Sunteți pe pagina 1din 2

COALA NA IONAL

DE STUDII POLITICE

I ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE

I RELA II PUBLICE

PROIECT LA INTRODUCERE IN PSIHODIAGNOZ INTERVIU DEPARTAJARE MANAGER RESURSE UMANE

Coordonator:

Student:

Trei persoane au fost intervievate pentru postul de manager resurse umane. examinarii psihologice,rezultatele sunt corespunzatoare Construi i un interviu din maxim 14 itemi/ INTERVIU DEPARTAJARE 1. Evalua i-v calitatea rezultatelor de p n acum. 2. Respecta i 3. V ntreb ri care pot departaja candida ii.

n cadrul

i nu pot departaja cei trei candida i.

ntotdeauna instruc iunile primite sau v rezerva i dreptul de a lua decizii n deadline-uri? ilor sau pe economia de resurse materiale

autonome de cerin ele postului? ncadra i cu u urin i timp? 5. De ine i capacitatea de a identifica problemele? Detalia i . 6. Ce m suri se pot lua pentru implicarea 7. Exemplifica i o situa ie originalitate 9. n activitatea firmei a salaria ilor? i n care considera i c a i dat dovad de creativitate 4. Pune i pre pe realizarea perfect a activit

n efectuarea task-urilor / cerin elor postului?

8. Descrie i pe scurt rela ia pe care dori i s o ave i cu:subordona ii?Dar cu colegii? Cine se ocup de planificarea departamentului de Resurse Umane?Dar de execu ia planific rii? 10. Exist situa ii ac iona? 11. Defini i 12. Acorda i raspunsul) 14. Care este motiva ia dumneavoastra de a lucra n acest domeniu ? autocontrolul emotional ncredere celorlal i? . n ce m sur ? n care va fi necesar s aduce i mustr ri angaja ilor. Cum ve i

13. Ca manager resurse umane ,considera i comunicarea important ? De ce?(argumenta i