcularea primelor de
asigurare si de procentul asteptat al persoanelor care vor rezilia polita de asigurare in
fiecare an.

 Rata tehnica a dobanzii.


In domeniul asigurarilor dobanda inseamna pretul platit de societatea de asigurari
asiguratului pentru utilizarea banilor din primele de asigurare, referindu-se la
veniturile obtinute din investitii financiare. Aceste venituri obtinute din investirea
banilor reprezinta o sursa importanta de finantare a fondului din care se vor achita
sumele asigurate in caz de deces sau la maturitatea politelor.
Pentru ca societatile de asigurari nu stiu de la inceput ce dobanda se va obtine din
sumele investite de-a lungul timpului, este necesar sa se ia in considerare o rata a
dobanzii realista, in functie de situatia tarii, de posibilitatile de investire. Aceasta
dobanda poarta denumirea de rata tehnica a dobanzii si in unele tari se stabileste un
nivel minim al acestei rate.
Suma pe care trebuie sa o achite asiguratorul la data limita creste direct proportional
cu dobanda. Ceea ce este important referitor la aceasta dobanda este ca ea nu se
plateste beneficiarului sau asiguratului decat la data decesului sau la expirarea
contractului, astfel valoarea politei crescand in fiecare an cu cota de participare la
profit corespunzatoare dobanzii obtinute de asigurator din investirea rezervelor
matematice.

6
 Clauze
Pe timpul vietii asiguratului:
1. Clauza "contractului ca intreg" - stipuleaza documentele care constituie un contract,
privit ca intreg. Acest lucru se refera la polita de asigurare, toate clauzele
suplimentare si copia formularului confidential. Doar presedintele sau vice-
presedintele Consiliului de Administratie al societatii de asigurari poate schimba
stipulatul contractului numai in scris si nici o schimbare nu poate fi facuta fara
acordul scris al contractantului.
2. Clauza contractantului asigurarii – acesta poate cesiona sau transfera polita, poate
schimba beneficiarul si poate exercita orice optiune si drept stipulat.
3. Clauza de plata a primelor – stabileste care este volumul primelor care trebuie platite
si modul in care se va face acest lucru (suma intreaga, anual, semestrial, trimestrial,
lunar)
4. Clauza de rascumparare partiala cu rambursare – contractantul poate sa primeasca o
suma de bani cu titlu de imprumut a carei valoare nu poate depasi valoarea contului
acestuia la un moment dat datele si suma de rambursare difera de la o societate de
asigurari la alta; exista o perioada de gratie in care plata primelor se poate face fara
dobanzi, iar asiguratul este acoperit prin asigurare in timpul perioadei de gratie.
5. Imprumut automat pe baza politei pentru anumite produse – asiguratul poate primi
un imprumut din partea asiguratorului pentru a acoperi primele ramase neplatite, cu
conditia ca plata primei sa nu se faca dupa expirarea perioadei de gratie.
6. Cesiunea – este o clauza care permite transferarea drepturilor conferite de asigurare.
Aceasta clauza poate prevedea o cesiune absoluta atunci cand se transfera toate
drepturile sau o cesiune colaterala atunci cand se transfera cateva drepturi, de regula
o parte a indemnizatiei.
7. Dividende – aceasta cauza da posibilitatea detinatorilor de polite participative sa
primeasca dividende din surplusul de venituri.

In cazul decesului asiguratului:


1. Clauza de suicid - daca acest eveniment a avut loc in timpul primilor doi (trei) ani de
existenta a politei sau de la data primei reinnoiri se va acorda o rambursare a
primelor; daca evenimentul are loc dupa expirarea perioadei de plata a primelor se
va acorda beneficiarului intreaga suma.
2. Beneficiarul - in contract trebuie prevazut pe langa beneficiarul primar (cel care va
primi suma in cazul producerii evenimentului asigurat) si beneficiarul secundar, care
va incasa suma in cazul in care beneficiarul primar decedeaza inaintea asiguratului.
3. Optiuni contractuale - pot fi prevazute in contract si dau posibilitatea beneficiarului sa
primeasca beneficiile sub alta forma decat ca suma forfetara.

Intr-un contract de asigurare pot fi incluse pe langa clauzele de baza si anumite


clauze suplimentare, care sunt "addendum-uri" la contractul de baza. Aceste clauze
aditionale sunt adaugate contractului de baza, avand ca scop oferirea unor avantaje
in plus asiguratilor contra platii unor sume foarte mici. Aceste clauze sunt valabile
pentru oricare dintre asigurarile de viata si se adauga contractului principal tinandu-
se cont de varsta asiguratului la data contractarii si de durata de plata a primelor.
Cele mai importante clauze suplimentare care pot fi adaugate sunt :
 Clauza de scutire de plata a primelor – presupune posibilitatea de incetare
a platii primelor de asigurare, avand drept cauza o invaliditate sau un accident

7
produs dupa data inceperii politei de asigurare. Aceasta clauza este acceptata
doar in cazul in care asiguratul nu mai poate munci si obtine veniturile necesare
achitarii primelor de asigurare.
Aceasta clauza nu se acorda persoanelor casnice, somerilor sau pensionarilor,
pentru ca acestia nu se incadreaza in categoria de risc care este acoperita de
aceasta polita suplimentara. Astfel, somerii, pensionarii si persoanele casnice
sunt eliminate din start pentru ca nu au o sursa de venit provenita din munca.
Clauza este valabila doar pana la pensionarea asiguratului, deoarece dupa acest
moment va intra in categoria mai sus amintita in care nu mai poate munci
pentru a obtine venituri.
Unii asiguratori extind clauza de scutire de la plata primelor oferind posibilitatea
de transformare a politei cu prime achitate anual intr-o polita cu prime achitate
integral. Astfel asiguratul poate intrerupe plata primelor, dupa o anumita
perioada inscrisa in contract, fara sa piarda primele deja platite, polita de
asigurare ramanand in vigoare dar pentru o suma asigurata redusa, recalculata
pe baza primelor deja platite. Aceasta este o optiune favorabila asiguratului
care isi va pastra asigurarea de viata pe termenul inscris in polita desi cu o
suma asigurata mai mica.
 Clauza temporara flexibila – permite un maxim de flexibilitate in alegerea
unei combinatii a beneficiilor de deces si supravietuire, fiind permisa cresterea
sumei corespunzatoare in caz de deces, indiferent daca primele se platesc
esalonat sau in prima unica. Pentru aceasta clauza perioada de asigurare poate
fi mai scurta sau egala cu cea a politei de baza. Suma asigurata va fi platita
beneficiarului politei daca asiguratul va deceda pe periada de valabilitate a
clauzei, iar clauza poate fi atasata tuturor tipurilor de asigurare de viata cu
exceptia asigurarilor de viata pe termen limitat.
 Clauze de crestere garantata a sumei asigurate – permite ca la un anumit
interval de timp, la aniversarea contractului, asiguratii care au optat pentru o
plata esalonata a primelor sa poata creste prima aferenta asigurarii de baza si
cea corespunzatoare celorlalte clauze suplimentare cu un procent determinat,
cu conditia ca perioada ramasa pana la expirarea asigurarii sa fie cel putin un
numar de ani stabilit de societatea de asigurare (de obicei 3 ani ). Acest
supliment de prima va fi folosit la fel ca si pentru achizitionarea unei sume
asigurate aditionale ce are la baza rata de prima aferenta varstei curente a
asiguratului si perioada ramasa pana la expirarea contractului.Aceasta este o
alternativa simpla la achizitionarea unei alte asigurari de viata. Atunci cand
dorim sa marim suma pentru care suntem asigurati, putem oricand contracta o
alta asigurare, la alt asigurator sau la acelasi, folositor in cazul in care dorim
schimbari in ceea ce priveste tipul de asigurare de viata. De exemplu daca
detinem o polita clasica ce acopera decesul si supravietuirea, putem opta mai
tarziu pentru o asigurare cu componenta investitionala. Dar daca nu dorim
decat marirea sumei asigurate pentru aceleasi riscuri ce sunt deja cuprinse in
contractul anterior, cea mai simpla modalitate este de a cere o clauza de
crestere garantata a sumei asigurate.
Astfel la aniversarea contractului, asiguratul poate opta sa plateasca mai mult,
acest supliment de prima fiind folosit la achizitionarea unei sume asigurate
aditionale calculate dupa varsta asiguratului si perioada ramasa la expirarea
asigurarii de baza. Perioada platii primelor suplimentare trebuie sa fie egala cu

8
cea a platii primelor de baza. Aceasta clauza este valabila pana la implinirea
varstei de 65 de ani si se poate intocmi de obicei fara ca asiguratorul sa ceara
un control medical prealabil.
 Asigurarea suplimentara de deces prin accident – pe baza acestei clauze,
suma asigurata va fi platita daca decesul asiguratului este cauzat de un
accident intamplator, pe perioada de valabilitate a contractului. Decesul trebuie
sa se produca la cel mult un an de la data producerii accidentului, iar suma
initiala asigurata aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata
aferenta asigurarii de baza. Recomandata mai ales celor a caror ocupatie
profesionala ii face predispusi la accidente, celor care practica sporturi extreme
dar nu in ultimul rand tuturor soferilor pentru ca accidentele auto revendica un
numar ridicat de decese.
Asigurarea suplimentara de deces prin accident vine in completarea unei polite
de baza in care aceasta clauza nu este deja inclusa. Astfel, suma asigurata se
va plati beneficiarului, daca asiguratul decedeaza ca urmare a unui accident
survenit in perioada inscrisa in polita. Majoritatea asiguratorilor vor pune
conditia ca acoperirea sa fie valabila doar in cazul in care decesul survine la cel
mult un an de zile de la producerea accidentului. Aceasta clauza este valabila
doar pana la varsta pensionarii.
De regula suma asigurata in cadrul acestei polite suplimentare nu poate fi mai
mare decat suma asigurata aferenta politei de baza.
 Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident
Asiguratorul va achita o suma forfetara, atunci cand un accident duce la o
invaliditate permanenta, in functie degradul de invaliditate). Suma initiala
asigurata pentru aceasta clauza nu poate depasi suma asigurata a clauzei de
baza, iar durata de valabilitate a acestei caluze nu o poate depasi pe cea a
politei de baza.
 Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din
acccident
Este o combinatie intre clauza suplimentara de deces prin accident si clauza
suplimentara de invaliditate permanenta din accident. Suma asigurata
reprezinta insumarea sumelor asigurate pentru cele doua clauze si va fi platita
daca asiguratul decedeaza (la cel mult un an de la producerea accidentului) ca
urmare a unui accident suferit pe perioada de valabilitate a clauzei. In caz de
invaliditate permanenta asiguratul va primi o suma forfetara in functie de
procentul de invaliditate. Daca aiguratul decedeaza ca urmare a unui accident
pentru care a incasat deja suma forfetara aferenta invaliditatii permanente, i se
va plati doar diferenta dintre suma asigurata si suma forfetara deja incasata.
Suma initiala aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta
asigurarii de baza.
 Protectie inflationista
Clauza de protectie impotriva inflatiei este intalnita la asiguratorii din tarile a
caror rata a inflatiei este ridicata, mai ales la politele semnate pe termen lung
indiferent de tipul asigurarii. In Romania aceasta clauza este una importanta,
asiguratorii amintind de aceasta ca una dintre beneficiile pachetului oferit.
Asigurarea de viata fiind o investitie pe termen lung, rata inflatiei poate afecta
in mod serios suma asigurata. Se poate intampla ca dupa 10-20 de ani de plata
a primelor, suma pe care asiguratul sau mostenitorii acestuia o vor primi la

9
expirarea contractului sa fie nesemnificativa. De aceea, o astfel de clauza este
importanta pentru a tine pas cu inflatia si pentru asigurarea unui raport
constant intre suma platita de asigurat sub forma primelor de asigurare si suma
asigurata primita de beneficiar.
Multi asiguratori includ aceasta clauza in polita de baza, dar trebuie sa fim
atenti la contractele care nu contin protectia impotriva inflatiei. Aceasta se
aplica doar in cazul in care primele sunt platite esalonat, (lunar, trimestrial,
anual...), scopul acestei clauze suplimentare fiind cel de protejare a sumei
asigurate impotriva inflatiei.
Recalcularea sau corectarea sumei asigurate se face la fiecare aniversare a
politei pana la 3 sau 5 ani dinainte de expirarea contractului. Suplimentul de
prima platit va fi folosit la adaugarea unei sume asigurate aditionale, calculate
in functie de varsta asiguratului la momentul respectiv si a perioadei ramase
pana la expirarea politei.
Nu doar suma asigurata va fi influentata de aceasta clauza ci si primele platite
de asigurat, pentru polita de baza si alte clauze suplimentare. Suma asigurata
va creste corespunzator acestora astfel incat raportul dintre primele platite
dealungul anilor si suma asigurata primita la expirarea politei sa fie cat mai
apropiat de cel de la semnarea contractului.
Pentru a elimina riscurile aferente unei rate fluctuante ale inflatiei, unii
asiguratori accepta calcularea sumelor asigurate si a primei platite intr-o valuta
stabila, de larga circulatie internationala, precum Euro.

4.Tipuri de asigurare de viata

In prezent asigurarile de viata se practica in numeroase forme, majoritatea dintre


acestea fiind aparute in ultimele decenii, avand la baza nevoile tot mai variate ale
oamenilor.
Oamenii isi cumpara o asigurare de viata pentru ceea ce reprezinta ea pentru client
si nu neaparat pentru ceea ce este in sine, importante fiind serviciul pe care il ofera
produsul, siguranta si confortul implicate.

Asigurarile de viata se impart in doua categorii principale si anume:


• asigurari de viata traditionale;
• asigurari de viata de tip unit-linked.

A) Asigurarile de viata traditionale - sunt asigurari care ofera clientilor garantii


considerabile, de obicei un beneficiu fix garantat in caz de deces sau la maturitate.
Asiguratorul trebuie sa acorde aceste garantii indiferent de costurile pe care le
implica si sa ramana solvabil, ca cerinta a clientului si a Comisiei de Supraveghere a
Asigurarilor. In acest caz asiguratorul trebuie sa investeasca cu precautie sporita, in
special in obligatiuni guvernamentale sau alte instrumente de plata sigure.
Clientul beneficiaza astfel de produse sigure.

In prezent exista sute de tipuri de asigurari de viata, insa cele mai reprezentative si
mai des folosite sunt urmatoarele:

10
1. Asigurarea de deces
Asigurarea de deces este o forma de asigurare de viata foarte simpla si protejeaza
asiguratul exclusiv impotriva riscului de deces, orice remuneratie avand loc doar la
producerea acestui eveniment inaintea expirarii valabilitatii politei. Ea are in vedere
protectia asiguratului pentru riscul de deces,”un risc viitor si sigur,dar incert ca
moment”. Practica perfectarii si derularii acestor asigurari retine mai multe solutii:
• Angajamentul asiguratului de a plati prime de asigurare toata viata
• Solutia limitarii platii primelor de asigurare la o anumita perioada de timp
prevazuta in contract.
• Solutia platii primelor de asigurare pe o durata de “n” ani, pana la o data “t”
(de exemplu: iesirea la pensie).
• Solutia transformarii unei asigurari de deces intr-o asigurare de renta viagera
optionala.
Asigurarea de deces incheiata in termen limitat obliga pe asigurator sa achite suma
inscrisa in contract,daca decesul asiguratului a avut loc in perioada de valabilitate a
contractului. Daca la expirarea contractului asiguratul este in viata,asiguratorul este
exonerat de orice raspundere fata de acesta. Asadar, asigurarea de deces nu este o
asigurare economisire,ci una de protectie impotriva unui risc determinat. O variante
de asigurare mai atractiva pentru asigurat o constituie “asigurarea de deces cu
acumulare de capital in conturi bancare”. Astfel, dupa intrarea in vigoare a
contractului de asigurare, societatea de asigurare garanteaza urmatoarele drepturi:
- Pe perioada contractului de asigurare,in caz de deces al asiguratului,plateste
suma asigurata,timp in care beneficiarii sumei de asigurare sunt scutiti de plata
restului de prime de asigurare.
- La expirarea contractului de asigurare,in cazul in care pe perioada asigurarii
nu intervine decesul persoanei asigurate,se plateste suma capitalizata asiguratului
sau persoanelor indicate in cererea de asigurare,din care se scad anual cheltuielile
legate de gestionarea banilor.
Societatea de asigurare este exonerata de plata sumei asigurate,in caz de deces al
asiguratului,in perioada contractului de asigurare,daca decesul a survenit in
urmatoarele conditii:
- In caz de razboi, indiferent de statutul de civil sau de militar al persoanei
asigurate
- In caz de tulburari sociale interne,razboi civil,manifestatie,revolta si atunci
cand asiguratul a participat la ele de partea celor care le-au generat.
- In cazul in care in momentul decesului,persoana asigurata,avea o alcoolemie
peste limita legala stabilita.
- In caz de sinucidere a asiguratului.
In primele doua cazuri,societatea de asigurare se limiteaza la plata sumelor depuse
spre capitalizare in conturi( de exemplu, 30 % din primele de asigurare) pana in
momentul decesului.
Suma asigurata in cazul acestui produs ramane stabilita,in general, la un nivel
constant de-a lungul perioadei asigurate. Aceasta desigur se va intampla in cazul in
care este refuzata acceptarea protectiei automate impotriva inflatiei. Primele de
asigurare vor putea fi platite sub forma de prime unice sau sub forma de prime
periodice pana la data pensionarii,sau pana la data producerii decesului(in functie de
care dintre cele doua evenimente se va produce primul).
Beneficiarul politei poate fi orice persoana desemnata de asigurat.

11
Suma asigurata poate fi protejata printr-o clauza speciala care va avea in vedere
inflatia si alte schimbari economice de-a lungul perioadei de valabilitate a politei, dar
aceasta clauza se va rasfrange si asupra primei platite. Aceasta asigurare este
limitata din foarte multe puncte de vedere, din acest motiv primele de asigurare sunt
mai mici decat la alte asigurari de viata. Este si una din cele mai putin populare tipuri
de asigurare, majoritatea asiguratilor optand pentru asigurari mixte, care acopera si
supravietuirea, neexistand posibilitatea sa fi platit prime de asigurare pe un timp
indelungat fara nici un rezultat in viitor.

1.1 Asigurarea de viata pe termen limitat

Asigurarea de viata pe termen limitat este cea mai simpla forma de asigurare de
viata, se incheie pe o perioada determinata de timp si acopera doar riscul de deces.
Asiguratul va plati periodic prima de asigurare, si, in schimbul acesteia, beneficiarul
asigurarii va incasa suma asigurata la decesul asiguratului, conform contractului
incheiat. Daca mediul economic avut in vedere este unul inflationist, suma asigurata
poate fi protejata printr-o clauza speciala, ceea ce implica si adaptarea primei de
asigurare. Ceea ce este caracteristic acestui tip de asigurare este faptul ca suma va fi
platita beneficiarului doar daca decesul asiguratului intervine in perioada de
valabilitate stabilita prin contract. Daca la expirarea contractului asiguratul este in
viata, asiguratorul este exonerat de la orice obligatie de plata.
Acest tip de asigurare protejeaza asiguratul doar impotriva riscului de deces si nu
ofera posibilitatea economisirii sau capitalizarii si de aceea primele de asigurare sunt
mai mici decat la alte tipuri de asigurari de viata.
1.2 Asigurarea de viata pe termen nelimitat
Acest tip de asigurare acopera riscul de deces al asiguratului pana la o varsta
inaintata a acestuia (95,100 de ani de exemplu), conditia principala fiind ca primele
de asigurare sa se plateasca pana la varsta pensionarii. Diferenta fata de asigurarea
pe termen limitat consta in marimea primei de asigurare si in faptul ca, daca
asiguratul implineste varsta precizata in contract va primi suma asigurata actualizata.

2. Asigurarea mixta de viata


Asigurarea mixta de viata reprezinta produsul clasic de asigurare care acopera atat
riscul de deces cat si riscul supravietuirii asiguratului, permitand plata sumei
asigurate printr-un singur contract. Acest tip de asigurare este o asigurare cu
capitalizare si deosebirea principala fata de celelalte doua tipuri prezentate este
faptul ca acopera si riscul de supravietuire. Asiguratorul va plati la data expirarii
contractului suma asigurata asiguratului, sau la data decesului asiguratului va plati
suma beneficiarului mentionat in polita de asigurare. Astfel se acorda o protectie
dubla (si fata de deces si fata de supravietuire). Astfel in cazul de deces al
asiguratului, in perioada de acoperire a politei, beneficiarii vor intra in posesia sumei
asigurate iar in cazul in care asiguratul este in viata la expirarea contractului va primi
el insusi suma asigurata. Beneficiarul politei sau asiguratul vor primi suma asigurata
in mod cert, neexistand varianta in care aceasta sau primele platite vor ramane
asiguratorului. Contractul de asigurare se incheie pe o perioada cuprinsa intre
anumite limite (de exemplu intre 12 si 30 de ani), cu conditia ca asiguratul sa nu
depaseasca in aceasta perioda o anumita varsta (de obicei 75 de ani), iar cu cat

12
perioada de asigurare este mai mare, cu atat este mai avantajos pentru asigurat
(primeste mai multi bani), cat si pentru asigurator (foloseste o suma mare de bani pe
o perioada indelungata). Reactivarea asigurarii poate fi facuta numai daca perioada
care s-a scurs de la intreruperea platii primelor nu depaseste un anumit numar de
ani(de exemplu 3 ani),iar asiguratul accepta sa plateasca sumele restante,intr-un
anumit numar de rate. Primele de asigurare se stabilesc in functie de suma asigurata
si exista posibilitatea renuntarii la contract si primirii valorii de rascumparare (care
creste pe masura ce se apropie data la care expira contractul). Ele se stabilesc dupa
mai multe criterii printre care cele mai importante sunt: varsta asiguratului, durata
contractului si suma asigurata. Un alt criteriu important este starea sanatatii a
asiguratului, asiguratorul isi rezerva dreptul in acest caz sa consulte fisa medicala a
asiguratului si poate cere si unele teste medicale ale caror cheltuieli de obicei le
suporta societatea de asigurare. Primele de asigurare platite de contractant sau de
asigurat reprezinta o forma de economisire care poate fi valorificata la data expirarii
contractului. Asiguratul avand dreptul la o suma numita valoare de rascumparare, in
cazul in care acesta doreste sa retraga banii platiti pana la acel moment prin primele
de asigurare. Odata cu retragerea banilor el va renunta la polita si la suma asigurata.
Valoarea de rascumparare creste odata cu trecerea timpului, acumulandu-se mai
multi bani din plata primelor. Asiguratorul va cere prime de asigurare mai mari
pentru a putea acoperi ambele riscuri, nu de putine ori aceasta suma ridicandu-se la
cumulul primelor platite in cazul achizitionarii ambelor polite.
Asigurarea mixta de viata este una din cele mai solicitate polite din aceasta categorie
datorita gradului mare de acoperire si riscurilor minime de pierdere chiar si odata cu
intreruperea platilor sau rezilierea contractului. Asigurarea mixta de viata permite
economisirea, capitalizarea, investirea banilor pe de o parte, iar pe de alta parte
asigura viitorul familiei.
2.1 Asigurarea mixta redusa
Asigurarea mixta redusa – presupune existenta posibilitatii de rambursare a primelor
aferente riscului de supravietuire, ramanand la asigurator doar prima aferenta
riscului de deces. In cazul in care, la expirarea perioadei de asigurare, asiguratul este
in viata, el beneficiaza de suma asigurata, iar daca el decedeaza, asiguratorul va plati
suma primelor de asigurare inregistrate pana la momentul decesului la care, de
regula se adauga si cota corespunzatoare participarii la profit pentru partea din
rezervele matematice investite. La fel ca la asigurarea mixta de viata, si in acest caz
suma asigurata este nelimitata, iar cel care hotaraste valoarea ei este contractantul
asigurarii.

3. Asigurarea de supravietuire
Asigurarea de supravietuire garanteaza beneficiarului suma asigurata, daca la
expirarea contractului asiguratul este in viata. Beneficiarul este de obicei insusi
asiguratul.
Scopul acestei asigurari este unul de economisire, asiguratul angajandu-se la plata
primelor pe durata contractului ca la finalul acesteia sa primeasca suma asigurata.
Aceasta asigurare nu va acoperi decesul sau invaliditatea contractantului politei. In
perioada de valabilitate a asigurarii,asiguratul,platind primele datorate,acumuleaza o
suma de bani aflata la dispozitia asiguratorului,suma de care poate dispune (integral
sau esalonat,sub forma de renta) la expirarea contractului. In cazul decesului inainte
de expirarea politei, asiguratorul este exonerat de obligatiile din contract, neavand

13
nici o datorie fata de mostenitorii asiguratului, iar suma acumulata din primele platite
pana la acest moment revin asiguratorului. Aceasta suma se consituie din primele de
asigurare platite de asigurat,acumulate in decursul perioadei de asigurare si
fructificate prin diferite modalitati de asigurator. Pentru a preveni pierderea totala a
primelor platite de asigurat in cazul decesului din timpul valabilitatii politei, unii
asiguratori accepta inscrierea in contract a unei clauze pentru recuperarea partiala a
acestora (clauza contraasigurarii). Aceasta clauza permite rambursarea ueni parti din
primele platite de asigurat(dupa ce asiguratorul a retinut o anumita cota),daca
asiguratul inceteaza din viata inainte de expirarea contractului. In acest caz existand
o prima aferenta riscului de deces. In cazul in care asiguratul este in viata la
expirarea contractului, el va primi suma asigurata mai putin prima aferenta riscului
de deces care va ramane asiguratorului. In cazul decesului prematur, mostenitorii
asiguratului vor primi o parte din suma acumulata din primele platite de asigurat mai
putin prima riscului de deces ce va ramane asiguratorului. Asigurarea de
supravietuire,avand drept consecinta pierderea sumei asigurate,in cazul decesului
asiguratului anterior expirarii asigurarii,nu stimuleaza spiritul de economisire. Nici
acest tip de asigurare nu este foarte popular datorita limitarilor din contract.
Majoritatea oamenilor prefera alte tipuri de economisire, crearea conturilor bancare
in care dobanda si suma depusa sunt garantate pentru cei care prefera siguranta in
detrimentul unor castiguri mai mari. Sau asigurarile de tip unit-linked, care contin
factori investitionali pentru cei ce sunt dispusi la un risc, mai mic sau mai mare.

4. Asigurarea de renta
In cazul asigurarii de tip renta (ce poate fi gasita si sub denumirea de: anuitati),
asiguratul poate opta la plata primelor de asigurare pe anumite perioade de timp
(anual, semestrial, lunar, etc) sau printr-o prima unica platita la inceperea
contractului. De asemenea plata rentei se poate efectua la o data anume stabilita in
polita sau imediat dupa intrarea in vigoare a contractului (in cazul primei unice).
Printr-o asigurare de renta, asiguratorul plateste o indemnizatie periodica,suma
asiguratului la expirarea contractului se plateste acestuia treptat,prin plati periodice
sub forma de renta. In functie de perioada de plata a acesteia se disting :
- renta cu rata fixa – caz in care indemnizatia de asigurare se plateste indiferent
daca asiguratul mai traieste sau nu. In momentul in care incepe plata acestei rate
fixe, este important daca asiguratul mai este sau nu in viata; ea se plateste pe o
anumita perioada (un numar de ani).
- renta viagera, caz in care, pentru primirea unei indemnizatii de renta viagera,
asiguratul (sau, in cazul in care avem de-a face cu mai multi asigurati, cel putin unul
dintre acestia) trebuie sa fie in viata. Asigurarea este incheiata pe “viata”
asiguratului. O asigurare de renta viagera poate fi incheiata si in favoarea mai multor
persoane. In astfel de situatii, la moartea unuia dintre asigurati, renta viagera se
transfera asupra vietii celuilalt. Renta viagera se acorda in general trimestrial, mai rar
lunar.
Exista si posibilitatea ca renta viagera sa se acorde anual, o data la sase luni sau
lunar, cu consecinte in ceea ce priveste valoarea rentei viagere.
In cazul in care indemnizatia de renta viagera se acorda anual sau o data la sase
luni, asiguratorul dispune de bani vreme mai indelungata si poate obtine profituri mai

14
mari din investitii. In plus, are mai putine cheltuieli administrative; in cazul
termenelor lunare, lucrurile stau invers.

In cazul asigurarii de renta viagera exista urmatoarele cazuri speciale :


- asigurarea de renta viagera cu rambursare - in cazul decesului asiguratului se
ramburseaza primele de asigurare deja platite.
- asigurarea de renta viagera fara rambursare - in cazul decesului asiguratului nu se
ramburseaza primele de asigurare deja platite, avantajul fiind platirea unor prime mai
reduse decat in cazul rambursarii.
In cazul asigurarii pe baza de rente viagere exista posibilitatea existentei a doua
persoane asigurate. Prin asigurarea de renta viagera pentru doua persoane se acorda
o indemnizatie periodica in conditii de supravietuire sau de deces al primului asigurat.
Ea poate fi comparata cu asigurarile mixte de viata. Se foloseste in special pentru
alocatie pentru pensia de batranete, respectiv pentru pensia de urmas, pentru sot
sau sotie.Un caz special il reprezinta asigurarea de renta de supravietuire prin care se
acorda o indemnizatie periodica in cazul decesului asiguratului in favoarea
coasiguratului, daca acesta este in viata. Ca forme specifice de asigurare, mai des
intalnite sunt:
- renta temporara de supravietuire, prin care se acorda indemnizatia pana la data
stabilita in prealabil in contract, sau pana la data decesului coasiguratului, daca
acesta survine mai devreme.
- renta de supravietuire viagera; in cazul in care coasiguratul moare inaintea
primului asigurat, asigurarea expira chiar inaintea acordarii primei indemnizatii.

Aceste forme se practica preponderent pentru alocatie temporara pentru pensia de


urmas si pentru alocatie temporara a sistemului de pensii.Renta de supravietuire pe
toata durata vietii acorda o indemnizatie pana in momentul decesului coasiguratului
(cu indemnizatie finala), sau pana la data-limita anterioara datei decesului
coasiguratului (fara coasigurare cu indemnizatie finala). In cazul in care aceasta
asigurare se incheie contra platii unei prime de asigurare, perioada in care se
efectueaza aceasta plata este temporara (de exemplu, pana la implinirea varstei de
60-65 de ani de catre coasigurat). Se practica pentru alocatii pe toata durata vietii
din pensia de urmas si sub forma unor scheme colective de pensii. Aceasta este o
asigurare ce are ca scop suplimentarea pensiei, in cele mai multe cazuri, dar si
asigurarea unui flux continuu de bani ce poate acoperi perioade nefaste din viata
unui om inca inaintea pensionarii.

5. Asigurarea de tip student


Asigurarea de studii ( tip student) este o polita de economisire pentru perioada de
studii a copiilor asiguratului. Acest produs asigura acumularea unor fonduri banesti
necesare continuarii studiilor copiilor. Asiguratul trebuie sa fie parintele ( sau
tutorele), iar beneficiarul ,copilul. Cum numarul locurilor bugetare la facultatile de
stat scad pe an ce trece, intr-un ritm in care putem prevede un sistem de invatamant
superior in totalitate cu plata, trebuie ca oamenii sa fiu precauti si sa economisesc
din timp pentru studiile copiilor lor . Si sa nu uitam ca o facultate buna costa, iar o
facultate din strainatate, costa si mai mult. Primele de asigurare vor fi platite de
asigurat (parintele sau tutorele copilului) pana la inceperea studiilor, urmand ca
beneficiarul (copilul) sa intre in posesia rentelor la varsta specificata in contract.

15
Durata de plata a rentelor poate fi de 4 sau 5 ani, iar la optiunea asiguratului se
poate plati suma integrala la inceputul studiilor, dar intr-o proportie de 90 – 95% din
suma totala a rentelor pentru ca asiguratorul nu mai poate capitaliza sumele
respective pe perioada de 4-5 ani stabilita in contract. Asiguratorul va plati chiar daca
una dintre parti (asigurat sau beneficiar) va deceda, asumandu-si obligatiile de plata
a rentelor in cazul decesului asiguratului pe parcursul perioadei de asigurare sau
transformand polita intr-o asigurare mixta de viata in cazul decesului beneficiarului.
Daca decesul beneficiarului are loc in perioada de plata a rentelor, acestea vor fi
incasate de catre asigurat ca o suma forfetara sau tot periodic. O astfel de asigurare
se poate incheia pe o perioada stabilita de asigurator (minim 9,10 ani de obicei), in
functie de numarul de ani pentru care se vor plati rentele.

6. Asigurarea de tip zestre (dota)

Asigurarea de tip zestre – este asemanatoare cu asigurarea de tip student,


deosebirea constand in faptul ca suma se va acorda copiilor drept zestre, in
momentul casatoriei, sau cand copilul doreste sa devina independent financiar.
Scopul acestei asigurari este de a da un impuls financiar copiilor in momentul in care
decid sa treaca un important prag din viata fiecaruia, casatoria. Cu acest eveniment
coincide de obicei parasirea casei parintesti si inceperea unui drum propriu in viata.
Astfel intervin unele cheltuieli majore, precum achizitionarea unei locuinte sau a unui
autoturism, pe care o pereche de tineri cu greu le pot depasi. O alta cheltuiala ar fi
nunta propriu-zisa, un astfel de eveniment, speram unic in viata, nu este la
indemana oricui in ziua de astazi. Fiecare parinte doreste copiilor sai o viata cat mai
usoara, daca e posibil fara greutati din punct de vedere material si doreste sa
inlesneasca anumite aspecte financiare din viata acestuia. Asigurarile de viata
dedicate viitorului copiilor vin in ajutorul oamenilor pregatind pas cu pas terenul
pentru cele mai importante evenimente din viata copiilor lor. Este o asigurare de tip
dota, prin care se ofera protectie fata de riscul de deces al persoanei asigurate
(parintele sau tutorele copilului), beneficiarul (coplilul) primind suma asigurata la
implinirea unei anumite varste(20, 25 ani etc) sau atunci cand se casatoreste. In
cazul acestui produs persoana asigurata trebuie sa coincida cu contractantul
asigurarii,procedurile de subscriere ale politei derulandu-se pentru persoana
asigurata. Parintii pot incepe in orice moment pregatirile banesti pentru ajutorarea
odraslei lor, in ziua de azi este greu sa economisim, banii din banca putand fi oricand
folositi pentru alte ocazii si nevoi ce apar pe parcursul vietii, dar o polita de acest gen
asigura copilului un impuls financiar necesar in momentul respectiv. Asigurarea
dotala poate fi inceputa din prima zi de viata a copilului dar nu mai tarziu de o varsta
maxima ceruta de asigurator (de obicei 13-14 ani). O alta deosebire fata de
asigurarea de tip student este faptul ca suma asigurata se plateste integral si nu
esalonat. In cazul decesului contractantului, copilul va beneficia de aceasta suma la
termenul convenit, iar in cazul decesului beneficiarului, polita devine o polita de
asigurare mixta. Primele de asigurare vor putea fi platite pana la implinirea varstei de
20 de ani a beneficiarului sau pana la data producerii decesului persoanei asigurate
(in funcite de care dintre cele doua evenimente se va produce primul). Perioada
minima de plata a primelor este de 5 ani. Perioada de asteptare se intinde intre 0 si 5
ani. Astfel, durata minima a contractului (adica perioada de plata a primelor =

16
perioada de asteptare ) se intinde intre 5 si 10 ani. Durata maxima a contractului va
fi de 25 ani.

7. Asigurarea pentru ipoteca


Asigurarea pentru ipoteca - este acea asigurare realizata la cererea creditorului (de
obicei o banca) atunci cand se doreste cumpararea unei locuinte sau a unui teren.
Din aceasta asigurare se vor acoperi sumele restante neplatite de catre debitor.
Beneficiarul acestei asigurari este astfel creditorul, care se asigura ca in cazul
decesului asiguratului/debitorului, va putea recupera banii, ratele ramase neplatite.
Printre tipurile de ipoteca existente pe piata, in corelatie cu asigurarea de viata,
amintim:
- Ipoteca lineara, atunci cand cele doua parti, debitor si creditor, stabilesc de
comun acord numarul de ani in care va fi rambursata suma imprumutata, ca o suma
fixa platita anual.
Astfel se incheie o asigurare de deces, ce va garanta plata ratelor neplatite in cazul in
care asiguratul decedeaza inainte de achitarea integrala a datoriilor. Debitul global,
adica rata plus dobanda, scade anual pentru ca la rata platita nu se mai percepe
dobanda. Asigurarea de capital in caz de deces va influenta astfel aceasta evolutie a
creditului, capitalul sau fiind deasemenea in descrestere lineara.

- Ipoteca pe baza de anuitate, in cadrul acesteia plata ratei si a dobanzii se face


printr-o suma fixa anuala, iar suma platita nu se micsoreaza. Si in acest caz, suma
asigurata va scade in paralel cu suma ramasa de platit din credit.
- Ipoteca pe baza unei asigurari de viata cu amortizare, ca prima de economisire.
Aceasta are la baza o asigurare de viata care se imparte in tr-o asigurare de risc
(astfel suma asigurata este egala cu suma imprumutata) si o asigurare de
economisire.
Acest tip de asigurare este obligatorie pentru acordarea unor credite, indeosebi cele
ipotecare dar si in alte cazuri cand este vorba de sume imprumutate ce depasesc o
anumita cota stabilita de creditor, bancile dorind o cat mai buna protectie a banilor
investiti. Majoritatea bancilor lucreaza cu asiguratori anume in vederea incheierii
acestui tip de polita dar in unele cazuri se pot incheia asigurari de viata in care suma
asigurata sa fie cel putin egala cu totalul creditului si beneficiarul sumei asigurate sa
poata fi schimbat in numele creditorului.

8. Asigurarea de natalitate
Asigurarea de natalitate, este o polita de economisire care ajuta familia sa puna bani
deoparte pentru nevoile copiliului si a mamei, la nastere dar si dupa. Nasterea unui
nou membru al familiei este un lucru asteptat cu bucurie de parinti si de cei apropiati
lor. Dar in situatia economico-sociala de azi, s-ar putea sa nu fim intotdeauna
pregatiti din punct de vedere financiar pentru cheltuielile suplimentare ce vin odata
cu aparitia unui copil. Nasterea in sine este un eveniment care, desi este gratuit in
sistemul sanitar de stat, multa lume se simte obligata sa rasplateasca medicii,
asistentele si moasele cu o anumita suma de bani. Nu putina lume insa este dispusa
sa apeleze la sistemul medical privat, acesta oferind de obicei un serviciu mai bun
fiind dotat cu personal bine calificat si echipament de ultima ora. Exista si
certitudinea ca mama va primi asistenta permanenta, raportul medicilor si asistentilor

17
la pacient fiind mult mai bun decat in spitalele de stat. Toate acestea insa costa mult
mai mult decat "atentiile" oferite medicului si personalului in sistemul sanitar public.
Diferenta fiind plata unei sume direct pentru spital si nu in parte fiecarui membru al
personalului.

Cea mai buna solutie din punct de vedere financiar, pentru a naste la spitalele din
sistemul privat ar fi asigurarea de sanatate ce acopera si nasterea. Exista polite de
acest gen care acopera nu doar nasterea ci si monitorizarea sarcinii cu toate costurile
adiacente.
Asigurarea de natalitate intervine insa dintr-un alt punct de vedere, cel financiar.
Suma asigurata ce va fi platita la nastere, este folosita nu doar la cheltuielile cu
spitalizarea si plata personalului care s-a ocupat de acest eveniment, ci si pentru
cheltuieli ulterioare. O mare suma de bani va intra in amenajarea si inzestrarea
spatiului pe care il va ocupa copilul. Parintii vor face tot ce este posibil pentru a
asigura confortul noului nascut, si de a asigura un mediu prielnic cresterii acestuia.
Astfel va incepe o noua categorie de cheltuieli, patut, carucior, scutece, haine, jucarii,
care vor trebui schimbate incontinuu pentru a le adapta cresterii copilului.

B) Asigurari de tip unit-linked


Asigurarile de viata de tip unit-linked sunt asigurari pe baza de investitii, care ofera
nu numai protectia prin asigurare, ci si posibilitatea investirii. Prima pe care o
plateste asiguratul este investita intr-unul sau mai multe fonduri de investitii puse la
dispozitie de catre asigurator, din care asiguratul primeste apoi o cota parte (un
anumit numar de “unit-uri”). Asiguratul are dreptul de a opta pentru fondurile si
structura in care se vor investi primele platite de el, avand posibilitatea ca, pe
parcursul derularii asigurarii sa schimbe aceasta structura. Conditia pentru a putea
participa la aceste fonduri de investitii este de a cumpara o asigurare de viata. Daca
in cazul asigurarilor de viata traditionale riscul investitiei apartine companiei de
asigurari (in consecinta asiguratorul va investi banii cu mare prudenta, de obicei in
depozite bancare si obligatiuni de stat, care desi nu aduc profituri mari, sunt sigure),
la asigurarile unit-linked riscul investitiei apartine contractantului, beneficiile obtinute
din investitii depinzand de performanta fondurilor de investitie create si puse la
dipozitie de asigurator . Aceste produse pot avea in structura lor urmatoarele
componente :
Componenta de protectie care este reprezentata de o asigurare de viata pe termen
nelimitat, pentru care plata primelor esalonate se face pana la implinirea varstei de
pensionare, iar pe perioada protectiei suma asigurata (aleasa de client) este
garantata de asigurator. In cazul decesului asiguratului, beneficiarul va incasa
valoarea maxima dintre suma asigurata si valoarea contului sau la momentul
respectiv, unde suma asigurata este stabilita de catre client intre o valoare maxima si
una minima, in functie de varsta sa si de prima platita, iar valoarea contului este
reprezentata de echivalentul valoric al unit-urilor detinute in fondurile financiare ale
asiguratorului.

Componenta investitionala consta in cumpararea de unitati de cont (unit-uri) in


fondurile financiare constituite de asigurator. Aceste fonduri sunt fonduri interne,

18
inchise, reprezentand un portofoliu de diverse tipuri de active financiare administrate
de asigurator exclusiv in scopul asigurarii.
Contractantul asigurarii va avea acces la aceste fonduri doar prin intermediul
asigurarilor unit-linked, iar prima de asigurare platita va fi destinata in intregime
achizitionarii de unit-uri in fondurile financiare. Plata primelor se poate face anual,
semestrial, trimestrial, lunar, dar si in orice moment atunci cand se doreste marirea
partii de investitie. Contractantul poate alege procentul in care prima se va aloca
intre diferitele fonduri si poate la orice moment sa shimbe gratuit aceste procente de
alocare.
Valoarea unui unit se stabileste saptamanal, la momentul evaluarii fondurilor,
regasindu-se in marimea pretului de vanzare, pret care este folosit in evaluarea
costului asigurarii de viata, in momentul in care clientul doreste retragerea de
lichiditati sau atunci cand intrerupe contractul si doreste sa obtina echivalentul valoric
al contului sau.

Componenta rentelor apare doar in cazul asigurarilor unit-linked la care exista


posibilitatea transformarii contului si consta in transformarea la sfirstul perioadei de
plata a primelor (la varsta pensionarii) a valorii contului contractantului in rente
lunare, platibile atata timp cat asiguratul este in viata. Unele societati platesc rentele
pe o perioada garantata indiferent daca asiguratul decedeaza sau nu in acest
interval.
Pretul de cumparare reprezinta pretul la care clientul poate cumpara unit-uri in
fondurile finaciare mentionate, iar banii platiti de client sub forma primelor de
asigurare sunt transformati in unit-uri in functie de acest pret.
Produsele unit linked prezinta urmatoarele trasaturi :
- prima de asigurare nu este fixa, clientul poate modifica oricand marimea primelor
de asigurare;
- clientul poate alege suma asigurata intre un minim si un maxim stabilite in functie
de varsta asiguratului si de valoarea primei platite, iar aceasta suma este garantata
pe toata durata contractului si poate fi modificata oricand;
- plata primelor de asigurare este esalonata si exista posibilitatea modificarii
frecventei de plata la fiecare aniversare a contractului;
- clientul poate oricand sa retraga o cota din numarul unit-urilor in contul sau, cota
exprimata ca procent sau suma fixa;
- in cazul in care clientul nu mai poate plati primele de asigurare contractul unit-
linked se transforma intr-un contract cu suma asigurata redusa, adica noua suma
asigurata va fi egala cu cu valoarea contului contractantului la momentul incetarii
platii primelor;
- in cazul unui contract cu suma asigurata redusa, clientul are dreptul sa faca
retrageri periodice prin reducerea contului sau, reduceri care se pot face sub forma
de cote procentuale sau in suma fixa, atata timp cat contul nu este nul;
- contractantul asigurarii are dreptul, de regula o data pe an, sa transfere unit-uri
intre fondurile financiare in care se afla banii sai.

Si in cazul asigurarii de tip unit-linked, ca si in cazul celorlalte asigurari de viata, se


pot adauga clauze suplimentare, cu deosebirea ca prima corespunzatoare clauzelor
se va deduce lunar din contul contractantului prin reducerea numarului de unit-uri.

19
5. Piata asigurarilor de viata din Romania raportata la piata
Europei Centrale si de Est

Conform Raportului Special "CEE, RUSSIA & CIS INSURANCE MARKETS", piata de
profil din Romania s-a plasat in perioada analizata, pe a sasea pozitie in topu ltarilor
care apartin spatiului Europei Centralesi de Est, cu 195 mil. EUR prime brute
subscrise pe segmentul de asigurari de viata in S1/2010.

Astfel, asiguratorii din Romania au subscris circa 2,7% din totalul primelor aferente
intregii regiuni. In S1/2010, piata de asigurari de viata din CEE, s-a cifrat, potrivit
Raportului Special, la 7,3mld. EUR. In S1/2009, cota de piata a Romaniei a fost mai
mare, de aproximativ 3 puncte procentuale.
Cu un volum de subscrieri de 3,6mld. EUR, asiguratorii polonezi au generat jumatate
din intreaga piata de profil regionala.Pe a doua pozitie in topul tarilor s-a clasat Cehia
(subscrieri de 1,3mld. EUR), in vreme ce a treia pozitie a revenit Ungariei (806 mil.
EUR), urmate de Slovacia si Slovenia.

Din punctul de vedere al companiilor de asigurari de viata, BCR Asigurari de Viata si


ING Asigurari de Viata sunt singurele companii din Romania care s-au situat, in
primul semestru al anului 2010, la nivelul Regiunii Europei Centrale si de Est,
intreprimele 50 de societati de profil, conform clasamentului prezentat in Raportul
Special "CEE, RUSSIA & CIS INSURANCE MARKETS". (Sursa: www.1asig.ro)

20
Topul companiilor de Listacompaniilor de asigurari care
asigurari de viata din oferaproduse de asigurari de
Romania S1/2010 (RON) viata:
COMPANIE PBS mil. 1. BRD ASIGURARI DE VIATA
ING Asigurari de 2. ALICO Asigurari Romania –(AIG LIFE
274
Viata )
BCR Asigurari de
154 3. DELTA Asigurari (Lichidarevoluntara)
Viata
ALICO* (AIG Life) 98 4. AVIVA
ASIROM 47 5. ASIROM
GENERALI 45 6. ALLIANZ-TIRIAC
ALLIANZ-TIRIAC 42 7. GROUPAMA Asigurari– (BT Asigurari)
AVIVA 38 8. GARANTA Asigurari
GROUPAMA 30 9. GENERALI Asigurari
GRAWE** 29 10. ING Asigurari de Viata
11. AXA Life Insurance –(OMNIASIG
EUREKO 15
Life)
12. ASTRA Asigurari
13. EUREKO Asigurari
(INTERAMERICAN )
14. OTP GARANCIA Asigurare
15. SIGNAL IDUNA Asigurari de Viata
16. AEGON Asigurari de Viata
17. EFG EurolifeAsigurari de Viata
18. UNIQA Asigurari de Viata - Fosta
AGRAS
19. ERGO Asigurari de Viata SA

21
Produse de asigurari de viata pentru cele mai mari companii de asigurari de viata
din Romania
Companie: ING Asigurari de viata
Nume produs: Prudent Maraton Smart
Familia primeste suma Asigurare de viata cu Prima accesibila;
asigurata stabilita in cazul termen nelimitat - pana la Pot fi incluse in pachet
decesului implinirea varstei de 95 ani persoane din familie.
Acopera strict ricul de Are o componenta de
Caracteristici: deces si nu include parte economisire, permite
de economisire sau incasarea sumei asigurate
capitalizare. in cazul supravietuirii la
expirarea duratei
contractului.
minim 16 ani, maxim 65 minim 16 ani, maxim 65 Varianta individuala: 18 -50
Varsta de
ani;
intrare in
Varianta de cuplu: 18- 50 ani;
asigurare:
Co-asigurati copiii: 1-17 ani.
Durata minim 5 ani, maxim la minim 30 ani, maxim la 95 5 ani
contract: varsta de 75 ani ani
Decesul din orice cauza Decesul din orice cauza si Decesul din orice cauza,
Riscuri supravietuirea la sfarsitul spitalizarea din accident,
acoperite: contractului; interventia chirurgicala din
accident
Suma Aleasa de asigurat, functie Aleasa de asigurat, functie Suma asigurata poate creste
asigurata: de nivelul datoriilor, de nivelul datoriilor, annual cu 10% aplicat sumei
cheltuielilor de intretinere cheltuielilor de intretinere asigurate initial, iar prima nu
ale familiei pe 1 an ale familiei pe 1 an se va modifica.
Deces : 20 000 lei/ 30 000 lei
Spitalizare/zi din accident: 50
lei
Interventie chirurgicala din
accident: 500 lei
Prima de Constanta sau adaprabila Constanta sau adaprabila la Functie de incadrarea in
asigurare: la inflatie - calculata in inflatie - calculata in functie intervale de varsta: 18-30 ani,
functie de varsta, sex si de varsta, sex si suma 31-40 ani, 41-50 ani.
suma asigurata asigurata
Frecventa de lunara, trimestriala, lunara, trimestriala, unica sau anuala
plata a semestriala sau anuala semestriala sau anuala
primelor:
Reduceri de de marime si de frecventa de marime sau de frecventa discount cuplu: 40%
prima
Valoare de Nu are, daca pana la Nu are in primii 3 ani. Nu are. Daca pana la sfasitul
rascumparare: sfarsitul contractului nu se Ulterior valoarea de contractului nu se intampla
intampla niciunul din rascumparare se calculeaza nici unul din riscurile
riscurile asigurate, primele pe baza rezervei asigurate, primele platite nu
platite nu se returneaza matematice a politei si a se returneaza.
participarii la profit.
Valaorea de rascumparare
nu este egala cu valoarea
primelor platite.

22
BCR Asigurari de Viata
Programe investitionale:

Planificare in vederea pensionarii


Nume
produs: BCR PIANO BCR FORTE BCR FORTISSIMO
grad de risc grad de risc mediu. grad de risc ridicat.
scazut. Banii sunt Banii sunt investiti Banii sunt investiti
Caracteristici: investiti minim 50% titluri de pana la 100% actiuni
preponderent in stat, obligatiuni cotate, dar si titluri
obligatiuni. municipale sau de stat, obligatiuni
corporative, depozite municipale sau
bancare sau corporative, depozite
certificate de depozit, bancare sau
maxim 50% actiuni certificate de depozit.
cotate.

Pentru orice program, familia beneficiaza de componenta de protectie – suma


asigurata, garantata in caz de deces. Se poate oferi si un plus de protectie, prin
atasarea optiunii PROTECTIVE PLUS, prin care se beneficiaza de scutire de la plata
primelor de asigurare in caz de somaj, incapacitate temporara de munca, invaliditate
totala si permanenta.

Produse bancassurance – destinate beneficiarilor de credite


- BCR ofera gratuit o asigurare de viata de la BCR Asigurari de Viata, odata
cu contractarea creditelor de nevoi personale sau a creditelor pentru
achizitionarea unei locuinte.
- ofera confort psihic, asigurand protectia familiei in situatia producerii unor
evenimente nedorite
- protejeaza investitia facuta garantand bancii rambursarea creditului in situatia
producerii unui eveniment nefericit, investitia realizata de asigurat ramanand
in posesia familiei, iar plata creditului contractat este preluata de BCR
Asigurari de Viata
- se pot adauga o serie de clauze suplimentare pentru a putea fi protejat in
orice circumstante:
- Asigurarea suplimentara in caz de invaliditate permanenta din accident
- Asigurarea suplimentara de exonerare de la plata primelor in caz de
somaj
- Asigurarea de viata pentru posesorii unui depozit la BCR
- Asigurarea de viata pentru posesorii unui credit contractat in vederea
achizitionarii unui autoturism

23
Planuri de economisire si protectie
Nume Asigurarea de viata Asigurarea de deces Asigurarea de
produs individuala / individuala / pentru supravietuire
pentru cupluri cupluri individuala /
pentru cupluri
Caracteristici Asigurare complexa in Accesibila. Rambursarea
cadrul careia se poate Varsta limita: 65 ani, iar sumei daca la
opta pentru perioada minima 5 ani. finalul
acoperirea combinata Daca in aceasta perioada contractului
sau individuala a are loc un eveniment persoana este in
riscurilor de deces si nefericit, suma asigurata, viata.
supravietuire, in este platita beneficiarilor Economisire si
functie de nevoile, desemnati in polita. Este capitalizare a
obiectivele si resursele o polita fara economisire sumei.
financiare ale sau acumulare de capital.
beneficiarului. Aceasta asigurare se
adreseaza persoanelor
care au o nevoie
temporara de protectie,
persoanelor care au
nevoie de protectie
pentru o suma asigurata
mare dar dispun de un
buget limitat si
persoanelor cu nevoi
specifice.

ALICO Asigurari Romania


 UltraMED
- program de asigurare de sanatate ce ofera sprijin financiar necesar in
cazul diagnosticarii cu o afectiune grava, incluzand o vasta acoperire
pentru 32 de afectiuni grave.
- Suma maxima pusa la dispozitie: 800 000 lei functie de prima platita;
 ExtraMED
- asigurare voluntara de sanatate, ofera posibilitatea de a beneficia de un
tratament la standarde superioare
- disponibil in 3 pachete: Silver, Gold si Platinum si se adreseaza oricarei
persoane cu varsta intre 6 luni si 64 de ani.
- ofera beneficii de spitalizare, chirurgicale, extra spitalicesti, consult
medical la distanta la institutii de renume mondial
 Capital Invest
- Combina doua variante de acumulare de capital: investitii in fonduri (unit-
linked) si economisire cu beneficii garantate;
- Adresat persoanelor care vor sa obtina venituri din investitii, dar au
deschidere catre riscul investitional

24
- Ofera protective pentru evenimente majore: deces din accident,
invaliditate totala permanenta din accident; protectia poate fi extinsa.
- Se ofera bonus de maturitate pentru clientii fideli: 5-10 % din suma
asigurata;
- Plata primelor de asigurare poate fi facuta in prime egale , crescatoare sau
unica
- 6 modalitati de ridicare a fondurilor accumulate.
 Junior Invest
- Protectie financiara pentru asiguratul minor in caz de spitalizare si
interventii chirurgicale din accident sau imbolnavire
- Protectie financiara pentru titular in caz de invaliditate totala
permanenta sau deces prematur.
 Renta Extra
- Asigurare unit-linked
- Se poate alege contributia si rezultatul asteptat al riscului investitional,
se pot modifica parametrii produsului, functie de necesitatile vietii
beneficiarului.
- Indiferent de varsta, se poate alege retragerea inainte de termen sau
retragerea sumelor accumulate si profitul oricand.
- Banii platiti de catre asigurat sunt alocati 100% pentru investitii, decizia
asupra destinatiilor apartinand asiguratului.
- In situatia incapacitatii permanente si totale de munca din cauza unui
accident, contributiile vor fi platite de Alico si se poate oferi si o pensie
suplimentara.
- Este destinata si persoanelor care lucreaza in strainatate.
 Life Extra
- Acopera riscul de invaliditate permanenta, partial si totala din accident,
decesul.
- La maturitatea contractului, asiguratul dispune de o suma asigurata
garantata, plus beneficiul investitional.
- Durata contractului: 20 ani sau pana la varsta de retragere din
activitatea profesionala.
- Varsta minima: 18 ani, maxima: 50 ani femei, 55 ani barbati.

De ce sunt aceste companii cele mai mari companii de asigurari din


Romania?
- Ofera servicii de calitate
- Serviciile prestate sunt adaptate cerintelor clientilor
- Increderea persoanelor este majora, fiecare dintre aceste companii avand in
background mari institutii financiare
- Performantele financiare ale companiilor au fost dintre cele mai bune.

25
Concluzii :

Avand in vedere totalitatea aspectelor prezentate anterior,putem observa faptul ca


asigurarea de viata are multe functii, insa fiecare dintre ele are acelasi scop, de a ne
proteja familia, persoanele dragi, atunci cand noi nu vom putea, fie din cauza
incapacitatii de munca cauzate de un accident sau din cauza decesului.Mai
mult,asigurarea de viata este totodata si o metoda de economisire garantata pe o
perioada lunga de timp.

Raspunsul simplu la intrebarea ce ne ofera o asigurare de viata este deci:


 protectie materiala, financiara pentru familie
 venit suplimentar pentru persoana care incheie contractul
 metode de economisire
 venit compensatoriu pentru familie
 independenta financiara a celor dragi
 viata linistita.

Utilitatea acestui tip de asigurare este deci evidenta,insa inainte de a cumpara o


polita de asigurare de viata trebuie sa se aiba in vedere mai multe aspecte:o
comparatie a primelor de asigurare practicate pe piata,a costurilor,a tipurilor de
riscuri acoperite cat si a clauzelor contractuale iar in final alegerea unui agent de
incredere,societatea de asigurari fiind una pe care se poate baza pe termen lung.

26
Bibliografie

Carti:
 Tanasescu, Paul; Lazarescu Sorin ; Dragota, Mihaela; Serbanescu, Sorin -
Asigurari moderne de bunuri si persoane , Editura ASE, 2003;
 Negru, Titel ; „Asigurari : ghid practic”; C. H. Beck, 2006 ;
 Constantinescu, Dan Anghel ; Dobrin, Marinica – Tratat de asigurari, Editura
Economica, 2004
 Achim, Marian-Lucian - Asigurarile de bunuri si persoane in economia
cunoasterii, Editura Economica, 2008

Teze de doctorat:
 Asigurarile de persoane in Romania, in contextul integrarii in Uniunea
Europeana - Ionescu, Liliana Roxana ; Negrea, Emil, cond. st. , Bucuresti 2009

Publicatii periodice:
 Cristache, Silvia Elena ; Serban, Daniela - Piata asigurarilor de viata in
Romania , Tribuna economica v. 15, nr. 34, p. 44-46, 2004
 Anghelache, Constantin ; Armeanu, Dan - Aspecte privind analiza pietei
asigurarilor de viata , Economie teoretica si aplicata v. 16, nr. 3, p. 29-36, 2009

Site-uri:
 http://www.asigurari-sanatate.ro/viata/;
 http://www.asigura.ro/
 http://www.asigurari.ro

27

S-ar putea să vă placă și